ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 165

Kogemus

Kogemus on filosoofia mõistestikus välismaailma meelelis-empiiriline peegeldus. Kogemuseks võib nimetada ka teaduslikku katset ehk eksperimenti ja vaatlust. Traditsioonilise seisukoha järgi omab kogemus kandvat rolli ühiskondliku praktika jaoks n ...

Taju mikrogenees

Taju mikrogenees on taju kujunemisprotsess. Seda on nimetatud ka tajuseaduseks, taju aktuaalgeneesiks, taju faasilisuseks, taju selginemiseks, pertseptgeneesiks, kontinuaalseks vooluks jne.

Tajuprobleem

Tajuprobleem on üks põhilisi tajufilosoofia lähtekohti. Kui on olemas illusioonid ja hallutsinatsioonid, kuidas siis saab taju anda otsese ja vahetu ligipääsu reaalsusele? Seda filosoofilist küsimust käsitletakse näiteks epistemoloogias ja empiri ...

Subjekt (filosoofia)

Subjektiks nimetatakse filosoofias tavaliselt seda, mis on millelegi aluseks. Tänapäeval peetakse filosoofias subjekti all silmas eelkõige inimest, kes on teadvustavana ja tõlgendavana asetatud vastu maailmale kui objektile. Subjekti all tuleb se ...

Radioloogia

Radioloogia on teadusharu, mis tegeleb ja uurib ioniseeriva kiirguse kasutamist paljudes teadusvaldkondades, näiteks meditsiinis, bioloogias, põllumajanduses. Radioloogia on arstiteaduse haru ja eriarstiabi valdkond, mis hõlmab haiguste diagnoosi ...

Geigeri loendur

Geigeri loendur, ka Geigeri-Mülleri loendur on osakeste detektor ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks. Loenduriga on võimalik kindlaks teha järgmisi radioaktiivse kiirguse liike: alfaosakesi, beetaosakesi ja gammakiirgust. Geigeri loenduri sensor on G ...

Keskmine inimene

Keskmiseks inimeseks ehk standardinimeseks ehk ideaalinimeseks nimetatakse kujutletavat inimese mudelit. Ideaalinimest iseloomustavad teatud inimrühma omaduste keskmised väärtused, näiteks keskmine vanus, füüsiline vastupidavus, tervislik seisund ...

Kiiritusravi

Kiiritusravi ehk radioteraapia on arstiteaduses rakendatav ravimeetod, milles rakendatakse ioniseerivat kiirgust.

Mammograafia

Mammograafia ka mammograafiauuring ja mammograafiline uuring on meditsiinis ja veterinaarias kasutatav piltdiagnostika vorm, mille käigus tehakse tavaliselt rinnanäärme röntgenipilt ja -uuring. Rinnast saadakse peamiselt kahes suunas standardvaad ...

Röntgenfilter

Röntgenfilter on materjal, mis on paigutatud röntgenikiirte allika ette selleks, et vähendada kiirguse intensiivsust kiiratud spektri lainepikkustel ja muuta lainepikkuste jaotust kiirekimpudes. Röntgenikiirte jõudmisel aineni üks osa saabuvast k ...

Endoplasmaatiline retiikulum

Endoplasmaatiline retiikulum ehk tsütoplasmavõrgustik on organell, mis esineb kõikides eukarüootsetes rakkudes. Tsütoplasmavõrgustik jaguneb kaheks: siledapinnaline endoplasmaatiline retiikulum "sER" – smooth endoplasmic reticulum ja karedapinnal ...

Lüsosoom

Lüsosoom on üks rakuplasmas asetsevatest rakuorganellidest, ühekordse rakumembraaniga ümbritsetud põieke, mille sees paiknevad ensüümid lahustavad rakusiseseid valke, makromolekule ja rakustruktuure. Lüsosoome on leitud loomarakkudest, nende esin ...

Mitokonder

Mitokondrid on raku energiat tootvad organellid. Rakubioloogias nimetatakse mitokondriks suurt rakusisest organelli, mis on ümbritsetud kahe membraaniga. Mitokondrites viiakse lõpule glükoosi lagundamine ja sünteesitakse makroergilisi ühendeid. N ...

Rakutuum

Rakutuum on kahekihilise membraaniga ümbritsetud rakuorganell, mis esineb tsütoplasmas vaid eukarüootidel. Rakutuum hõlmab umbes 10% raku kogu ruumalast ja sinna on koondunud peaaegu kogu rakus olev geneetiline materjal. Tuumas sisalduv DNA on ti ...

Ripsmed (organellid)

Ripsmed ehk tsiilid on eukarüootsete rakkude 5–10 µm pikkused ja 250 nm paksused tsütoplasma väljasopistised. Ripsmed on enamasti liikuvad ning võivad olla epiteelrakkude pinnal asetsevad diferentseerunud väljasopistised. Ripsmed täidavad enamast ...

Tuikekublik

Tuikekublik on ainurakse organismi organell, mille kaudu ta eritab liigset vett ja jääkaineid, reguleerides ühtlasi raku osmootset rõhku. See on pulseeriv vakuool, mis liigub kindlate ajavahemike järel näiteks tavalisel amööbil 5–8 minuti takka r ...

Vakuool

Vakuool on taimede rakkude ning magevees ja osal merevees elunevate üherakuliste organismide organoid, mis täidab seedeelundi ülesandeid. See on seotud osmootse rõhu reguleerimise ja eritusega. Vakuool kujutab endast membraaniga ümbritsetud põiek ...

Vibur

Vibur ehk flagell on bakterite, arhede ja väiksemate eukarüootide väljaulatuv karvataoline liikumisorganell. Vibur võimaldab rakul vedelas keskkonnas liikuda, kuid viburil võib olla ka sensoorne funktsioon ehk sellega tajub rakk temperatuuri muut ...

World Spider Catalog

World Spider Catalog on teaduslik veebiandmebaas, kuhu kogutakse taksonoomilist informatsiooni tänapäeval elavate ja ka väljasurnud ämblike kohta. WSC-le on ligipääs internetiühenduste kaudu ja tasuta. Veebipõhise andmebaasi eesmärgiks on kõikide ...

Ebaröövik

Ebaröövik on täismoondega putukate vastse arengujärk. Erinevalt röövikust on ebaröövikul tagakehajalgu kas 1 paar või rohkem kui 5 paari.

Läti Entomoloogiaühing

Läti Entomoloogiaühing on Lätis tegutsev entomoloogiaühing. Ühing on loodud aastal 1951. Ta haarab entomolooge, arahnolooge ja teisi selgrootute uurijaid. Eesti entomoloogie koondab Eesti Looduseuurijate Seltsi entomoloogiasektsioon.

Matuste arheoentomoloogia

Matuste arheoentomoloogia on kohtuekspertiisi entomoloogia teadmiste kasutamine arheoloogias ning nende põhjal putukate fauna seostamine arheoloogiliste inimsäilmetega, et mõista matusetalituse eel, ajal ja peale seda toimunud sündmusi. Arheoento ...

Nukk (bioloogia)

Nukk on täismoondeliste putukate elujärk, mis järgneb vastsestaadiumile ja eelneb valmikule. Nukustaadiumis toimuvad putuka füsioloogias ja morfoloogias radikaalsed muudatused, mille käigus redutseeruvad vastseelundid, ja arenema hakkavad valmiku ...

Siristi

Siristi ehk stridulatsioonielund ehk stridulatsiooniaparaat on heli tekitamise elund isastel ritsikalistel. Siristi põhiosadeks on: vasaku eestiiva kubitaalsoon ehk sirisoon vena stridens ehk poogen, mille alaküljel on hambakeste, napakeste või r ...

ZBI määrajate sari

"ZBI määrajate sari" on Zooloogia ja Botaanika Instituudi poolt aastail 1962–1971 välja antud ühtse kujundusega raamatusari. Selles eestikeelses määrajate-käsiraamatute sarjas ilmusid professionaalsed monograafilised ülevaated kahe mardikaliste s ...

Otoliidid

Otoliidid ehk kuulmekivikesed on kalade sisekõrvas asuvad paarilised kristallilised struktuurid, mida kasutatakse kuulmiseks ja tasakaalu hoidmiseks. Otoliitide mõned ainulaadsed omadused võimaldavad neid kasutada ihtüoloogilistes uuringutes ja t ...

Loomaaed

Loomaaed on asutus, kus loomi hoitakse piiratud alal, et neid külastajatele näidata, ja kus neid võidakse kasvatada ka paljundamiseks. Lühendit "zoo" kasutas esimest korda loomaaed London Zoological Gardens, mis avati teadusuuringuteks 1828. aast ...

Berliini loomaaed

Berliini loomaaed on vanim loomaaed Saksamaal. See avati 1844. aastal Berliini linna keskosas Tiergartenis. Loomaaed hõlmab 33 hektari suurust maa-ala ja on tuntud kui kõige liigirikkam loomaaed. Sealne kogu koosneb 20 000 isendist ja ligi 1400 l ...

Durrelli loomapark

Durrelli loomapark) on La Manchei väina Jersey saarel asuv loomaaed, mille asutas 1958. aastal looduskaitsja ja kirjanik Gerald Durrell. Durrelli loomapark asub Trinity vallas, 8 km pealinnast Saint Helierist põhjas, kunagise Les Augrès mõisa maa ...

Thbilisi loomaaed

Thbilisi loomaaed on Gruusia suurim ja vanim loomaaed, mis paikneb Vere jõe orus Thbilisis, jõe Kura jõega ühinemise koha lähedal. See avati 10. veebruaril 1927. Vere jõele on iseloomulikud perioodilised äkktulvad. 20. sajandi teisel poolel toimu ...

Malakoloogia

Malakoloogia ehk malakozooloogia on selgrootute zooloogia allharu, mis uurib limuseid ehk molluskeid. Malakoloogia eriteadlased on malakoloogid. Limused on kirjeldatud liikide arvu poolest suuruselt teine loomade hõimkond Mollusca maailmas. Üks t ...

Eesti limused

Eestis on kindlaks tehtud umbes 165 liiki limuseid, nende seas nii teod kui karbid. Maismaal elab umbes 85 liiki tigusid neist 14 kojata ehk nälkjad, mageveekogudes umbes 40 liiki tigusid ja 20 liiki karpe ning meres 15 liiki tigusid ja 8 liiki k ...

Merikarp

Merikarp sümboliseerib võimu, iseseisvust, sõltumatust. Loomasarvest tehtud pasun ja merikarp, neid kahte vanimat meile teadaolevat helitekitamise instrumenti on inimkond endaga kaasas vedanud tsivilisatsiooni algusaegadest peale. Esimesed muusik ...

Ornitoloogia

Ornitoloogia ehk linnuteadus on zooloogia haru, mis uurib linde, käsitledes nii nende ehitust, talitlust, süstemaatikat, levikut jmt aspekte. Ornitoloogiaga tegelevat inimest nimetatakse ornitoloogiks. Ornitoloogial kui teadusharul on pikk ajalug ...

Kurn

Kurn ehk munakurn on korraga hautav munade komplekt. Mõistet kasutatakse lisaks lindudele ka roomajate kohta. Sealjuures osa roomajaid haub mune korralikult, näiteks püüton, aga osa ei tee seda kunagi, näiteks kilpkonnad. Selgrootute kohta sõna " ...

Lindude lisatoitmine

Lindude lisatoitmine tähendab metsikutele lindudele lisatoidu andmist, kasutades selleks enamasti linnutoidumaju. Kõige levinum on värvuliste ja haneliste lisatoitmine. Lindude lisatoitmine on alguse saanud inimlikust kaastundest nälgivate lindud ...

Linnuatlas

Linnuatlas on linnuliikide levikukaartide kogumik. Andmed liikide esinemise kohta kantakse vastava ruudustikuga kontuurkaartidele, iga liik eraldi. Mingi liigi esinemist ühes või teises ruudus näitab tähis ehk leppemärk. Ruudud on riikides erinev ...

Linnuvaatlus

Linnuvaatlus on lindude jälgimine looduses. Sageli kasutatakse linnuvaatlusel binokli või teleskoobi abi. Linnuvaatlejad koguvad andmed lindude leviku ja rände kohta. Harrastajatest linnuvaatlejate kogutud andmed omavad ornitoloogide jaoks suurt ...

Pesakast

Pesakast on inimese tehtud kast, mis on mõeldud lindudele pesitsemiseks. Tavaliselt kasutavad pesakaste mets- või kodustatud linnud, kuid neis võivad elada ka imetajad, näiteks oravad ja nahkhiired. Pesakastis on linnupojad paremini kaitstud. Pes ...

Pesitsemine

Pesitsemine on lindudele omane sigimisbioloogiline nähtus ja koosneb järgmistest ajalistest etappidest: munemine; paaride moodustamine koos pesitsusala väljavalimisega; haudumine; paaritumine; pesitsusalas pesa asukoha valimine ja selle ehitamine ...

Sülemränne

Sülemränne on lindude suurtes parvedes liikumine ja lennul kujundite moodustamine. Parv lendab koordineeritult, kuid keskse juhtimiseta. Reegleid on kolm: naabritele ei tohi otsa lennata liikumissuunaks tuleb valida naabrite keskmine suund asukoh ...

Protistoloogia

Protistoloogia on zooloogia haru, mis uurib protiste. Protistoloogiaga seotud või ajalooliselt seda asendanud uurimisvaldkonnad on algoloogia, mükoloogia ja protozooloogia.

Taksidermia

Taksidermia on loomadest topiste tegemise kunst, mis hõlmab loomanahkade töötlemist, täitmist ja looma loomulikus asendis ülesseadmist. Topiseid valmistatakse õppetöö või eksponaadi saamise eesmärgil peamiselt selgroogsetest, harvemini kahepaikse ...

Ainuraksed

Ainuraksed ehk algloomad on organismide rühm, kuhu põhiliselt arvatakse heterotroofse toitumistüübi ning mobiilsuse tõttu varem loomadeks peetud üherakulised organismid, kellel puuduvad taimedele tüüpilised rakusein ja kloroplastid ning kellel er ...

Amoebidae

Sugukond arvatakse Tubulinida seltsi Tubulinea klassist. Teise süsteemi järgi käsitletakse neid Euamoebida seltsist, mis arvatakse Lobosea klassi või Lobosa klassi.

Amoebozoa

Amoebozoa on eukarüootide rühm, kuhu kuulub ka perekond amööb. Seda rühma võidakse nimetada suurrühmaks, riigiks, hõimkonnaks protistide riigis või klassiks. Amööbid on üherakulised organismid, kes on praktilistel kaalutlustel ühe taksoni alla ko ...

Amööb

Amööb on üherakuliste organismide perekond sugukonnast Amoebidae. Perekonna esmakirjeldaja on Ehrenberg 1930 või Bery de St. Vincent 1822. Nad on tavaliselt amöboidsed, kulendite abil kulgevad. Kulendid on lobopoodid. Omavahelist anastomoosi ei e ...

Amööbilised

Amööbilised on varasemas süstemaatikas selts või alamhõimkond, kuhu kuulub ka perekond Amoeba. Need arvati rühma Rhizopoda amööbloomad või juurjalgsed. Praegu arvatakse nad sagarlaste Lobosea klassi. Seltsi põhilisteks tunnusteks peeti amööbset e ...

Juurjalgsed

Juurjalgsed on ainuraksed loomad. Juurjalgsed liiguvad ja haaravad toitu kulendite ehk pseudopoodide abil. Juurjalgseid on traditsiooniliselt käsitletud klassina, mis sõltuvalt kulendite toese olemasolule või puudumisele, jagati kaheks. Uuemates ...

Kingloom

Kingloom on ripsloomade klassi ühtlasripsmeliste seltsi kuuluv ainuraksete perekond. Kingloom on väga levinud ainurakne. Kui võtta mõnest tavalisest tiigist natuke vett, siis sisaldab see harilikult kingloomi. Kingloomi on ka lihtne väikestes akv ...