ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 208

Patronüüm

Patronüüm on täisnime komponent, mis põhineb isiku isa, vanaisa või isegi varasema meessoost esivanema eesnimel. Ema või varasema naissoost esivanema eesnimel baseeruv nimi on matronüüm. Mõlemad on viis päritolu edasiandmiseks. Patronüüme kasutat ...

Perekonnanimi

Perekonnanimi on inimesele tavaliselt isalt päritav nimi. Perekonnanime järgi võib tuvastada sugulasi. Perekonnanimi võib pärineda ka emalt, mõnelt vanavanemalt või olla suvaliselt valitud.

Pärisnimi

Pärisnimi ehk prooprium on mingit entiteeti tähistav sõna või sõnaühend, mis on mõeldud selle eristamiseks teistest samalaadsetest entiteetidest. Pärisnimedele vastandatakse üldnimesid ehk apellatiive. Pärisnimest võib saada ka üldnimi. Eesti kee ...

Ristinimi

Ristinimi on ristimisel antud nimi. Tänapäeval kasutatakse seda tavaliselt eesnimena. Inimeste puhul, kes liituvad mingi kristliku traditsiooniga täiskasvanult, võib ristinimi erineda nende varasemast nimest | näiteks oli 1060. aastal Tartu vallu ...

Üldnimi

Üldnimi ehk apellatiiv on nimisõna, mis tähistab mingite esemete, nähtuste vm liiki ja ühtlasi selle liigi mis tahes liiget. Üldnime vastand on pärisnimi ehk prooprium.

Nudism

Nudism on loodusega kooskõlas olev eluviis, mida iseloomustab ühise alastioleku praktiseerimine kavatsusega suurendada lugupidamist enesest, teistest ja keskkonnast.

E-näitus

E-näitus ehk virtuaalnäitus ehk kübernäitus on näitus, mis leiab aset virtuaalses ruumis. E-näitusi korraldatakse nii muuseumite kui ka teiste kultuuriorganisatsioonide poolt ja nende loomine võimaldab asutustel pakkuda oma külastajatele senisest ...

Power Big Meet

Power Big Meet on maailma suurim klassikaliste Ameerika autode näitus, mis toimub Rootsis iga aasta juuli esimesel nädalavahetusel, 4. juuli aegu, neljapäevast laupäevani. Esimene Power Big Meet toimus 1978. aastal Anderstorpis Jönköpingi lään, k ...

Rahvamajanduse Saavutuste Näitus

Rahvamajanduse Saavutuste Näitus on Venemaal Moskvas asuv alaline messikeskus ja lõbustuspark. See on suuruselt teine messikeskus Moskvas ja on maailmas 50 suurima messikeskuse seas. Keskuse pindala on pärast 2014. aasta laienemisi 520 ha, milles ...

Seep

Seep on pesemisvahend, mille efekt tuleneb vees lahustuvatest rasvhappesooladest. Seep on üks vanemaid pesemisvahendeid. Seda hakati valmistama umbes 2000 aasta eest, esialgu tuhast ja rasvast, hiljem soodast ja rasvast. Seebi valmistamine suurem ...

Ühiskorter

Ühiskorter ehk kommunaalkorter oli Nõukogude Liidu, sealhulgas ka Eesti, ja teistegi riikide linnades elamispinna nappuse tõttu laialt levinud üürikorteri tüüp. Sellises korteris elas eri tubades eri perekondadest inimesi või eri perekondi. Ühisk ...

¿Por qué no te callas?

"¿Por qué no te callas?" on lause, mille Hispaania kuningas Juan Carlos I ütles 2007. aasta Iberoameerika tippkohtumisel Santiagos Venezuela presidendile Hugo Chávezele, kui see Hispaania peaministri José Luis Rodríguez Zapatero kõnet korduvalt k ...

Biitnik

Biitnik on 1950. aastatel Ameerikas tekkinud subkultuurse biitnike põlvkonna maailmavaadet pooldav ja selle eluviisi järgi elav isik. Jack Kerouac võttis 1948. aastal kasutusele sõnapaari "biitnike põlvkond" Beat Generation, et iseloomustada alle ...

Hüperreaalsus

Hüperreaalsus tähendab semiootikas ja postmodernismis võimetust eristada teadvuses tegelikkust hoopiski tegelikkuse simulatsioonist. Hüperreaalsust nähakse seisundina, mida esineb eriti tihti tehnoloogiliselt arenenud postmodernsetes ühiskondades ...

Postmodernistlik film

Postmodernistlikuks filmiks nimetatakse postmodernismi ideid ja tunnuseid kasutavaid filme. Postmodernistlik film on üks nooremaid kunstilise väljenduse valdkondi.

Postmodernistlik kirjandus

Postmodernistlik kirjandus on kirjandusvool, mis järgneb modernismile. Postmodernse mõtteviisi aluseks on modernismi mõtete hülgamine. Postmodernsuse pooldajad väidavad, et kõik on pidevas muutumises. Postmodernism keskendub eelkõige vormile, usu ...

Sentinelid

Sentinelid on negriidne põlisrahvas, kes elab Põhja-Sentineli saarel, mis asub Andamani saarestikus Bengali lahes India ranniku lähedal. Kuna Põhja-Sentineli saar kuulub Andamani saarestikku, arvatakse sentinelid andamanide hulka. Nad kuuluvad In ...

Raamatukogundus

Raamatukogundus on raamatukogude tegevus- ja ainevaldkond. Raamatukogundust ja raamatukogusid uurib raamatukoguteadus library science.

ISMN

ISMN on rahvusvaheline noodi standardnumber, mis koosneb 13 numbrist. ISMN antakse muusikateose igale eraldi ilmunud noodile. ISMNi saavad kõik noodid trükitud või elektroonilisel kujul, sh: autorite valikkogud antoloogiad Braille pimedate kirjas ...

Lasteraamatukogundus

Lasteraamatukogundus on raamatukogunduse haru, mille tegevus on suunatud lastele. Lugejateeninduse eesmärgiks lasteraamatukogudes on igakülgselt teenindada eeskätt koolieelikuid, põhikooli õpilasi ja kõiki teisi, kellele lastekirjandus huvi pakub ...

Põhjamaade raamatukogunädal

Põhjamaade raamatukogunädal on üritus, mille jooksul Põhjamaade raamatukogud ja Põhjala Ühing korraldavad Põhja- ja Baltimaade raamatukogudes, koolides ja seltsimajades näitusi, ettelugemisi, raamatututvustusi ja debatte. Iga-aastase raamatukogun ...

Raamatukoer

Raamatukoer, ka lugemiskoer on väljaõppe saanud ehk professionaalne teraapiakoer, kes aitab innustada lugema neid lapsi, noori või täiskasvanuid, kellel on lugemisega seotud probleeme, näiteks hääldamisraskused. Sõbraliku kaaslasena suudab koer l ...

Raamatukoguhoidja

Raamatukoguhoidja on töötaja, kelle ülesandeks on raamatute ja muude andmekandjate säilitamine ja kättesaadavaks tegemine raamatukogus.

Rahvusteavik

Rahvusteavikutena käsitletakse Eestis kõigis keeltes avaldatud ning välismaal eesti keeles avaldatud teavikuid, eestikeelsete teoste tõlkeid ja Eestist pärit autorite võõrkeelseid teoseid. Rahvusteavikute kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks t ...

Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liit

Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liit ehk IFLA on maailma suurim raamatukogusid ja raamatukoguühinguid ühendav institutsioon. See on üleilmne infoteaduse ja raamatukogunduse informatsiooni vahendaja, mille iga-aastasel konv ...

Rahvakultuur

Rahvakultuur on ühele rahvale omane kultuur. Kitsamas tähenduses koosneb rahvakultuur üksnes antud rahvale omastest, unikaalsetest ja põlistest kultuurielementidest. Laiemas tähenduses võidakse rahvakultuuri all mõista ka kogu rahva kultuuri, kaa ...

Anastenária

Anastenária on traditsiooniline hõõguvatel sütel kõndimise rituaal, mida praktiseeritakse mitmes Põhja-Kreeka külas, nt Ayia Eleni, Langadas, Melike, Mavrolefke ja Kerkine, samuti mitmes külas Lõuna-Bulgaarias. Anastenária praktiseerijad on õigeu ...

Joodud

Joodud olid perekondlik või kogukondlik üritus. Lääne-Eestis nimetati niimoodi varrusid, Põhja-Eestis varrusid, pulmi, matuseid sageli vastava täiendiga: varru joodud, matuse joodud jne. Kesk-Eestis kandsid sellist nime perekondlikud peod ka sünn ...

Lavats

Lääne-Euroopa ja Euroopa kirdeosa metsavööndi rahvastel ka Eestis olid varematel aegadel maaelamutes kasutusel mitmesugused lavatsid. Lavatsid kadusid Eestis kasutuselt 19. sajandi teisel poolel, kauem püsisid need vaid ajutistes eluruumides näit ...

Lendva

Lendva on sellise terava valu rahvapärane nimetus, mis tekib äkki kas nimmepiirkonnas või mujal. Sama rahvapärane nimetus võib tähendada ka ootamatut südamerabandust. Rahvapärimuse kohaselt on lendva põhiliselt kahe terava otsaga peerg või Lõuna- ...

Lubokk

Lubokk on selgitavate tekstidega varustatud detailirohke trükipilt vene rahvakunstis, teostatud enamasti puulõikena, harvem vasegravüüri- või litograafiatehnikas ja käsitsi koloreeritud. Luboki kujundid olid lihtsad ja kergestimõistetavad, teemad ...

Majauss

Majauss oli endistel aegadel Eesti talumajades ja laudas elav mürgita madu, kes püüdis hiiri. Teda hoiti, toideti piimaga, sest temas austati surnud esivanemat. Eestis, ka Lätis ja Leedus, oli veel 19. sajandil levinud majaussi austamine, mis põh ...

Malid

Malid on ažuurse pinnaga ratta- või rataste kujulised ning varustatud rõngakujulise aasaga. Tina värvi tuhkjashallid metallnaastud õmmeldakse vastamisi mõlemale hõlmale punasest kaleviribast alusele, nii et aasad ulatuvad üle siilu serva. Mustjal ...

Rahvarõivad

Rahvarõivad on laiemas tähenduses seisuslikule ühiskonnale iseloomulikud talupojarõivad, mida kanti nii pidu- kui ka argipäeviti. Kitsamas mõttes on rahvarõivad eelkõige 19. sajandi pidulikud talupojarõivad. Eesti rahvariided väljendasid teatavas ...

Silmusnelinurk

Silmusnelinurk on ruudukujuline kujund, mille nurkadel on ümarad või kandilised silmused. Võib olla kujundatud ruumilisena, moodustatud lõppematust paelast või nöörist. Sellele on omistatud maagilisi omadusi. Eesti rahvakultuuris on silmusnelinur ...

Tondijutt

Tondijutt on etnoõudusulme alamžanr, mis hõlmab lugusid, mille tegelaskonna moodustavad üleloomulikud või psühhootilised, nt tondid, kollid, kummitused, fantoomid, luupainajad. Tondijuttudes on tontidele antud kõiketeadja või prohveti roll. Nad t ...

1686. aasta kirikuseadus

1686. aasta kirikuseadus oli Rootsi kirikuseadus, mis kehtestati Karl XI ajal 1686. Seadus reguleeris riigi ja kiriku vahelisi suhteid. Rootsis kehtis see kirikuseadus kuni uue kirikuseaduseni, mis võeti vastu 1992. See seadus muutis seni formaal ...

Aabrahamlik religioon

Aabrahamlikud religioonid on judaism, kristlus ja islam, mida nimetatakse nõnda sellepärast, et nad kõik on pärit Aabrahami religioossest traditsioonist. Islam nimetab kahe ülejäänud monoteistliku religiooni järgijaid Raamatu rahvaks. Piiblis on ...

Afroameerika usundid

Afroameerika usundid on hulk omavahel sarnaseid usundeid, mis on levinud mitmetes Ladina-Ameerika riikides, Kariibi mere saartel ja Ameerika Ühendriikide lõunaosas. Need usundid on tekkinud Aafrikast orjakaubanduse teel teistesse riikidesse asust ...

Ahinsa

Ahinsa ehk mittekahjustamine või mittevaenulikkus on joogas, džainismis, budismis ja teistes India päritolu õpetustes käitumisreegel, mis seisneb kõigi olendite mitte mingil moel, ajal, kohas ja tingimustes kahjustamises. Tavakeeles vägivaldsuset ...

Alma mater

Alma mater on ladinakeelne allegooriline väljend ülikooli või kõrgkooli kohta, kust keegi on hariduse saanud. Kujund viitab ülikoolile kui üliõpilaste vaimutoidu allikale. Seepärast kujutatakse haridusasutusi kunstis sageli antiigipäraseid rõivai ...

Animatism

Animatism on Robert Ranulph Maretti järgi usk ebaisikulisesse väesse, mis esineb nii inimestes, loomades kui ka asjades ning mille tõttu kõik on elus. Selle mõistega täiendas Marett Edward Burnett Tylori animismi mõistet. Animism tähendas Tyloril ...

Ankh

Ankh ehk kopti rist ehk aasrist on rist, mille ülaosas on silmus ja mis oli kasutusel egiptuse hieroglüüfina. Hieroglüüfina tähistas ankh alguses egiptuse keele sõna ˁnḫ, aga hiljem sai elu tähistavaks sümboliks. Egiptuse ristitud elanikud – kopt ...

Apokalüpsis

Apokalüpsis on sümboleid kasutav kirjandusžanr, mis kujundlikult kirjeldab maailma lõppu ja inimkonna saatust. Sõna tuleneb kreeka keelest, tähendades avamist, ilmutamist. Tänapäeval kasutatakse sõna "apokalüpsis" ülekantud tähenduses maailmalõpu ...

Apokalüptika

Apolalüptika ehk apokalüptism ehk apokalüptitsism tähendab lääne päritoluga eshatoloogilisi maailmavaateid mis käsitlevad krüptilisi ilmutusi Jumala-poolse äkilise, dramaatilise ja kataklüsmilise sekkumise, inimkonna üle kohtumõistmise ja sellele ...

Apoteoos

Apoteoos on valitseja või kangelase jumalaks või pooljumalaks ülendamine, ka mingi sündmuse või idee ülistamine või jumalikuks ilmutuseks kuulutamine. Rooma keisrid alates Augustusest kuulutati senati poolt jumalaiks. Tavaliselt tehti seda pärast ...

Armeenia mütoloogia

Armeenia mütoloogia on armeenlaste muistne mütoloogia. See sai alguse Urartust ning hiljem mõjutasid seda Mesopotaamia usund, zoroastrism ja vanakreeka mütoloogia. Arvatakse, et armeenlased olid alguses loodusekummardajad.

Askees

Askees ehk asketism on usuliste ja vaimsete eesmärkide, mõnikord ka üleloomulike võimete saavutamisega seotud eluviis. Askeesi eesmärkide taotlemisest tulenevad selle vahendid, mis võivad väliselt avalduda ka enesepiiramise ja -eitamisena. Muutud ...

Attis

Attis oli vanakreeka mütoloogias ja früügia mütoloogias jõenümf Nana poeg, kes eostus mandliseemnest. Attise kultus früügia lastekõnes "isa" oli Früügia üks kahest tähtsamast viljakuse austusvormist. Attise kultus levis kõigile Vahemere maadele. ...

Bön

Bön oli algselt Tiibeti valitsev usund enne budismi tulekut 8. sajandil. Bön sisaldas šamanistlikke ja animistlikke kujutlusi. Selle preestrid olid bönpod. Sõna bon tähendab böni järgijatel tõde, tõelus ja tõeline õpetus, umbes nagu Tiibeti budis ...