ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 203

Rahvusvaheline raamatu standardnumber

ISBN on raamatute identifitseerimiseks kasutatav numbrikombinatsioon. ISBN võeti ISO 2108 standardi järgi kasutusele 1970. aastal. Eestis välja antud raamatutel hakati ISBN-i kasutama alates 1992. aastast. Lisaks raamatutele on ISBN ette nähtud k ...

Satiir

Satiir, terav pilge isiku või ühiskonna pahede, nõrkuste ja puuduste aadressil. Satiir võib avalduda luuletuses, romaanis, komöödias, lühivormidest epigrammis, sententsis, valmis, sageli följetonis, paroodias, travestias. Satiirile on rajatud pam ...

Sentents

Sentents on mõttetera, vaimukas mõte või üldarusaadav tõdemus, mis on sõnastatud lühidalt ja löövalt, sageli rütmistatult. Sentents asub anonüümse rahvaliku vanasõna ja individuaalloomingulise aforismi vahepeal. Sentents on konstateeriva iseloomu ...

Strukturalism

Strukturalism on tõlgendusviis ja 20. sajandil Euroopas levinud mõttesuund, mis mõjutas humanitaarteadusi. Strukturalism oli üheks tähtsaks aluseks semiootikale. Strukturalismis laiendatakse keeleteaduses kasutatud struktuuri mõistet erinevatele ...

Sümbolism

Sümbolism on kunstivool, mis sündis 1880. aastatel Prantsusmaal ja Belgias. Sümbolism sai alguse luulest ning levis maalikunsti, skulptuuri, proosasse, näitekirjandusse ja muusikasse.

Sürrealism

Sürrealism on 20. sajandi kunsti ja kirjanduse vool, milles on olulisel kohal ebareaalsus, unenäod, hallutsinatsioonid, patoloogilised seisundid jms. 1924. aastal koondas siis veel dadaistide hulka kuuluv André Breton enda ümber sürrealistide koo ...

Teadvuse voolu tehnika

Teadvuse voolu tehnika – ei kirjeldata tegelikkust, reaalseid sündmusi, vaid inimese teadvust, mõtteid ja tundeid – teadvuse vool. Kirjanik tungib tegelase hinge ja vaatab maailma tema pilguga. Tulemuseks on terved romaanid või tsüklid, mis on ki ...

Ulmekirjandus

Ulmekirjandus ehk teaduslik-fantastiline kirjandus on ilukirjandus, mis kasutab fantastilist ainestikku. Ulmekirjandust piiritletakse ja liigitatakse samal alusel nagu ulmet üldse. Et ulme on levinud eeskätt kirjanduses ja filmikunstis ning filmi ...

Variautor

Variautor on isik, kes on palgatud kirjutama ilu- või aimekirjandust, ajakirjandust, kõnesid või muid tekste, mille autoriks on ametlikult teine inimene. Kuulsused, ettevõtjad, poliitikud ja teised palkavad sageli variautoreid kirjutama või toime ...

Vürstipeegel

Vürstipeegel või valitsejapeegel oli õpetusliku kirjanduse vorm, mis oli eeskätt suunatud kas ametisolevale või tulevasele valitsejale ning sisaldas enamasti nii praktilisi näpunäiteid valitsejaametiks kui moraalseid nõudeid temale. Enim vürstipe ...

Õuduskirjandus

Õuduskirjandus on kirjandusžanr, mis taotleb elamuse loomist, modelleerides inimese kokkupuudet tundmatu ja seletamatuga. Motiivid, mida selleks kasutatakse, võivad olla ulmelised, aga põhineda ka reaalelus kinnistunud ja levinud kujutlustel ming ...

Kriitik

Kriitik on inimene, kes avaldab avalikkuses, tavaliselt eelkõige ajakirjanduses, järjepidevalt oma põhjendatud seisukohti arvustustes kirjanduse, teatri, filmi, muusika või mõne muu kunstivaldkonna kohta. Üldjuhul peetakse kriitikuteks eelkõige i ...

Robertson Davies

William Robertson Davies – 2. detsember 1995 Orangeville) oli Kanada kirjanik, dramaturg, ajakirjanik, kriitik ja õppejõud. Ta oli üks Kanada 20. sajandi tuntumaid ja armastatumaid kirjanikke, Kanada ordeni ja Ontario ordeni kavaler, Kanada Kunin ...

Carlin Romano

Carlin Romano on New Yorgis sündinud USA kriitik ja filosoofiaajaloolane, teose "America the Philosophical" autor. Ta töötab Pennsylvanias asuva Ursinus Collegei filosoofia ja religiooniuuringute osakonnas filosoofia ja humanitaaria professorina ...

Õhtumaa allakäik

Õhtumaa allakäik on Oswald Spengleri peateos, mille esimene köide ilmus 1918. ja teine köide 1922. aastal. Spengler käsitleb raamatus maailma kultuuride üksteisest sõltumatut arengut, mis teeb iga kultuuri puhul umbes tuhandeaastase tsükli jooksu ...

Tallinna Kirjanduskeskus

Tallinna Kirjanduskeskus on loodud 2. jaanuaril 2017 ning koondab Eesti kirjanike A. H. Tammsaare ja Eduard Vilde pärandit. Kirjanduskeskus haldab Tammsaare ja Vilde muuseumi ning osaleb Tallinna kirjanduselu mitmekesistamisel. Keskus on endale e ...

Nõukogude kultuuripoliitika

Totalitaarsel perioodil oli kultuuripoliitika läbinisti totalitaarne, ideoloogia kehtestamisel kasutati kultuuripoliitiliste instrumentidena: juhtnööre või ka otseseid käske loomingulisele intelligentsile ehk riikliku propaganda ülimuslikkust loo ...

Balzani auhind

Balzani auhind on iga-aastane rahvusvaheline auhind teaduse ja kultuuri valdkonnas. Balzani auhindu annab välja Rahvusvaheline Balzani Auhinna Fond eesmärgiga tunnustada väljapaistvaid saavutusi humanitaarteaduste, loodusteaduste ja kultuuri vald ...

Gollegiella

Gollegiella on saami keelte alane kultuuriauhind. Auhind asutati 2004. aastal ning seda antakse välja üle aasta ning selle eesmärk on väärtustada saami keelte alal tehtut. Auhinna žüriis on Norra, Rootsi, Soome ja Venemaa esindajad. Auhinna kandi ...

Kultuuripärand

Kultuuripärand on inimese loodud või inimese ja looduse koosmõjus tekkinud entiteedid. Kultuuripärand on osa maailmapärandist. Kultuuripärand võib olla aineline või vaimne.

Elavad inimaarded

Elavad inimaarded ehk elavad inimvaramud on UNESCO projekti "Mittemateriaalne kultuuripärand" raames tuvastatud ja tunnustatud inimesed, kellel on mittemateriaalse kultuuripärandi esitamiseks ja taasloomiseks vajalikke väga kõrgel tasemel teadmis ...

Kultuuripäranditurism

Kultuuripärandi turism on turismiharu, mis on suunatud turismikoha kultuuripärandile. Ajaloolise säilimise riiklik usaldusühing määratleb päranditurismi kui "reisina, et kogeda kohti, esemeid ja tegevust, mis tõeliselt esindavad mineviku lugusid ...

Kunst

Kunst on üldisemas tähenduses meisterlik oskus või osavus mistahes loomingulisel tegevusalal. Kunsti kui kaunite kunstide põhilisteks kunstiliikideks on tänapäeval visuaalkunst, kirjandus ja etenduskunstid. Kunstilise tegevuse tulemus on kunstite ...

A.r.

a.r. oli 1929–1936 Poolas Łódźis tegutsenud avangardistlike kunstnike ja luuletajate rühmitus. Selle rajasid 1929 Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro ja Henryk Stażewski. Samal aastal liitus Julian Przyboś ja 1930 Jan Brzękowski. Ühiseid näitu ...

Aafrika kunst

Aafrika kunst on väga vana. On leitud keraamilist plastikat, mis on loodud e.m.a. Lääne-Aafrikas on kõige enam levinud kunst meie mõistes. Ida-Aafrikas on visuaalse kunsti üks takistaja olnud islami usu levik. Aafrika kunsti euroopalikus mõttes h ...

Abstraktsus (kunst)

Abstraktsus käib millegi kohta, mis ei kujuta midagi meeltega tajutavat, vaid loob meeleolu uue ja seniseostamatu kujundi läbi. Abstraktsus kunstis käib abstraktse teose kohta, mis mõjutab vaataja meeli kompositsiooni, rütmi ja värvidega, ilma et ...

Akt (kunst)

Pikemalt artiklis Aktifoto Aktifoto, millel pildistatav isik on äratuntav, on aktiportree. Kunstilisel aktifotol pole pildistatava nägu ja selle ilme alati peateema ning vahel polegi nägu nähtav, sest olulisem on pildistada ja edastada vaatajale ...

Animalistika

Animalistika on loomade kujutamine kunstiteostes. Animalistikat võib õigusega nimetada maailma vanimaks kunstižanriks. Loomi on kujutatud juba koopamaalidel ning kaljujoonistel, meieni on säilinud kiviaegsed luunikerdused ning merevaigust amuleti ...

Artokraatia

Artokraatia ehk kunsti võim on maailmaparandamine kunsti vahenditega. 1922. aastal kasutas artokraatia mõistet Filippo Tommaso Marinetti tekstis ”Igale inimesele igaks päevaks erinev töö! Ebavõrdsus ja artokraatia” inglise keeles To Every Man, Ev ...

Dekoratsioon

Dekoratsioon on teatris lavakujunduse osa, mis loob etenduses visuaalseid kujundeid kunstiliste ja tehniliste vahenditega. Peale konstruktiivselt nõutavate elementide esemeile ja ruumidele esteetilise otstarbega lisanduv kaunistis. Dekoratsioone ...

Diptühhon

Diptühhon on kaheosaline ese ja võib tähendada keskaja kirikumaali; antiikaja kirjutustahvlit; kaheosalist kunstiteost tänapäeval. kirikudiptühhonit diptycha ecclesiastica – isikute nimekirja, kelle eest palvetatakse kirikus; topeltplaadiga päike ...

Dripping

Dripping on tehnika, mille leiutas Jackson Pollock aastatel 1946–1947. Seda tehnikat kasutades sai ta põhjendada oma teoste suuri mõõtmeid ja seda, et see mis lõuendile jõuab, ei ole pilt, vaid tegevus. Tehnika seisneb selles, et värv jõuab lõuen ...

Environment

Environment on ruumikunsti liik, milles kunstnik loob mingi tervikruumi, millesse sattujad või viibijad saavad ruumist tervikuna kunstilise elamuse. Tihti kasutatakse erinevaid tajumodaalsusi, st keskkonda saab tajuda nii nägemise, kuulmise kui k ...

Esiaja kunst

Esiaja kunst on esiajast ehk inimühiskonna vanimast ajalooperioodist pärinev kunst. Vanimad kunstimälestised pärinevad paleoliitikumist vahemikus ligikaudu 30 000 aastat eKr kuni 8000 aastat eKr. Need on luust, kivist ja savist skulptuurid nt Wil ...

Fresko

Pikemalt artiklis Secco Lisaks tuntakse ka "kuiva freskot", mille puhul töö võib lõpetada kuival pinnal, näiteks temperavärvidega peale maalides. Kuivale lubjapinnale tehtud maali nimetatakse secco. Fresco secco t on tihti kasutatud detailide lis ...

Generatiivne kunst

Generatiivne kunst on kunst, mis on loodud, komponeeritud või konstrueeritud algoritmiliselt. Generatiivse kunsti loomiseks kasutatakse arvutiprogrammide laadseid algoritme või algoritmilisi matemaatilisi, mehaanilisi või juhuslikke autonoomseid ...

Giclée

Giclée, ka žiklee on kõrgresolutsioonilise digitaalse printeriga paljundatud kunstiteose, näiteks graafika, foto või maali reproduktsioon paberil või lõuendil. Digitaalne pildifail kantakse spetsiaalsele alusmaterjalile lõuendile, faktuurpaberile ...

Glüptika

Glüptika on kivilõikekunst, mis hõlmab vääris- ja ehtekivide, mäekristalli ja muude sarnaste materjalide töötlemist lõikeriistade ja lihvimisvahenditega. Glüptikas tehakse kivist ja sarnastest materjalidest mitmesuguseid kunstiesemeid, nagu ehtei ...

GPS-kunst

GPS-kunst on meetod, mis ühendab kunsti, liikumise ja tehnoloogia, kasutades globaalset positsioneerimise süsteemi. GPS-kunsti tegemiseks leitakse kaardilt marsruut, mille läbimine võiks tekitada mõne huvitava kujundi. Liikumisteekond salvestatak ...

Inkarnaat

Inkarnaat, eestikeelne vaste võiks olla ihuvärv, on maalikunstis kasutatav inimese ihu värvi toon. Tavaliselt mõeldakse selle all heledat valkjas-kollakas-roosakat värvitooni, mis vastab europiidsest põhirassist inimese nahavärvile. Tavakeeles ka ...

Kalligraafia

Kalligraafia ehk ilukiri ehk kirjakunst on üks kujutava kunsti liik. Kalligraafia on kunstivorm, milles antakse kirjamärkidele väljendusrikas, harmooniline ja oskuslik kuju. Kaasaegne kalligraafia on üsna mitmekülgne – olmelistest käsikirjalistes ...

Kehalisus

Kehalisus on teatri meetod, mille eelduseks on näitleja teadlikkus oma kehast ning selle ilustamata kasutamine. Kehalisuse eesmärk on vältida teatris nö "teatri lõksu" ning aidata vaataja lähemale reaalsusele.

Keldi kunst

Keldi kunst on keldi hõimude loodud kunst Kesk- ja Lääne-Euroopas ajavahemikus 5. sajandist eKr kuni selle hääbumiseni Euroopa mandriosas gallo-rooma kultuuri mõjul meie ajaarvamise esimestel sajanditel. Briti saartel olid keldi kunsti ajalised p ...

Kitš

Kitš on teatud liiki esteetiline väljenduslaad, millele on omane pealiskaudselt ja lihtsustatult mõistetud ilu ja tundekülluse taotlus ning rafineerimata laiatarbemaitsele ja müügiedule orienteeritus. Kitš on kunsti jäljendus. Termin pärineb 1870 ...

Kompositsioon (kunst)

Kompositsioon kunstis on teose, näiteks heli-, kirjandus- või kunstiteose, paigutuslik tasakaal. Kompositsioonitaju on inimestel ühene ja kaasasündinud, see on võrreldav füüsilise tasakaalu ehk balansi tajumisega. Vaatamata igaühe kaasasündinud t ...

Koopia (kunst)

Koopia on originaalkunstiteose rohkem või vähem täpne jäljendus, mida pole loonud originaali autor ise, vaid teine kunstnik, kopist või õpilane. Koopiat tuleb eristada võltsingust, mis on tehtud pettuse eesmärgil püüdega esineda kunstniku nime al ...

Kraklee

Kraklee ehk krakelüürid on juuspraostik, kahjustus maali või portselaneseme või elevandiluust kunstiteose pinnal. Kraklee olemasolu ja välimus on oluline informatsiooni allikas kunstiteoste vanuse ja autentsuse hindamisel.

Kullassepakunst

Kullassepakunst on tarbekunsti haru, mis tegeleb väärismetallide kulla, hõbeda ja plaatina ning nende sulamite kunstilise töötlemisega ning nende kujundamisega eheteks, ilu- ning tarbeesemeteks. Mõni allikas käsitleb kullassepakunsti ja juveliiri ...

Kunst kunsti pärast

Kunst kunsti pärast on kunstiteoorias ja üldkeeles kasutatav väljend, mille levik lööklausena pannakse Théophile Gautier arvele. Varem oli seda kasutanud Victor Cousin ning teadaolevalt oli selle esimene kasutaja Benjamin Constant. Väljendit "kun ...

Kunstiliik

Kunstiliik on kõrvuti stiili, ajastu ja žanriga üks kunsti klassifikatsioone. Kui stiil liigitab kunsti tulenevalt selle tüüpilistest omadustest, ajastu vastavalt selle ruumilis-ajalisele asukohale ja žanr selle motiivilis-temaatilisele sisule, s ...