ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 209

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Õpilaste teadustööde riiklikku konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur 2002. aastast koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkurssi korraldatakse sel eesmärgil, et õpilastel oleks võimalus oma uurimistöid teiste tugevate töödega võrrelda, ...

Õpilasuurimus

Õpilasuurimus on Eestis gümnaasiumi lõpetamiseks sooritatav juhendatav ja kaitstav individuaalne või kollektiivne uurimistöö. Õpilasuurimus peab olema algupärane, objektiivne ja süsteemne, uurimuse tulemused peavad olema tõendatavad, mõtestatud j ...

Õpitulemuste välishindamine

Õpitulemuste välishindamine on eri haridusasutuste õpilaste teadmiste ja oskuste ühtne hindamine väljaspool neid haridusasutusi. Eestis rakendus riiklik õpitulemuste välishindamise süsteem 1997. aastal. Süsteemi moodustavad: põhikooli lõpueksamid ...

Õppeaine

Õppeaine on õppeasutuses õpetatav teadus‑, tehnika‑, kunsti‑ või ametiala sisu. Õppeained on õppekavade osa. Õppeained võivad olla rühmitatud moodulitesse. Ühte õppeainet võib õpetada üks või mitu õpetajat või õppejõudu. Pikema kestusega õppeaine ...

Õppekava

Õppekava on hariduse eesmärkide elluviimise plaan, mis annab ülevaate sellest, milleks, mida, kuidas ja millise aja jooksul õpitakse ning õpetatakse. Õppekava käsitus oleneb ajastust, õppimis- ja õpetamiskultuurist, õppetasemest ja filosoofilises ...

Õppelaen

Kui 2008. aastal oli õppelaenu laenuvõlglasi kokku 450 inimest ja nende võlg riigi ees moodustas 14.3 miljonit krooni, siis 2009. aastal oli võlgnike arv tõusnud juba 695 inimeseni ja riik tasus nende eest pankadele ligi 22 miljonit krooni. Käeso ...

Õppelaev

Riigiasutusele sealhulgas mereväele või riiklikule õppeasutusele kuuluv õppelaev, kus on kehtib põhieesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks tavapärasest märkimisväärsem sisekord, on liigitatav kui teenistuslaev. Mereväes liigitatakse sõjalaevad-õ ...

Õppemaks

Õppemaks on üliõpilase või mõne teise füüsilise või juriidilise isiku poolt tasutav raha kõrgkooli õppetöös osalemiseks.

Õppetoetus

Õppetoetuste süsteemile lisaks on loodud riiklik stipendiumiprogramm Kristjan Jaak, mille eesmärk on toetada Eesti kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste õpinguid ja välislähetusi.

Õuelasteaed

Õuelasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav koht, kus lapsed tegutsevad enamuse oma lasteaiapäevast värskes õhus. Lapsi julgustatakse avastama ja õppima looduskeskkonnas ning looduslike vahenditega sõlt ...

Ühisharidus

Ühisharidus tähendab tänapäeval eeskätt poeg- ja tütarlaste ühist koolitamist. Algselt kasutati seda väljendit USA-s valgete ja mustanahaliste üheskoos õpetamise kohta, kuna USA lõunaosariikides kehtis kuni 1960. aastateni rassieralduspõhimõte. 2 ...

Harrastus

Harrastus ehk hobi on palgatöövälisel ajal vabatahtlik eesmärgikindel eneseteostuslik huvitav regulaarne lemmikharrastus, mis inimest haarab. Hobiga kaasnevad, olenevalt harrastusest, täiendavad praktilised oskused, silmaringi laienemine ning har ...

Airsoft

Airsoft on spetsiaalsete relvadega taktikaline sõjamäng, milles imiteeritakse ehtsaid lahingusituatsioone üldjuhul üksiksõduri kuni rühma vaatenurgast. Airsoft on põhiliselt hobi, kuid seda kasutatakse ka paljude riikide politseiüksuste ja sõjavä ...

Amatöörraadio

Amatöörraadio on kindlaksmääratud raadiosageduste kasutamine eraviisilisel, mitteärilisel, hariduslikul eesmärgil sõnumite vahetuseks, hädaabisuhtluseks või traadita ühenduse katseteks. Raadioamatöörid on tehnikahuvilised, kes tegelevad hobi korr ...

Detektorism

Detektorism on metallidetektoriga metallist esemete otsimine vee- ja maa-alal. Selle tegevuse jaoks on Eestis vaja otsinguvahendi luba. Detektorismiga tegelevad teiste hulgas harrastusarheoloogid, kellest võib koostöös professionaalsete arheoloog ...

Geopeitus

Geopeitus on värskes õhus mängitav rahvusvaheline mäng, mis sageli viib mängija senikäimata kohtadesse, huvitavate vaatamisväärsuste juurde või lihtsalt looduskaunitesse paikadesse. Osalejad kasutavad GPS-i, muid navigeerimistehnoloogiaid või täp ...

Laevamudelism

Laevamudelism on hobi, mille sisuks on mõõtkavaliselt jäljendatud või ainukordsete laevamudelite valmistamine ja osalemine laevamudelite võistlustel. Laevamudeleid võidakse valmistada ka laevaehituses insener-tehnilistel või turunduseesmärkidel.

Parkuur (spordiala)

Parkuur on sportlik harrastus, mis seisneb võimalikult otseses, sujuvas ja kiires liikumises mistahes maastikul erinevaid takistusi ületades. Parkuuriga sarnaneb free running, kuid sellel on teistsugune eesmärk. Parkuur on võimalikult kiire ning ...

Purilend

Purilend ehk purilendamine on mootorita vabalend õhust raskemal lennuaparaadil purilennukil, kasutades selleks kõiki tõusvate õhuvoolude liike. Ka linnud, sagedamini röövlinnud, kured ja kajakad, lendavad energia kokkuhoiuks purilennu põhimõttel, ...

Raadioamatöör

Raadioamatöör on inimene, kelle hobi on raadio teel sidepidamine amatöörraadiosideks eraldatud sagedusaladel. Igal raadioamatööril on riiklikku raadiosidet kureeriva ametkonna väljastatud kutsung. Eestis väljastab raadiojaamadele kutsungeid Tehni ...

Raudteemudelism

Raudteemudelism on hobi, mille sisu on miniatuursete mõõtkavaliste raudteeliinide ja juurdekuuluva raudteetaristu makettide ehitamine, samuti raudteeveeremi mudelite kogumine või valmistamine. Ehitatavat mini-raudteetaristut nimetatakse mudelraud ...

Rulasõit

Tänapäeva lauakuju juures domineerib trikk ollie. Enamik laudadest on 7.5–8 tolli laiad. Tehakse ka lastelaudu laiusega 6.5–7.5 tolli ning ikka tehakse ka vert rulalaudu, mille laius on 8–9 tolli. Rattad olid vanasti suhteliselt pehme koostisega, ...

Zorbing

Zorbing on lõbu eesmärgil sõitmine suures läbipaistvast plastpallis. Zorbingut tehakse üldiselt väikese kaldega nõlvakul, kus sõitja veereb allamäge. Zorbida saab ka tasasel maastikul, kusjuures siis on sõitjal rohkem kontrolli. Zorbida saab ka v ...

Värvikuulimäng

Värvikuulimäng on sportmäng, mille eesmärgiks on vastasmeeskonna kõrvaldamine, tabades neid värvikuulidega. Värvikuulide laskmiseks kasutatakse mehaanilist või elektroonilist markerit, mida väljanägemise tõttu ka relvaks kutsutakse. Sihtmärki tab ...

Wardriving

Wardriving on hobi, mis kujutab endast traadita interneti võrkude otsimist liikuvalt sõidukilt Wi-Fi-võimelise arvutiga ilma kuritahtlike kavatsusteta. Nimetus pärineb 1983. aasta filmist "WarGames" "Sõjamängud"; varem oli wardriving u asemel War ...

Huumor

Huumor on vahend, mille eesmärk on esile kutsuda naermist ja pakkuda meelelahutust. Huumor on satiirist, sarkasmist ja groteskist heatahtlikum. Mõiste pärineb Vana-Kreekast, kus kasutati huumori-meditsiini, mis põhines arvamusel, et vedelik, mis ...

Commedia dellarte

Commedia dellarte on 16. sajandil Itaalias tekkinud rahvakomöödia. Commedia dellarte on lühendatud vorm itaaliakeelsest nimetusest commedia dellarte allimproviso vabas tõlkes improvisatsioonikomöödia. Selle tekkekohaks peetakse Veneetsiat ning se ...

Eeslipüha

Eeslipüha ehk eeslimissa oli keskaegne pidustus, mida pühitseti 14. jaanuaril. Seda tähistati eelkõige Põhja-Prantsusmaal, kuid see levis ka Euroopas laiemalt. Pidustustel meenutati eesliga seotud lugusid Piiblist, eelkõige püha perekonna põgenem ...

Farss

Farss on jämekoomilist tehnikat kasutav, enamasti olustikulise sisuga näidend, kus domineerib situatsioonikoomika, mis õige sageli on seotud füsioloogiliste seikadega, farss on räme ja frivoolnegi. Farss madaldab ja profaneerib. Farsilik alge on ...

Följeton

Följeton on veste, pilke- või pilalugu. Ajalooliselt oli feuilleton prantsuse ajalehe lisaleht, hiljem aga ”joonealune” või selles kohas avaldatud kirjutis, näiteks veste, järjejutuna ilmuv romaan, teatrikriitika, üldiselt mittepoliitiline aines. ...

Grotesk (kirjandus)

Grotesk on kummastav kirjutamisviis, mis põimib ja ühendab ühendamatuid – koomilist ja jubedat, tõelist ja fantastilist, ülevat ja madalat, inimlikku ja ebainimlikku – ning osutab inimloomusse ja maailmaellu kätketud kohutavate deformatsioonide v ...

Humoresk

Humoresk on proosa- või värsivormis humoristlik lühijutt, milles tehakse heatahtlikku nalja mingi nähtuse, isiku või isiku omaduste üle. Eesti kirjanikest on humoreske kirjutanud teiste seas August Kitzberg, Oskar Luts, Peet Vallak, Andrus Kivirä ...

Karikatuur

Mitte segi ajada šaržiga Karikatuur ehk pilapilt on moonutatud kujutis tegelasest, sündmusest või nähtusest. Karikatuur kannab tihti koomilist, naeruvääristavat, pilkavat või parodeerivat tähendust. Karikatuur võib juhtida tähelepanu inimlikele n ...

Komöödia

Komöödia ehk pilke- või naljamäng on lõbusa lõpplahendusega näidend, üks dramaatika žanre. Komöödia naeruvääristab satiiri ja huumori abil inimlikke nõrkusi ja pahesid, paljastab elukorralduse pahupooli ja sotsiaalseid müüte ning pakub vabastava ...

Koomiks

Koomiks on lühikese tekstiga joonistuste sari, mis moodustab seotud narratiivi. Tekst võib esineda jutu- ja mõttemullidena või pildipealkirjadena. Kõige sagedasemad koomiksitüübid on ajalehekoomiks, koomiksiajakiri ja koomiksiraamat. Ajalehekoomi ...

Koomiline ajastus

Koomiline ajastus on rütmi, tempo ja pauside õigeaegne kasutamine eesmärgiga tekitada huumoorikaid olukordi ja inimesi naerutada. Peamiselt kasutavad seda koomikud ja näitlejad, kes esinevad laval, filmides, teatris. Kuid ajastatuse ja rütmiga mä ...

Madrigalkomöödia

Madrigalkomöödia ehk madrigalikomöödia on muusikažanr ja muusikateatrižanr, mis laiemas tähenduses kujutab enesest ilmalike vokaalteoste seeriat, mida seob omavahel vähem või rohkem määratletud lugu ning milles muusikal on tegevust, tegelasi või ...

Must huumor

Must huumor on huumori alaliik, milles naljana tajutakse agressiooni, sadismi vm vägivalda. Psühhoanalüütiliste teooriate kohaselt tuleneb musta huumori naljana tajumine psüühikasse kogunenud ja seal alla surutud agressiivse energia vallandumises ...

Nali

Nali on sündmus, jutt, pilt, olukord vms, mis ajab naerma, mis on naljakas, lõbus, koomiline; mentaalne stimulatsioon, mis piisava tugevuse korral kutsub esile naeru. Naljaks võib nimetada niihästi koomilise sündmuse, nähtuse, vms talletust või e ...

Paroodia

Paroodia, pilav jäljendus kunstiteoses või kunstilises esinemises, mis naeruvääristamise ja pilkamise eesmärgil aimab järele teise autori teost, selle sisu, stiili, jättes muutmata vormi. Pilatava teose nõrkusi ja puudusi võimendatakse karikatuur ...

Posse

Posse on populaarne, lavaline, kerge meelelahutus saksa keelt kõnelevates riikides. Põhineb naljakatel kokkusattumustel ja sageli ebatõenäolistel mitteelulistel situatsioonidel. Tänapäeval kasutatakse mõistet ka kujundlikus tähenduses, et kirjeld ...

Tragikomöödia

Tragikomöödia on draamažanr, millel on nii tragöödia kui ka komöödia tunnusjooni. Sündmuste esitus liigub koomikast traagikasse, traagiline ületatakse naeru abil, koomilise pealispinna all aga aimub traagika. Tragikomöödiaks nimetati algul õnneli ...

Ideoloogia

Ideoloogia on kogum ideid, mis on organiseeritud süstemaatilisel viisil ning juhivad inimeste või nende gruppide poliitilist tegutsemist. Ideoloogiad on filosoofilise või propagandistliku suunaga. Mõiste "ideoloogia" algkujundi osad pärinevad ant ...

Eestlus

Eestlus on Eesti ja eestlaste rahvuslik ja kultuuriline eripära. Eesti riigi juhtimises käsitletakse eestlust põhiseaduse järgimisena, tagades eesti keele ja rahvuskultuuri säilimise omariikluse toel Ehkki eestluse selginemise ja ümberkujunemise ...

Etnopluralism

Etnopluralism on globalismi, immigratsiooni ja mitmekultuurilisuse vastane ideoloogia, mis pooldab kultuuride, rasside ning sarnaste erigruppide eraldamist nende vastastikulise säilitamise heaks. Etnograaf Benjamin R. Teitelbaumi järgi kasutas mõ ...

Eurasianism

Eurasianism on 1920. aastatel vene emigrantlikes ringkondades välja töötatud ideoloogia, mis peab ebasoovitavaks Venemaa integreerumist Lääne-Euroopaga, tähtsustades selle asemel Venemaa loomulike liitlastena Ees-Aasia ja Kesk-Aasia riike. Eurasi ...

Humanism

Humanism on humaanselt vooruslik inimese ja inimlikkuse väärtustamine. See on inimesekeskne elukäsitlus, mis sai alguse hiliskeskaegses Itaalias ja levis varauusajal ka mujal Euroopas. Mõistel humanism võib eristada kolm tähendust: Humanism on ma ...

Humanism (ideoloogia)

Hiina kultuurile aluse pannud Huangdi ehk Kollane valitseja 2698-2598 e.m.a ning talle järgnenud mõttetarkadest kuningate Yao 2356-2255 e.m.ja Shun’i 2233-2184 e.m.a puhul rõhutatakse nende inimsuse mitte jumala olemust. Hiina klassikalise ajaloo ...

Individualistlik anarhism

Individualistlik anarhism on eraomandit ja sotsiaalse turumajanduse põhimõtteid tunnustav anarhistlik ideoloogia, milles rõhutatakse üksikisiku tahte ülimuslikkust eneseteostusel. See on individualismiga seotud anarhismi alaliik, mis majandussuhe ...

Islamism

Islamism on poliitiline teooria ja ideoloogia, mille eesmärk on islami õiguse ehk šariaadi ülemaailmne kehtestamine. Islamism on nähtus, mille kohaselt islam ei ole ainult usk, vaid ka poliitiline süsteem, mis peab olema ühiskonnakorralduse aluse ...