ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 134

Toronto Eesti Ühispank

Toronto Eesti Ühispank on 1954. aastal asutatud Kanada finantsasutus, millel on üle 5000 liikme ning mis osutab kõiki tänapäevaseid pangateenuseid. Pank allub Kanada riigi ja Ontario provintsi pangandusreeglitele, mis reguleerivad ühistupankade t ...

Ühismeierei

Ühismeierei ehk ühispiimatalitus on ühistegelistel alustel tegutsev piimatööstusettevõte, mis varub piima, töötleb seda ja valmistab sellest piimatooteid.

Eesti Ametiühingute Keskliit

Eesti Ametiühingute Keskliit on Eesti ametiühingute keskne organisatsioon. EAKL on Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni ITUC ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni ETUC liige. Eesti Ametiühingute Keskliitu kuulub 17 haruametiühingut, ...

Eesti Haridustöötajate Liit

Eesti Haridustöötajate Liit on iseseisev omaalgatuslik ametiühinguorganisatsioon, mille tegevus rajaneb demokraatial, sõltumatusel ning iseseisval otsustamisel, juhtimise kollegiaalsusel ja tegevuse avalikustamisel. EHLi eesmärgiks on ühistegevus ...

Akadeemilise Kooperatiivi Ajalehe-väljalõigete Büroo

Akadeemilise Kooperatiivi Ajalehe-väljalõigete Büroo oli Akadeemilise Kooperatiivi allasutus, mis asutati 1932. aastal. Büroo asus Tartus. Tema ülesandeks oli varustada oma tellijaid ajaleheväljalõigetega neid huvitavatel teemadel. Tellijateks ol ...

Asundusnõukogu

Asundusnõukogu oli aastail 1937-1940 Põllutööministeeriumi juures tegutsenud kolleegium, mis tegeles asundusega seotud küsimustega. Asundusnõukogu ülesanded olid: asundamiskavade kinnitamine; toetussummade määramine asundamistööde teostamiseks; m ...

EENet

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk) oli Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, mis täitis Rahvusliku Akadeemilise Võrgu ülesandeid Eestis aastatel 1993–2013. EENeti tegevuse lõpetas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo 201 ...

Eesti kosmosebüroo

Eesti kosmosebüroo on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koosseisu kuuluv üksus, mille eesmärgiks on Eesti ettevõtjate ja Teaduste Akadeemia asutuste kaasamine Euroopa Kosmoseagentuuri programmidesse. Büroos töötab alaliselt kolm EASi töötajat ni ...

Eesti Raadio

Eesti Raadio oli Eesti rahvuslik ringhäälinguorganisatsioon ning on Eesti Rahvusringhäälingu õiguseellane ja kaubamärk. Seisuga 2007 levitas Eesti Raadio viit raadioprogrammi: kolme eestikeelset, üht venekeelset Raadio 4 ja üht mitmekeelset Raadi ...

ESTHub

Eesti riiklik satelliidiandmetekeskus ESTHub on riiklik andmekeskus Euroopa Liidu kaugseireprogrammi Copernicus andmete hoidmiseks, jagamiseks ja töötlemiseks, mis loodi Maa-ameti juurde. ESTHub on loodud riigiasutustele, ülikoolidele, teadusasut ...

Hasartmängumaksu Nõukogu

Hasartmängumaksu Nõukogu on 2011. aastast tegutsev nõukogu, kus muu hulgas otsustatakse hasartmängumaksust saadud tulu jagamist. HMNi tegevust korraldab Kultuuriministeerium. HMNis on üheksa liiget, kellest kuus on Riigikogu liikmed ja kolm minis ...

Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis loodi 2013. aastal Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogia Instituudi ja Keskkonnateabe Keskuse tegevuse ümberkorraldamisel. Keskkonnaagentuur tegeleb riikliku keskkonnaseire progr ...

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet oli Eesti Siseministeeriumi halduses töötanud asutus. Aastal 2010 liideti viis eraldi asutust – Politseiamet, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Piirivalveamet ning Kodakondsus- ja Migratsiooniamet – ühisek ...

Maamajanduse Infokeskus

Maamajanduse Infokeskus on endine Põllumajandusministeeriumi hallatav riigiasutus, mis tegutses Jäneda mõisas. Asutus loodi 1991. aastal Jäneda Õppe- ja Nõuaandekeskusena. Aastast 2006 kandis asutus nime Maamajanduse Infokeskus. Keskus õpetas väl ...

Maaparandusbüroo

Maaparandusbüroo oli aastatel 1949–2010 Põllumajandusministeeriumile allunud riigiasutus. 2010. aastal moodustasid Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Taimetoodangu Inspektsioon ja 13 piirkondlikku maaparandusbürood ühise asutuse ...

Mainor

Mainor oli 1980. aastail Eesti NSV Kergetööstuse Ministeeriumile alluv konsultatsioonikeskus, mille tegevus muutus 1980ndate lõpupoole Eesti Vabariigi uue riikluse ettevalmistamiseks. See asutus sai perestroika oludes vabamalt koosseisu muuta, mi ...

Palade loodushariduskeskus

Palade loodushariduskeskus on loodushariduskeskus Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Palade külas. Asutuse juhataja on Karin Poola. Palade Loodushariduskeskus moodustab 2016. aastast alates Soera Talumuuseumiga ühtse loodusõpet korraldava keskuse. Kes ...

Pirgu Arenduskeskus

Pirgu Arenduskeskus oli aastal 1987 Raplamaal asutatud info-, õppe- ja arvutuskeskus. Asutus loodi 1987 Rapla rajooni agrotööstuskompleksi juurde. Aastal 1990 muudeti asutus õiguslikult vormilt majandusühinguks. Arenduskeskus projekteeris muu hul ...

Raudteelaste Kodu

Raudteelaste Kodu oli "Raudteelaste Kodu seadusega" rajatud asutus Tartumaal Kaarepere külas. Raudteelaste Kodu asutati muu hulgas selleks, et hooldada abi vajavaid riigi raudteeteenistujaid ja -töölisi ning nende perekondi. Raudteelaste Kodu oli ...

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus asutati 1. jaanuaril 1997 ning lõpetas tegevuse 31. juulil 2012. REKK-i ülesanded anti sihtasutusele Innove. Aastatel 1997- 2007 asus keskus Tallinnas aadressil Sakala 21, kuid alates 2007. aasta augustis ...

Tartu kinnistusamet

Tartu kinnistusamet oli Tartus kinnisvaraga tegelenud asutus. 1889-1925 kandis asutus nime Tartu-Võru Rahukogu Krepostijaoskond, 1925-1929 Tartu-Võru Rahukogu Kinnistusjaoskond ja 1929-1938 Tartu-Valga Kinnistusjaoskond.

Ungari Instituut

Ungari Instituut on Tallinnas Piiskopi 2 asuv instituut, mis tutvustab Eestis ungari kultuuri ja Ungariga seonduvat, samuti arendab Ungari ja Eesti vahelisi kultuurisuhteid. Instituudi eelkäija oli 1923 Ungari kultuuriministri määrusega asutatud ...

Vabariigi Valimiskomisjon

Vabariigi Valimiskomisjon on Eesti Vabariigi riigiasutus, mis kontrollib Eestis toimuvate valimiste seaduslikkust. Vabariigi Valimiskomisjon teeb kindlaks, et valimistel järgitaks valimiste vabaduse, üldisuse, ühetaolisuse ja otsesuse, samuti hää ...

Eesti Ingerisoomlaste Liit

Eesti Ingerisoomlaste Liit on Eesti katusorganisatsioon, mis koordineerib Eestis tegutsevate ingerisoome valdkonnaga tegelevate seltside tegevust. Nende seltside tegevuse peaeesmärk on ingerisoomlaste kultuuri ja soome keele säilitamine ja arenda ...

Eesti Leedulaste Ühendus

Eesti Leedulaste Ühendus on Eesti leedulaste organisatsioon. Selts loodi 6. detsembril 1980 Tallinnas nime all Eesti Leedulaste Selts, juriidiliseks isikuks sai selts 6. detsembril 1988. 10. märtsil 1990 nimetati selts ümber Eesti Leedulaste Ühen ...

Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon

Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon on avalikes huvides tegutsevate rahvusvähemuste ja kultuuriseltside katusorganisatsioon, mille töö on pühendatud rahvusvähemuste, kodanikualgatuse ja kodanikuühiskonna arendamisele Eestis. EMA asutati 4. apr ...

Eesti Ukrainlaste Kongress

Eesti Ukrainlaste Kongress on Eestis elavate ukrainlaste katusorganisatsioon. See ühendab 13 ühingut, mis on järgmised: Ukraina Naiste Liit Eestis. MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Barvinok Ukraina Kultuurikeskus MTÜ Narva Linna Ukraina Kaaslaskond Ukr ...

Eesti-Mordva Selts

Eesti-Mordva Selts on aastal 1994 asutatud Eestis elavate mordvalaste ühendus. Seltsi eesmärk on tihendada Eesti ja Mordva Vabariigi suhteid ning tutvustada Eestile nende kultuuripärandit. Aastal 1997 asutati EMSist eraldi olev Ersa Kultuuriühing ...

Eesti-Vene Kultuuride Ühing

Eesti-Vene Kultuuriühing on Eesti venelaste organisatsioon. Organisatsiooni kontor asub Põlvas aadressil Mäe tänav 15. Organisatsiooni juhatuse esimees on Jevgenia Reimo. Organisatsioon asutati 29. novembril 2000. Organisatsioonil tegutseb Lüübni ...

Ir (organisatsioon)

Ir on Eestis elavate Eesti osseetide kultuuriselts. Seltsi esimees on Leri Lalajev. Selts loodi 11. märtsil 1998. 1990ndate lõpus kuulus seltsi umbes 10 liiget.

Kasahhi Kultuuriselts (1989–2012)

Kasahhi Kultuuriselts oli Eestis elavaid kasahhe ühendav organisatsioon. Selts loodi 11. novembril 1989. 1990. aastatel kuulus seltsi 30–40 kasahhi. Seltsi liikmed tähistasid usupühasid koos Eesti Islami Koguduse liikmetega. Selts kustutati Ärire ...

Narva Linna Sakslaste Selts Harmonie

Narva Linna Sakslaste Selts Harmonie on Eesti sakslaste organisatsioon. Organisatsiooni juhatuse esimees on Boris Eidemiller. Organisatsioon asutati 30. detsembril 1990. Organisatsiooni üks põhitegevusi on 1806 Narvas asutatud Harmonie-nimelise o ...

Raduga (organisatsioon)

MTÜ Vähemusrahvuste Liit Raduga on Eesti vähemusrahvuste organisatsioonide katusorganisatsioon. MTÜ asutati 17. novembril 2004. MTÜ juhatuse esimees on Galina Ivanova.

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit "Lüüra" on aastast 1997 Tallinnas aadressil Kaera tänav 21A tegutsev mittetulundusühing. Liit ühendab ja mitmekülgselt toetab Eestis tegutsevaid rahvusvähemuste organisatsioone.

Rahvusvähemuste kultuurinõukoda

Rahvusvähemuste kultuurinõukoda on aastatel 1997–2003 tegutsenud ja uuesti alates 2008. aastast Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu. Nõukoja eesmärk on esitada ministeeriumile ettepanekuid rahvusvähemuste kultuurielu ja -tegevuse ...

Tallinna Armeenia Kultuuri Ühing

Tallinna Armeenia Kultuuri Ühing on Tallinnas tegutsev Eesti armeenlaste organisatsioon. Ühing registreeriti 23. aprillil 1989 Tallinnas Eesti Muinsuskaitse Seltsi osakonnana. Muinsuskaitse Seltsist eraldus ühing 1991. aasta II poolel. Ühingu esi ...

Tallinna Slaavi Kultuuriühing

Tallinna Slaavi Kultuuriühing oli organisatsioon, mis ühendas Tallinnas tegutsevaid Eesti venelaste kultuuriorganisatsioone. Ühingul on 19 liiget, nende seas MTÜ Naiskoor Slavjanka, Rahvalauluansambel Ljubava, MTÜ Ansambel Cantus, Vene Kooriühing ...

Valgevene Kultuurihariduslik Mittetulundusühing Lad

Valgevene Kultuurihariduslik Mittetulundusühing Lad on Eesti valgevenelaste organisatsioon. Lad-i eesotsas on Oksana Volkova. Lad kuulub Eesti rahvusvähemuste organisatsiooni Raduga.

Eesti NSV Pioneeriorganisatsioon

Eesti NSV Pioneeriorganisatsioon oli Eestis Nõukogude okupatsiooni ajal tegutsenud kommunistlik noorteorganisatsioon, mis kuulus V. I. Lenini nimelisse Üleliidulisse Pioneeriorganisatsiooni. Organisatsioon lõpetas tegevuse, kui Eesti taas iseseis ...

Eesti Teadeteagentuur

Eesti Teadeteagentuur oli Eesti uudisteagentuur. ETA eelkäijad olid Ajakirjanduse Büroo asutati 1918 ja Estur asutati 1919. ETA asutati aastal 1920 kui Eesti Telegraafiaagentuur. Aastal 1922 muudeti ETA õiguslikult vormilt aktsiaseltsiks. 1940. a ...

Eesti Õpilasmalev

Eesti Õpilasmalev oli ELKNÜ hooajaline noorsoo-organisatsioon Eesti NSV-s. 15−18-aastastest Eesti koolinoortest moodustatud rühmad tegid suviti Eesti majandites ja vahetusrühmadena ka välismaal tasu eest tööd.

Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev

Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev oli noorte vabatahtlik töökoondis, kuhu võisid astuda üliõpilased ja keskeriõppeasutuste õpilased. Malevat juhtis ELKNÜ Keskkomitee juures olev EÜE Keskstaap. Malev korraldas suvevaheajal oma liikmete tööd ja puhkust ...

Saksa DV-ga Sõpruse Arendamise Nõukogude Ühingu Eesti osakond

Saksa DV-ga Sõpruse Arendamise Nõukogude Ühingu Eesti osakond oli 7. oktoobril 1965 asutatud organisatsioon, mis tegutses Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühingu juures. Ühingul oli eraldi linnaosakond Tartus. Ühingu esimee ...

Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühing

Mitte segi ajada ühinguga Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühing VEKSA Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühing oli 23. detsembril 1958 asutatud organisatsioon. Selle eelkäijaks oli 6. novembril 1956 asutatud Väli ...

Kaitseliit

Kaitseliit on vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev Eesti riigikaitseorganisatsioon ja Eesti kaitsejõudude üks osa Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseliidu liiget nimetatakse kaitseliitla ...

Erika (laev)

Laeva nimi oli ehitusjärgselt RK-134 ja see kuulus Riia ALMAVÜ -le. Eestisse toodi laev 1991. aasta detsembris ja Kaitseliidu omandusse läks see 24. juunil 1992. aastal nimega Erika. Erika seisis 1990. aastate algul Pirita sadamas, seejärel Palja ...

Kaitse Kodu!

Ajakiri ilmub kaheksa korda aastas ja on kõigile soovijatele tasuta kättesaadav Kaitseliidu malevates ja Kaitseliidu Peastaabis. Kaitse Kodu! näol on tegemist vanuselt viienda tänapäevani ilmuva eesti ajakirjaga. Täna ilmub KK! 8 korda aastas tir ...

Kaitseliidu lipkond

Kaitseliidu lipkonnad olid Kaitseliidu 1990. aastal moodustatud territoriaalsed üksused, mis tegutsesid Eesti NSV rajoonide piirides. Tänapäeval on lipkonnad ümber nimetatud malevateks. Põhja-Võrumaa lipkond, mis tegutses Põlva rajoonis Ida-Viru ...

Kaitseliidu taasasutamine

Kaitseliidu taasasutamise rahvakoosolek korraldati 17. veebruaril 1990 kell 12.07 Raplamaal Järvakandi Tehaste saalis Nõukogude Liidu okupatsiooni tingimustes. Kaitseliidu allüksuste asutamine oli alanud juba varem.

Kaitseliidu Valgerist

Kaitseliidu Valgerist on Kaitseliidu teenetemärk. I klassi Valgeristi märk kujutab neljaharulist valget mõlemalt küljelt emailitud Malta risti, mille esikülge ümbritseb 0.5 mm laiune kuldäär. Märgi esiküljel on kuldne mõõk, mille käepide asub ris ...