ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 207

Solresol

Solresol on François Sudrei leiutatud muusikaline tehiskeel. Sudre alustas keele väljatöötamist 1827. aastal, tema peamine raamat sel teemal, "Langue musicale universelle", avaldati alles pärast tema surma 1866. aastal. Keele põhiühikuteks on sei ...

Soolo

Soolo on üksiku esineja etteaste. Muusikas tähendab soolo üksi laulmist, pillimängu, jne. Soolo võib olla iseseisev muusikateos või selle eraldiseisev osa või ka lõik muusikateosest, kus domineerib üks esineja solist. Soolo ajal teised esinejad v ...

Süvamuusika

Süvamuusika, ka tõsine muusika, ka kunstmuusika on muusikas üldnimetus muusikastiilidele ja muusikažanritele, mis on seotud euroopa kõrgkultuuriga millesse kuuluvad heliteosed on noodistatud mis viitavad heliteose kunstilisele kvaliteedile ja ise ...

Šlaager

Lööklaul, ka šlaager, lähedane mõistele hitt on lihtsalt mõistetav, instrumentaalse saate ja sageli sentimentaalse sisuga laul. 20. sajandi alguses muutusid lööklauludeks paljud meloodiad operettidest. Helifilmide populaarsusele aitas tihti kaasa ...

Temperatsioon

Temperatsioon ehk tempereerimine on muusikas helisüsteemi häälestamise meetod, mille käigus toimub komma teatud sotsiaalkultuuriliselt aktsepteeritaval moel jagamine kõigi helisüsteemi intervallide vahel. Temperatsiooni tulemusel määratakse kindl ...

Transkriptsioon (muusika)

Transkriptsioon on muusika ümberkirjutus ühest noodikirja liigist teise, heliteose seade erinevasse instrumentatsiooni, fonogrammil kõlava muusika üleskirjutus noodikirjas. Sõna transkriptsioon all mõistetakse muusikas: heliteose seadet erinevass ...

Transponeerimine

Transponeerimine on muusikas ühe või mitme helikõrguse nihutamine teatud intervalli võrra. Transponeerimist kasutatakse näiteks muusika noteerimisel transponeerivale muusikainstrumendile, vokaalteose helikõrguslikul kohandamisel vastavalt laulja ...

Tuplet

Tuplet, ka vältuste erijaotus, ka tinglik jaotus on muusikas sama helivältuse jaotuste aluseks olevate erinevate algarvuliste astme aluste suhe. Tuplet -i näited on sekstool - sama helivältus on jaotatud kuueks võrdseks helivältuseks näiteks nelj ...

Uusasjalikkus (muusika)

Uusasjalikkus on muusikas 1920. aastatel tekkinud, ekspressionismile vastandunud suund. Uusasjalikkuse mõiste tekkis 1923. aastal maalikunstis ja levis sealt teistesse kunstivaldkondadesse. Iseenesest ebaselge tähendusväljaga stiilimõistest kujun ...

Vanamuusika

Vanamuusika on muusikas mitmetähenduslik mõiste: vanamuusika on üldmõiste, millega üldiselt peetakse silmas barokkmuusikat ja barokile eelnenud ajalooperioodide muusikat, kuid on tänapäeval saanud järk-järgult tähenduse kui igasugune muusika, mis ...

Visand (muusika)

Visand ehk skits ehk eskiis on muusikas helilooja tegevuse kirjalik tulemus, millel puudub lõpetatud heliteose staatus. Üks visandi tüüpe on partitsell itaalia keeles particella, saksa keeles Particell, mida mõned heliloojad näiteks Schubert, Wag ...

Mälestis

Mälestis on ajaloolise, teadusliku, kultuurilise väärtusega või loodusväärtuslik objekt. Mälestised võivad kuuluda muinsuskaitse või looduskaitse alla või mälestiste säilitamisega tegelevale organisatsioonile.

Ehitismälestis

Ehitismälestis ehk arhitektuurimälestis kultuuripärandisse kuuluv ajaloolise, teadusliku, kunstilise, arhitektuurse, usundiloolise või muu kultuurilise väärtusega ehitis või ehitiste grupp, mis on seaduses sätestatud korra kohaselt mälestiseks tu ...

Veealune mälestis

Veealune mälestis on kultuurimälestis, mis osaliselt või täielikult säilinuna asub pideva või ajutise vee all. Veealune mälestis võib olla kas veekogu põhjal või põhjasettes. Tüüpilised veealused mälestised on nt veesõidukite vrakid, kalatõkked, ...

Mütoloogia

Mütoloogia on ajaloolises ja kultuurilises kontekstis moodustunud müütide kogum. Mütoloogia kujuneb pärimusest, mille tähendusrikkamad osad ehk müüdid hakkavad omavahel suhestudes, põimudes ja liitudes moodustama tervikut. Elav mütoloogia on oma ...

Afriidid

Afriidid, mitmuses Afārīt) ehk ifriidid ehk efriidid on džinnide rühm araabia mütoloogias. Nimi tähendab tolm. Afriidid kehastavad tule elementi. Uskumuse kohaselt peavad nad end kõige kõrgemaks tõuks, sest nad olevat "esimesena tulnud". Džinnide ...

Allilm

Allilm on mütoloogiline arhetüüp, mis on seotud maailma kujutamisega mitmekihilisena. Allilma arhetüüp on omane paljudele mütoloogiatele, usunditele ja religioonidele sealhulgas šamanismile, eesti usundile jpt. Allilm kõnekeelses tähenduses on eb ...

Apokalüpsis (Johannese ilmutusraamat)

Apokalüpsis on Uue Testamendi Johannese ilmutusraamatusse kuuluv Viimsepäeva nägemus. Apokalüpsis on kirjutatud 1. sajandi teises pooles, keisrite Nero ja/või Domitianuse valitsusajal Egeuse merel asuval Patmose saarel.

Arhetüüp

Arhetüüp on sarnaste isikute, objektide või kontseptsioonide algkuju, millest nad kõik on tõenäoliselt välja kujunenud, kopeerunud, pärinenud või arenenud. Carl Gustav Jungi analüütilises psühholoogias on arhetüüp kollektiivses alateadvuses püsiv ...

Atlantis

Atlantis on müütiline, katastroofi järel merre vajunud võimas, rikas ja imeline maa ja riik. Pärimus on meieni jõudnud Vana-Kreeka filosoofi Platoni teoste "Timaios" ja "Kritias" järgi kirjutatud umbes 360 eKr. Platon tegeles palju Atlantise küsi ...

Atlantis liivades

Atlantis liivades on väljamõeldud nimetus legendaarsele Araabia linnale, mida on arvatud olevat hävinud kas looduskatastroofis või Jumala karistuse tulemusena. Linna otsimine sai tõuke 1992. aastal ilmunud Ranulph Fiennesi raamatust Atlantis of t ...

Budistlik mütoloogia

Budistlik mütoloogia Budism tekkis Indias, kus mütoloogiline mõtlemine oli arenenud ja traditsiooniks. Budism arvestas selle olemasoluga ja aktsepteeris ka hinduistliku mütoloogiat. Aja möödudes muutus ka budistlik mütoloogia keerulisemaks. Budis ...

Džinn (mütoloogia)

Džinn on muinasaraabia mütoloogiast tuntud, üldjuhul inimesele vaenulik loodusvaim. Islam džinne ei tunnista ja käsitleb neid pigem tulest loodud mõistatuslike olenditena. Džinnid figureerivad aga rahvausundis ja kirjanduses, tuntuim teos "Tuhat ...

Germaani mütoloogia

Germaanlased uskusid paljudesse jumalatesse; nende usund oli polüteistlik. Teadmised germaani usundist ja mütoloogiast põhinevad peamiselt muinasskandinaavia luulel, kus kirjanduslik fantaasia on segunenud müütiliste pärimustega. Andmeid pärineb ...

Golem

Golem on juudi mütoloogiast pärit tehislik olend, mis usutakse tavaliselt koosnevat savist. Sõnal golem või goilem heebrea גולם on tänapäeval kookoni või ka rumala tähendus, sõna tuleneb aga tõenäoliselt gelem ist גלם, mis tähendab toormaterjali. ...

Hiid

Hiid on paljude rahvaste mütoloogiast tuntud inimesekujuline, kuid inimesest oluliselt suurem mütoloogiline olend, kes on üleinimliku jõuga, sageli äkilise loomuga ja inimvaenulik ning enamasti mitte väga intelligentne. Ehkki esineb ka hiidloomi, ...

Iiri mütoloogia

Iiri mütoloogia on keltide mütoloogiast kõige paremini säilinud osa. Iiri mütoloogial on suur ajalugu tänu roomlastele, kes otsustasid Iirimaale mitte tungida selle kauguse tõttu. Iiri mütoloogia on jagatud nelja tsüklisse: Mütoloogia tsükkel, Ul ...

Jumal

Jumal on usundites esinev võimas üleloomulik olend. Monoteistlikes usundites on Jumal ülim olend, kellele omistatakse universumi loomine, säilitamine ja juhtimine. Usku Jumalasse või jumalatesse leidub enamikus kultuurides. Teatud kindla Jumala v ...

Jumalus

Jumalus on üldistav mõiste jumalate, jumalannade ja jumalikustatud nähtuste ning olendite kohta. Jumaluse mõistet kasutavad monoteistlike religioonide järgijad polüteistlike religioonide ja mütoloogiate jumalate kohta, eristamaks neid selgemalt J ...

Koletis

Koletis ehk koll ehk monstrum on iga väljamõeldud olevus, kes on mõningal määral hirmsa väljanägemisega ning võib oma välimuse või tegevusega põhjustada füüsilisi vigastusi või hirmu. Sageli esineb neid legendides, õuduskirjanduses ja -filmides. ...

Kurat

Kurat on kristlikus mütoloogias ning ka teistes aabrahamlikes religioonides Jumalaks pürgiv vaim, kes võib meelitada ka inimesi pattu tegema. Kuradi paralleelnimetuseks on saatan. Erinevate rahvaste kristluse-eelse usundi ja mütoloogia mõjul on k ...

Kõuelind

Kõuelind ehk äikeselind on muistne taevane üliolend, linnu kujuga äikeseolend või -jumal, kus äikese nimetamine impersonaalselt võib olla seotud ürgsete väekujutlustega. Euroopa, Aasia ja Ameerika rahvaste ning Põhja-Ameerika looderanniku indiaan ...

Longinuse oda

Longinuse oda oli oda, mis Johannese evangeeliumi kirjelduse järgi torgati risti löödud Jeesuse külge. Ehkki seda kandnud sõdurit pole Piiblis nimepidi mainitud, kannab ta Longinuse nime hilisemas apokrüüfilises kirjanduses. Longinuse oda oli üks ...

Loomaks moondumine

Loomaks moondumise võime on niisama vana nagu legendid. Keldi mütoloogias on hirvesokkudeks, metskultideks, luikedeks, kotkasteks ja kaarnateks moondumine harilik nähtus. Põlisameerika legendides kehastuvad šamaanid tihti loomadeks või lindudeks. ...

Monomüüt

Monomüüt on kontseptsioon teekonnast, mille väidetavasti võtsid ette kõik mütoloogilised kangelased. Käsitluse looja Joseph Campbell laenas mõiste enese James Joycelt. Lühidalt kokku võetuna on monomüüt järgmine: "Kangelane rändab igapäevasest ma ...

Müüdi dialektika

"Müüdi dialektika" on vene filosoofi Aleksei Lossevi müüdi ja mütoloogia teemaline teos, mis avaldati Nõukogude Liidus 1930. aastal. Raamat läbis eeltsensuuri, kuid autor andis selle välja mõningate täiendustega. Trüki ettevalmistamise ajal, 18. ...

Ossiani laulud

"Ossiani laulud" on šoti poeedi James Macphersoni kirjutatud ingliskeelsete poeemide tsükkel, mis ilmus aastail 1760–1765. Poeemide autor oli Macphersoni väitel muistne bard Ossian, kelle teosed Macpherson oma väitel gaelikeelsetest käsikirjadest ...

Pelasgid

Pelasgideks nimetati antiikajal üht müütilist muistset rahvast Vana-Kreekas. Hilisemates antiikallikates ja teaduskirjanduses on pelasgideks mõnikord nimetatud kogu mittekreekakeelset esiaegset elanikkonda Kreekas.

Perkons

Perkons, hindi Parjanya) – oli balti rahvaste usundis äikese, vihma ja viljakuse jumalus, ka sõjajumal, taevane õigluse kaitsja ja kurjade vaimude hävitaja. Läti Pērkons esineb ka kui taevane sepp, kes tagus valmis päikese. Kohati oli Pērkons tae ...

Psühhopomp

Psühhopomp on paljudes religioonides olend, vaim, ingel või jumalus, kes vastutab äsja lahkunud hingede maalt teispoolsusesse saatmise eest. Hinge saatja ei mõista lahkunu üle kohut, vaid tagab talle turvalise ülemineku. Erinevate kultuuride haua ...

Religioon

Religioon ehk usund on uskumuste, normide, tavade ja institutsioonide süsteem, mille keskmes on jumalikeks, pühadeks ja/või üleloomulikeks peetavad jõud ning inimese ja kõiksuse suhteid reguleerivad põhilised väärtused. Religioonile on antud palj ...

Sava Savanović

Vana veski oli töökorras veel 1950. aastatel, mil selle ostis perekond Jagodić, kes hiljem ehitasid selle ümber turismiatraktsiooniks. 2012. aastal kukkus veski kokku ja see põhjustas ümbruskonnas paanika, sest elanikud võtavad legendi täie tõsid ...

Slaavi vanavara: Etnolingvistiline sõnastik

Slaavi vanavara: Etnolingvistiline sõnastik on vene fundamentaalne akadeemiline entsüklopeedia, mille temaatika haarab slavistika, kultuuri ja slaavi mütoloogia. Teos koosneb viiest köitest, ilmus aastail 1995–2012.

Teogoonia

Teogoonia on õpetus jumalate saamisloost. Suuremas osas polüteistlikest usunditest on olemas põhjendus või kirjeldus, kuidas jumalad alguse said. Monoteistlikes usundites seda üldjuhul pole. Sageli hõlmab teogoonia ulatuslikke loetelusid jumalate ...

Turul

Turul on madjarite päritolumüüdi olulisim lind. Ta oli jumalik sõnumitooja, kes istus koos linnu kuju saanud sündimata laste vaimudega elupuu otsas. Turulist sai võimsuse, tugevuse ja ülluse sümbol ning seda kujundit kasutatakse siiani paljudel v ...

Ungari mütoloogia

Suurt osa madjarite mütoloogiast peetakse kadunuks. Ent tähelepanuväärne hulk sellest on viimase saja aasta jooksul edukalt taastatud. Olulisimad allikad on: Teisesed allikad. Näiteks teiste autorite poolt ungarlaste kohta kirja pandud teated ena ...

Vandenõuteooria

Vandenõuteooria on narratiiv sündmuste selgitamiseks salajase kokkuleppe või vandenõu abil. Erinevalt reaalsetest vandenõudest, kus üldjuhul on tegemist väikese inimgrupi ja konkreetse eesmärgiga, haaravad vandenõuteooriad enamasti suuri inimhulk ...

Viimnepäev

Viimnepäev on meile tuntud maailma või olemise lõpp. Viimnepäev individuaalses mõttes on surm. Viimsepäevaga seotud uskumuste, tähenduste, mõistete, traditsioonide jmt uurimisega tegelev teoloogia haru on eshatoloogia.

Vladimir Krasnoje Solnõško

Vladimir Krasno Solnõško Со́лнышко), samuti Vladimir Punapäikseke, Vladimir Vseslavjevitš ja lugulaulude Volodimir Seslavitš on vene rahva vanade kangelaslugude ehk bõliinade mütoloogiline tegelane, teatud eepiliste loodusnähtuste, päikesesära ni ...

Võlur

Võlur on mütoloogias ja muinasjuttudes võluvõimete või -oskustega isik. Renessansiaegsetes rüütliromaanides ja muinasjuttudes kujutatakse võlurit tihti hea tegelasena, kuid nõida halva tegelasena.