ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185

Keeleteaduse mõisteid

absoluutne seeria adressaat ambifiks autonüümne tarvitus argikeel Algol autonoomne nominatsioon akustiline foneetika akommodatsioon automaatne kõnetuvastus adaptatsiooniteooria aktsendikonflikt aktantne raam allkeel abikeel autohtoonne keel aglut ...

Keemia mõisteid

aatomrefraktsioon, molekulrefraktsiooni komponent, mis vastab ühele aatomile aatomimudel, aatomi mudel ahela kasv ehk ahela kasvuetapp, ahelreaktsiooni korduv elementaarreaktsioon, mis viib makromolekuli või polümeerse molekuli tekkele aatomispek ...

Keraamika mõisteid

Famille noire Famille verte Frittimine Famille jaune Frittglasuur Flandeerimine Flokulant Fajanss Fritt Famille rose Fluss Ficki fajanss Frittkeraamika

Kirjandusteaduse mõisteid

absurdikirjandus - aforism - ajalooline romaan - ajaluule - aleksandriin - algriim - alguskordus - allegooria - alliteratsioon - alltekst - allusioon - amfibrahh - anafoor - anapest - aoid - apofaasia - arenguromaan - armastusromaan - assonants - ...

Kontrapunkti mõisteid

Siin on tähestikuliselt loetletud kontrapunkti mõisteid. vastus ehk comes valeburdoon ehk falso bordone varjatud paralleelsed kvindid: olukord, kus kaks häält liiguvad ühes suunas, kaugenevad teineteisest ning moodustavad pärast liikumist kvindi. ...

Kristallograafia mõisteid

heksagonaalne süngoonia – süngoonia, mille iseloomulikuks tunnuseks on üks kolmandat või kuuendat järku sümmeetriatelg, mis on risti tasandiga, mille moodustavad kolm võrdse pikkusega telge mille vahel on 120° nurk

Kunstialaseid mõisteid

Siin on loetletud kunstialaseid mõisteid. Täpsemalt sealhulgas maali-, tarbekunsti, graafika mõisteid. Eraldi on arhitektuuri mõisteid, ehituse mõisteid, keraamika mõisteid, fotograafia mõisteid, filmi mõisteid, muusika mõisteid, teatri mõisteid, ...

Lennunduse mõisteid

.aero Autožiiro Aeronautika Aerofotograafia Aerokosmose insenerindus Astronavigatsioon Aeronavigatsioon Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet FAA Aerostaat Aviett

Logistika mõisteid

APS Advanced Planning System aeglustisüsteem Endurance braking system autorong Ateena konventsioon Athens Convention AETR kokkulepe AETR agreement ABC-analüüs ABC analysis AVL Automatic Vechile Location allokatsioon Animo arveldusaadress billing ...

Loogika mõisteid

A posse ad esse non valet consequentia - Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia - Ab absurdo - Abduktsioon - Absurdsus - Aleetilised modaalsused - Analüütiline otsustus - Analüütiline propositsioon - Argumentum ad verecund ...

Masinaehituse mõisteid

alaeutektoidne teras auto abrasiivsuspensioon absoluutkaredus aaspoldi pesa aparaadiõli Archimedese kruvi aksiaalradiaallaager abrasiivlõikeriistad amortisaator aurumasin avardamine arretiir ava abiõmblus abrasiivlihvimine alalisvoolumasin autosi ...

Matemaatika mõisteid

Abeli kategooria absoluuthälve absoluutne stabiilsus absoluutne tasand absoluutselt homogeenne funktsioon Abeli tuum Abeli algebra Abeli-Ruffini teoreem absoluutselt koonduv päratu integraal Abeli-Gontšarovi interpolatsioonirida aas ehk kinnine t ...

Meditsiini mõisteid

Siin on loetletud meditsiini ja farmaatsia mõisteid. Ülevaatlikkuse huvides on siit välja jäetud vähem tähtsad anatoomia mõistete loendis, füsioloogia mõistete loendis, bioloogia mõistete loendis ja mikrobioloogia mõistete loendis esinevaid mõist ...

Mehhanismide ja masinate teooria mõisteid

kaovõimsus kaksiknookurmehhanism kiirusplaan kardaanliigend kiirendusplaan kinemaatiline skeem kuliss-väntmehhanism kangmehhanism kaksikväntmehhanism kruvimehhanism kaksikuniversaalliigend konsoolne vänt kinemaatiline ahel kõrgpaar keraliigend ki ...

Merenduse mõisteid

aurumasin allveelaev aks aju aktiivrool admiraliteedi sõlm auskar adramadrus avamerejaht Airy meetod algmeridiaan abilaev alklased aktiivne radarpeegeldi "Admiraliteedi must raamat" akvanaut ankrutaavet Admiraliteedi töökojad abüssaalinirk allvee ...

Meteoroloogia ja klimatoloogia mõisteid

atmosfääriaken – aeronoomia – antitsüklon – albeedo – päikesekiirguse peegeldatud osa agrokliima – atmosfäärikiht – antarktiline kliima – Alissovi kliimaklassifikatsioon – atmosfääripõud – Appletoni kiht – agrokliima ressursid – arktiline õhumass ...

Mikrobioloogia mõisteid

adrenergiline retseptor adipotsüüt arhed A-antigeen atsidofiilid aferees ABH-antigeen adhesioon alfatoksiin adaptiivne immuunsüsteem aglutiniin ainevahetus ahviherpes ainutuumne anoksügeenne fotosüntees agressiin antionkogeen alfaadrenergiline re ...

Mineraloogia mõisteid

Siin on loetletud mineraloogia ja gemmoloogiaga seotud mõisteid. Siia kuuluvad ka levinumad mineraalid. Täielikuma loendi mineraalidest leiad artiklist Mineraalide loend. Kristallograafia mõisted on artiklis Kristallograafia mõisteid.

Molekulaarbioloogia, geneetika ja biokeemia mõisteid

1. kromosoom 13. kromosoom 7-dehüdrokolesterool 50S 5S ribosomaalne RNA 2. kromosoom 28S ribosomaalne RNA 18S ribosomaalne RNA 21. kromosoom 5.8S rRNA 80S ribosoom 3. kromosoom 20. kromosoom

Mullateaduse mõisteid

mineraliseerumine – mullaviljakus mustmuld – mulla klassifikatsioon mineraalmaa – mulla veerežiim mulla happesus mulla orgaaniline osa mullateke – mullaprotsessid madalsoomuld – mineraalmuld – mull mullaniiskus mulla degradatsioon mulla lupjamine ...

Muusika mõisteid

Siin on tähestikuliselt loetletud muusikaga seotud mõisteid. Noodikirja märke on loetletud ka lehel Noodikirja märkide loend; nüüdismuusika mõisteid on loetletud ka lehel Nüüdismuusika mõisteid; elektroonilise muusika tehnoloogia mõisteid on loet ...

Narkoloogia mõisteid

aanispits - abstinents - ainekontsentratsioon - Alcohol Use Disorders Identification Test - alfametüülfentanüül - alkohol - alkoholiaktsiis - alkoholi müügi piirangud - alkoholi müük - alkoholijoove - alkoholireklaam - alkoholism - alkoholismi ra ...

Nüüdismuusika mõisteid

ADC – ADSR – aeg – aegruum – ajalisus – ajapunkt – ajavälisus – akord – akustika – akustiline heli – aleatoorika – aleatoorne kontrapunkt – aleatooriline muusika – algelement – algkuju – algoritmiline komponeerimine – allegooria – ambitus – ampli ...

Paleogeograafia mõisteid

arktiline kliimastaadium – Allerod kliima – Antiani soojenemine – Antsülusjärv – apalatši kurrutus – Angliani jäätumine – alpi kurrutus – aastarõngas – Atlantiline kliimastaadium –

Paleontoloogia mõisteid

fusuliinid – foraminifeerid – fossiliseerumine – fauna paleontoloogia – fütoliit – taimse päritoluga ränistruktuur fossiil – mistahes eluvormi või selle elutegevuse mineraliseerunud jäljend

Pedagoogika mõisteid

andragoogika autismipedagoogika alternatiivpedagoogika alternatiivkommunikatsioon ainekava ainepunkt algõpetus alaealiste koloonia andekus avastustõpe alghariduskool auditiiv-verbaalne meetod aiatöö õppeaine andekad lapsed akadeemiline õiend aabi ...

Petroloogia mõisteid

Siin on loetletud nn kristalsete kivimite petroloogia ja vulkanoloogiaga seotud mõisteid; litoloogia mõisted on artiklis Sedimentoloogia mõisteid; kristallooptika mõisted on artiklis Kristallograafia mõisteid. Siia kuuluvad vaid tähtsamad kristal ...

Politoloogia mõisteid

Autonoomia Alampalk Aatomidiplomaatia Autoritarism Asabīyah Abilinnapea Asutav kogu Avatud ühiskond Agitatsioon Ameerika erandlikkus Amet Absoluutne häälteenamus Avatud nimekiri Agraarpoliitika Ajakirjandusvabadus Altpoolt tulev algatus Agraarsot ...

Psühhiaatria mõisteid

Abikool - Abuulia - Afefoobia - Ajavahestress - Agalmatofiilia - Agorafoobia - Algofoobia - Apaatia - Alkoholism - Alkoholpsühhoos - Alkohoolik - Amneesia - Anaesthesia dolorosa - Anoreksia - Antidepressant - Antipsühhiaatria - Antipsühhootikumid ...

Psühholoogia mõisteid

Alaväärsuskompleks Aschi konformsuse eksperimendid Abstraheerimine ehk abstraktsioon, nähtuse mõne aspekti mõtteline esiletoomine ja mõnede aspektide kõrvalejätmine Alistuv käitumine Alandus Autoskoopia Analüütiline psühholoogia Ankurdamise efekt ...

Puidutöötlemise mõisteid

Siin on loetletud mõisteid, mis on seotud metsatööstuse, saetööstuse, puidutööstuse, puidu mehaanilise, keemilise ja termilise töötlemise ning viimistlusega.

Põllumajanduse mõisteid

avamaa agrokliimavööde ale agrokliima arboritsiid agrokemikaal agrotehnika allakülv aasluharohumaa agroökosüsteem autbriiding ader aretus alepõld ainukultuur agromullateadus akaritsiid agronoomia agronoom aiandusagronoomia akvapoonika agrokliima ...

Rakubioloogia mõisteid

mitoos mikrokeha mikrotuubul mitokonder membraanstruktuurid munarakk mulkühendus, rakkudevaheline ühendus, mis laseb väikesi molekule pooride kaudu läbi mitokondri kristad meioos makrofaagid membraanipotentsiaal

Sedimentoloogia mõisteid

aastakiht – alliitne murenemine – argilliit – akondriit – areniit – afaniitne struktuur – alluuvium – ablatsioon meteoriitika – abrasioon geoloogia – asfaltiit – ablatsioon glatsioloogia – alanev murenemine – aglomeraat – valdavalt ümardunud klas ...

Seksuoloogia mõisteid

Seksuoloogia mõisteid See on seksuoloogia mõistete loend, mis hõlmab ka seksuaalanatoomia, paljunemisbioloogia, androloogia, günekoloogia, sünnitusabi jm mõisteid. Loendisse on meelega paigutatud palju sünonüüme: eestikeelseid ja ladinakeelseid n ...

Semiootika mõisteid

diaadsus denotaat diagramm diskursus denotatsioon dekodeerimine dekonstruktsioon diskursuseanalüüs diakroonia ja sünkroonia deduktsioon designaat deiksis

Sotsioloogia mõisteid

Konfessionaliseerumine Karismaatiline võim Ksenofoobia Kriitiline teooria Kultuuriantropoloogia Kõrgkultuur Kuritegevus Kultuuriimperialism Konfliktiteooria Käitumiskultuur Kommunikatsioon Kodanlus Külakogukond

Statistika mõisteid

asümmeetriakordaja arvandmed absoluutne sagedus andmete kirjeldamine alternatiivne hüpotees aritmeetiline keskmine alumine kvartiil andmete kogumine andmete modelleerimine Anscombei kvartett andmed

Stratigraafia mõisteid

aluspõhi – Agueoon – ajajärk – Aseri lade – asoikum – absoluutne vanus – Apti lade – Albi lade – absoluutne kronoloogia – Arhaikum – avamusala – ajastu geoloogia – Akvitaania lade – aegkond – aluskord – Aaleni lade – ajastik – Adavere lade – Aruk ...

Struktuurigeoloogia mõisteid

astrobleem – alpi kurrutus – antiklinoorium – aktiivne äär – astang – aluspõhi – antiklinaal – antiklinaalne kuppel – astenosfäär – antekliis – suure ulatusega kumer platvormse aluskorra struktuur alang – antiklinaalne püünis – Araabia-Nuubia kil ...

Sõjanduse mõisteid

Siin on loetletud sõjanduse mõisteid. Sõdu on loetletud sõdade loendis, lahinguid lahingute loendis, dessante dessantide loendis, sõjaväelasi sõjaväelaste loendis, soomustehnikat soomustehnika loendis ja tulirelvi tulirelvade loendis. Padrun – Pa ...

Zooloogia mõisteid

Zooloogia mõistete loend sisaldab zooloogilisi mõisteid, sealhulgas ka loomadele spetsiifilisi ökoloogia mõisteid ja mitte-inimesele omaseid anatoomia mõisteid

Teadusfilosoofia mõisteid

abduktsioon - abihüpotees - absoluutne aeg - absoluutne ruum - abstraktsioon - ad hoc -hüpotees - aeg - aksiomaatika - aksioom - alamääratus - analoogia - anomaalia - antimetafüüsika - antinaturalism - antirealism - aprioorne teadmine - argument ...

Teatri mõisteid

eepiline teater - eeslava - eesriie - eksperimentaalne muusikateater - epiloog - episooddraama - esitus - etendaja - etendus - etendusasutus - etenduse juht - etenduskunstid

Telekommunikatsiooni mõisteid

Siin on loetletud telekommunikatsiooni mõisteid. Lähedalt seotud valdkondadest on Vikipeedias ka informaatika mõisteid, elektroonika mõisted ja elektrotehnika mõisted

Tiimiõpe

Tiimiõpe on aktiivõppe vorm. Töö toimub ainekursuse algul moodustatud rühmades ja kasutatakse pööratud klassiruumi meetodi komponente. Tiimiõppe kasutatud on ka terminit meeskonnatöö rakendamisel valmistavad õppijad uue materjali ette iseseisvalt ...

Triboloogia mõisteid

kulumiskiirus kemosorptsioon kulumisintensiivsus kulumine kellaõli kaabliõli kastoorõli karastusõli kompaundõli kondiõli kavitatsioonkulumine korrosioonmehaaniline kulumine kompressoriõli kulumiskindlus

Tugevusõpetuse mõisteid

normaalpinge nulljoon nullist pulseeriv pinge nihkedeformatsioon negatiivne sisepind nihkeelastsusmoodul nihkepingete paarsuse seadus normaalelastsusmoodul

Turismi mõisteid

Kanuumatk Kestlik turism ehk jätkusuutlik turism ehk säästev turism Katastroofiturism Kämping Kultuuriturism Kosmoseturism Külalistemaja Kruiisiturism Kultuuripäranditurism Kodumajutus

Varajase muusika mõisteid

- A - a - α - aannes - abbreviamentum - abbreviatio - abbrevio - abscisio - abscisus - absolute - absolutus - absonantia - absone - absonia - absono - absonus - absurditas - absurdus - abundans - abusivus - acapovult - accantilenatus - accelerati ...