ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 142

Galuonis

Galuonis on järv Leedus Molėtai rajoonis. Järv asub Utena rajooni piiril Suginčiaist külast kaksteist kilomeetrit ida pool ja jääb Labanorase regionaalparki. Galuonis kuulub Nemunase vesikonda. Väljavooluks on 30 meetri pikkune Aisetase järve suu ...

Galvė

Galvė on järv Leedus Trakai rajoonis Trakai linna põhjaosas. Järv jääb Trakai rahvusparki ja asub merepinnast 148.5 meetri kõrgusel. Järve lõunaosas asuvale poolsaarele rajatud Trakai linnuse juurde on Trakai linn ka kujunenud. Kaldajoone pikkus ...

Giluitis

Giluitis ehk Giluičiai järv on järv Leedus Alytuse rajoonis. Järv asub Simnase linna läheduses ja kuulub koos enamiku teiste selle piirkonna suurte järvedega Dovinė vesikonda. Teine suurem asula järve kallastel on Giluičiai küla. Järve kaldajoone ...

Ilgis

Ilgis on järv Leedus Varėna rajoonis Merkinė vallas. Järv asub Merkinėst 11 kilomeetrit põhja pool ja kuulub Nemunase vesikonda. Ilgise kaldal asuvad Ilgininkai, Kampai, Davainiškės, Ilgai, Laukininkai ja Mantvilai külad. Järve kaldajooone pikkus ...

Indrajai

Indrajai on järv Leedus Utena rajoonis. Järv asub Daugailiaist 1.5 kilomeetrit loodes ja kuulub Nemunase vesikonda. Järv on loode-kagu sihiline ja lookleva kaldaga. Järve kaldad on enamasti kõrged ja metsased. Järve kirdekallas piirneb Zarasai ra ...

Išnarai

Išnarai on järv Leedus Molėtai rajoonis. Järv jääb Labanorase regionaalparki ja asub Inturkėst kaks ja pool kilomeetrit ida pool. Išnarai kuulub Nemunase vesikonda. Galuonai asub jääajal liustikust eraldunud jääpanga sulamisel tekkinud lohus. Jär ...

Juodieji Lakajai

Juodieji Lakajai on järv Leedus Molėtai rajoonis. Järv asub Molėtaist 12 kilomeetrit ida pool Švenčionyse rajooni piiril ja jääb Labanorase regionaalparki. Juodieji Lakajai kuulub Nemunase vesikonda. Järv on kujunenud jääajal tekkinud lohku. Juod ...

Kertuojai

Kertuojai on järv Leedus Molėtai rajoonis. Järv asub Molėtaist 12.5 kilomeetrit lääne pool ja jääb Labanorase regionaalparki. Kertuojai kuulub Nemunase vesikonda. Järve ümber on moodustatud Kertuojai hüdrograafiline kaitseala. Kertuojai on ovaals ...

Kretuonas

Kretuonas või Kretuonis on järv Leedus Švenčionyse rajoonis, merepinnast 145.7 meetri kõrgusel. Järv jääb Aukštaitija rahvusparki. Järv paikneb jääajal tekkinud lohus. Kaldad on üldiselt madalad ja tasased. Lõuna- ja edelakaldad on soostunud, üle ...

Krokų Lanka

Krokų Lanka on järv Leedus Šilutė rajoonis. Kaldajoone pikkus on 16.8 kilomeetrit. Järv tekkis jõesetete poolt Kura lahest eraldatud laguunist, selle idaosas asub kahe hektari suurune saar. Järve kallastel kasvavad pilliroog, hundinui ja kaisel, ...

Luodis

Luodis on järv Leedus Zarasai rajoonis. Järv asub Visaginasest 12 kilomeetrit läänes ja kuulub Nemunase vesikonda. Luodis on pindalalt Leedu kuues järv. Luodis piirneb idakaldal Ignalina rajooniga. Järv on loode-edelasihiline. Järve kaldad on loo ...

Lūšiai

Lūšiai on järv Leedus Ignalina rajoonis. Järv jääb Ignalinast 4 kilomeetrit läände ja asub merepinnast 138.5 meetri kõrgusel. Järve kaldad on looklevad, kaldajoone pikkus on 16.7 kilomeetrit. Lūšiai on loode-kagu sihiline. Põhjas ühendab 150 meet ...

Metelys

Metelys on järv Leedus Lazdijai rajoonis. Järv asub Meteliai regionaalpargis merepinnast 105 meetri kõrgusel ja kuulub Peršėkė vesikonda. Järve kallastel asuvad Meteliai, Buckūnai, Papėčiai ja Vaickūniškė küla. Kaldajoone pikkus on 18.8 kilomeetr ...

Nedzingis

Nedzingis on järv Leedus Varėna rajoonis. Järv asub Nedzingė külast põhja pool ja kuulub Merkysi vesikonda. Nedzingise põhjakaldal asub Alytuse rajooni kuuluv Purveliai küla. Järve kaldad on madalad ja kohati ka soostunud. Aastal 1967 loodi järve ...

Obelija

Obelija on järv Leedus Alytuse rajoonis. Järv asub Meteliai regionaalpargis ja kuulub erinevalt teistest selle piirkonna suurtest järvedest Peršėkė vesikonda. Järve kallastel asuvad Obelija, Seimeniškiai, Mockonysi, Obelninkai, Obelninkėliai ja O ...

Peršoksnai

Peršoksnai on järv Leedus Švenčionyse rajoonis, merepinnast 144.8 meetri kõrgusel. Järve säng asub jääajal tekkinud lohus. Kaldad on üldiselt kõrged. Kaldajoone pikkus on 16.23 kilomeetrit, koos saartega 17.03 kilomeetrit. Järves on kolm metsaga ...

Plateliai järv

Plateliai järv on järv Leedus Plungė rajoonis. Järv asub Plateliai alevi läheduses Žemaitija rahvuspargis. Kaldajoone pikkus on 37.59 kilomeetrit. Kaldad on valdavalt kõrged, eriti idakallas. Järves on seitse saart kogupindalaga 20.5 hektarit. Ne ...

Pravalas

Pravalas ehk Vidugiris on järv Leedus Molėtai rajoonis. Järv jääb Švenčionyse rajooni piirile ja asub Joniškise alevist neli kilomeetrit ida pool. Pravalas kuulub Nemunase vesikonda. Järve põhja katab aleuriidiga segunenud sapropeel ja lubjarikas ...

Prūtas

Prūtas, vene keeles Прута ehk Pruta) on järv Leedus Ignalina rajoonis ja Valgevenes Brasłaŭ rajooni Vidzy külanõukogus. Suurem osa järvest 274 ha asub Leedus, Valgevene aladele jääb 176.8 ha. Prūtas asub merepinnast 143.7 meetri kõrgusel, selle v ...

Rėkyva järv

Rėkyva järv on järv Leedus Šiauliai linna territooriumil. Järve idakaldal asuvad Bačiūnai linnaosa ja peale Teist maailmasõda rajatud energeetikute linnaosa Rėkyva. Kaldajoone pikkus on 14.99 kilomeetrit. Tegemist on suurima rabajärvega Leedus, k ...

Rubikiai järv

Rubikiai järv on järv Leedus Anykščiai rajoonis. Järv asub Svėdasai alevist põhjas ja kuulub Šventoji jõe vesikonda. Järve kaldad on madalad, valdavalt metsased ja kohati ka soostunud. Kaldalähedane väänd on lai ja ohtra veetaimestikuga. Kaldajoo ...

Rūžas

Rūžas on järv Leedus Ignalina rajoonis. Järv asub Rimšėst umbkaudu kolm kilomeetrit kagus ja jääb merepinnast 143 meetri kõrgusele. Üldkujult meenutab järv L-tähte. Kaldad on madalad ja peaaegu täielikult soostunud. Kaldajoone pikkus on 11.13 kil ...

Samavas

Samavas on järv Leedus Zarasai rajoonis. Järv asub Zarasaist 8 kilomeetrit lõunas ja kuulub Nemunase vesikonda. Järv on kagu-kirde sihiline. Järve kaldad on looklevad, sügavate lahtedega. Kagupoolne abajas kannab Ilgise nime. Lõunas ja läänes on ...

Sartai

Sartai on järv Leedus Rokiškise rajoonis, järve lõunaosa ulatub ka Zarasai rajooni. Järv asub merepinnast 100 meetri kõrgusel. Sartai kuulub Nemunase vesikonda. Järve põhiosa on põhja-lõuna sihiline. Sellest ulatuvad lääne suunas kolm lahte, ida ...

Seirijis

Seirijis on järv Leedus Lazdijai rajoonis. Järve kallastel asuvad Cijūniškė, Paserninkai ja Baraučiškė küla. Järv on ovaalse kujuga. Selle lohk kujunes jääajal. Madal vöönd on lai, põhi on liivane ja kruusane. Kaldavöönd on lai, kohati liivane, k ...

Siesartise järv

Siesartise järv on järv Leedus Molėtai rajoonis. Järv asub Molėtaist kaks ja pool kilomeetrit idas ning kuulub Nemunase vesikonda. Järve kaldad on enamasti kõrged, loodekallas on madal ja soostunud. Järves on kuus metsaga kaetud saart. Suurim nei ...

Skaistis

Skaistis on järv Leedus Trakai rajoonis. Järv asub Trakaist 2 kilomeetrit idas ja jääb Trakai rahvusparki. Skaistis kuulub Nemunase vesikonda ja jääb merepinnast 148.8 meetri kõrgusele. Kaldajoone pikkus on 16.12 kilomeetrit. Järves on üheksa met ...

Smalvas

Smalvas on järv Leedus Zarasai rajoonis. Järv asub Visaginasest 1.5 kilomeetrit loodes ja Zarasaist 13.5 kilomeetrit läänes. Smalvas kuulub Daugava vesikonda. Kaldajoone pikkus on 17.65 kilomeetrit. Järve keskel on saar pindalaga 0.24 hektarit. J ...

Stirniai

Stirniai on järv Leedus Molėtai rajoonis. Järv asub Molėtaist üheksa kilomeetrit kirdes ja kuulub Nemunase vesikonda. Järv on ida-lääne sihiline ja lookleva kaldaga. Järve kaldad on enamasti kõrged, kohati ka soostunud. Järve idaosa ulatub Labano ...

Suosa

Suosa on järv Leedus Anykščiai rajoonis, piirnedes põhjas Kupiškise rajooniga. Järv asub Viešintose alevist põhja pool ja kuulub Lėvuo vesikonda. Järve kaldad on madalad ja soostunud, idaosas ka kõrged. Põhja katab sapropeeliga segunenud savi, ko ...

Širvėna

Širvėna järv on paisjärv Leedus Biržai rajoonis. Suuremas osas asub paisjärv Biržai linna territooriumil. Järve lõunakaldal asub Biržai linna põhiosa, järve põhjakaldal aga Astravase mõis ja selle ümber asuv Astravase linnaosa. Järve läänekaldal ...

Šventas

Šventas on järv Leedus Zarasai rajoonis. Järv asub Smalvosest 4 kilomeetrit edelas ja kuulub Nemunase vesikonda. Järv on loode-kagu sihiline. Järve kaldad on enamasti madalad ja metsased, ent kuivad, põhjakallas on kõrgem. Lõunas piirneb järv Ign ...

Zarasas

Zarasas on järv Leedus Zarasai rajoonis Zarasai linnas. Järv kuulub Daugava vesikonda. Järve kaldad on enamasti kõrged, valdavalt metsased kohati ka võsastunud. Kagus on järv ühendatud Zarasaitise järvega. Kaldajoone pikkus on 17.21 kilomeetrit. ...

Žeimenys

Žeimenys on järv Leedus Švenčionyse rajoonis, merepinnast 145.7 meetri kõrgusel. Järv jääb Aukštaitija rahvusparki. Põhjas piirneb see Ignalina rajooniga. Järv paikneb jääajal tekkinud piklikus põhja-lõuna sihilises lohus. Selle põhjaosas on nii ...

Žuvintas

Žuvintas on järv Leedus Alytuse rajoonis. Järv asub Simnasest kaheksa kilomeetrit põhja pool ja kuulub koos enamiku teiste selle piirkonna suurtest järvedega Dovinė vesikonda. Järve kaldad on soostunud; aastal 1948 loodi järve ja selle ümbruse so ...

Tauragnas

Tauragnas on järv Leedus Utena rajoonis Aukštaitija rahvuspargi territooriumil. Kagus piirneb järv Ignalina rajooniga. Tauragnas on Leedu sügavaim järv. Aastal 1933 mõõdeti selle sügavuseks 60.5 meetrit. Aastal 2007 tehtud kordusmõõtmistel avasta ...

Ūsiai

Ūsiai on järv Leedus Ignalina rajoonis. Järv on loode-kagu sihiline ja lookleva kaldajoonega. Kaldajoone pikkus on 15.97 kilomeetrit. Kirdeosas on järvel kaks poolsaart, neist üks kannab Kupriai sääre nime. Järves on ka üks saareke pindalaga 0.02 ...

Utenas

Utenas on järv Leedus Utena rajoonis. Järv asub Tauragnaist 9.5 kilomeetrit idas ja kuulub Nemunase vesikonda. Utenas asub Aukštaitija rahvuspargis. Järv on lääne-ida-kagu sihiline ja lookleva kaldaga. Utenase kaldad on enamasti kõrged ja liivase ...

Vajuonis

Vajuonis on järv Leedus Švenčionyse rajoonis, merepinnast 146.6 meetri kõrgusel. Põhjas ja idas piirneb järv Ignalina rajooniga. Järv jääb Aukštaitija rahvusparki. Kaldad on üldiselt kõrged ja metsased, idas kohati ka madalad ja soostunud. Kohati ...

Veisiejis

Veisiejis on järv Leedus Lazdijai rajoonis, Veisiejai linnast kuus kilomeetrit edela pool. Järve kallastel asuvad Navikai, Paveisininkai, Burbai, Palačionysi, Subačiai, Gerveliai, Sapiegiškiai, Aradninkai ja Paveisiejai külad. Kaldajoone pikkus o ...

Vencavas

Vencavas on järv Leedus Zarasai rajoonis. Järv asub Dusetosest 8 kilomeetrit kagus ja kuulub Nemunase vesikonda. Järv on ida-lääne sihiline. Järve kaldad on enamasti kõrged ja järsud, kohati savised või kivised. Kaldajoone pikkus on 7.94 kilomeet ...

Viešintas

Viešintas on järv Leedus Anykščiai rajoonis. Järv asub Viešintose alevist läänes ja kuulub Lėvuo vesikonda. Järve kaldad on madalad ja soostunud, 1-1.5 meetri kõrguse terrassiga. Viešintasest kirdesse jääb soo. Põhja katab sapropeeliga segunenud ...

Vievise järv

Vievise järv on järv Leedus Elektrėnai omavalitsuse aladel. Järve kaldal asub Vievise linn. Kaldajoone pikkus on 8.29 kilomeetrit. Lisaks Vievise linnale asuvad järve kaldal veel Vievininkai, Patiltai, Balceriškės, Šadubalis, Zabaka ja Pylimai. J ...

Vilkokšnis

Vilkokšnis on järv Leedus Trakai rajoonis. Järv asub Onuškisest 6 kilomeetrit kirdes ja jääb Aukštadvarise regionaalparki. Vilkokšnis kuulub Nemunase vesikonda ja jääb merepinnast 125.1 meetri kõrgusele. Kaldajoone pikkus on 20.47 kilomeetrit. Jä ...

Virintai

Virintai on järv Leedus Molėtai rajoonis. Järv asub Toliejaist kaks kilomeetrit loodes ja kuulub Nemunase vesikonda. Järve kaldad on enamasti kõrged, läänekallas on madal ja soostunud. Järves idaosas on üks metsane saar pindalaga 0.77 ha, ka lään ...

Visaginase järv

Visaginas on järv Leedus Visaginase omavalitsuses. Järve kaldal asuvad Visaginase linn ja Ramybė küla. Järv kuulub Daugava vesikonda, sealt välja voolav Visaginase oja viib sealsed veed Drūkšiai järve. Järve kaldad on madalad, lõunas ja läänes lo ...

Vištytise järv

Vištytise järv) asub Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piiril. Suurem osa järvest kuulub Venemaale. Järv asub merepinnast 172.4 meetri kõrgusel. Selle kaldajoone pikkus on 25 kilomeetrit. Järve lääneosas on 200 meetrit pikk ja 60 meetrit lai ...

Alauksts

Alauksts on järv Lätis Vecpiebalga piirkonna Vecpiebalga vallas. Järv asub valla põhjaosas ja kuulub Koiva vesikonda. Alauksts asub merepinnast 202.3 meetri kõrgusel. Sellest voolab välja Gaujiņa jõgi, mida on varem peetud ka Koiva jõe alguseks. ...

Augstroze Suurjärv

Augstroze Suurjärv või Suurjärv on järv Lätis Limbaži piirkonna Umurga vallas. Järv asub Augstroze hoiualal ja Põhja-Vidzeme biosfääri kaitsealal. Järve lõunakaldale jääb Augstroze vasallilinnus. Järv asub merepinnast 77.3 meetri kõrgusel. Augstr ...

Būšnieki järv

Būšnieki järv on järv Lätis Ventspilsi linnas. Tegemist on jäänukjärvega. Järv asub merepinnast 11.1 meetri kõrgusel Ventspilsi põhjaosas, Läänemerest 1.3 kilomeetri kaugusel. Selle kaldal asub Būšnieki küla. Järve põhja- ja läänekallas on soostu ...