ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 126

Sarvik

Sarvik on müütiline tegelane, allilma valitseja eesti rahvuseeposes "Kalevipoeg". Teda on mainitud eepose neljateistkümnendas loos Allmaailma vaatlus. Esimene võitlus Sarvikuga. Lahkumine. Kalevipoeg jõudis allilma ning põrgupiigad tutvustasid ta ...

Siuru (mütoloogia)

Siuru on muinasjutuline lind eesti vanemates rahvalauludes. Siurulinnu järgi sai nime kirjandusrühmitus Siuru, seda sõna on seostatud soomekeelse sõnaga "kiuru", mis tähendab lõokest. Siuru esineb ka eeposes "Kalevipoeg". "Kes on Siuru, kelle nim ...

Soome sepp

Soome sepp on müütiline tegelane rahvuseeposes "Kalevipoeg". Teda on mainitud eepose kuuendas loos Mõõga ostmine. Liigud ja taplus. Tamme raiumine. Seejärel, kui Kalevipoeg oli hukanud Tuuslari, keda ta kahtlustas oma ema röövimises, nägi ta unes ...

Soome sild

Soome sild on Eesti ja Soome ühisolemise ja ühenduse metafoor. Soome silla motiiv esineb eesti ja soome rahvalauludes laulutüüp "Sõitsin üle Soome silla", samuti Kalevipoja ja Vanapagana muistendites, kus kividest silla ehitamisega algust tehakse ...

Sorts

Sorts on müütiline tegelane, pahatahtlik nõid rahvuseeposes "Kalevipoeg". Sortse on mainitud rahvuseepose kümnendas loos Kikerpära soo. Vetevaimu kuld. Jõukatsujad. Võlatasumine Soome. Ilmaneitsi sõrmus. Kalevipoeg saatis Alevipoja Soome sepale m ...

Suur tamm

"Suur tamm" on eesti rahvalaul, mis jutustab suurest tammest ja selle raiumisest. "Suure tamme" sarnaseid variante tuntakse ka Karjalast. Pärimusteadlaste hulgas on üsna levinud hüpotees, et see laul on läänemeresoomlaste mütoloogia ilmapuu lugu. ...

Suur Tõll

Suur Tõll on Saaremaa vägilane. Genealoogilise traditsiooni järgi põlvneb temast Saaremaa aadlisuguvõsa Toll. Ta oli tuntud Lääne-Eestis, eriti Saaremaal, kuid legendid temast on levinud ebaühtlaselt. Jutud Suurest Tõllust on levinumad Anseküla, ...

Sädemesaar

Sädemesaar ehk Sädemete saar on müütiline koht rahvuseeposes "Kalevipoeg". Sädemesaart on mainitud eepose kuueteistkümnendas loos "Lennuki" ehitus ja merereisi algus. Teekond maailma otsa. Lapumaa ja Varrak, lapu tark. Kalevipoeg koos kaaslastega ...

Taara

Mitte segi ajada Henriku Liivimaa kroonikas mainitud saarlaste jumala Tharapitaga. Taara on üks tähtsamaid jumalaid Ärkamisajal loodud eesti pseudomütoloogias.

Tark

Sõnatark tark, kes kasutab nõidumisel sõnu. Kivitark tark, kes kasutab nõidumisel kive. Tuuletark tark, kes paneb tuult tähele, kasutab nõidumisel tuult. Manatark kõige kõrgemal astmel seisev tark.

Tarkuseraamat

Tarkuseraamat on müütiline raamat eesti rahvuseeposes "Kalevipoeg". Seda on mainitud eepose üheksateistkümnendas loos. Kalevipoeg aheldas põrgus Sarviku, võttis kaasa tema varakambrist neli kotitäit kulda ja hõbedat ning naasis maa peale kuristik ...

Tharapita

Tharapita on Henriku Liivimaa kroonikas nimetatud saarlaste jumal. Tharapitat on peetud liitsõnaks, mille esimest poolt tõlgendatakse tavaliselt nimena Taara, teise poole tähenduse osas uurijatel üksmeelt pole. Mõned autorid on Tharapitaga seosta ...

Tooru

Tooru on jumalus Eesti mõnede piirkondade rahvausundis. Toorule oli pühendatud neljapäev, mil peeti Tooru õhtuid. "Väikses murdesõnastikus" on üles tähendatud toorupäävad Käi, toorupüha Krk ja tooruõhtu Vig. On oletatud, et jumala nimi on Skandin ...

Tulehaldjad

Tulel on tahtev hing, kes võib karistada, kui teda pahandatakse. Seda tule hinge võib teise sõnaga tulehaldjaks nimetada. Muiste, kui tule saamine oli raskustega ühendatud, püüti niiöelda "igavest tuld toita": hoolitseti, et tuli iialgi leest ei ...

Tulutooja

Vilja valmimisel enne lõikust minnakse võõrale põllule, võetakse valmis viljapäid ja püütakse neist mingi looma sarnane kuju teha, kõige sagedamini kassi kuju. Kujule tehakse ainult 3 jalga. Kuju pannakse aiateiba otsa ja seda tehes peab ütlema: ...

Turis

Turis on kõuejumal, kes sai nime Thori järgi. Temaga oli kokku sulanud rahvajuht Ots, kes eestlased Aasiast Eestisse tõi, nii et sellest tuli Turis-Ots.

Tuulehaldjad

Tuulehaldjatel on mitu nime. Kõige rohkem teatakse tuule-ema ja marumemme, aga on ka veel tuuletaat. Tuule-ema on tuulehaldjas ja marumemm on maruhaldjas. Tuule-ema peetakse veidi vanemaks naiseks, aga tal on siiani noorusjõudu ja värskust, et võ ...

Tuulispask

Tuulispask on rahvapärane nimetus maismaa kohal liikuva tugeva tuulekeerise kohta. Saarte murdes nimetatud ka tuulispea, lõunaeesti murretes tuulispää, keskmurdes keerandus. Tuulispask on väike tuulekeeris, mis tekib sooja vaikse ja päikeselise i ...

Tuuslar

Tuuslar on müütiline tegelane rahvuseeposes "Kalevipoeg". Teda on mainitud eepose kolmandas loos Kalevi poegade jahilkäik. Linda röövimine. Kalevi poegade kojutulek. Kalevipoeg läheb vendadega metsa jahile. Rohket saaki kandvad mehed jäävad metsa ...

Tõnnivakk

Tõnnivakaks oli peergudest, puukoorest, vitstest või tohust tehtud nõu vahel lihtsalt puust karbike või kast, mida hoiti ahjukõrval nurgas, toalakas, aidas, mõnel pool koguni väljas, kuid enamasti võõra silma eest varjul.

Uku

Uku on Eesti rahvausundis Kirde-Eesti alal tuntud majahaldjas, kellele uuest saagist toodi ohvreid kivile või ohvrinõusse. F. R. Kreutzwald andis Ukule tuult, vihma ja müristamist valitsenud jumala staatuse. Ukut on korduvalt mainitud eesti rahvu ...

Ukuvakk

Ukuvakk oli igas talus Uku ohvrialtarina esinenud vakk. Ukuvakk oli õnnevakk, kuhu toodi erinevaid andameid, et saada vakalt õnne. Vakk valmistati peergudest, puukoorest, tohust või laudadest ja enamasti seisis vakk ukse taga nurgas. Õnnevakas as ...

Umbluu

Umbluu on folklooris matmata surnuluu, mis ulub, laulab, räägib ja oigab. Umbluu on tuntud paljude rahvaste juures. Eestis uskumustes on ta õnnetuse või ülekohtu tõttu surnud, aga ka matmata jäänud inimese sääreluu, mis võib end liigutada ning ve ...

Valaskala (mütoloogia)

Valaskala on müütiline suur kala, keda on mainitud eesti rahvuseeposes "Kalevipoeg". Rahvuseepose kuueteistkümnendas loos sõlmivad Kalevipoeg ja Varrak Lapu rannas kokkuleppe, et tark tuleb teatud tasu eest teejuhiks Lennuki merereisil maailma ot ...

Valge laev

Valge laev oli 1860. aasta paiku Tallinna lähistel Juhan Leinbergi ehk Prohvet Maltsveti ümber kogunenud sekti uskumustes laev, mis pidi tulema ja viima usklikud paremale maale. Soterioloogilise legendi taustaks olid eestlaste seas 19. sajandi vä ...

Vana Tühi

Vana Tühi on müütiline tegelane eesti rahvuseeposes "Kalevipoeg". Ta on allmaailma valitseja Sarviku kälimees. Teda on mainitud eepose viieteistkümnendas loos. Peale Sarvik-taadiga võitlemist esimesel põrguskäigul, jõudis Kalevipoeg võlujõuga küü ...

Vanaisa (mütoloogia)

Vanaisa, ka Taevataat on müütiline tegelane eesti rahvuseeposes "Kalevipoeg". Ta on taevaliste Taara tarkade juht, mõnes kontekstis saab teda samastada Ukuga. Teda on mainitud eepose kahekümnendas loos Valmistumine sõjaks. Lahingud. Raudmeeste sa ...

Vanamoor

Vanamoor oli müütiline tegelane rahvuseeposes "Kalevipoeg". Teda on mainitud rahvuseepose seitsmeteistkümnendas loos Sõjaratsu sõit. Assamalla lahing. Juhtumised põrgukatla juures. Murueide tütarde tants. Kui Kalevipoeg ning tema sõbrad Alevipoeg ...

Vanapagan

Vanapagan on eesti rahvapärimuses tegelane, kelles on kokku sulanud kristliku kuradi, rumala kurivaimu ja hiiu jooned.

Varanduse vedajad

Varanduse vedajad on sarnased tulihännaga. Tavaliselt on nad aga tavalised inimesed kes käituvad kui kratid. Kui tulihännad on peremehe sulased, siis jäljendajad on ise peremehed ja korjavad endale varandust kokku. Neil puudub tuline saba.

Varrak

Varrak oli müütiline Lapu tark eesti rahvuseeposes "Kalevipoeg". Teda on mainitud eepose kuueteistkümnendas loos Lennuki" ehitus ja merereisi algus. Teekond maailma otsa. Lapumaa ja Varrak, lapu tark. Kalevipoeg koos kaaslastega jõudis merereisig ...

Vetevaim

Vetevaim on müütiline tegelane rahvuseeposes "Kalevipoeg". Teda on mainitud eepose kümnendas loos Kikerpära soo. Vetevaimu kuld. Jõukatsujad. Võlatasumine Soom., Ilmaneitsi sõrmus. Kui Kalevipoeg läks uut hobust ostma, jõudis ta Kikerpära soosse, ...

Viljaneitsi

Viljaneitsid on vilja haldjad, kes kaitsevad vilja. Vanemad allikad nimetavad neid ainult kahjutegevateks olevusteks, kes ilmuvad välja lõikuse ajal välja ja rikuvad vilja. Nende viibimist viljas märgates hüütakse neile kolm korda: Kulla neitsid, ...

Võluvits

Võluvits on müütiline võlujõuga ese eesti rahvuseeposes "Kalevipoeg". Võluvitsa on mainitud eepose neljateistkümnendas loos Allmaailma vaatlus. Esimene võitlus Sarvikuga. Lahkumine. Kalevipoeg jõudis allilma ning põrgupiigad tutvustasid talle Sar ...

Äio

Äi on teada igapäevakeeles kui naiseisa. Lõuna-Eestlastele on aga äi tähendus muutnud väga palju ja kuradiga ühele tasemele jõudnud. Seal öeldakse "Äi teda teed!", mujal Eestis tähendab, aga see "Kurat teda teab!". Äi ongi kuri vaim, kes inimesi ...

Ülemiste vanake

Ülemiste vanake on mütoloogiline tegelane eesti rahvausundis, kes pidavat elama Tallinna lähedal Ülemiste järves. Ta tahtvat Tallinna ära uputada, kui see valmis saab. Sellepärast peab talle alati ütlema, et Tallinn pole veel valmis. "Ülemiste jä ...

Felix Moori tänuauhind

Felix Moori tänuauhind on eraalgatuslik auhind tunnustuseks missioonitundliku loova töö eest eestikeelsel kultuurimaastikul. Auhinna algatas 2012. aastal Mart Relve. 2014 Mari Tarand – tuntud raadiohääl, eesti keele ja meele pühendunud kandja nin ...

Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia

Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia on Eesti Kultuurkapitali ja Saaremaa valla antav stipendium/preemia saarlastest kultuuritegelaste tunnustamiseks ja Hendrik Krummi mälestuse jäädvustamiseks. Preemiaga tunnustatakse Saare maakonnas kultuuri ...

Keila kultuuripreemia

Keila linna kultuuripreemia, ka Keila kultuuripreemia on Keila linna antav auhind kultuurivaldkonnas. Keila kultuuripreemia asutas 1997. aastal Keila Linnavolikogu. Seda antakse välja igal aastal. Kultuuriauhinna suuruseks on alates 2011. aastast ...

Pärimuskultuuri auhind

Pärimuskultuuri auhind on pärimuskultuuri fondi ja Eesti Folkloorinõukogu auhind, mis omistatakse isikutele või isikute grupile, kes on panustanud valdkonna järjepidevuse hoidmisesse ja tulevastele põlvedele edasiandmisesse. Auhinnaga tunnustatak ...

Eesti punk

Eesti punk on punkliikumine Eestis, osa rahvusvahelisest pungi subkultuurist. Eestis kujunes punk 1970. aastatel. Esimeste punkarite seas on nimetatud Aleksander Müllerit, Irwin Arti, Mihkel Pilve ja Richard Noolt. Kuna punk kui subkultuur on ide ...

PunknRoll

PunknRoll on Eesti vanim ja suurim pungi-, ska- ja hardcore -festival. Festival on toimunud alates 1998. aastast, ehkki mõningaste pausidega. 2012. aastal toimus PunknRoll 10 11. augustil Tartus, klubis Rock & Roll ning Raadi mõisapargis. 2014 ja ...

Punklaulupidu

IV punklaulupidu toimus Rakveres 2018. aastal. "Punklaulupeo 10 aastat" raames esitati kolmelt toimunud Punklaulupeolt tuttavaid lugusid.

Sügis Ida-Euroopas

"Vennaskond. Sügis Ida-Euroopas" on Tõnu Trubetsky kolmas film. See sisaldab 33 videot ansamblilt Vennaskond ajavahemikust 1982–2003. Filmi kestus on 185 minutit. Film on värviline, stereoheliga ning on salvestatud kahele DVD-le. Film ilmus 2004. ...

Teet Tibar

1972–1983 õppis Tallinna 32. Keskkoolis. Aastatel 1985–1987 oli Nõukogude armees Leningradis. Alates 1988. aastast töötas ehitustöölisena, peamiselt katusepanijana. 1997. aastast elab ja tegutseb Soomes.

Vennaskond. Millennium

"Vennaskond. Millennium" on muusikafilm ansamblist Vennaskond. Film valmis 1998. aastal. Filmi režissöör on Tõnu Trubetsky, stsenaristid Tõnu Karro, Tõnu Trubetsky ja Sandra Heidov. Peategelased on Tõnu Trubetsky, Anti Pathique, Allan Vainola ja ...

Eesti Vabariigi aastapäev

Eesti Vabariigi aastapäev on 24. veebruaril, millega tähistatakse Eesti Vabariigi väljakuulutamist 1918. aasta 24. veebruaril. Sel päeval avaldati Tallinnas "Manifest kõigile Eestimaa rahvastele", milles kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik ...

Vastupanuvõitluse päev

Vastupanuvõitluse päev, ka Otto Tiefi valitsuse päev, on riiklik tähtpäev, mida tähistatakse 22. septembril. Ettepaneku 22. septembri tähistamiseks riikliku tähtpäevana algatasid 2005. aastal Isamaaliit ja Res Publica. Eelnõude esitamise käigus R ...

Võrulaste tahteväljenduspäev

Võrulaste tahteväljenduspäev on 21. oktoobril tähistatav püha, millega meenutatakse 21. oktoobril 1987 Võru kalmistul Vabadussõjas langenute auks korraldatud miitingut.

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu

Arhiivraamatukogu on Eesti Kirjandusmuuseumi osakond. Eesti Rahva Muuseumi loomisel 14. aprillil 1909. aastal nähti muuseumi ühe põhiülesandena raamatukogu rajamist, mille ülesandeks on koguda trükiseid sellises ulatuses, mis võimaldaks eestlaste ...