ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177

Kaevuvinn

Kaevuvinn on vinnkaevust vee tõstmiseks kangi põhimõttel liigutatav pikk palk, mis on oma keskosas või ühe otsa lähedal kinnitatud kaevusamba külge. Samas kaevusambapoolses otsas võib olla vastukaal. Vinn on kaevusamba külge kinnitatud nii, et ta ...

Kórinthose kanal

Kórinthose kanal on 1893. aastal valminud kanal Kreeka lõunaosas Kórinthose maakitsusel. Ta ühendab Kórinthose lahte Joonia meres Saroni lahega Egeuse meres. Kanal eraldab Peloponnesose poolsaart Kreeka mandriosast, mistõttu on Peloponnesos fakti ...

Panama kanal

Panama kanal on laevatatav kanal Kesk-Ameerikas, mis läbib Panama maakitsuse, ühendades Vaikset ja Atlandi ookeani. Kanali pikkus on eri andmetel 71–82 km. Kuigi Atlandi ookean on Vaiksest ookeanist ida pool, on kanali suund Panama maakitsuse kuj ...

Saimaa kanal

Saimaa kanal on rahvusvahelise tähtsusega veetee, mille pikkus on 43 km. Kanal ühendab Saimaa järve Soome lahe rannikuga. Venemaal asuva osa pikkus on 29 km. Saimaa kanal rajati 1856. aastal, rekonstrueeriti 1967–1969. Faarvaatri sügavus on 4.2 m ...

Spangereidi kanal

Spangereidi kanal on paadikanal Norras Agderi maakonnas Lindesnesi vallas läbi Lindesnesi poolsaare ja Spangereidi maakitsuse. Ta kulgeb Hollebuktast Lenefjorden läänes Båly sadamani Njervefjordenis idas. Kanal on 930 m pikkune, 11.25 m laiune ja ...

Suessi kanal

Suessi kanal) on kanal Egiptuses Suessi maakitsusel, mis ühendab Vahemerd Punase merega. Kanali pikkus on 163 km. Kanali Vahemere-poolses otsas asub Port Saidi linn ja teises otsas Suessi linn. Suessi kanali keskjoont loetakse piiriks Aasia ja Aa ...

Valge mere – Läänemere kanal

Valge mere – Läänemere kanal on kanal, mis ühendab Valget merd Äänisjärvega. Kanal on 227 km pikk ja sellel on 19 lüüsi. Et kanali sügavus ei ületa nelja meetrit, ei ole see merelaevadele laevatatav ning seal on hõre liiklus. Kuigi kanal lõppeb Ä ...

Venta-Dubysa kanal

Venta-Dubysa kanal (leedu Ventos–Dubysos kanalas on kanal Leedus Šiauliai ja Kelmė rajoonis. Kanal ühendab Venta ja Dubysa jõge. Kanali pikkus on 15 km. Kanal algab Tolučiais ja lõpeb Bubiais. Kanal ehitati selleks, et võimaldada Poola kaupade pä ...

Assuani pais

Assuani pais on pais Egiptuses Niiluse jõel Assuani lähedal. Paisu geograafilised koordinaadid on 23° 58′ 14″ N, 32° 52′ 40″ E. See asub umbes 7 km 20. sajandi alguses valminud vanast paisust lõuna pool. Assuani lähedale otsustati pais rajada 19. ...

Hooveri pais

Hooveri pais on pais Ameerika Ühendriikides Colorado jõel Black Canyonis. Pais asub Nevada ja Arizona osariigi piiril umbes 48 km Las Vegasest kagu pool ja umbes 10 km kaugusel Boulder Cityst kirdes. Selle geograafilised koordinaadid on 36° 0′ 56 ...

Kolme Kuristiku tamm

Kolme Kuristiku tamm on Jangtse jõel asuv, maailma suurimate hulka kuuluv pais. Asub Hubei provintsi Yichangi ringkonna õigustega linnas. Paisu ehitamist alustati 1994. aastal ja see sai täielikult valmis ning avati pidulikult 2012. aastal. Paisu ...

Orovillei pais

Orovillei pais on pais Featheri jõel USA-s Californias. Pais asub Orovillei linnast idas. Orovillei pais on 235 meetriga USA kõige kõrgem pais, mis toodab hüdroelektrienergiat, varustada veega ja kontrollida üleujutusi. Tammi tõttu tekkis Feather ...

Pumpelektrijaam

Pumpelektrijaam ehk hüdropumpjaam ehk hüdroakumulatsioonijaam ehk pumphüdroakumulatsioonijaam on hüdroelektrienergiat salvestav rajatis, mida kasutatakse elektrivõrgu balansseerimiseks energia salvestamiseks. Energia salvestamiseks kasutatakse gr ...

Wood Buffalo rahvuspargi kopratamm

Wood Buffalo rahvuspargi kopratamm on maailma suurim kopratamm. See asetseb Põhja-Kanadas Alberta provintsis Wood Buffalo rahvuspargis. Tamm on vähemalt 850 m pikk ning kulgeb mööda rahvuspargi lõunaäärt. Kopratamm on nii suur, et seda on võimali ...

Paisjärv

Paisjärv on vooluveekogule rajatud tehisveekogu. Sageli rajatakse paisjärved elektrijaamade juurde: hüdroelektrijaama pealevoolu kindlustamiseks, soojus- või tuumaelektrijaama jahutusveega varustamiseks. Samuti rajatakse paisjärvi äravoolu piiram ...

Veehoidla

Veehoidla on tehisveekogu, mis on rajatud vee kogumiseks ja äravoolu ümberjaotamiseks. See võib olla paisutatud jõeosa või ka maapinnanõkku või tehissüvendisse rajatud veekogu.

Veehoidlate loend

Kaunissaare veehoidla Kenggiri veehoidla Karatomari veehoidla Kajrokkumi veehoidla Karzê veehoidla Kuma veehoidla Khao Laemi veehoidla Kapšagaj veehoidla

Rossvatnet

Rossvatnet on järv ja veehoidla Norras Nordlandi maakonna lõunaosas Hattfjelldali ja Hemnesi vallas. Rossvatnet on pindalalt teine järv Norras. Selle pindala on 218.61 km². Ilma paisuta oleks järve pindala 190 km² ning sellega oleks ta Femundi jä ...

Volta järv

Volta järv asub Ghanas. See on maailma suurim veehoidla, pindalaga 8502 km². Järve põhjapoolseim punkt on Yapei linn ja lõunapoolseim Akosombo tamm. Punktide vahemaa on linnulennult 520 km. Akosombo tamm hoiab kinni Valget ja Musta Volta jõge. Va ...

Veepuhastus

Veepuhastus ehk veekäitlus ehk veetöötlus on tehnoloogiliste protsesside kogum, mille eesmärk on anda veele enne selle tarbimist nõuetekohane kvaliteet. Joogiveeks ette nähtud vett on tavaliselt vaja puhastada, sest pinnavee jõgede ja järvede vee ...

Biofilter

Biofilter ehk nõrgbiofilter on teatava reoveepuhastussüsteemi olulisim komponent, kus tehisstruktuurides olevate mikroorganismidest koosneva biokile abil puhastatakse sellest läbinõrguv reostunud vesi. Tavaliselt toimub süsteemisiseselt ka reostu ...

Jõgeva reoveepuhasti

Jõgeva reoveepuhasti kuulub osaühingule Jõgeva Veevärk. See on Eesti esimene annuspuhasti ehk reoveepuhasti, kus reovett puhastatakse konkreetse annuse kaupa. Osaühing Jõgeva Veevärk osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust Jõgeva linnas ja osalisel ...

Loodete-tüüpi tehismärgala

Loodete-tüüpi tehismärgalaks nimetatakse tehislikku veesüsteemi, mida kõige sagedamini kasutatakse olme- ja põllumajandusreovee puhastamiseks. Loodete-tüüpi tehismärgala süsteemide puhul rakendatakse tehnoloogiat, kus vahelduvad põua ja üleujutus ...

Membraanbioreaktor

Membraanbioreaktor on aktiivmudapuhasti, milles järelsetitit asendab 0.1–0.01 µm avasuurusega membraan. Membraanbioreaktorit kasutatakse olme- ja tööstusreovee puhastamisel ja seda saab kasutada reoveepuhastites, mis on dimensioneeritud kuni 80 0 ...

Reoveepuhastus

Reoveepuhastus ehk reoveekäitlus on veepuhastuse liik, mille korral reoained ja soovimatud organismid kõrvaldatakse reoveest, kasutades mehaanilisi, bioloogilisi, füüsikalisi ja keemilisi võtteid ning sageli ka desinfektsiooni. Reoveepuhastus lõp ...

Reoveesete

Reoveesete on reoveest füüsikaliste, bioloogiliste või keemiliste meetoditega eraldatud suspensioon, mis jaguneb orgaanilise aine töötlemistõhususe alusel töödeldud ja töötlemata setteks. Reoveesete on suurim reovee töötlemise kõrvalprodukt mahu ...

Septik

Septik ehk settekaev on septiksüsteemi põhikomponent. See on pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt. Septik on levinud kohtades, kus puudub ühendus üldreoveesüstee ...

Tehismärgalapuhasti

Tehismärgalapuhasti ehk märgalapuhasti on tehismärgala, mis jäljendab neid looduslike märgalade füüsikalisi või biokeemilisi protsesse, mille eesmärk on eemaldada reoveest või heitveest saasteaineid. Tehismärgalapuhastid jagunevad kahe põhitunnus ...

Üksikmajapidamise reoveesüsteem

Pikemalt artiklis Septik Septik on maa all olev betoonist, klaaskiust või plastmassist reoveemahuti, mis setitab tahked ained vedelatest. Septik on lihtsa tööpõhimõttega ühe majapidamise kanalisatsioonirajatis, mida kasutatakse piirkondades, kus ...

Debarkaader

Debarkaader on ümberpaigutatav parvelaadne ujuvplatvorm või ujuvalus, mis on mõeldud kasutamiseks mitmel otstarbel sadamas, rannikul või sisevetel ning mille äärde on võimalik silduda.

Kai

Kai ehk sadamakai ehk sadamasild on vesiehitis, mis on mõeldud ujuvvahendite sildumiseks sadamas. Kaid võivad olla nii püsivesiehitised kui ka merepõhja ankurdatud ujuvkaid. Kail on ujuvvahendite sildumist hõlbustavad seadised - pollarid - ja sag ...

Lauter (paadisadam)

Lauter ehk valgma on Eesti traditsiooniline paadisadam, kus saab paatidega randuda ja neid hoida. Lautri valmistamiseks laoti merest rannale paadilaiuste vahedega kivivallid, nendevaheline merepõhi ja kallas tasandati ning puhastati suuremates ki ...

Marstrandi vabasadam

Marstrandi vabasadam oli suuresti autonoomne saartel asunud territoorium 18. sajandi lõpu Rootsis, kuningate Gustav III ja Gustav IV Adolf valitsemisajal. Marstrand kui vabasadam oli kavandatud suuresti Itaalia porto franco eeskujul ja selle kuul ...

Mulberry sadam

Mulberry sadam oli Teises maailmasõjas Suurbritannia ajutise sadama tüüp. Mulberry sadamad olid kunstlikud sadamad, mis olid projekteeritud liitlaste maabumiseks Normandias pärast Normandia dessanti 1944. Kõige olulisem Mulberry sadamate juures o ...

Paadisadam

Paadisadamad asuvad üldjuhul kaitstud vete ääres lahe- või jõesoppides ja on mõeldud peamiselt kohalike inimeste veesõidukitele. Paadisadam koosneb harilikult statsionaarsest või ujuvast paadisillast, paatide veeskamiseks sobivast kohast slipist ...

Pearl Harbor

Pearl Harbor on Ameerika Ühendriikide rajatud sadam Hawaii saarestikus Oahu saarel, Hawaii osariigi pealinnast Honolulust lääne pool. Tõlkes tähendab nimi "pärlisadamat". Suurema osa sadamast ja seda ümbritsevast alast võtab enda alla USA mereväe ...

Porto Pisano

Porto Pisano oli Liguuria mere rannikul Arno jõe suudme lähedal asunud Pisa vabariigi peamine meresadam. Oma kõrghetkel 13. sajandil oli Porto Pisano üks kogu Itaalia olulisemaid meresadamaid, mis võistles nii Genova kui Veneetsiaga ja ehk isegi ...

Pööring

Pööring on merematke algus või lõpp sadamas, kus ristluslaeva reisijad vahetuvad: ühe ristluse reisijad lahkuvad ja saabuvad järgmise ristluse reisijad. Eristatakse täispööringut ja poolpööringut. Tavaliselt korraldatakse pööring selles sadamas, ...

Reisisadam

Helsingi reisisadamad kuuluvad Helsingi Sadama koosseisu: Kanaliterminal Katajanokka terminal Läänesadam Lõunasadam, milles on mitu reisiterminali Olümpiaterminal Magasiniterminal

Ujuksild

Ujuksild ehk pontoonsild on sild, kus sillatekki kannavad ujuktoed. Pontoonide asemel on kasutatud sillatugede rollis ka praame ja paate. Ujuksildu kasutatakse peamiselt ajutiste sildadena – kas alalise silla avarii või remondi ajaks, sõjanduses ...

Väikesadam

Väikesadam on sadam või sadama osa, kus osutatakse sadamateenuseid väikelaevadele või teistele alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele. Sõna väikesadam ei tähista sadama territooriumi suurust, vaid sadama poolt teenindatavate veesõidukite s ...

Biomassienergia

Bioenergia on taastuva energia liik, mis saadakse organismidest pärineva orgaanilise aine kasutamisest. See on soojusenergia, mis saadakse mingit tüüpi biomassi põletamisel. Biomassi all mõistetakse taimset materjali, mis on põletamiseks piisaval ...

Vesinikuenergeetika

Vesinikuenergeetika on vesiniku kasutamine kütusena, eriti kütteks, sõidukites, energia hoiustamiseks ja pika vahemaa taha transportimiseks. Vesinikuenergeetikat on välja pakutud tuleviku väikese süsiniku jalajäljega majanduse osana. Vesiniku kaa ...

Elektroenergeetika

Elektroenergeetika on energeetika haru, mis tegeleb elektrienergia tootmise, ülekandmise, jaotamise ja kasutamisega. Elektrienergiat toodetakse elektrijaamades, kantakse üle elektriliinide kaudu ja jaotatakse elektrivõrkude ning alajaamade abil e ...

Alalisvooluühendus

Alalisvooluühendus ehk HVDC-edastus on elektrienergia kõrgepingelise alalisvooluna edastamise moodus, mida kasutatakse suurte elektrienergia koguste edastamiseks kauge maa taha, sealjuures ka eri maade ja erinevate parameetritega elektrisüsteemid ...

Elektrienergia

Elektrienergia on elektromagnetvälja energia. Elektrienergiat saadakse mõnda teist liiki energiat muundades peamiselt elektrijaamades. Elektrienergiat on lihtne üle kanda ja suure kasuteguriga muundada. Elektrienergia muundub kasulikuks energiaks ...

Elektrienergia tootmine

1831. aastal avastas Michael Faraday elektromagnetilise induktsiooni seaduse, mis võimaldas arendada ja kujundada elektrimootoreid ja generaatoreid. Esimene elektrigeneraator ehitati 1832. aastal Pariisis, esimene kasutuskõlblik elektrigeneraator ...

Elektriturg

Elektriturg on elektri tootjate ja tarbijate vahelisi ärisuhteid hõlmav turg, millega tagatakse elektri tootmise ja elektri tarbimise üldine tasakaal. Elektri hind elektrituru erinevates osades võib olla mitmesuguste tehniliste ja majanduslike pi ...

Loodeteelektrijaam

Loodeteelektrijaam ehk loodete-hüdroelektrijaam ehk tõusu-mõõnaelektrijaam on elektrijaam, mis muundab loodete energiat elektrienergiaks. Loodeteelektrijaam rajatakse basseini, milleks suletakse laht või jõe suue. Loodeteelektrijaama töö põhineb ...

Potentsiostaat

Potentsiostaat on seade, mis mõõdab ning reguleerib potentsiaali tööelektroodi ja võrdluselektroodi vahel. Potentsiostaat juhib elektrivoolu elektrokeemilisse mõõterakku läbi abielektroodi. Enamasti on potentsiostaadi kasutamiseks tarvis kolme el ...