ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2

Riigivapi teenetemärgi kett

Riigivapi teenetemärgi kett on Riigivapi teenetemärgi ainus eriklass, Eesti presidendi ametitunnus. Riigipea ametitunnus on 69-millimeetrise läbimõõduga kullast riigivapi ning rubiini, kolme safiiri ja 94 teemandiga 30 mm laiune kuldkett. Vabarii ...

Aleksander Nevski katedraal

Püha Aleksander Nevski katedraal on õigeusu kirik Tallinnas Toompeal aadressil Lossi plats 10. Kirik on antud rendile Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule. Aleksander Nevski peakirik ehitati Eestimaa kubermangu kuberneri Sergei Šahhovskoi a ...

Tallinn

Tallinn on Eesti pealinn ja Harju maakonna halduskeskus, mis paikneb Põhja-Eesti rannikul Tallinna lahe ääres. Teadaolevalt on Tallinna, tolleaegse nimega Revalit, koos oma kodanikkonnaga ladina keeles civitas Revaliensis esimest korda mainitud l ...

Pagulase reisidokument (Eesti)

Pagulase reisidokument on Eestis Politsei- ja Piirivalveameti väljaantav dokument pagulasele, et pagulane saaks ületada riigipiiri.

Eesti Akrediteerimiskeskus

Eesti Akrediteerimiskeskus on Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sihtasutus, mis asutati 1999. Akrediteerimiskeskuse ülesannete seas on Eesti laborite ja vastuvushindamisasutuste akrediteerimine ning Eesti esindamine rahvusvahelises ...

Isikutunnistus

Isikutunnistus väljastatakse Eesti kodanikule, Eestis püsivalt viibivale elavale välismaalasele, kellel on kehtiv elamisluba või elamisõigus. Isikutunnistusele kantakse digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ning digitaalset allkirjastamis ...

Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch

Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch on aastail 1853–1914 ja uuesti alates 2018. aastast välja antav Vana-Liivimaa allikapublikatsioon. Ürikuteraamatu väljaandmise algataja ja esimese kuue köite väljaandja oli Friedrich Georg von Bunge, need ...

Dokument

Dokument on teabekandjale jäädvustatud teabe tervik, mis on loodud või saadud isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/98/EÜ punkt 11 j ...

Ülo Niinemets

Ülo Niinemets on akadeemik ja Eesti Maaülikooli professor taimefüsioloogia alal. Ta õppis aastail 1986–1988 Tartu 5. Keskkoolis ja 1988–1992 Tartu Ülikoolis bioloogia erialal kitsam eriala ökofüsioloogia, kus tema juhendajad olid Kalevi Kull ja O ...

Nurgakivi

Nurgakivi on tavaliselt hoone välisseinas olev sümboolne kivi, mida peetakse hoone esimeseks kiviks ja kuhu võidakse panna hoone ehituse kohta käivad jm dokumendid.

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon on Eesti Rahvusringhäälingu peamine telekanal, mis toodab ja näitab uudiste-, kultuuri-, meelelahutus- ja haridussaateid. Esimene ametlik proovisaade oli eetris 19. juulil 1955. Aastatel 1955–1965 kandis Eesti Televisioon nime T ...

Eesti Ekspress

Eesti Ekspress on eestikeelne Eestis kolmapäeviti ilmuv nädalaleht. Ajalehe esimene number ilmus 22. septembril 1989. Eesti Ekspressi ajakirjanikud on enim võitnud uuriva ajakirjanduse auhinda Bonnieri preemiat.

Elu24

Elu24 on Postimehe meelelahutus- ja seltskonnauudiste portaal. Alates 2008. aasta veebruarist 2017. aasta aprillini oli portaali peatoimetaja Anu Saagim, seejärel kuni 2020. aasta veebruarini Kertu Jukkum. 2020. aasta seisuga on Elu24 peatoimetaj ...

Andres Maimik

Andres Maimik on eesti filmirežissöör. Ta on teinud näiteks filmid "Jan Uuspõld läheb Tartusse", "Umbkotid" ja "Minu näoga onu".

Meel

Eestikeelne sõna meel pärineb läänemeresoome-permi sõnatüvest, seega ajast umbes neli tuhat aastat tagasi, olles üks vanimaid säilinud sõnatüvesid meie keeles.

Athena (täpsustus)

Athena võib tähendada mitut asja. Ateena on Kreeka pealinn Athena on Vana-Kreeka tarkusejumalanna Athena ansambel, Türgi ansambel Athena Keskus on meelelahutus- ja konverentsikeskus Tartus Athena on kino Tartus Athena, laev Athena kirjastus, Eest ...

Puhastus

"Puhastus" on Sofi Oksaneni 2008. aastal ilmunud ajalooline romaan. Raamatu sündmustik kajastab kahe naise saatust Eesti NSVs teise maailmasõja järgse okupatsiooni ajal. See raamat on Oksaneni Eesti lähiajalugu käsitleva neljaosalise sarja teine ...

Sport (täpsustus)

Sport on mänguline võistluslik tegevus ja meelelahutus. Seda nime kannavad või on kandnud: Sport oli 1908–1918 Tartus tegutsenud üliõpilaste spordiselts. Kunstirühmitus Sport Sport oli 1912 Tallinnas asutatud võimlemisselts. SK Tallinna Sport on ...

Mari Laaniste

Mari Laaniste on eesti kunstiteadlane ja kirjanik. Kirjanikuna on ta kasutanud pseudonüümi Hiram. Mari Laaniste lõpetas 1995. aastal Jakob Westholmi Keskkooli ning 1999. aastal Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse erialal. Ta kaitses 2001. aastal ...

Eesti geograafia

Eesti asub Läänemere idakaldal. Eestit mõjutab parasvöötme hooajaline kliima. Keskmine kõrgus on 50 meetrit merepinnast ja kõrgeim koht on Suur Munamägi Eesti kaguosas 318 meetrit merepinnast. Eestis on üle 1400 järve. Enamik neist on väga väikse ...

Eesti Geograafia Selts

Eesti Geograafia Selts on Eestis tegutsev ühiskondlik organisatsioon, mis ühendab geograafe ja geograafiahuvilisi. See on Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud organisatsioon. Seltsi tegevuse eesmärgiks on erialaste trükiste avaldamine, teadu ...

Geograafia

Geograafia ehk maateadus on teadus, mis uurib looduslike ja kultuuriliste nähtuste jaotust ning nendevahelisi ruumilisi seoseid Maal.

Geograafia mõisteid

Selles loendis on loetletud inimgeograafia, geoinformaatika, kartograafia ja geodeesiaga seotud üldmõisted. Loodusgeograafia ja meteoroloogia mõisted on artiklis maateaduste mõisteid. Artikli lõpus on lingid mitmesuguste geograafiliste objektideg ...

Laine Merikalju

Laine Merikalju on riigiametniku tütar. 1948. aastal lõpetas ta Tallinna 8. Keskkooli, 1950 Tallinna Õpetajate Instituudi loodus-maateaduse osakonna, 1956 Tartu Ülikooli geograafiaosakonna kaugõppes. Merikalju oli 1950–52 Tallinna Õpetajate Insti ...

Heino Mardiste

1955. aastal lõpetas Viljandi 2. Keskkooli. 1960. aastal lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli geograafia eriala. 1974. aastal sai Tartu Riiklikus Ülikoolis geograafiakandidaadi kraadi väitekirjaga "Väinamere füüsilis-geograafilised ja hüdroloogilised ...

Eesti Loodusfoto

Eesti Loodusfoto on aastal 1993 loodud Eesti kirjastus. Eesti Loodusfoto juhataja on Peeter Veromann. Kirjastus asub Tartus. Kuni 2014. aastani kirjastati Eesti loodusega seotud raamatuid – monograafiaid, erialaajakirju, teatmeteoseid määrajad ja ...

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering on mittetulundusühing, mis ühendab loodusest ja looduskaitsest huvituvaid Tartu tudengeid. Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering ehk ring on väidetavalt vanim tudengite looduskaitseühendus maailmas asutatud 13. mär ...

Taavi Pae

Ta õppis Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas geograafiat, lõpetas ülikooli 1999. aastal. 2002. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis Erki Tammiksaare juhendamisel magistritöö "Eesti kalmistute kujunemine ja paiknemine" ning 2006. aastal E ...

Eesti entsüklopeedia: teatmeteos Eesti maast, rahvast ja kultuurist

Eesti entsüklopeedia: teatmeteos Eesti maast, rahvast ja kultuurist oli väliseestlaste poolt aastatel 1957–1959 Stockholmis välja antud entsüklopeedia, mida jõuti välja anda kaks vihikut. Entsüklopeedia tegevtoimetaja oli Heino Meister. Entsüklop ...

Inimgeograafia

Inimgeograafia ehk ühiskonnageograafia on geograafia haru, mis uurib inimeste elu ja majandustegevust kohalikul, regionaalsel ja ülemaailmsel tasandil ruumis ja ajas. Inimgeograafia on üks kahest peamisest geograafia suunast. Inimgeograafia on so ...

Eesti haridus

Eesti hariduse ajalugu sai alguse 13.–14. sajandil, kui rajati esimesed koolid kloostrite ja peakirikute juurde. Esimene eestikeelne aabits ilmus 1575. aastal. Vanim ülikool on Tartu Ülikool, mille asutas Rootsi kuningas Gustav II Adolf 1632. aas ...

Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium on Eesti valitsusasutus, mis korraldab riiklikul tasandil Eesti haridus- ja teadustegevust. Alates 2001. aasta 1. juulist asub HTM Tartus aadressil Munga tänav 18 – erinevalt teistest Eesti ministeeriumitest, mis pa ...

Eesti haridus- ja teadusminister

Eesti haridus- ja teadusminister on ametis Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumis Eesti valitsuses. Minister vastutab Eesti haridussüsteemi juhtimise ja arendamise eest, samuti uurimis- ja arendustegevuste juhtimise ja finantseerimise e ...

Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis

Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis on Eesti venelaste organisatsioone ühendav katusorganisatsioon. Liidu peakontor asub Tallinnas aadressil Mere puiestee 5. Liidu juhatuse esimees oli Nikolai Solovei. Liidu eelkäija oli Vene Haridus- ...

Haridus

Haridus on õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste ja vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust ta kontrollib. Hariduseks võidakse nimetada teadmiste jne omandamist mõnes spetsiifilises ...

Säästva arengu haridus

Säästva arengu haridus on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis võimaldab teadvustada looduse, majandus- ja sotsiaal-kultuurilise keskkonna seoseid ja järgida säästva arengu põhimõtteid. ÜRO on kümnendi 2005–2014 kuulutan ...

Haridus (ajakiri)

Haridus oli Eestis ilmuv pedagoogikaajakiri. 1940. aastal ilmuma hakates kandis see nime Nõukogude Kool, 1989. aastal nimetati väljaanne ümber Hariduseks. Ajakiri suleti 2012. aastal. Haridus ilmus neli korda aastas. Sel oli Õpetajate Lehega ühin ...

Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu

Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu oli kuni veebruarini 2012 haridus- ja teadusministri nõuandev organ, mis: tegi ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise avamise, muutmise ja lõpetamise kohta; andis hinnanguid teadu ...

Haridusministeerium

Haridusministeerium oli üks Eesti ministeeriumeid, aastatel 1918–1929, 1936–1940, 1989–1992 ja 2000–2002. 19. märtsil 1929 Haridusministeerium ühendati Töö- ja Hoolekandeministeeriumiga Haridus- ja Sotsiaalministeeriumiks. 1936. aastal taastati i ...

Muukeelne haridus Eestis

Muukeelne haridus on õpe, mis toimub muus keeles peale riigikeele ehk Eesti oludes muus keeles peale eesti keele. Kooli või klassi õppekeel on keel, milles toimub vähemalt 60 protsenti õppest. Kui õpe ei toimu üheski keeles 60 protsendi ulatuses, ...

Eesti Keskerakond

Eesti Keskerakond on Eesti partei, mis loodi 1991. aastal Rahvarinde baasil. Alates 1990. aastate lõpust kuni 2019. aasta kevadeni püsis erakonna populaarsus stabiilselt suhteliselt kõrge. Partei pikaajalise liidri Edgar Savisaare vahetas 2016. a ...

Inimesed sõdurisinelis

"Inimesed sõdurisinelis" on 1968. aastal valminud sõjafilm. Filmi aluseks on Paul Kuusbergi romaani "Enn Kalmu kaks mina" ning see räägib Eesti Laskurkorpuse 7. roodu 1. rühma 3. jao formeerimisest ja sõjateest Velikije Luki lahingust Tehumardi l ...

Minu inimesed

"Minu inimesed" on Eesti muusiku Chalicei laul. Laulu esiettekanne toimus Eesti Vabariigi aastapäeval 2006. aastal, ajaleht Postimees nimetas seda hiljem teiseks aastapäevakõneks. Seda lauldi ka 2007. aasta laste- ja noorte laulupeol "Ilmapuu läv ...

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu on aastast 2001 Tartu ülikooli koosseisus olev teadus- ja arendusasutus. Geenivaramu haldab Eesti rahva tervise-, sugupuu- ja geeniandmete kogu. 2012. aasta seisuga sisaldas kogu 51 535 inimese geenidoonori andmei ...

Eesti venelased

Eesti venelased on Eestis alaliselt elavad inimesed, kes määratlevad oma rahvuslikku kuuluvust kui venelane. Eestis elavad venelased on Eesti suurim rahvusvähemus: Eesti 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 24.8% Eesti püsielanikkonnast, arvuliselt ...

Integratsiooni Sihtasutus

Integratsiooni Sihtasutus seisab hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri.

Eesti

Eesti Vabariik on riik Põhja-Euroopas. Eesti piirneb põhjas üle Soome lahe Soomega, läänes üle Läänemere Rootsiga, lõunas Lätiga ning idas Venemaaga. Eesti pindala on tänapäeval 45 339 ruutkilomeetrit, teise maailmasõja eel oli see praegusest suu ...

Rahvas

Rahvas on teatud maa-ala, piirkonda või riiki asustav, enese ühtekuuluvusest ja identiteedist teadlik inimeste ühendus, mis koosneb harilikult sama etnilise päritolu, keele, religiooni või kultuuriga inimestest. Nt venelased on vene rahvas, iisra ...

Eesti esiajalugu

Eesti esiajalugu ehk Eesti muinasaeg on esiajalooline periood Eesti ajaloos teadaoleva inimasustuse tekkimisest Eesti alal kuni 13. sajandini, mil algas ajaloolise aja esimene periood, Eesti keskaeg. Eesti esiajalugu on jaotatud keskmiseks kiviaj ...

Eesti 200

Eesti 200 on Eesti liberaalne erakond, mis loodi 3. novembril 2018. Erakond sai alguse poliitilisest liikumisest, mille manifest ilmus esmakordselt Postimehes 2. mail 2018. Manifesti autorid on Priit Alamäe, Indrek Nuume, Küllike Hein, Kristina K ...