ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 244

Transnistria

Transnistria on väike tunnustamata riik, mis asub Moldova ja Ukraina vahel. Kuulub koos Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga organisatsiooni Tunnustamata Riikide Ühendus.

Tšehhi

Tšehhi ehk Tšehhimaa on merepiirita riik Kesk-Euroopas. Piirneb Poola, Saksamaa, Austria ja Slovakkiaga. Praegune riik tekkis Tšehhoslovakkia lagunemisel Tšehhi Vabariigiks ja Slovaki Vabariigiks. Hõlmab ajaloolised piirkonnad Čechy ja Morava nin ...

Türgi

Türgi Vabariik on riik, mille territoorium asub nii Euroopas kui ka Edela-Aasias. Aasia-osa nimetatakse Anatooliaks. Tähtsama osa riigist moodustab Musta mere ja Vahemere vahele jääv Väike-Aasia poolsaar. Türgi piirneb idas Gruusia, Armeenia, Ase ...

Ukraina

Ukraina on riik Ida-Euroopas, Mustast merest ja Aasovi merest põhja pool. Ukraina piirneb Rumeenia ja Moldovaga edelas, Ungari ja Slovakkiaga läänes, Poolaga loodes, Valgevenega põhjas ja Venemaaga idas. Pindalalt on Ukraina 45. riik maailmas ja ...

Ungari

Ungari on merepiirita riik, mis asub Doonau keskjooksul Kesk-Euroopas. Ungari naaberriigid on Ukraina, Slovakkia, Austria, Sloveenia, Horvaatia, Rumeenia ja Serbia.

Valgevene

Valgevene on merepiirita riik Euroopa idaosas. Riik piirneb Venemaa Föderatsiooni, Ukraina, Poola, Leedu ja Lätiga.

Venemaa

Venemaa on riik, mis asub nii Euroopas kui ka Aasias. Venemaa piirneb loodes Norra ja Soomega, läänes Eesti, Läti, Leedu, Poola viimase kahega Läänemere-äärse eksklaavi Kaliningradi oblasti kaudu, Valgevene ja Ukrainaga, edelas Gruusia ja Aserbai ...

Vojvodina

Vojvodina etniline koosseis 2002: rumeenlasi 30 419 1.50% montenegrolasi 35 513 1.75% slovakke 56 637 2.79% määratlemata 55 016 2.71% horvaate 56 546 2.78% ungarlasi 290 207 14.28% jugoslaavlasi 49 881 2.45% serblasi 1 321 807 65.05% lisaks muud, ...

Wales

Wales on ajaloolis-geograafiline piirkond Suurbritannias. Wales asub Suurbritannia saare edelaosas Walesi poolsaarel ja Anglesey saarel, mida ühendab Walesi poolsaare loodeosaga maantee- ja raudteesild. Wales piirneb põhjas Iiri merega, läänes Sa ...

Baltimaad

Baltimaad ehk Balti riigid on geopoliitiline termin, mida kasutatakse tänapäeval koondnimetusena Põhja-Euroopas Läänemere idakaldal asuva kolme väikeriigi Eesti, Läti ja Leedu kohta. Vanemas kirjanduses on Baltimaade piirkonda nimetatud ka Baltik ...

Ida-Euroopa

Ida-Euroopa on Euroopa idaosa nimi. Seda piirkonda määratletakse erinevalt. Seda nime kasutatakse ka kõigi nende Euroopa riikide tähistamiseks, kus varem valitses kommunism, et eristada neid poliitiliselt ja majanduslikult Lääne-Euroopast.

Kaszuby

Kassuubide esivanemad pomoraanid asusid Pomorzesse, 6.–9. sajandil, tõrjudes välja ja assimileerides seal varem elanud balti hõimud. 11. sajandi alguseni olid pomoraanid valdavalt iseseisev rahvas, kuigi kašuubide elualad olid alates 10. sajandis ...

Kesk-Euroopa

Kesk-Euroopa on kindlalt piiritlemata ala Euroopas. Kesk-Euroopa mõiste erineb riigist riiki ning on muutunud ajast aega. Mõistet "Kesk-Euroopa" kasutati juba 19. sajandi algul, aga laiemalt hakati seda tarvitama 20. sajandi algul. Varem ei tuntu ...

Lääne-Euroopa

Lääne-Euroopa on piirkond Euroopa lääneosas. Tema koosseis ja piirid sõltuvad sellest, millises kontekstis mõistet tarvitada. Kitsamas geograafilises tähenduses hõlmab see Suurbritannia, Iirimaa, Prantsusmaa, Belgia, Hollandi ja Luksemburgi alad. ...

Põhja-Euroopa

Põhja-Euroopa on Euroopa põhjapoolne osa. Erinevatel aegadel on seda piirkonda defineeritud erinevalt, kuid tänapäeval arvatakse üldiselt sinna kuuluvaks: Briti saared: Iirimaa, Suurbritannia, Mani saar ja Kanalisaared vaata ka: Lääne-Euroopa; Ba ...

Põhjamaad

Suurimad linnad Põhjamaades elanike arvu järgi on: Århus 242 914 1. jaanuar 2010 Helsingi 600 000 1. jaanuar 2011 Malmö 293 909 1. jaanuar 2010 Kopenhaagen 539 542 1. jaanuar 2011 Göteborg 507 330 31. detsember 2009 Oslo 599 509 1. jaanuar 2011 S ...

Euroopa äärmuspunktid

Põhjapoolsem punkt – Fligely neem, Rudolfi saar, Franz Josephi maa, Venemaa 81° 48′ 24″ N. Läänepoolsem punkt – Monchique laid 31º 16 24″ W, Portugali Assooride koosseisu kuuluva Floresi saare Fajã Grandest lääne pool. Idapoolsem punkt – Flissing ...

2016. aasta Suurbritannia Euroopa Liidu liikmesuse referendum

2016. aasta Suurbritannia Euroopa Liidu liikmesuse referendum, tuntud ka kui ELi referendum või Brexiti referendum, oli 23. juuni 2016 Suurbritannias ja Gibraltaris toimunud referendum, milles küsiti valijaskonnalt, kas Suurbritannia ja Gibraltar ...

Brexiti väljaastumisleping

Brexiti väljaastumisleping on ratifitseerimata leping Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel, millega kehtestatakse viimase lahkumistingimused. See hõlmab selliseid küsimusi nagu raha, kodanike õigused, piirikorraldus ja vaidluste lahendamine. Samu ...

Leppeta Brexit

Leppeta Brexit oli võimalus, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust ilma lahkumislepinguta. EL-i lepingu artikli 50 kohaselt kaotavad Euroopa Liidu lepingud kehtivuse, kui lahkumisleping on ratifitseeritud või kui on möödunud kaks aastat sellest ...

Eurocontrol

Eurocontrol on Euroopa Lennunavigatsiooni Ohutuse Organisatsioon. 1960. aastal asutatud rahvusvaheline organisatsioon on mõeldud korraldama sujuvat üleeuroopalist lennuliiklust. Eurocontroli peakorter asub Belgias Brüsselis.

Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks

Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks eu-LISA on Euroopa Liidu amet, mille ülesandeks on Euroopa Liidu suurte infosüsteemide ja sidetaristu operatiivjuhtimine. eu-LISA loodi ...

Euroopa Küberkuritegude Keskus

Euroopa Küberkuritegude Keskus on Euroopa Liidu alluvuses oleva Europoli allasutus, mille peakorter on Hollandis Haagis. Asutuse ülesandeks on piiriülese küberkuritegevusevastase õigukaitsealase tegevuse koordineerimine ja tehnilise toe osutamine.

Euroopa Lennundusohutusamet

Euroopa Lennundusohutusamet, asutatud aastal 2002, praeguse asukohaga Köln, on Euroopa Liidu lennundusohutuse strateegia keskne juhtagentuur. Töötajaid on ligikaudu 500. Ameti eesmärgiks on edendada Euroopa tsiviillennunduses ühtseid ning parimai ...

Euroopa Liidu ametid

Euroopa Liidu ametid on Euroopa Liidu institutsioonidest eraldi seisvad Euroopa Liidu detsentraliseeritud asutused. Ametid luuakse teatud ülesannete täitmiseks ja iga amet moodustab omaette juriidilise isiku. Mõnede asutuste eesmärk on töötada te ...

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet on Euroopa Liidu 1994. aastal asutatud institutsioon, mis haldab ELi kaubamärgi ja disainilahenduste õigusi, intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskust ja orbteoste andmebaasi. Ameti ...

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur) oli Euroopa Liidu Nõukogu 26. oktoobri 2004 määrusega 2007/2004 loodud Euroopa Liidu amet, mille ülesannete seas oli muu hulgas "Euroopa Liidu liikmesri ...

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet on Euroopa Liidu asutus, mille eesmärgiks on pakkuda põhiõiguste küsimustes abi ja teadmisi Euroopa Ühenduse ning selle liikmesriikide asjakohastele asutustele ja ametivõimudele, samuti aidata neid meetmete rakendam ...

Euroopa Liidu sisejulgeoleku IT-agentuur

Euroopa Liidu IT-agentuur European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice on Euroopa Liidu agentuur, mille peakorter asub Tallinnas ning andmekeskused Prantsusmaal Strasb ...

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus edendab innovatsiooni keeleõppes ja õpetamises ning soodustab tulemusliku keelepoliitika rakendamist. Keskus arendab materjale, pakub koolitusi, seminare ja nõustamist. Keskus loodi 1994. aastal Euroopa Nõukogu ja kesk ...

Euroopa Ravimiamet

Euroopa Ravimiamet on Euroopa Liidu organ, mis tegeleb inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite teadusliku hindamise, jälgimise ja ohutuse järelevalvega. EMA asutati 1995. aastal ja kandis kuni 2004. aastani nime European Agency for ...

Euroopa Regioonide Komitee

Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalikest ja piirkondlikest esindajatest koosnev nõuandev komitee, kes annab riigi tasandist madalama tasandi asutustele hääle ELi institutsioonilises raamistikus. Komitee loodi Maastrichti lepinguga 1 ...

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur on organisatsioon, mille eesmärk on koondada ja jagada töötervishoiu ja tööohutuse alast teadmiste- ja teabepagasit, eelkõige ennetusalase hea tava vallas. Agentuur moodustati 1994. aastal ja see paikn ...

Eurostat

Eurostat ehk Euroopa Komisjoni statistikaamet on Euroopa Komisjoni peadirektoraat, mille põhiülesanded on varustada Euroopa Liitu statistilise informatsiooniga Euroopa kohta ning aidata kaasa Euroopa Liidu liikmesriikides, kandidaatriikides ja Eu ...

Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpank on üks seitsmest Euroopa Liidu institutsioonist, mis vastutab euroala rahapoliitika eest 19 Euroopa Liidu liikmesriigis, kes on võtnud kasutusele ühisvaluuta euro. Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteem asutati põhikirja ...

Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda kontrollib Euroopa Liidu rahaliste vahendite korrakohast kasutamist. Järelevalve tulemused esitatakse aastaaruannetes Euroopa Parlamendile, millel on seejärel õigus eelarve täitmisele oma heakskiit anda või mitte. Euroopa Ko ...

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu on Euroopa Liidu põhiline otsuseid tegev institutsioon, mis jagab seadusandlikku ja eelarvealast võimu Euroopa Parlamendiga. Nõukogu on ühtne organ, kuid sõltuvalt arutusel olevast teemast koguneb nõukogu erinevates koosseis ...

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu on Euroopa Liidu institutsioon, mis koosneb Euroopa Liidu liikmesriikide riigipeadest või valitsusjuhtidest, ülemkogu eesistujast ja Euroopa Komisjoni presidendist. Samuti osaleb ülemkogu kohtumistel Euroopa Liidu välisasjade ja ...

Euroopa Liidu õigus

Euroopa Ühenduse, mis moodustab Euroopa Liidu esimese samba, õigus on ülimuslik rahvuslike õiguskordade suhtes ning tal on vahetu õigusmõju. Teise ja kolmanda samba raames loodud õigus sarnaneb tavalise rahvusvahelise organisatsiooni raames looduga.

Acte clair

Acte clair i doktriini kohaselt on liikmesriigi siseriiklikul kohtul õigus hoiduda Euroopa Kohtult eelotsuse küsimisest, juhul kui siseriiklik kohus on veendumusel, et vaidlusaluse küsimuse korrektne tõlgendamine on piisavalt ilmselge ning ühesel ...

Acte éclairé

Acte éclairé doktriin on acte clair i kõrval üks kahest Euroopa Liidu õiguse doktriinist, mis õigustab riigisisesel kohtul eelotsuse küsimata jätmist Euroopa Liidu Kohtult. See on Euroopa Liidu õiguse doktriin, mille kohaselt ei ole riigisisene k ...

Costa v ENEL

Costa v ENEL on Euroopa Kohtu 1964. aasta pretsedentlik otsus, mis kinnitas tollase Euroopa Majandusühenduse ja seega tänase Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkust liikmesriikide siseriikliku õiguse suhtes. Otsuses sedastas kohus, et EL õigus on eral ...

Eesti Vabariik v Euroopa Komisjon (2017)

Eesti Vabariik v Euroopa Komisjon kohtuasjas T‑117/15 ehk suhkrutrahvi tagasinõudmine on Eesti Vabariigi algatatud kohtuasi, millega taotleti komisjoni otsuse 2006/776/EÜ turult kõrvaldamata jäänud ülemäärastelt suhkrukogustelt tasutavate summade ...

Elamisõigus Euroopa Liidus

Elamisõigus Euroopa Liidus on inimese õigus elada ja liikuda Euroopa Liidu territooriumil. Euroopa Liidul EL on juriidilise isiku staatus ja omaette õiguskord, mis on eraldatud rahvusvahelisest õigusest. ELi õigusel on lisaks otsene või kaudne mõ ...

Euroopa kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatus on Euroopa Liidu kodanike õigus pöörduda Euroopa Komisjoni poole avaldusega, millega kutsutakse komisjoni üles esitama liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks. Euroopa Liidu lepingu artikkel 10 lõige 3 näeb e ...

Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu

Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu on rahvusvaheline mittetulundusühing. CCBE eesmärk on juristide teadmiste parandamine, Euroopa juristide esindamine, õigusnormidele juurdepääsu tagamine ning õigusriigi, selle põhimõtete ja inim ...

Euroopa Liidu kohtusüsteem

Euroopa Liidu kohtusüsteem on süsteem Euroopa Liidu erinevate astmete kohtutest, mis aitavad korraldada/organiseerida Liidu ja liikmesriikide õigust. Kohtusüsteem on üldine termin kohtute ja kohtuasutuste kohta suveräänses riigis või organisatsio ...

Euroopa Liidu õiguse kasuliku mõju põhimõte

Kasuliku mõju põhimõte ehk effet utile on üks Euroopa Liidu õiguse keskseid põhimõtteid. Eestist sai Euroopa Liidu liige 2004. aasta kevadel. Seoses EL-i astumisega tuli Eesti kohtutel hakata kohaldama ka EL-i õigust. Juhul, kui EL-i õiguse sätet ...

Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte

Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte on Euroopa Liidu õiguse põhimõte, mille kohaselt Euroopa Liidu õiguse ja liikmesriigi õiguse vastuolu korral on Euroopa Liidu õigus ülimuslik. Ülimuslik on Euroopa Liidu õigus ainult selles ulatuses, ku ...

Euroopa Liidus kujutiste kaubamärgina registreerimise piirangud

Kaubamärgi registreerimist reguleerib Euroopa Liidu määrus nr 2017/1001. Eestis reguleerib kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseadus. Euroopa Liidu seadusandluses on kasutusel enamasti sõna "kaubamärk”, Eesti seadusandluses võib kohata samuti s ...