ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 204

Modellindus

Modell on inimene, kelle tööks on edendada, demonstreerida ja reklaamida kaubanduslikke tooteid. Eristatakse moemodelle, kataloogimodelle, glamuurimodelle, fitnessmodelle ja kunstimodelle. Moemaailmas jagunevad modellid kõrgmoe ning kataloogimoe ...

Normcore

Normcore on rõivastusstiil, mille taotluseks on teadlikult moevoolude nõudeid eirates riietuda võimalikult tavaliselt. Stiil on soost sõltumatu ja selles vastandatakse soovi olla vaba taotlusele olla eriline ja autentne. Stiili nimetus tuleb ingl ...

Parüür

Parüür on sarnaselt kujundatud ja omavahel kokku sobivate ehete komplekt. Parüüri peaksid kuuluma vähemalt kaks eset, mis on kujundatud sarnaselt ning samade juveelidega, näiteks kaelakee ja kõrvarõngad või kaelakee ja käevõru. Kahest esemest koo ...

SuperNoova

SuperNoova on eesti moedisainerikonkurss. Võistlus toimub kahes vanusekategoorias – nooremas ja vanemas. Mõlemas kategoorias toimub anonüümselt esitatud kavandite põhjal eelvoor, mille põhjal valitakse kümme finalisti mõlemasse kategooriasse. Noo ...

Louis Vuitton

Louis Vuitton oli prantsuse ärimees, kes 19. sajandi teisel poolel alustas reisikohvrite disainimist ja tootmist Pariisis. Louis sündis puusepa peres. Ta lahkus oma kodulinnast Anchayst 14-aastaselt 1835. aastal. Kaks aastat hiljem saabus ta Pari ...

Muinsuskaitse

Muinsuskaitse on kultuuri järjepidevuse, rahva ajaloomälu ning ajalooliselt kujunenud väärtushinnangute kohase inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna kaitsmine. Muinsuskaitse hõlmab nt ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitsmise ning kohanimede, mur ...

Kultuuriväärtuste konserveerimine

Kultuuriväärtuste konserveerimine on pärandi säilimise tagamine järeltulevatele põlvedele. Konserveerimisega proovitakse tõkestada pärandi edasist hävimist, kindlustades tehniliselt selle konstruktiivseid, dekoratiivseid elemente, jättes need muu ...

Rahvusvaheline Kinnismälestiste Nõukogu

Rahvusvaheline Kinnismälestiste Nõukogu on ekspertidest koosnev nõukogu, kes tegeleb kinnismälestiste, arhitektuursete ansamblite ja ajalooliste paikade säilitamise, kaitse ja väärtustamisega. ICOMOSi nime on eelkõige inglise keelest eesti keelde ...

Muusika

Muusika vanakreeka sõnast μουσική τέχνη muusade kunst ladinakeelse sõna ars musica kaudu) ehk helikunst saksa keeles Tonkunst on üks kaunitest kunstidest, mille materjaliks võivad olla helid: muusikalised helid, mürad ja konkreetse loodus- või in ...

Aktsent (muusika)

Aktsent on muusikas heli rõhutamine suhtes muude helidega. Aktsendi võib tekitada näiteks suur helitugevus, kontrastne helikõrgus, heli pikenemine. Aktsent takti rõhutul löögil kutsub esile sünkoobi. Aktsenti võib noodikirjas tähistada noodi peal ...

Beatbox

Beatbox, ka human beatbox, on suu abil pilli- ja muude helide jäljendamine. Kõige sagedamini jäljendatakse elektrooniliste pillidega loodud rütmimuusikat, eriti trummi- ja bassirütme. Beatbox sai alguse 1980. aastatel ning selle eelkäijateks loet ...

Boulezi-Cagei kirjavahetus

"Boulez-Cagei kirjavahetus" on Jean-Jacques Nattiez koostatud raamat, mis sisaldab Pierre Boulez ja John Cagei kirjavahetust aastatest 1949–1962. Raamat ilmus kõigepealt 1990. aastal prantsuse keeles pealkirjaga "Pierre Boulez/John Cage: Correspo ...

CEMAMu

CEMAMu oli Matemaatika ja automatiseeritud muusika uurimiskeskus, asutajaks Iannis Xenakis aastal 1965, juriidilise staatuse sai keskus aastal 1972. Keskuse tegevusvaldkonnad: muusika makrostruktuuri visuaalne planeerimine: kasutati süsteemi UPIC ...

Encore

Encore on etendusest või solisti esinemisest vaimustatud publiku hüüatus, mis esitab nõude kuuldud muusikanumbrit korrata. See vaimustuseavalduse komme on olnud kasutusel juba ooperiajaloo algaastatest 17. sajandist. Mozarti "Figaro pulma" esiete ...

Figuratsioon

Figuratsioon ehk figuur on muusikas meetrilisse struktuuri kuuluvatest helidest koosnev kaunistus, saatekujund või passaaž, mida kasutatakse faktuuri tihendamiseks. Meetrilisse struktuuri mittekuuluvat kaunistust nimetatakse muusikas ka ornamendi ...

Helihark

Helihark ehk kammertoon on u-kujuline metallhark, mida kõige sagedamini kasutatakse muusikas noodikõrguste määramiseks. Helihark tekitab heli võnkuma lüües, näiteks koputades sellega vastu mõnd objekti või pinda. Helikõrgus, mida helihark tekitab ...

Helikunst

Helikunst on kujutava kunsti liik, mille puhul heli seguneb teiste meediumidega üheks kujutava kunsti teoseks. Helikunsti žanriteks on näiteks heliskulptuur, heliinstallatsioon ja heli- performance.

Helilooming

Helilooming ehk kompositsioon ehk komponeerimine on muusikas heliteose, helikeskkonna või muusikalise protsessi loomise kunst, oskus ja protsess. Heliloominguga tegelev isik on helilooja. Heliloomingut võib mõista "mõtlemisena helides". Heliloomi ...

Helimass

Helimass, ka kõlamass, kõlakogum, kõlakompleks, helivihm, helihulk, helipilv, on muusikas tajutava helikõrgusega helidest ja/või müradest koosnev muusikaline struktuur. Helimassi puhul on tajuja jaoks enamasti minimeeritud üksikute helide helikõr ...

Heliobjekt

Heliobjekt on muusikas prantsuse helilooja Pierre Schaefferi kontseptsiooni kohaselt algsest helitekitajast sõltumatu heli. Heliobjekt on akusmaatika üks tuummõisteid. Schaefferi meelest helide salvestamine asetab kõik helid – nagu muusika, mürad ...

Interluudium

Interluudium on muusikas ja teatris mitmeosalise teose osade või lõikude vahemäng. Interluudiumid võivad esineda näiteks ooperi, süidi või sonaadi osade või ka näiteks mitmesalmilise vokaalteose näiteks mitmesalmilise koraali salmide vahel. Teatr ...

Kammermuusika

Kammermuusika on muusika ühele instrumendile, vokaalansamblile või väikesele orkestrile. Kammermuusika erineb orkestrimuusikast selle poolest, et iga partiid esitab harilikult ainult üks instrument. Kammermuusika itaalia keeles musica da camera t ...

Kehapill

Kehapill ehk "keha kui instrument" on igale inimesele kättesaadav. Kehapilliga on võimalik luua erinevate kõlade ning tämbritega rütmikombinatsioone. Plaksutamise, erinevate jalamatsude, sõrmenipsude ning erinevatele kehapiirkondadele kätega pats ...

Klassikaline muusika

Klassikaline muusika laiemas tähenduses on muusika, mida tunneb ja hindab vähemalt paar põlvkonda inimesi. millel on püsiv esteetiline väärtus; millel on korrastatud olemus, mis on selge ja tasakaalus ning mille puhul on tihti olulisem vormi ilu ...

Kompositsiooniõpetus

Kompositsiooniõpetus on muusikaõpetuse osa, paljudes muusikaõppeasutustes eraldi õppeaine, mille eesmärk on tutvuda, mõista ja ise kirjutades matkida erinevate muusikaliste faktuuride loomist, muusikastiilidega seotud kompositsioonimeetodite vald ...

Kontsert

Kontsert ja consortium, kuid võib olla tuletatud ka hoopis itaaliakeelsest sõnast concertare või ka ingliskeelsest sõnast consort) on muusikaelu sündmus, mille eesmärk on üheskoos muusika esitus. Kontserdi kui muusikaelu sündmuse mõiste tekkis 17 ...

Kromaatika

Kromaatika on muusikas oktavipõhine helisüsteem, mis koosneb 12 pooltoonist. Kromaatika kontseptsioon pärineb Vana-Kreeka kromaatilise tetrakordi kontseptsioonist. Meloodia ja harmoonia analüüsis kasutatakse ka mõistet kromatism, mille all mõiste ...

Levimuusika

Levimuusika on üldnimetus muusikastiilidele ja -suundadele, mis on tekkinud ja kujunenud 20. sajandi teisel poolel ning mida iseloomustab jäädvustamine helisalvestustehnika abil ning levitamine massiteabevahendite abil.

Lo-fi muusika

Lo-fi -muusika on muusika esteetika, milles heli kvaliteet on kehvem kui tänapäevased muusikastandardid eeldavad. Need standardid on arenenud aastate jooksul, mis tähendab, et vanemad palad ei kutsutud lo-fi ks, vaid said alles hiljem sellise nim ...

Mikrotonaalsus

Mikrotonaalsus ehk mikrointervallika on muusikas helisüsteemi omadus sisaldada mikrointervalle. Mikrotonaalsuse mõistet kasutatakse ka üldmõistena kõigi selliste helisüsteemide kohta, mis sisaldavad võrdtempereeritud häälestuses pooltoonist 100 t ...

Monofoonia

Monofoonia ehk ühehäälsus, ka monoodia, on muusika faktuuritüüp, mille all mõistetakse kas üksikut heli või saateta meloodiat. Kogu varane lääne muusika alates antiigist kuni mitmehäälsuse tekkimiseni 9. sajandil oli üldiselt monofooniline. Tänap ...

Moodus (muusika)

Moodus on muusikas mitmetähenduslik sõna: moodus on helivältuse valdkonnas meetodite kogum üksteisele järgnevate pika ja lühike vältusega helide ühendamiseks esimest korda kirjeldatud Johannes de Garlandia traktaadis De mensurabili musica, 1240 m ...

Mudel (muusika)

Mudel on muusikas abstraktsioon, mis on aluseks olemasoleva heliteose analüüsimisel või uue loomisel. Muusika ajaloos on teoseid, mis põhinevad kas tervenisti või osaliselt varasema teose mudelil. Selline mudel võib kujutada varasema teose strukt ...

MusicBrainz

MusicBrainz on vaba sisuga veebipõhine muusikaentsüklopeedia. Algselt sarnaselt freedb-ga pelgalt CD-de metaandmete kogumiseks loodud projektist on välja kasvanud vaba juurdepääsuga struktureeritud muusikaandmekogu. MusicBrainz kogub infot artist ...

Muusika elementaarteooria

Muusika elementaarteooria on muusikateooria osa, mis hõlmab õpetust muusikalise struktuuri põhilistest osadest: helist, muusikalisest helist, noodinimetustest, intervallidest, noodi- ja pausi vältustest, noodivõtmetest ning muudest muusika noodik ...

Muusika infootsing

Muusika infootsing on valdkondadevaheline uurimissuund, mille eesmärk on arendada meetodeid muusikalise informatsiooni andmebaasidest väljavõtmiseks ja koondamiseks. Muusika infootsingu liigid on: metaandmetel põhinev infootsing muusikalistel süm ...

Muusikaelu

Muusikaelu on muusikaga seotud kultuuri osa. Paljudel muusikaelu osadel on loomemajanduslik väärtus. Muusikaelu koosneb tegevusaladest, millega on seotud üksikisikud, kollektiivid ja organisatsioonid: muusikainstrumentide valmistamine ja korrasho ...

Muusikaline pinge

Muusikaline pinge on muusikas dramaatikat või dünaamikat esindav parameeter, mille väärtusi kuulaja tajub vastandlike jõudude või elementide säilinud tasakaaluna. Muusikalist pinget võib kuulaja jaoks luua nii muusikalise struktuuri enda kui ka s ...

Muusikaliste Eraettekannete Ühing

Muusikaliste Eraettekannete Ühing oli 1918. aastal helilooja Arnold Schönbergi initsiatiivil loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks oli kanda oma liikmetele igal nädalal ette "muusikateoseid Mahlerist tänapäevani".

Muusikaturundus

Muusikaturundus on turunduse alaliik, kus eesmärgiks on viia kokku muusika ja muusikatarbijad. Muusikaturundus rakendab mitmesuguseid turundusvahendeid, näiteks kuvandiloome, reklaam, muusika levitamine, promotsioon jpm. Muusikaturundust võib jag ...

Neuma

Neuma on noodikirja märk, mida kasutati keskajal meloodia kirjapanemiseks. Neumakiri oli abiks tuntud meloodiate mälu järgi esitamisel, see ei anna täpset informatsiooni helikõrguse, helivältuse ja rütmi kohta. Algseid joonekujulisi neumasid nime ...

No wave

No wave ja noise music, müramuusika, arenesid kõrvuti maailmamuusikaga, olles sellest tublisti mõjutatud. No wave ’ile vaadatakse kui nähtusele, mis hakkas free jazzi ning pungi, eksperimentaalse roki, minimalismi, etnomuusika ja teiste suundade ...

Oostlandlied

"Oostlandlied" on hollandi päritolu laul, mis ilmus esmakordselt teoses "Antwerps Liedboek" pealkirjaga "Een nyeu liedeken". Laul räägib alamsaksa hollandi võitlejatest Idamaal, arvatavasti 12.–13. sajandi ristisõdades. Laul oli populaarne ka Sak ...

Organist

Organist ehk orelimängija on instrumentalist, kes kasutab heliloomingu esitamiseks orelit. kirikumuusik – töötab kirikuorganistina. kontsert-organist – tegutseb kontserdiagentuuri näiteks Eesti Kontserdi juures, esineb põhiliselt kontsertidel; Ki ...

Paus (muusika)

Vaikus on muusika loomuomane osa, mis täidab helide vahelist ruumi ja aega. See on vajalik, eristamaks helisid üksteisest ja andmaks neile rohkem reljeefi. Vaikus on helile vastanduv element, mis on muusikalise dünaamika ja väljendusjõu teenistus ...

Power-trio

Power -trio on levimuusikas ansambli kolmeisikuline koosseisu vorm, tavaliselt kitarr, bass ja löökriistad, kus on loobutud rütmikitarrist või klahvpillidest, mida levinult kasutatakse saatepartii akordide ja harmoonia esitamiseks. Triole on tein ...

Programmiline muusika

Programmiline muusika on instrumentaalmuusika, millele helilooja on lisanud sõnalise selgituse heliteose sisu paremaks mõistmiseks. Programmilist muusikat hakati laialdasemalt viljelema romantismiajal. See oli reaktsiooniks klassitsismiajastu eli ...

Rahvalik muusika

Rahvalik muusika, kõnekeeles irooniliselt ka süldimuusika ehk sült on muusikažanr, millesse kuulub kodustes tingimustes, seltskondlikel ja rahvalikel üritustel osalejate poolt lauldav või mängitav eri muusikastiilidest ja muusikažanritest pärinev ...

Rütmimuusika

Rütmimuusika on koondnimetus, mille all mõeldakse enamasti teatud muusikastiile, sealhulgas džässi, bluusi ning eri kümnendite pop- või rokkmuusika stiile, aga ka ansamblimängu üldisemalt. Ennekõike on tegu mõistega muusikahariduses, mis hõlmab 2 ...

Seriaalne muusika

Seriaalse meetodi kasutuselevõtt ja seriaalse muusika loomine olid seotud oluliste muudatustega 1900. aastate alguse muusikas, kui toimus tonaalsuse lagunemine ning tekkis atonaalsus. Seriaalse muusika ajaloo võib jaotada kolmeks põhiperioodiks: ...