ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 139

Šoti Klubi

Šoti Klubi on Tallinnas tegutsev klubi, mis koondab Šotimaast ja selle kultuurist huvituvaid inimesi. Klubisse kuulub mitmesuguste elualade esindajaid, keda seovad omavahel sarnased väärtushinnangud. Klubi oli algusaegadel küllaltki kinnine; 2020 ...

Zonta Tartu klubi

Zonta Tartu klubi on Tartus tegutsev heategevusühing, mis asutati 19. augustil 1991 esimese Zonta Internationali klubina Eestis. Zonta International ZI on rahvusvaheline heategevusorganisatsioon, mis toetab soolist võrdõiguslikkust ning tegeleb n ...

Taani-Eesti Kaubanduskoda

Taani-Eesti Kaubanduskoda on Eesti mittetulundusühing, mille eesmärk on arendada Taani ja Eesti ettevõtete ärisidemeid ning ühendada Taani ja Eesti ärikogukonda Eestis. Kaubanduskoda korraldab nii avalikke kui ka vaid liikmeskonnale mõeldud üritu ...

Tallinna Saksa Kultuuriinstituut

Tallinna Saksa Kultuuriinstituut on aastal 1991 asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on Eestis saksa kultuuri tutvustamine, kultuurikontaktide loomine Saksamaa ja Eesti vahel ning saksa keele kursuste korraldamine. Aastast 1999 on Tallinna ...

Tammsaare Teater

Tammsaare Teater on aastast 1947 Tallinnas tegutsev teater. Aastatel 1947–1991 ja 1994–1996 kandis teater nime A. H. Tammsaare nimeline Rahvateater. Aastatel 1991–1994 ühines teater nukurahvateatriga Käpik ja koos tegutseti nime all Toomteater. A ...

Tartu Autoklubi

Tartu Autoklubi on Tartu ja kogu Lõuna-Eesti autohuvilisi koondav mittetulundusühing. Klubi põhieesmärk on viisaka liikluskultuuri propageerimine. Ka on klubi võtnud enda kohustuseks pakkuda Lõuna-Eestis autohuvilistele turvalist ja legaalset ene ...

Tartu Saksa Kultuuri Instituut

Tartu Saksa Kultuuri Instituut on Tartus mittetulundusühinguna tegutsev organisatsioon, mille eesmärk on tutvustada Eestis saksa kultuuri, arendada kultuurisidemeid Eesti ja Saksamaa vahel, pakkuda saksa keele kursusi ning võimalust sooritada Goe ...

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks suurimatest ja vanimatest lastehaiglate juures tegutsevatest heategevusfondidest Eestis. Seitsmeteistkümne tegevusaasta jooksul on laste ravitingimuste parandamiseks kogutud ligikaudu kolm miljonit eu ...

Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus

Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus on Eesti mittetulundusühing, mis tegeleb Eesti teadusajaloo ja teadusfilosoofia uurimisega ning ühendab nendest valdkondadest huvitatud teadlasi.

TeadusTeave

MTÜ TeadusTeave on Eesti mittetulundusühing, mis haldab veebisaiti www.teadus.ee ja umbes 5000 lugejaga nädalakirja Teadus.ee. 2006. ja 2007. aastal korraldas MTÜ teadusfotokonkursi. Koostöös Wikimedia Eestiga toimus kolmas teadusfoto konkurss 20 ...

Teater NORA

Teater NORA asutasid 2007. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala tudengid Sandra Suurkask, Kristiina Lillepea, Maike Niiduviir ja Anni Õnneleid. Kuna neli asutajat olid praktikate käigus valdkonnaga kokku puut ...

Tegusad Eesti Noored

MTÜ Tegusad Eesti Noored on noorte loodud ja juhitud vabaühendus, mis näeb oma peamise eesmärgina ühiskonnateadlikkuse ja -huvi kasvatamist noorte hulgas, omamata seejuures poliitilist määratlust. TEN loodi mittetulundusühinguna 2001. aastal, ent ...

Toeta Eesti Maadlust

Mittetulundusühing Toeta Eesti Maadlust registreeriti äriregistris 26. märtsil 2013. Toeta Eesti Maadlust alustas rahvaliikumisena, mille eesmärgiks on kajastada meedias ilmunut ning kutsuda Eesti avalikkust maadlusteemalistele aruteludele. Inits ...

Ukraina Kultuurikeskus

MTÜ Ukraina Kultuurikeskus on 2002. aastal asutatud mittetulundusühing, mis on seadnud oma eesmärgiks Ukraina kultuuri edendamise ja säilitamise Eestis. Ukraina Kultuurikeskuse juhataja on Anatoli Ljutjuk. Keskus asub aadressil Laboratooriumi tän ...

Ungari Kultuuriselts

Ungari Kultuuriselts ehk UKS on Tartus registreeritud mittetulundusühing, mille liikmeskond koosneb Eestis elavatest ungarlastest, ungari keelt õppivatest tudengitest ning teistest Ungari-huvilistest. Ühingu eesmärk on tutvustada Ungari kultuuri ...

Vanaajamaja

Vanaajamaja on Põlvamaal, Moostes tegutsev mittetulundusühing, mis tegeleb traditsiooniliste ehitusviiside õpetamise ja populariseerimisega. MTÜ Vanaajamaja lõid 1998. aastal Eesti palkehitajad Ragner Lõbu ja Andres Uus. Alates 2009. aastast toim ...

Vanemuine (selts)

Vanemuise Selts on ühendus, mis tegeles algselt peamiselt koorilaulu, ettekande- ja peoõhtutega, millele hiljem lisandus ka näitemäng. Selts asutati Johann Voldemar Jannseni eestvedamisel 1865. aasta jaanipäeval ukj 6. juulil. Üks esimesi etendus ...

Vene Keele Õpetajate Selts

Vene keele Õpetajate Selts on vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa vene keele ja kultuuri arengule Eesti Vabariigis, vene keele õpetajate omavahelise koostöö arendamiseks ning koordineerides ja abistades eesti õppekeelega koolide ...

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing MTÜ on ühendus, mis koondab eelkõige Võrumaal elavaid vaegkuuljaid, kuid ühingusse võetakse kõiki kellele meie tegevus korda läheb ja nõu ja jõuga soovivad abiks olla. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing moodustati 1. märtsil 20 ...

Wikimedia Eesti

Mittetulundusühing Wikimedia Eesti on eesti- ja võrukeelse Vikipeedia ning eestikeelse Vikisõnastiku, Vikiõpikute, Vikitekstide ja Vikitsitaatide arengu toetamise ning nende tutvustamisega tegelev mittetulundusühing. Ehkki iseseisev ja sõltumatu ...

Wiking-Narva

Klubi "Wiking-Narva" on 1993. aastal asutatud Eesti mittetulundusühing. Klubi on Eesti Vabadusvõitlejate Liidu liige. Klubi "Wiking-Narva" ühendab vanu rindemehi pataljonist "Narva", nende sugulasi, ajaloohuvilisi ning isamaaliselt ja rahvuslikul ...

Õpilasesinduste Assamblee

Õpilasesinduste Assablee on Eestis tegutsev vene õppekeelega õpilaste esindusorganisatsioon, mis tegeleb õpilasomavalitsuse arendamisega Eesti koolides ja koolihariduse küsimustega. Assamblee on loodud 1999. aastal. Assamblee koosseisu kuulub 58 ...

Ühendus Isade Eest

Ühendus Isade Eest MTÜ on 2006. aastal asutatud organisatsioon, mille põhiline ülesanne on nende isade õiguste kaitse, kellel ei võimaldata kohtuda oma lastega.

Ühiskonnauuringute Instituut

Ühiskonnauuringute Instituudi asutasid 2016. aasta veebruaris Tartu Ülikooli võrdleva usundiloo vanemteadur Peeter Espak ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumi juhataja nooremteadur Art Johanson. Espaki sõnul tekkis sõprade ja kolleegidega ...

Eesti naiste jalgpallikoondis

Eesti naiste jalgpallikoondis on Eesti jalgpalluritest koosnev riigi esindusnaiskond, mille liikmed valib välja koondise peatreener ning mida haldab Eesti Jalgpalli Liit. Enim väravaid on löönud Anastassia Morkovkina.

NaiRe

NaiRe on Eesti Reformierakonna juures tegutsev naisteühendus. NaiRe loodi Pärnus 30. aprillil 1995. Ühendusse kuulub enam kui 400 naist kogu Eestist. Ühenduse tegevuse eesmärk on laiendada naiste silmaringi ja neid poliitiliselt harida. NaiRe on ...

Naiskodukaitse

Naiskodukaitse on 2. septembril 1927 Kaitseliidu ülema käskkirjaga asutatud Kaitseliidu naisorganisatsiooni õigusjärglane. Põhikirja kohaselt on Naiskodukaitse üheks põhiülesandeks panustada riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse läbi Kaitseliidu ...

Naiste Karskusliit

Naiste Karskusliit oli Eesti Karskusliidu juurde loodud naiste karskusorganisatsioon Tartus. Asutati 1923. aastal. Liitu kuulus 25 organisatsiooni ja üksikliikmeid, kokku üle 3000 naise. Liit andis välja ajakirja Eesti Naine. 1923. aastal algatas ...

Tartu Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon

Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon on Tartus tegutsev Eesti naisorganisatsioon. EDA annab välja kahte aunimetust: Tartu Edukas Daam ja Tartu Aastate Daam.

Eesti Gaidide Liit

Eesti Gaidide Liit on praegusel kujul aastast 1999 tegutsev noorteorganisatsioon. Eesti gaidlus sai alguse 1919. aastal, mil tekkisid esimesed gaidiühingud. Aastal 1924 asutati Eestis Eesti Gaidide Malev. Nõukogude võimu oludes 1940. aastast gaid ...

Eesti Noored

Eesti Noored oli teise maailmasõja ajal Saksa vägede okupeeritud Eestis aastatel 1942–1944 tegutsenud skautlike ja paramilitaarsete joontega noorteorganisatsioon.

Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENLi peamised eesmärgid on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku ...

Eestimaa Leninlik Kommunistlik Noorsooühing

Eestimaa Leninlik Kommunistlik Noorsooühing oli üks Üleliidulise Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu allorganisatsioone, Eesti NSV noorsoo ühiskondlik-poliitiline massiorganisatsioon, Eestimaa Kommunistliku Partei aktiivne abiline ja reserv. EL ...

Hekto

Hekto oli noorteklubi, mille moodustasid Jõgeva noored 1976. aastal Ants Paju eestvõttel. Klubi tegutses 1984. aastani. Koos ei käidud ainult meelt lahutamas, vaid tehti ka tõsist tööd: korrastati Siimusti lauluväljaku ümbruse metsa ja kalmistut, ...

Jaan Kreuksi nimeline Noorsoo Kultuuripalee

Jaan Kreuksi nimeline Noorsoo Kultuuripalee oli noorteasutus, mis tegutses Tallinnas Mustpeade majas 1946–1991. Palee oli mõeldud kutsehariduskoolide õpilastele ja teistele linnanoortele. Palee allus Eesti NSV Riiklikule Kutsehariduse Komiteele. ...

Koolinoorte vastupanuorganisatsioonid

Koolinoorte vastupanuorganisatsioonid olid isamaalise kasvatuse saanud aateliste Eesti kooliõpilaste vastupanuorganisatsioonid, mis moodustati kommunistliku Nõukogude okupatsiooni ajal aastatel 1944–1959.

Narva Anarhistlik-Kommunistlik Noorte Ühing

Narva Anarhistlik-Kommunistlik Noorte Ühing oli Narva anarhokommunistlik noorte ühing, mis asutati septembris 1917 Narvas. See tegutses anarhistide juhtimisel. Ühingus peeti poliitilisi koosolekuid, korraldati meeleavaldusi. Asutati ka oma raamat ...

Noorsepad

Osa rahvuslikult meelestatud noori skaute eraldus 1920. aastal Eesti Skautide Malevast ja moodustas rahvusliku edendamise noorteorganisatsiooni, eesmärgiga näha skautluses rohkem isamaalisust. Eraldi organisatsiooni loomise põhjust on otsitud ka ...

Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing

Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing on praegusel kujul aastast 1994 tegutsev organisatsioon.

Noorteühendus ELO

Noorteühendus ELO, Eesti Laste Organisatsioon) on aastal 1988 Hiiumaal Õngul asutatud ühendus. Pärast asutamist 1988 jäi ELO üleliidulise pioneeriorganisatsiooni sõltumatuks liikmeks; aastal 1989 liikmestaatus lõppes. Aastal 1989 võttis ELO juhti ...

Sini-Must-Valge

Sini-Must-Valge oli Tartus aastatel 1946–1950 tegutsenud põrandaalune koolinoorte vastupanuorganisatsioon. Organisatsioonile panid 1946. aastal aluse kuus Tartu 6. Keskkooli õpilast: Vello Illiste, Karl Piir, Ants Zovo, Tõnis Jõgiaas, Ülo Raidma ...

Tallinna linna noortevolikogu

Tallinna linna noortevolikogu on Tallinna Linnavalitsuse juures tegutsev Tallinna noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tallinna noorte huve. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja üh ...

Tartu Noortemaja Sõprus

Tartu Noortemaja Sõprus oli Eesti NSV ajal Tartus tegutsenud asutus. Asutus moodustati 1. oktoobril 1945. aastal Tartu Linna II Kultuurimaja nime all. Asutus oli Tartu linna alluvuses erinevalt Tartu Linna I Kultuurimajast, mis oli maakonna alluv ...

Tartu Noortevolikogu

Tartu Noortevolikogu on 2005. aastal asutatud noorte esindusorgan, mis esindab Tartu noorte huve linna tasandil, pakub liikmetele pidevat arengut ja aitab ellu viia Tartu noorte häid mõtteid. Noortevolikogu koosneb esinduskogust ja tegevkogust. T ...

Triumviraat (organisatsioon)

Triumviraat oli aastatel 1948–1949 okupeeritud Eestis Viljandis tegutsenud koolinoorte põrandaalune vastupanuorganisatsioon, mis oli üks suurimatest Eestis.

Õpilasmalev

Õpilasmalev on koolinoortele tööpraktikat võimaldav organisatsioon, milles noortel on piiratud autonoomia. Selle analoogi, mis tegeleb noorte täiskasvanutega, nimetatakse üliõpilasmalevaks. Töö õpilasmalevas on enamasti tasustatud. Õpilasmalevad ...

Ülemaaline Maanoorte Ühendus

Organisatsioonis keskenduti peamiselt noore maa-majanduslikule harimisele. Korraldati vastavaid võistlusi ja kursusi, samuti kokkutulekuid ja pidulikke üritusi. Matkamise edendamiseks oli loodud kodudes ööbimiskohtade võrgustik, kuhu 1939. aastal ...

YFU Eesti

YFU Eesti on rahvusvahelise organisatsiooni YFU Eesti haru. Organisatsioon loodi 1992. aastal ning tähistab aastal 2017 25. tegutsemisaastat. Selle aja jooksul on ta muutunud Eesti tunnustatuimaks õpilasvahetusorganisatsiooniks ja teeb koostööd H ...

Akadeemiline Grafoloogia Selts

Akadeemiline Grafoloogia Selts oli Tartu Ülikooli juures tegutsev grafoloogiaga tegelev selts. Selts asutati 1923. aastal. Sellel seltsil oli sõsarselts ka Tallinnas.

Eesti Biodünaamika Ühing

Eesti Biodünaamika Ühing on Eesti maheorganisatsioon, mille asutamisega 1989. aastal pandi alus siinsele mahepõllumajandusliikumisele. Töötati välja standardid ja kontrolliti tootjaid. Alates 2001. aastast enam kontrolliga ei tegeleta. Ühingu teg ...