ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24

Friedrich Maximilian von Klinger

Friedrich Maximilian von Klinger 1831 Tartu) oli saksa päritolu kultuuri- ja haridustegelane ning sõjaväelane.

Outi Merisalo

Outi Kaija Olivia Merisalo on soome keeleteadlane, romanist ja klassikaline filoloog, kelle kitsamaks uurimisvaldkonnaks on keskaegsed käsikirjad. Ta õppis alates 1977. aastast Helsingi Ülikoolis romaani filoloogiat, ladina keelt ja rooma kirjand ...

Michael North

Michael North on Saksa ajaloolane, uusaja uurija, alates 2014 Tartu Ülikooli audoktor. Michael North õppis Ida-Euroopa, kesk- ja uusaja ajalugu ning slavistikat ja lõpetas 1979. aastal Gießeni ülikooli. Tema doktoridissertatsioon 1982 kandis peal ...

Ivan Pavlov

Ivan Petrovitš Pavlov 1849 Rjazan – 27. veebruar 1936 Leningrad) oli vene füsioloog, kes sai kuulsaks tingitud reflekside ehk Pavlovi reflekside avastajana. Ta pälvis 1904. aastal Nobeli füsioloogia- või meditsiiniauhinna vereringe füsioloogia ja ...

Eemil Nestor Setälä

Eemil Nestor Setälä oli soome keeleteadlane ja folklorist ning poliitik. Setälä oli Helsingi ülikooli soome keele ja kirjanduse professor aastatel 1893–1929, Turu ülikooli kantsler aastast 1926 alates ja enda asutatud uurimisasutuse Suomen suku j ...

Anna-Leena Siikala

Arja Anna-Leena Siikala oli soome folklorist. Ta oli Helsingi Ülikooli emeriitprofessor. Tema uurimistöö keskmes olid rahvauskumused, mütoloogia ja šamanism, samuti suuline pärimus. Ta on uurinud nii Euroopa kui ka Siberi soome-ugri rahvaid, aga ...

Boriss Sreznevski

Boriss Izmailovitš Sreznevski oli Tartu ülikooli füüsilise geograafia ja meteoroloogia professor. Boriss Sreznevski sündis Peterburis maailmakuulsa slavisti akadeemik Izmail Sreznevski perekonnas. Ta õppis Peterburi ülikooli füüsika-matemaatikate ...

Nathan Söderblom

Lars Olof Jonathan Söderblom oli rootsi vaimulik, alates 1914. aastast Rootsi Kiriku peapiiskop, Nobeli rahuauhinna laureaat. Söderblom sündis Trönö talus vaimuliku peres. Ta asus 1883 õppima Uppsala ülikoolis. 1892–1893 oli ta algul Uppsala Üliõ ...

Vladimir Zintšenko

Vladimir Petrovitš Zintšenko oli Venemaa psühholoog. Zintšenko oli pärit psühholoogide perest. Tema isa Pjotr Zintšenko 1903–1969 ja noorem õde Tatjana Zintšenko 1939–2001 olid samuti psühholoogid. 1953 lõpetas Zintšenko Moskva Riikliku Ülikooli ...

Vassili Žukovski

Vassili Žukovski 1783 Mišenskoje mõis Tula lähedal – 12. aprill 1852 Baden-Baden) oli vene luuletaja.

Tenzin Gyatso

Tenzin Gyatso sündis talupoja peres Tiibeti kirdeosas Amdos, Taktseri སྟག་འཚེར། külas, mis tema sünniajal kuulus juba Hiina Qinghai provintsi. Tema sünninimi oli Lhamo Dhondrub. Kaheaastaselt läbis ta katsed, mille põhjal ta tunnistati XIII dalai ...

Jürgen von Ungern-Sternberg

Jürgen von Ungern-Sternberg) on baltisaksa päritolu Saksa ajaloolane. Ungern-Sternberg tegeleb vanaaja ajaloo, teadusajaloo ja Baltikumi ajaloo uurimisega. Jürgen von Ungern-Sternberg lõpetas 1959. aastal Münchenis gümnaasiumi ning õppis seejärel ...

Wolf-Rüdiger Walburg

Wolf-Rüdiger Walburg on saksa eripedagoog. Walburg lõpetas Lübeckis 1959. aastal gümnaasiumi. Eripedagoogi kutseeksami sooritas ta Kieli Christian Albrechti ülikoolis 1967. aastal ning vaimupuudega laste õpetaja kutseeksami sealsamas 1971. aastal ...

Kalevi Wiik

Kaino Kalevi Wiik oli Soome keeleteadlane, filosoofiadoktor aastast 1965, Turu ülikooli emeriitprofessor foneetika alal, Soome Teaduste Akadeemia liige.

Eberhard Winkler

Eberhard Klaus Wolfgang Winkler on Saksamaa soome-ugri keelte professor. Ta õppis aastatel 1977–1984 germaani lingvistikat, fennougristikat ja skandinavistikat Müncheni ja Helsingi ülikoolis. Aastast 1984 Magister Artium. Promoveerus aastal 1987 ...

Friedrich Wöhler

Wöhler sündis 31. juulil 1800 Esherheimis praegu Frankfurt-Eschersheim. Tema isa August Anton Wöhler oli loomaarst, põllumajandusteadlane ja pedagoog. 1820. aastast õppis ta Marburgis meditsiini ning alates 1821. aastast Heidelbergis meditsiini j ...

Otto Wilhelm Hermann von Abich

Otto Wilhelm Hermann von Abich oli saksa geoloog. Abich sündis Saksamaal ning sai hariduse Berliini Ülikoolis. Peamised uurimissuunad olid seotud mineraloogia ja vulkaanidega. Aastatel 1842–1847 oli ta Tartu Ülikooli korraline mineraloogiaprofess ...

Vladimir Behterev

Vladimir Mihhailovitš Behterev, Venemaa – 24. detsember 1927 Moskva) oli vene psühhiaater, neuroloog, füsioloog, psühholoog, refleksoloogia ja patopsühholoogilise suuna asutaja Venemaal, akadeemik. Vladimir Behterevi panus teadusesse ja eriti psü ...

Hermann von Helmholtz

Hermann von Helmholtz oli saksa teadlane ja filosoof. Ta andis olulise panuse nii psühholoogia, optika, elektrodünaamika, matemaatika kui ka meteoroloogia alustesse. Tema suurimaks teadussaavutuseks peetakse energia jäävuse seadust. Ta tõi oma la ...

Vassili Kljutševski

Vassili Ossipovitš Kljutševski 1841 – 25. mai 1911) oli mordva päritolu Venemaa ajaloolane. Kljutševski sündis külavaimuliku pojana. Isa suri 1850 ja pere kolis Pensasse. Vassili õppis algul kihelkonna ja hiljem kreisi vaimulikus koolis, 1856 ast ...

Henning Christoph Kramer

Henning Christoph Kramer sündis 20. augustil 1940 pastor Christoph Krameri ja tema abikaasa Gertrudi sünd. Hoeck teise pojana Owschlagis Põhja-Saksamaal. Pärast Rendsburgis Herderi nimelise gümnaasiumi lõpetamist 1962 õppis ta esmalt 5 semestrit ...

Dmitri Mendelejev

Dimitri Ivanovitš Mendelejev oli vene keemik. Mendelejev lõi keemiliste elementide perioodilisussüsteemi, mille põhjal õnnestus tal ette arvata avastamata elementide omadusi. Mõnel juhul vaidlustas teiste keemikute poolt määratud aatommassid, kun ...

Ilja Metšnikov

Ilja Iljitš Metšnikov 1845 Ivanivka küla, Harkovi kubermang – 2. juuli 1916 Pariis) oli Venemaa bioloog. Ta oli üks immunoloogia rajajaid.

Santiago Ramón y Cajal

Santiago Ramón y Cajal oli Hispaania patoloog, histoloog, neuroteadlane, Nobeli füsioloogia- või meditsiiniauhinna laureaat. Tänu läbimurdelistele uuringutele aju rakulise ehituse ja organisatsiooni valdkonnas peetakse teda nüüdisaegse neuroteadu ...

Lev Tolstoi

Krahv Lev Nikolajevitš Tolstoi Николаевич Толстой, vanas kirjaviisis Левъ Николаевичъ Толстой; 9. september 1828 – 20. november 1910) oli vene kirjanik.

Sergei Uvarov

Sergei Semjonovitš Uvarov 1786 Moskva – 16. september 1855 Moskva) oli Venemaa teadlane ja riigitegelane. Aastatel 1818–1855 oli ta Keiserliku Teaduste Akadeemia president ja 1833–1849 rahvahariduse minister. Aastast 1846 krahv. Ta on tuntud põhi ...

Vladimir Aleksandrovitš

Suurvürst Vladimir Aleksandrovitš oli Venemaa suurvürst, Aleksander II kolmas poeg. 1886. aasta juunis tegi suurvürst Vladimir, keisri ülesandel ringsõidu Baltimail ja külastas seoses sellega Pärnut, Kuressaaret, Liibavit, Võnnut, Riiat, Tartut, ...

Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi Miilitsavalitsus

Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi Miilitsavalitsus oli Eesti NSV sisejulgeoleku- ja haldusasutus Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi alluvuses. 1940. aasta septembris moodustatud Töölis-Talupoegade Miilitsavalitsus täitis senise Politse ...

Eesti NSV Siseministeeriumi 6. osakond

Eesti NSV Siseministeeriumi 6. osakond oli Eesti NSV Siseministeeriumi struktuuriüksus, mis tegeles organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisega. Vastavalt NSV Liidu Siseministeeriumi 05.08.1988 kolleegiumi otsusele nr 8 ja Eesti NSV siseminist ...

Eesti NSV Siseministeeriumi 7. osakond

Eesti NSV Siseministeeriumi 7. osakond oli Eesti NSV Siseministeeriumi osakond, kriminaaljälituse operatiivtöötajate poolt kontrollitavate või läbitöödeldavate Varjatud jälgimine, varjatud jälgimisega tegelenud allüksus. Siseministeeriumis nimeta ...

Eesti NSV Siseministeeriumi piirkondlikud asutused

Eesti NSV Siseministeeriumi piirkondlikud asutused olid NSV Liidu ja Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi ning NSV Liidu ja Eesti NSV Siseministeeriumi korrakaitse ja kriminaalkuritegevusevastase võitlusega tegelenud struktuuriüksused aastatel ...

Eesti NSV Siseministeeriumi Riiklik Autoinspektsiooni Valitsus

Eesti NSV Siseministeeriumi Riiklik Autoinspektsiooni Valitsus oli asutus, mis tegeles mootorsõidukite registreerimise, tehnilise kontrolli ja liiklusohutuse tagamisega. Inspektsioon loodi 1950. aastal ning lõpetas oma tegevuse pärast politseisea ...

Miilitsa piirkonnainspektor

Miilitsa piirkonnainspektor oli NSV Liidu ja liiduvabariikide Siseministeeriumi territoriaalüksuste, Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakondade juhtivkoosseisu kuulunud avaliku korra taganud miilitsaametnike ametinimetus. Miilitsa ...

Voldemar Sassi

Voldemar Sassi oli Eesti NSV poliitik ja ühiskonnategelane. Voldemar Sassi oli üks kommunistliku liikumise eestvedajaid Tartus. Ta oli Üle-Eestimaalise Noorproletaarlaste Ühingu liige, 1922. aastast EKbP liige. 1923. aastal valiti ta Töörahva Ühi ...

Vjatšeslav Molotov

Vjatšeslav Mihhailovitš Molotov ; kasutanud ka pseudonüümi Aleksandr Stepanovitš Potjohhin; 9. märts 1890 Kukarka küla, Nolinski maakond, Vjatka kubermang, Venemaa keisririik – 8. november 1986, Moskva, NSV Liit) oli Nõukogude Liidu riigitegelane ...

Andrei Ždanov

Andrei Aleksandrovitš Ždanov / 26. veebruar 1896 Mariupol, Venemaa Keisririik – 31. august 1948 Valdai lähedal, Novgorodi oblast, Nõukogude Liit) oli Nõukogude Liidu partei- ja riigitegelane, kindralmajor. Andrei Ždanov õppis Moskvas Petrovsko-Ra ...

Karl Allikas

1942. aastal määrati Allikas formeeritava 7. Eesti laskurdiviisi staabiülemaks. Aasta hiljem sai Allikust sama diviisi ülem; aastal 1944 ülendati ta kindralmajoriks. Karl Allikas juhatas 7. Eesti Laskurdiviisi 6. jaanuar 1943 – 9. mai 1945; aasta ...

Nikita Hruštšov

Nikita Hruštšov oli Nõukogude Liidu riigitegelane, kindralleitnant ja NLKP Keskkomitee esimene sekretär – riigi tegelik juht aastail 1953–1964.

Edgar Viidakas

Edgar Viidakas on endine eesti tööstustööline ja Eesti NSV Ülemnõukogu rahvasaadik. Ta töötas Tallinna Ekskavaatoritehase treialina. Aastatel 1963–1967 oli ta Eesti NSV Ülemnõukogu VI koosseisu saadik. Eesti meistrivõistlustel kardispordis võitis ...

Kirka Babitzin

Kirill Babitzin oli Soome poplaulja. Ta oli üks Soome populaarsemaid esinejaid. Tema 1988. aasta album "Surun pyyhit silmistäni" oli omal ajal Soome kõige ostetum album. Kirka tähelend algas 1967. aastal lauluga "Hetki lyö" ja kestis neli aastakü ...

Arvo Ylppö

Arvo Henrik Ylppö oli soome lastearst ja arstiteadlane, kauaaegne Helsingi Ülikooli pediaatriaprofessor. Teda peetakse Soome lastenõuandlate süsteemi loojaks. Oma enneaegsete laste tervist ja ravi puudutavate uuringutega sai ta ka rahvusvahelisel ...

Peterburi Peeter-Pauli saksa luteri kirik

Peterburi Peeter-Pauli kirik on saksa luterlik kirik Peterburis. Tuntud ka kui Peterburi saksa luteri kirik, lühidalt ka saksakeelse nimega Petrikirche. Korrapäraselt peetavad jumalateenistused toimuvad pühapäeviti saksa ja vene keeles. Kiriku ju ...

Peterburi Sankta Katarina kirik

Sankta Katarina kirik on luteri kirik Venemaal Peterburis, tuntud ka kui Peterburi rootsi kirik. Korrapäraselt peetavad jumalateenistused toimuvad rootsi, vene, inglise ja korea keeles. Kõrvalmajas asub Rootsi peakonsulaat. Kiriku läheduses asuva ...

Peterburi Püha Maria kirik

Peterburi Püha Maria kirik on luterlik kirik Venemaal Peterburis, tuntud ka kui Peterburi soome kirik. Peterburi Püha Maria kirik on Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku toomkirik. Korrapäraselt peetavad jumalateenistused toimuvad pühapäeviti 10.30 ...

Hiis

Hiis on looduslik pühapaik, kus taotleti rituaalide ja ohvritalituste abil kõrgemate jõudude soosingut. Tänapäeval mõistetakse hiie all peamiselt püha puudesalu, aga ka teisi looduslikke pühapaiku nagu kivid, jõed, ojad, allikad ja põlispuud. Ehk ...

Kivikalme

Kivikalme on kalme, mis on ehitatud põhiliselt kividest. Eestis on kivikalme ehitusmaterjalina kasutatud peamiselt raudkivi, Põhja-Eestis ja Saaremaal ka paasi.

Lohukivi

Lohukivi on kivi, milles on üks või mitu inimese tehtud süvendit. Lohkude tegemine kividesse ja kaljudesse on maailmas laialt levinud kultuurinähtus. Kõige rohkem on neid Põhja-Euroopas, eriti Skandinaavias, kus nad on oma asendi poolest seotud m ...

Unna Saiva

Unna Saiva on püha järv Rootsi Saamimaal Gällivare vallas Norrbottenis. Ohvripaigast järve lähedal on arheoloogid leidnud ohvriande, mida on antud alates ligikaudu 6. või 7. sajandist alates.

Áthos

Áthos on mägi Põhja-Kreekas Chalkidike maakonnas Áthose poolsaarel. Mäe tipu kõrgus merepinnast on 2033 m. Athose poolsaar ja mägi neil asuvate kloostrite ja eraklatega moodustavad Kreeka erilise administratiivüksuse – isejuhitava, 20 õigeusu klo ...

Fuji

Fuji, mis on saadud kirjamärgi 山 ekslikul lugemisel) on tegevvulkaan Honshū saarel Jaapanis. Vulkaani kõrgus on 3776 meetrit, see on Honshū ja Jaapani kõrgeim tipp. Fuji asub Kesk-Jaapanis Yamanashi ja Shizuoka prefektuuri piiril Suruga lahest j ...