ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 217

Eestkosteasutus

Eestkosteasutus on institutsioon, mis teostab piiratud teovõimega isiku eestkostet. Eestis on eestkosteasutus kohalik omavalitsus: maavalitsus vallavalitsus linnavalitsus Eestis reguleerib eestkosteasutuse tööd: "Sotsiaalhoolekande seadus" "Tsivi ...

Komisjoniline kohtupsühhiaatriaekspertiis

Komisjoniline kohtupsühhiaatria ekspertiis on kohtupühhiaatrilise ekspertiisi vorm, mis osutub vajalikuks juhul, kui tuleb kontrollida isiku psüühikahäire diagnoosi ning selle otsest seost teo õigusliku tagajärjega. Mida keerukam ja vastutusrikka ...

Kultuuridevaheline psühhiaatria

Kultuuridevaheline psühhiaatria ehk kultuuripsühhiaatria on psühhiaatria haru, mis tegeleb psüühikahäirete kultuurilise kontekstiga ning etnilise mitmekesisuse põhjustatud väljakutsetega psühhiaatriliste teenuste osutamisel.

Laiendatud teovõime

Arengupsühholoogia käsitleb inimese psüühika ontogeneesi ehk arengut munarakust kuni loomuliku surmani. Vanust 15–18 aastat peetakse teiseks murdeeaks. Siit algab inimese varane täiskasvanuiga. Vanuses 15–18 aastat esineb lapsel tung iseseisvusel ...

Opioidiepideemia

Opioidiepideemiaks nimetatakse olukorda, kui sõltuvust tekitavad opioide sisaldavad retseptiravimid põhjustavad väärtarvitamise ning kuritarvitamise tagajärjel märkimisväärseid meditsiinilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke kahjusid, sealhulgas su ...

Piiratud teovõime

Piiratud teovõime on alla 18-aastaste isikutel ja isikul, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida. Piiratud teovõime seab täiskasvanud isikule kohus, kui selleks ...

Projekt MKUltra

MKULTRA on USA Luure Keskagentuuri teadvuse kontrolli projekti koodnimi. Eesmärk oli uurida inimese käitumise mõjutamise ja uimastite seoseid. Eellugu. Teise maailmasõja ajal katsetas USA armee uimastite eriti LSD ja hüpnoosi kasutamist ülekuulam ...

Psühhiaatriareform Itaalias

Psühhiaatriareform Itaalias algas Basaglia seaduse vastuvõtmisega aastal 1978 ning lõppes Itaalia riiklike vaimuhaiglate süsteemi lõppemisega aastal 1998. Itaalia oli Euroopa riikide seas esimene, kes kuulutas avalikult oma vastumeelsust ühiskonn ...

Tavatu tee

"The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth" on M. Scott Pecki raamat. Selle esmatrükk ilmus 1978. aastal. Raamat on ilmunud eesti keeles 2011. aastal Kaarel Tamre tõlkes. Neuroosid ja iseloomuhäired ...

Teovõime

Teovõime on füüsilise isiku võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid. Euroopa õigussüsteemis tehakse vahet täielikul ja piiratud teovõimel. Eesti seaduste kohaselt on täielik teovõime 18-aastaseks saanud täisealisel isikul. Alla 18-aastasel isi ...

Vaimne alaareng

Vaimne alaarengu korral on tegemist alaealise isiku ajukahjustuse tagajärjel tekkinud intellektuaalsete võimete vaegarenguga. Reeglina on häiritud vaimse alaarengu korral ka mälu. Eristamaks vaimset alaarengut või vaegarengut oligofreenia vaimses ...

Elektra kompleks

Elektra kompleks on psühhoanalüüsi termin, mis Carl Gustav Jungi järgi tähendab tüdruku psühhoseksuaalset võistlust emaga isa armastuse pärast. Freudi järgi läbib inimene oma arengus erinevaid etappe. Umbes kolmanda ja viienda eluaasta vahel on f ...

Sigmund Freud

Sigmund Freud oli juudi päritolu Austria neuroloog, psühhiaater ning psühhoanalüüsi teooria ja meetodi rajaja. Tema tööd on avaldanud suurt mõju psüühika uurimisele, psühhoteraapiale, pedagoogikale, kirjandusele, filosoofiale ja kultuurile üldise ...

Id

Miski on psühhoanalüüsi teoorias isiksuse esmane süsteem, sünnipärane psüühiline reaalsus. Sigmund Freud kasutas oma töödes terminina saksakeelset väljendit das Es kesksoost tema, see; ingliskeelsetes tõlgetes on enamasti kasutusel sõna id ladina ...

Mina ideaal

Mina ideaal on osaliselt teadvustatud ja osaliselt teadvustamata vaimne üksus, mis kehastab ideaalkujutust iseendast. Mina ideaal on tekkinud vanemate ning muude isikutega samastumine tulemusena. Oidipuse kompleksile lahenduse otsimise järel kuju ...

Objekt väike a

Objekt väike a) on Jacques Lacani psühhoanalüüsis osaline vastand suurele Teisele, mis on sümboolse korra personifitseeritud kandja. Objekt väike a, mida võiks tõlkida ka "objekt väike teine", on mõni ese, mis väljendab reaalse ja seega naudingu ...

Oidipuse kompleks

Oidipuse kompleks on psühhoanalüütilises teoorias esinev käsitlus, mille kohaselt lastel kujuneb välja seksuaalne tõmme vastassoost vanema suhtes ja armukadedus samast soost vanema suhtes. Fantasmaatilises teadvustamata plaanis väljendub oidipuse ...

Reaalne

Reaalne on Jacques Lacani psühhoanalüüsis inimese psüühika struktuuri moment. Eesti keeles kirjutatakse "Reaalne" tihti suure algustähega, et rõhutada määravat artiklit sõna ees, mis esineb prantsuse keeles. Lacani reaalne pigem vastandub meie ta ...

Psühholoog

Psühholoog on teadlane ja/või nõustaja, kes uurib ja/või õpetab psühholoogiat või praktiseerib psühholoogilise nõustajana. Eestis on sarnaselt muu maailmaga tänapäeval levinud praktik-teoreetik mudel, mille järgi tegelevad rakenduspsühholoogia pr ...

Sydney Alrutz

Sydney Gustaf Louis Reinhold Alrutz oli rootsi psühholoog, Rootsi esimene eksperimentaalpsühholoog. Ta oli hulgikaupmees Anders Gustav Reinhold Alrutzi ja Hulda Ida Sofia de Ponti poeg. Ta õppis Stockholmi koolis Nya Elementar, kus ta sooritas 16 ...

Rudolf Arnheim

Rudolf Arnheim oli Saksamaa juudi päritolu USA tajupsühholoog ning kunsti- ja filmiteoreetik. Ta õppis Beliini ülikoolis Max Wertheimeri ja Wolfgang Köhleri käe all geštaltpsühholoogiat ning rakendas seda kunsti uurimisel. Tema peateos on "Art an ...

Albert Bandura

Albert Bandura on psühholoog ja õppejõud. Ta on sotsiaalteaduste emeriitprofessor psühholoogia erialal Stanfordi ülikoolis. Bandura on mitmekülgselt panustanud psühholoogia arengusse, tema tuntumad teooriad on sotsiaal-kognitiivne teooria, teraap ...

Josef Durdík

Josef Durdík oli tšehhi filosoof, psühholoog, esteetik, tõlkija, kirjanduskriitik ja Tšehhi Maapäeva liige. 1880. aastast oli Durdík Praha tšehhi ülikooli professor. Ta alustas Johann Friedrich Herbarti koolkonna liikmena ja kirjutas rea töid, na ...

Målfrid Grude Flekkoy

Målfrid Grude Flekkoy oli Norra peapsühholoog ja riigiametnik. Pärast pikka erialast karjääri, mil ta töötas lastega tervise- ja haridusasutustes, oli Målfrid 1981.–1989. aastani Norra lastevolinik, olles esimene nimetatud ameti pidaja. Temast sa ...

Donald Olding Hebb

Donald Olding Hebb FRS oli Kanada psühholoog, kes oli mõjukas neuropsühholoogia alal. Ta püüdis mõista neuronite funktsiooni õppimisel. Ta tutvustas oma 1949. aasta töös "Käitumise organisatsioon" Hebbi õppimisteooriat. Teda on nimetatud neuropsü ...

Herbert W. Marsh

Herbert W. Marsh on hariduspsühholoog, kes on oma karjääri jooksul avaldanud mitmeid mõjukaid uurimusi minapildist ja motivatsioonist. Põhjalikud uurimused õpikeskkonna mõjust õpilaste minapildile viisid Marshi tiigiefekti defineerimiseni. Marsh ...

Hippokrates

Hippokrates Kosilt oli Vana-Kreeka arst, arstiteaduse ja arsti kutse-eetika rajaja. Traditsiooniliselt seostatakse temaga Hippokratese vannet, milles on loetletud arsti kutse-eetika peamised nõuded. Hippokrates eristas kehaehituse ja hingelaadi p ...

Stasys Jakeliūnas

Stasys Jakeliūnas on Leedu poliitik, ta kuulub Leedu Talunike ja Roheliste Liitu. Ta on aastast 2019 Euroopa Parlamendi liige. Ta sündis aastal 1958 Karagandas küüditatute perekonnas. Aastal 1966 naasis perekond Leetu. Ta on elanud ja õppinud Tel ...

Jordan Peterson

Jordan Bernt Peterson on Kanada psühholoog ja kultuurikriitik. Ta on Toronto Ülikooli psühholoogiaprofessor ja kliiniline psühholoog. Ta püüab mõista, kuidas totalitarism tekib ja toimib, mistõttu teda huvitavad peamiselt isiksusepsühholoogia, id ...

Elton Mayo

George Elton Mayo oli Austraalia psühholoog ja sotsioloog, neoklassikalise inimsuhete koolkonna esindaja. Ta oli sotsiaalpsühholoogia rajaja. Mayo keskendus töökoha ergonoomilistele aspektidele, püüdes nende täiustamisega tõsta tööviljakust. Vaat ...

Brenda Milner

Brenda Milner on Kanada neuropsühholoog, kes on kirjutanud rohkesti kliinilise neuropsühholoogia alast teaduskirjandust. Milner on McGilli Ülikooli neuroloogia- ja neurokirurgia osakonna professor ja Montréali Neuroloogia Instituudi psühholoogiap ...

Gordon Neufeld

Gordon Neufeld on teaduste doktor ja Kanada arengu psühholoog ja raamatu" Hoidke kinni oma lastest: miks on see vajalik rohkem vanematele kui noorukitele”. Raamat on tõlgitud juba enam kui kümnesse keelde, s.h vene keelde. Neufeldi lähenemine põh ...

Marilyn Vihman

Marilyn May Vihman on ameerika päritolu eesti keelt kõnelev keeleteadlane. Ta uurib lapse keele arengut, on tegelenud ka arengupsühholoogiaga, fonoloogiaga. 1971 kaitses ta California Ülikoolis Berkeleys doktorikraadi. 1996–2006 juhtis ta Walesi ...

Roger Walsh

Roger Walsh on transpersonaalse psühholoogia ja müstitsismi alaste teoste autor. Tal on California Ülikoolis Irvineis kaks professuuri: psühhiaatria alal ning filosoofia ja antropoloogia alal.

Henry Jackson Watt

Henry Jackson Watt oli šoti päritolu eksperimentaalpsühholoog. Watt oli Oswald Külpe tudeng ja Würzburgi koolkonna liige. Teda tunnustatakse eeskätt tema teedrajavate uurimuste eest vaimse seisundi kohta probleemilahenduses, millele ta viitas mõi ...

Max Wertheimer

Max Wertheimer oli Austria-Ungari päritolu psühholoog, kes oli üks kolmest geštaltpsühholoogia asutajatest koos Kurt Kofka ja Wolfgang Köhleriga. Wertheimer sai oma doktorikraadi 1904. aastal Oswald Külpe juhendamisel ja alustas oma intellektuaal ...

Hirmu neem

"Hirmu neem" on 1962. aastal linastunud Ameerika Ühendriikide neo-noir, mille lavastas J. Lee Thompson. Linateos põhineb John D. MacDonaldi romaanil "The Executioners".

Hirmu neem (film 1991)

"Hirmu neem" on 1991. aastal linastunud Ameerika Ühendriikide triller, mille lavastas Martin Scorsese. Linateos põhineb John D. MacDonaldi romaanil "The Executioners".

Kolmas mees

"Kolmas mees" on 1949. aastal linastunud Suurbritannia film noir, mille lavastas Carol Reed ja stsenaariumi kirjutas Graham Greene.

Must luik (film 2010)

"Must luik" on 2010. aasta Ameerika Ühendriikide film, mille lavastas Darren Aronofsky. Peaosi mängivad Natalie Portman, Barbara Hershey, Vincent Cassel, Mila Kunis ja Winona Ryder. 27. veebruaril 2011 toimunud Oscari galal kandideeris film viiel ...

Peitusemäng

"Peitusemäng" on 2005. aasta psühholoogiline põnevik. Selle režissöör oli John Polson ning peaosatäitjad Robert De Niro ja Dakota Fanning.

Salajane aken

"Salajane aken" on 2004 aasta psühholoogiline põnevik, mille peaosades Johnny Depp ja John Turturro. Film põhineb Stephen Kingi novellil "Secret Window, Secret Garden", mille põhjal kirjutas stsenaariumi ja lavastas David Koepp.

Seksuaalfunktsiooni häire

Seksuaalfunktsiooni häire ehk seksuaalprobleem on probleem, mis pärsib täisväärtuslikku seksuaalelu. Seksuaalprobleemi võivad põhjustada nii psühholoogilised kui ka füüsilised haigust) faktorid. Ehkki seksuaalprobleemil pole täpset definitsiooni, ...

Psühhoteraapia

Psühhoteraapia on meetod psühhiaatrias ja psühholoogias, kus kliendi probleemi eripärast lähtudes rakendatakse mitmeid psühholoogilisi tehnikaid. Psühhoteraapiat rakendav arst või psühholoog on psühhoterapeut. Eristatakse individuaal-, paari- rüh ...

Elekterkrampravi

Elekterkrampravi ehk elekteršokiravi ehk elekterimpulssravi on psüühikahäirete ravis kasutatav meetod. Elekterkrampravi võeti skisofreenia ravimeetodina laialdaselt kasutusele 1930. aastatel. Krampravi aluseks oli arvamus, et epilepsia ja skisofr ...

Geštaltteraapia

Geštaltteraapia on psühhoteraapia meetod, millele panid 1940. aastatel aluse Frederick ja Laura Perls. See põhineb kahel mõtteviisil: fenomenoloogia – õpetus, mis aitab astuda hetkeks kõrvale oma tavapärasest mõtlemise viisist, nägemaks erinevust ...

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste teadmiste ja kogemuste jagamine ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse üksteisele emotsionaalset, sotsiaalset ja/või praktilist tuge.

Kognitiivne käitumisteraapia

Kognitiivne käitumisteraapia on psühholoogiline sekkumine, mida kõige laiemalt kasutatakse vaimsete häirete ravis. Empiirilised uuringud näitavad, et KKT keskendub inimese nende toimetulekustrateegiate arendamisele, mis tegelevad olemasolevate pr ...

Käitumisteraapia

Käitumisteraapia on psühhoteraapia vorm, kus lähtutakse inimese käitumise analüüsist ja teraapia meetodid keskenduvad kas ainult inimese käitumisele või ka inimese mõtetele ja tunnetele, mis võivad käitumist põhjustada. Käitumisteraapias vaatleva ...

Logoteraapia

Logoteraapia on eksistentsiaalse psühhoteraapia liik, mis põhineb elu tähenduse ja seesmise mõtte otsingul. Logoteraapia rajaja oli Austria psühhiaater Viktor Frankl. Logoteraapia eksistentsianalüüsi põhimõtted peegelduvad selgelt Friedrich Nietz ...