ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 136

Para 89

Para 89 oli aastal 1989 Tartus asutatud kunstirühmitus. Rühmitusele panid aluse Jüri Palm ja Ilmar Malin. Rühmitus aktiivne tegevus kestis aastani 1993. Para 89 kunstilooming oli mõjutatud peamiselt sürrealismist. Endid nimetasid nad uus-sürreali ...

Rakenduskunstnike Ühing

Rakenduskunstnike Ühing oli 1932. aastal asutatud ühendus, mis liitis professionaalseid rakenduskunstnikke. RaKü eellaseks oli 1928. aastal loodud lühiealine koondis Dekoor. Alles RaKü kujunes elujõuliseks organisatsiooniks, kuhu kogunes kogu ees ...

Eesti Ajakirjanike Liit

Eesti Ajakirjanike Liit on Eesti ajakirjanike loomeliit ja ka ametiühing. Liitu kuulub umbkaudu 300 tegev- ja endist ajakirjanikku. Suurim osakond on Eesti Rahvusringhäälingus, eri- ja huvialati tegutsevad liidus sektsioonid. Eesti Ajakirjanike L ...

Eesti Arhitektide Liit

Eesti Arhitektide Liidu eelkäija Eesti Arhitektide Ühing asutati 8. oktoobril 1921 ning see tegutses kuni 1940. aastani. Ühingu asutajate hulgas olid teiste hulgas Karl Burman seenior, Ernst Ederberg, Eugen Habermann, Erich Jacoby, Herbert Johans ...

Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liit on mittetulundusühing, mille eesmärk on arstide ühendamine rahva tervise kaitseks, tervishoiupoliitika kujundamiseks ja meditsiinikultuuri edendamiseks. Liit tegutseb ka ametiühinguna, mille eesmärk on arstide töö- ja kutsealas ...

Eesti Elektroonikaühing

Eesti Elektroonikaühing on praegusel kujul aastast 1992 tegutsev kutseühing, kuhu kuuluvad elektroonika, telekommunikatsioonide, raadio- ja televisioonitehnika ja nendele lähedastes valdkondades tegutsevad inimesed ja organisatsioonid. EEÜ on aas ...

Eesti Interpreetide Liit

Eesti Interpreetide Liit on kutseliste muusikute vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon. EIL on asutatud 5. detsembril 1998. EIL-i eesmärgid: eesti interpreetide loominguliste huvide kaitsmine; eesti klassikalise interpretatsioonikunsti arendami ...

Eesti Klaasikunstnike Ühendus

Eesti Klaasikunstnike Ühendus on Eesti Kunstnike Liidu alaliit, mis koondab professionaalseid klaasikunstnikke. Eesti Klaasikunstnike Ühendus loodi 2001. aastal. Ühenduse juhatus koosneb üldkogu valitud esimehest ja kahest esimehe esitatud ja üld ...

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit on 1996. aastal asutatud erialaliit, mis koondab Eestis suhtekorralduse alal töötavaid inimesi. EPRA eesmärgiks on korraldada liikmete infovahetust, erialast koolitust ja suhtekorraldusvaldkonna arendamist Eesti ...

Eesti Konsultantide Assotsiatsioon

Eesti Konsultantide Assotsiatsioon on juhtimis- ja majanduskonsultantide ühendus. Mõned konsultandid on sidunud oma igapäevatöö konsultatsioonifirmaga, mõned ülikooliga, mõned tegutsevad nn vaba odamehena ehk iseseisvalt. EKA liikmete hulgas on t ...

Eesti Maastikuarhitektide Liit

Eesti Maastikuarhitektide Liit on 24. märtsil 2003. aastal loodud Eesti maastikuarhitektide ja maastikuarhitektuuriteadlaste loominguline erialaühendus.

Tallinna Arstide Liit

Tallinna Arstide Liit on Tallinnas tegutsevaid arste ühendav mittetulundusühing. Põhikirja järgi on liidu eesmärkide seas "Tallinna arstide ühendamine rahva tervise kaitseks, tervishoiupoliitika kujundamiseks ja arstiabikorralduse edendamiseks", ...

Eesti Akadeemiline Loomakaitse Ühing

Eesti Akadeemiline Loomakaitse Ühing on aastal 1990 asutatud loomakaitsega tegelev ühendus. Põhikirja järgi on EALÜ eesmärgid järgmised: "koguda andmeid ja omandada kogemusi välisriikides tehtavast loomakaitsealasest tegevusest"; "propageerida in ...

Eesti Akadeemiline Spordiliit

Mitte segi ajada Eesti Akadeemilise Spordiklubiga Eesti Akadeemiline Spordiliit on vabatahtlikkuse alusel avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgid ja tegevus on suunatud spordi, eelkõige üliõpilasspordi arendamisele ja korral ...

Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Eesti Ehitusettevõtjate Liit on aastal 1991 asutatud mittetulundusühing, mis ühendab ehitusettevõtjaid. Põhikirja järgi on EEELi eesmärk "kooskõlastada ja koordineerida oma liikmete tegevust ehitustegevuse majandus-poliitilistes küsimustes ja suh ...

Eesti Ehitusinseneride Liit

Eesti Ehitusinseneride Liit on aastal 1991 Tallinnas asutatud ühendus, mis koondab enda alla ehitusinsenere ja asjasse puutuvaid ühendusi. 2012. aastal oli EELis 415 individuaalliiget. Põhikirja järgi on EELi eesmärgid järgmised: "osavõtt ehitusv ...

Eesti Erametsaliit

Eesti Erametsaliit on aastal 1992 asutatud erametsaomanike esindusorganisatsioon, mille liikmeteks on kohalikud erametsaomanike esindusorganisatsioonid.

Eesti Haigekassade Liit

Eesti Haigekassade Liit juhtis ja ühtlustas Eesti haigekassade tegevust. Liidu juhatuse poolt valitud kaks liiget osalesid rahvatervishoiu alat valitava Riiginõukogu liikme valimisel. Liit andis välja ajakirja Töö ja Tervis. 1938. aastal kuulusid ...

Eesti Inseneride Liit

Mitte segi ajada Eesti Inseneride Ühinguga tegutses 1921–1940 Eesti Inseneride Liit on aastal 1988 Tallinnas asutatud liit, mis ühendab teiste seas Eesti inseneride erialaorganisatsioone ja insenerikoolitajaid. Põhikirja järgi on EALi eesmärgid n ...

Eesti Juristide Liit

Eesti Juristide Liit on aastal 1989 Tallinnas asutatud juriste ühendav liit. Põhikirja järgi on EJLi ülesannete seas: "osaleda õigusloomes, täiendada eesti õigussõnavara ja arendada õiguskeelekultuuri". "arendada juristide ühistegevust" "edendada ...

Eesti Karskusliit AVE

Eesti Karskusliit AVE on praegusel kujul aastast 1989 tegutsev liit. AVE on 1922–1940 tegutsenud Eesti Karskusliidu õigusjärglane. Liidu ajalugu ulatub aastasse 1906, mil asutati Eesti Karskusseltside Keskkoht. Aastatel 1920–1922 kandis see nime ...

Eesti Keemiatööstuse Liit

Eesti Keemiatööstuse Liit on Eesti mittetulundusühing, mis ühendab Eesti keemiatööstusega tegelevaid ettevõtteid ja füüsilisi isikuid. EKTL asutati 16. septembril 1991. EKTLi põhieesmärk on arendada Eesti keemiatööstust, tõstes selle efektiivsust ...

Eesti Kindlustusseltside Liit

Eesti Kindlustusseltside Liit on Eesti mittetulundusühing, mis ühendab kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid. EKsL-i põhikirjaline eesmärk on "esindada ja kaitsta EKsL-i liikmete huve, aidata luua ja edendada ühiskonnas kindlustusala arengut ...

Eesti Loomaarstide Ühing

Eesti Loomaarstide Ühing on Eestis tegutsev ühing. Eesti Loomaarstide Ühingu ajalugu ulatub aastasse 1920, mil asutati Eesti Loomaarstide Selts. Aastal 1927 sai nimeks Eesti Loomaarstide Ühing. Aastal 1940 ELÜ tegevus lõpetati, jätkas varasemat t ...

Eesti Mereturismi Assotsiatsioon

Eesti Mereturismi Assotsiatsioon on aastal 1990 asutatud mittetulundusühing, kuhu kuulub Eesti väikesadamaid ja merendusega seotud ettevõtteid. EMTA põhieesmärk on uurida, arendada ja koordineerida mereturismi. Aastast 1996 annab EMTA välja brošü ...

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

E esti Metsa- ja Puidutööstuse Liit on 1996. aastal asutatud, valdavalt puidu- ja metsatööstusega seotud ettevõtteid ühendav mittetulundusühing. EMPLi tegevuse eesmärkideks on oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse ning mehaanilise ja keemi ...

Eesti Piimaliit

Eesti Piimaliit on aastal 1989 asutatud liit, mis ühendab piimanduse valdkonnaga tegelevaid äriühinguid ja füüsilisi isikuid. Põhikirja järgi on liidu eesmärgid järgmised: "piimandusalase tegevuse arendamine ja koordineerimine Eesti Vabariigis ni ...

Eesti Seiklusturismi Assotsiatsioon

Eesti Seiklusturismi Assotsiatsioon on aastal 2000 asutatud ühendus, mis koondab enda alla seiklusturismiga seotud ettevõtteid. ESA tegevjuht on Paap Kõlar. ESA muu hulgas arendab Eestis seiklusturismi, teadvustades ühtlasi selle majanduslikku po ...

Eesti Sotsioloogide Liit

Eesti Sotsioloogide Liit on 1999. aastal asutatud liit, mis ühendab kutselisi sotsiolooge ja teisi sotsioloogiaga seotud või selle vastu huvi tundvaid inimesi. Eesti Sotsioloogide Liit on 1990. aastal asutatud Eesti Akadeemilise Sotsioloogide Lii ...

Eesti Teadlaste Liit

Eesti Teadlaste Liit on aastal 1989 Tartus asutatud liit, mis ühendab kas Eestis töötavaid, Eesti päritolu või välismaal Eestiga seotud küsimusi uurivaid teadlasi. Põhikirja järgi on Eesti Teadlaste Liidu eesmärgid järgmised: "aidata kaasa eesti ...

Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit on 3. novembril 1993 asutatud mittetulundusühing, mis toimib peamiselt Eesti toiduainetööstuse ettevõtete ja erialaliitude katusorganisatsioonina. Esimesel liidu juhatuse koosolekul 23. novembril 1993 valiti Toiduliid ...

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit on 23. novembril 1991 asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis seisab üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest. Ühingusse kuulub 13 liikmesüliõpilaskonda ja 3 vaatlejaliiget. Liikme ...

Eesti Ajalooliste Laevade Selts

EALS-i tegevuse peamine eesmärk on kaitsta ajalooliste laevade säilimist kui rahvusliku merekultuuri pärandi aardeid. Samuti on hoida, edendada ja propageerida meresõitu ja merekultuuri, taastada üldsuse huvi mere vastu. Seltsi eesmärk on tõsta n ...

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing on Eestis merevaldkonnas töötavaid inimesi ühendav organisatsioon. EMSA asutati 7. juunil 1995 Tallinnas. EMSA on 1940 loodud Eesti Meremeeste Kutseühingu tegevuse jätkaja Eestis. EMSA eesmärkide seas on põhi ...

Merelaevanduse Veteranide Klubi

Merelaevanduse Veteranide Klubi on Tallinnas tegutsev, peamiselt endisi nõukogude või vene mereväelasi ning meremehi koondav mittetulundusühing.

Narva Noorte Meremeeste Klubi

Narva Noorte Meremeeste Klubi on Narvas tegutsev merendushuvilistele noortele suunitletud huvikool. Klubil on umbes 200 liiget ja 10 palgalist töötajat. Klubi liikmed peavad tasuma väikest kuumaksu.

Tallinna Sadama Laevatööliste Ühing

Tallinna Sadama Laevatööliste Ühing oli 1935-1939 Tallinnas tegutsenud kutseühing, mis ühendas Tallinna sadama laevatöölisi. Ühing registreeriti 14. mail 1935. Ühingu eesmärk oli muu hulgas kaitsta liikmete õigusi, osutada liikmetele majanduslikk ...

Admiral Johan Pitka Relvavendade Ühendus

Admiral Johan Pitka Relvavendade Ühendus on Eesti mittetulundusühing, mis koondab Teise maailmasõja ajal ja järel Nõukogude okupatsiooni vastu sõdinud veterane ja nende aatekaaslasi. Ühenduse asutasid Vabadusristi päeval, 17. augustil 2002, Väike ...

Aita Nõrgemat MTÜ

Aita Nõrgemat MTÜ on Eesti heategevusorganisatsioon ja mittetulundusühing, mille missioon on kodutute loomade heaolu eest seismine ning inimeste teadlikkuse suurendamine kodutute loomade olemasolu kohta loomade varjupaikades. MTÜ eesmärk on looma ...

Akte

Mittetulundusühing "Akte" Ühingu eesmärkideks on: esindada ja kaitsta Eesti noorte huve nii riigisiseselt kui ka Euroopa ning maailma tasandil; pakkuda abi noorte ideede realiseerimiseks; toetada noorte inimeste püüdlusi uute teadmiste omandamise ...

Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit

Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit on Eesti mittetulundusühing, mille eesmärkide seas on mitmekülgselt toetada alkoholi müüjate ja tootjate tegevust, samuti koordineerida alkoholi müüjate ja tootjate tegevust turul, samuti tõsta täiskasvanud i ...

Anni Akadeemia

MTÜ Anni Akadeemia on arengupuudega lastega tegelev mittetulundusühing. Ühing on nime saanud Anni Grupi juhi Liina Lokko Downi sündroomiga tütre Anni järgi. Tartus tegutseb 2003. aastast Anni Mängumaa ja 2006. aastast Anni lasteaed. Otepääl on An ...

APT Game Generator

MTÜ APT GameGenerator on põhiliselt Tartus tegutsev mittetulundusühing, mille tegevusala hõlmab arvutimängude arendust ning sellega seotud tegevusi.

Arboristide Koda

Arboristide Koda MTÜ on 21. veebruaril 2011 asutatud organisatsioon, mille eesmärgiks on arboristi kutse propageerimine ning osalemine kutsestandardite väljatöötamisel lähtuvalt Euroopa kvalifikatsiooniraamistikust. Koja esimees on Heiki Hanso. K ...

MTÜ Aruküla Kultuuriselts

MTÜ Aruküla Kultuuriselts loodi 19. oktoobril 1998 Aruküla rahvamaja identiteedi hoidja, kandja ja säilitajana; kultuuritegevuse, rahvakultuuri eesmärkide, tegevuste korraldaja ja" rahva maja” heaks haldjaks, koondada enda ümber aktiivseid inimes ...

Augsburgi Usutunnistuse Selts

Augsburgi Usutunnistuse Selts on 2006. aasta augustis asutatud Pärnus tegutsev mittetulundusühing. See on vabatahtlik organisatsioon, mille sihiks on Kristuse Kiriku toetamine konservatiivse kristliku teoloogia tutvustamise ja levitamisega. Pearõ ...

Ausad Valimised

Mittetulundusühing Ausad Valimised on Eesti ühing, mis korraldab loenguid, seminare, annab välja stipendiume ja teabematerjale, et avalikustada Eesti valimispettusi ja õhutada diskussiooni. Ühing asutati 2012. aastal, asutamisaasta lõpu seisuga o ...

Avaliku Sõna Nõukogu

Avaliku Sõna Nõukogu on praegusel kujul aastast 1997 tegutsev sõltumatu mittetulundusühing. See loodi ajakirjanduse eneseregulatsiooniorganina, kuid pärast Eesti Ajalehtede Liidu lahkumist ASN-ist ning sarnaste ülesannetega Pressinõukogu loomist ...

Avalikult Rail Balticust

Avalikult Rail Balticust ehk MTÜ Avalikult Rail Balticust on kodanikuühendus, mis on registreeritud Eesti Äriregistris mittetulundusühinguna ja koondab arutelu Rail Balticu projekti ümber.

Balti Uuringute Instituut

Balti Uuringute Instituut on 1996. aastal asutatud iseseisev mittetulunduslik uurimis- ja arenduskeskus, mille peamiseks eesmärgiks on edendada Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist. Instituudi tegevusega tahetakse panustada teadmiste ...