ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184

LGBT ajalugu

See artikkel tutvustab lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste inimeste ja nende kultuuri ajalugu üle kogu maailma. LGBT-inimeste ajalugu ulatub tagasi vanaaegsetesse tsivilisatsioonidesse, kust pärinevad esimesed allikad samasoolisest ar ...

Lõuna-Aafrika Vabariigi ajalugu

Lõuna-Aafrika Vabariigi ala ajalugu ulatub tagasi hominisatsiooni alguseni. See üks inimkonna hälle. Vanimad Inimese perekonna vahetute eellaste fossiilileiud dateeritakse umbes 3.5 kuni 4 miljoni aasta vanusteks. Esiajal asusid Lõuna-Aafrikasse ...

Majandusteaduse ajalugu

Majandusteaduse ajalugu ehk majandusmõtte ajalugu on majandusalaste vaadete areng, kaasa arvatud kitsamas mõttes majandusteaduse ajalugu. Mitmed antiikfilosoofid on teinud mitmesuguseid majandusalaseid tähelepanekuid. Kõige tähtsam neist on Arist ...

Manufaktuur

Manufaktuur

Metsik Lääs

Metsik Lääs on nimetus, millega tähistatakse Ameerika Ühendriikide läänealade ajalugu, geograafiat, inimesi, folkloori ja kultuuri laiemalt 1804-1920, kitsamalt aga 19. sajandi teisel poolel, alates California kullapalavikust 1849. aastal. Pärast ...

Mikroajalugu

Mikroajalugu on üks kaasaegse ajalooteaduse uurimissuundadest. Selle olulisim põhimõte on uurida seni tähelepanuta jäänud sündmusi, isikuid või protsesse, tehes seda äärmiselt detailselt ning interdistsiplinaarselt. Mikroajalugu kujunes eraldi uu ...

Modernsus

Modernsus on muutuva tähendusega üldmõiste, mis on eri ajastutel väljendanud vastandumist traditsioonile. Eestikeelseks vasteks on pakutud "uudsus". Tänapäeval mõistetakse modernsete ajastute all vaimuajaloos valgustusaega, mis algas 17. sajandil ...

Narratiivne ajalugu

Narratiivne ehk looline ajalugu on ajaloo üksiksündmuste tervikuna jutustamise viis, mis kasutab oma raamistikuna faktilist kronoloogiat. Tegemist on tavaga kirjutada ajaloost jutustavas vormis. Lugudel on oluline osa kultuuris inimeste enesetead ...

Orjus

Siia on ümber suunatud leheküljed Ori ja Orjapidamine; sõna "ori" teiste tähenduste kohta vaata lehekülge Ori. Orjus on olukord, mil inimene on muudetud teise isiku, riigi või organisatsiooni omandiks. Juriidiliselt peetakse orja vallasasjaks nin ...

Passionaarne tõuge

Passionaarne tõuge on Lev Gumiljovi passionaarse etnogeneesi teoorias mikromutatsioon, mis kutsub populatsioonis esile passionaarse tunnuse ja viib uute etniliste süsteemide tekkele sellest mõjutatud piirkondades. See on Maal jälgitav ribade kuju ...

Pelgupaik

Pelgupaik oli koht, kuhu mindi muiste sõdade või muu hädaohu korral varjule. Pelgupaikadeks olid peamiselt soosaared, saared veekogudes ja looduslikud või kunstlikud koopad. Eestis on teada umbes 150 pelgupaika. On leitud ka mõnele soosaarele vii ...

Pitser

Pitser on pitsati positiivne reljeefne jäljend plastilises aines või värvis. Pitsereid on läbi ajaloo kasutatud nii sulgemiseks kui tõendamiseks. Pitseriga sulgemine garanteerib sisu säilimise muutmata kujul, pitseriga annab sulgeda nii kirja kui ...

Rahvastikuajalugu

Rahvastikuajalugu ehk ajalooline demograafia ehk rahvastikulugu uurib mineviku rahvastikku. Rahvastikuajalugu ja nn jooksva demograafia suhted on omapärased. Ühest küljest on nad üks ja seesama, sest demograafia uurib sama objekti – rahvastikku – ...

Revisionism

Revisionism ehk revideerimispoliitika on poliitika, mille idee on ümber kujundada või muuta olemasolevaid põhimõtteid või mõisteid. Ajalooline revisionism on ajaloolaste termin kirjeldamaks seda, kuidas ajaloo interpreteerimisel on asendatud mõne ...

Revolutsioon

Afganistan 1978 Iraani revolutsioon 1979: Šahh kukutati, kehtestati teokraatia Afganistan 1996 Taliban

Sotsiaalajalugu

Sotsiaalajalugu on ajalooteaduse haru, mis uurib inimühiskonda ja selles toimunud suuri protsesse, keskendudes eriti aset leidnud muutustele ja murrangutele. Sotsiaalajalugu keskendub üldiselt lihtrahvale, ühiskonna enamusele ja selle igapäevaelu ...

UNESCO maailma mälu register

UNESCO maailma mälu register on UNESCO register, mis sai alguse 1992. aastal käivitatud maailma mälu programmist. Programmi eesmärk on säilitada maailmaajaloos olulist dokumentaalset pärandit, teha see igaühele kättesaadavaks ning teadvustada aja ...

Õigusliku järjepidevuse põhimõte

Õigusliku järjepidevuse põhimõte ehk kontinuiteet on ajalooteaduses kasutatav mõiste, mis selgitab aegruumis toimunud järjepidevust kultuurilistes, keelelistes või etnilistes tunnustes. Põhimõte on siduda erinevatel aegadel toimunud sündmused ja ...

Determinism

Determinism on filosoofiline seisukoht, mille kohaselt on kõikidel otsustel ja sündmustel seaduspärased põhjused ja kõiki sündmusi ning otsuseid on põhimõtteliselt võimalik ette näha. Determinism ja vaba tahe välistavad teineteist inkompatibilist ...

Keeleline determinism

Keeleline determinism on seisukoht filosoofias ja keeleteaduses, mille kohaselt keel määrab kindlaks viisi, kuidas me maailma tunnetame. Keeleline determinism on olemuselt keelelise relativismi jäigem vorm, mida praegu üldiselt enam ei tunnustata ...

Keskkonnadeterminism

Keskkonnadeterminism on teooria, mille kohaselt keskkond määrab inimeste hoiakud ja käitumise. Keskkonnadeterministide põhiargumendiks on väide, et füüsiline geograafia, eriti kliima, mõjutab inimeste teadvust, mis omakorda määrab nende poolt loo ...

Kompatibilism

Kompatibilism on veendumus, et vaba tahe ja determinism on ühilduvad ideed, kus mõlemat on võimalik uskuda, sealjuures minemata vastuollu loogikaga. Kompatibilistid usuvad, et vabadus võib mingis olukorras olla olemas või puududa põhjustel, mille ...

Saatus

Saatus viitab üleüldiselt mingile teatud hulgale sündmustele, mida usutakse, et need on ettemääratud. Saatust võib ka kirjeldada kui ettemääratud tulevik, kas siis seda ühele indiviidile või siis hoopis paljudele inimestele korraga, ja seda olene ...

Rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealane hädaolukord

Rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealane hädaolukord on teatud erakorraline sündmus, näiteks haiguspuhang, mis võib levida ja ohustada teiste riikide elanikkonda haigusse nakatumisega, mis vajaks rahvusvaheliselt koordineeritud koostööd ja/või ...

Kuritegu

Kuritegu on raske süütegu. Tänapäeva lääne ühiskonna poolt omaks võetud seisukohtade kohaselt kuulub kuriteo tunnuste hulka vältimatult teo toimepanija süü. Selleks, et saaks rääkida kuriteost, peab teo toimepanija olema süüdi nii oma tegevuse ac ...

1985. aasta Tillanderi juveelipoe rööv

1985. aasta Tillanderi juveelipoe rööv oli 17. aprillil 1985 Soomes Helsingi kesklinnas Aleksanterinkatu tänaval Tillanderi juveelipoes toime pandud relvastatud rööv. Röövitud ehete väärtus oli umbes 1.4 miljonit Soome marka. Röövi panid toime Al ...

Ahmaud Arbery tapmine

Ahmaud Marquez Arbery oli 25-aastane afroameeriklane, kes 2020. aasta 23. veebruaril läks tervisejooksu tegema, kuid keda jooksmise ajal asusid autodega jälitama kolm valget meest, kellest üks ta surnuks tulistas. Tulistamine toimus Georgia osari ...

Danske Banki rahapesuskandaal

Danske Banki rahapesuskandaal tekkis aastatel 2017–2018, kui 200 miljardi euro väärtuses kahtlasi tehinguid voolasid Eestist, Venemaalt, Lätist ja muudest allikatest Taanis baseeruva Danske Banki Eesti filiaali kaudu aastatel 2007–2015. Seda on k ...

Küberjälgimine

Küberjälgimine on Interneti või muude elektrooniliste vahendite kasutamine üksikisiku, rühma või organisatsiooni jälitamise või ahistamise jaoks. See võib sisaldada valesüüdistusi ja laimu. See võib hõlmata ka jälgimist, identiteedivargust, ähvar ...

Küberterrorism

Küberterrorism on telekommunikatsiooni vahendite kasutamine vägivaldsete toimingute läbiviimiseks, mis põhjustavad või ähvardavad inimelu kaotust või olulist kehavigastust, et saavutada läbi ähvarduste või hirmutamise poliitilisi või ideoloogilis ...

Naisetapp

Naisetapp ehk femitsiid või feminitsiid on soopõhine vihakuriteo termin, mille all peetakse laiemas tähenduses silmas naissoost inimeste tahtlikku tapmist nende soolise kuuluvuse pärast. Sõjategevuses esineb ka vastupidiseid näiteid, kus võidukas ...

Püramiidskeem

Püramiidskeem on müügiskeem, milles olijad teenivad raha peamiselt uute liitujate arvelt. Püramiid kukub kokku, kui enam uusi liitujaid või teenuse tarbijaid ei leita. Viimastel liitujatel ei ole isegi mitte teoreetiliselt võimalik oma raha tagas ...

Sakalauskase juhtum

Sakalauskase juhtum oli Nõukogude armees aset leidnud vahejuhtum, mida tuuakse sageli näiteks dedovštšina kirjeldamisel. Leedulasest noorsõduri Artūras Sakalauskase juhtum sai üleliidulise tähelepanu osaliseks 1987. aastal. Sellest kirjutasid esi ...

Sergei ja Julija Skripali mürgitamine

4. märtsil 2018 mürgitati Salisburys Inglismaal Sergei Skripal, Venemaa sõjaväeluure GRU endine ohvitser, ja tema tütar Julija Nõukogude Liidus ja Venemaal aastatel 1971–1993 välja töötatud ja toodetud Novitšoki perekonda kuuluva tugevatoimelise ...

Zamfara inimrööv

Zamfara inimrööv oli koolitüdrukute massilirööv, mis leidis aset Jangebes Zamfara osariigis Nigeerias. 26. veebruaril 2021 röövisid relvastatud kurjategijad Valitsuse Tütarlaste Teaduskeskkooli internaadist 279 tüdrukut vanuses 12–17. Õpilased va ...

Vargus

Vargus ehk varastamine on võõra vara omastamine omaniku loata ja teadmata. Varastada võidakse muu hulgas intellektuaalset omandit ja informatsiooni. Vargus on õigusvastane tegu ja igas riigis on seaduses ettenähtud karistused varguse eest. Karist ...

2007.–2008. aasta finantskriis

2007.–2008. aasta finantskriis on paljude majandusteadlaste arvates suurim maailma majandust tabanud finantskriis alates 1930. aastate ülemaailmsest majanduskriisist. Selle tagajärjel jõudsid paljud suured rahandusasutused kokkukukkumise äärele, ...

Bretton Woodsi institutsioonid

Bretton Woodsi institutsioonid moodustasid rahvusvahelise majanduse valitsemissüsteemi ehk Bretton Woodsi süsteemi aastatel 1944–1971, mille eesmärk oli hoida maailmamajandus seotud dollariga ja valuutakursid stabiilsena. Teise maailmasõja liitla ...

Euroopa võlakriis

Euroopa võlakriis on praeguseni püsiv finantskriis, mille tõttu on mõnedel euroala riikidel raskusi oma riigivõla tagasimaksmise või refinantseerimisega ilma välisabita. 1992. aastal kirjutasid Euroopa Liidu liikmesriigid alla Maastrichti lepingu ...

Kullapalavik

Kullapalavik oli ja on aeg, kui töölised koondusid erinevaist maailma paigust kindlale alale, kus on leitud suuremas koguses kulda. Tihti on neist tekkinud uusasustused aladel, kus varem inimasustus oli hõre või puudus, eriti paistis see silma Au ...

Suur majandussurutis

Suur majandussurutis on ülemaailmne majandussurutis, mis peamiselt esines põhjapoolkera Lääne kultuuriruumis: Uues Maailmas ehk Põhja-Ameerikas, Vana Euroopa maades ning Venemaa Föderatsiooni aladel. See algas 2007. aasta detsembris ning muutus e ...

Tulbimaania

Tulbimaania oli nähtus Hollandi kuldajastul 17. sajandi esimesel poolel, mil hiljuti Euroopas levima hakanud tulbisibulate hind kerkis erakordselt kõrgele ja seejärel langes järsult. Tulbimaania tipus märtsis 1637 oli ühe tulbisibula hind kohati ...

Venemaa välisvõlgade tühistamine

Venemaa välisvõlgade tühistamine toimus 8. veebruaril 1918, mil Venemaa valitsuse otsusega tühistati eelmise valitsuse poolt välisriikidelt Saksamaa hävitamiseks esimese maailmasõja ajal võetud võlad ja ka kõik varasemad Venemaa riigivõlad. Sel a ...

Ülemaailmne majanduskriis

Ülemaailmne majanduskriis ehk suur depressioon oli Teisele maailmasõjale eelnenud aastakümnel maailma haaranud majandussurutis, mis enamikus riikides sai alguse 1929. aastal, pärast 29. oktoobri börsikrahhi Ameerika Ühendriikides. Suur depressioo ...

2019. aasta Ecuadori protestid

2019. aasta Ecuadori protestid on käimasolev meeleavalduste ja protestide puhang Ecuadoris, mis on suunatud riigi presidendi Lenín Moreno ning tema valitsuse poolt kehtestatud kütusesubsiidiumide kaotamise ja kasinuspoliitika vastu.

2021. aasta rünnak Ameerika Ühendriikide Kapitooliumile

Kuuendal jaanuaril 2021 jooksid Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi 2020. aasta presidendivalimiste ümberpööramiskatsete toetajad tormi Kapitooliumile. Mässajatel õnnestus läbi tungida mitmetest politseitõketest ning nad jäid hoone osa ...

Bari konföderatsioon

Bari konföderatsioon oli Poola šlahta konföderatsioon, mis loodi 29. veebruaril 1768 Baris Podoolias. Selle asutamisaktis sätestati konföderatsiooni eesmärkidena katoliku usu kaitsmine ja Rzeczpospolita sõltumatus; selle nimel sooviti vabaneda Ve ...

Dekabristide ülestõus

Dekabristide ülestõus toimus Senati väljakul Peterburis Venemaal 26. detsembril 1825. See oli esimene avalik relvastatud väljaastumine Venemaa isevalitsuse vastu. Ülestõusu juht Pavel Pestel tahtis mõrvata kogu keiserliku perekonna, sealhulgas na ...

Jaanuariülestõus (1863)

Krimmi sõda oli Venemaa positsioone ja majandust märkimisväärselt nõrgendanud. Ka oli võimule tulnud liberaalsem tsaar Aleksander II, kes andis aastal 1856 amnestia Siberisse küüditatud emigrantidele. See tekitas Poola elanikkonnas kaht liiki rah ...

Jõuluülestõus

Jõuluülestõus oli tšernogoorlaste 7. jaanuaril 1919 alanud ülestõus Serbia okupatsiooni vastu. Jaanuaris 1916 okupeerisid Tšernogooria Austria-Ungari väed, pärast maailmasõja lõppu Serbia väed. Serbia süüdistas kuningas Nikola I Petrovići vaenlas ...