ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261

Paksu suurkivi

Paksu suurkivi on kaitsealune rändrahn Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Tääksi külas. Rändrahn on graniidist, mõõtmetega 4.6 x 4.2 x 3.0 m ja ümbermõõduga 12.1 m.

Puiatu suurkivi

Puiatu suurkivi on rändrahn Viljandi maakonnas Viljandi vallas Väike-Kõpu külas. Puiatu suurkivi on looduskaitse all. Rahnu mõõtmed on 6.4 x 4.5 x 2.0 m, ümbermõõt 18.3 m.

Sammuli rahn

Sammuli rahn on kaitsealune graniidist rändrahn Sakala kõrgustiku keskosas, Viljandi maakonnas Viljandi vallas, Vardja külas. Rahn on lapik ümarmügarja pealispinna ja loode suunas madalduva laega. Rahnul peal lõhe ja lohkjas nõgu, mida rahvasuus ...

Tammeveski kivi

Tammeveski kivi ehk Tammeveski rahn on kaitsealune graniidist rändrahn, Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Kobruvere külas Tammeveski talu kompenseeritud maal. Rändrahn paikneb suures osas maa sees ja teda läbib suur vertikaalne pragu. Arvata ...

Tuhalaane rändrahn

Tuhalaane rändrahn on kaitsealune rändrahn Viljandi maakonnas Mulgi vallas Tuhalaane külas. Rahn asub Tuhalaane põlispuude grupi kaguosas, Kutsiku järve kaldal, kaupluse kinnistul. Rändrahnu mõõtmed on 5.5 x 4.3 x 3.3 m, ümbermõõt 16.0 m. Rahn pa ...

Väluste rändrahn

Väluste rändrahn on rändrahn Viljandi vallas, Väluste külas, Mustla-Väluste mnt 7 km, 250 meetrit Võrtsjärvest, Riuma kraavi ääres. Ümbermõõt 16.0; pikkus 5.2; laius 4.7; kõrgus 2.4 meetrit.

Laura Nikolai kirik

Laura Nikolai kirik on mahajäetud luteri kirik Setumaal Laura külas, praeguse haldusjaotuse järgi Venemaal Pihkva oblastis Petseri rajoonis Laura asulas. Kirikut kasutas Laura Nikolai kogudus. Kiriku projekti tegi aastatel 1920–1921 arhitekt Anat ...

Jevdokia Kanniste

Miku Ode oli setu rahvalaulik. Miku Ode sündis Raakva nulgas, Matsuri külas 27. veebruaril 1857. aastal. Tema ema oli Hedo, kes oli vanatüdruk ja elas koos isaga. Tema ema oli hea laulunaine ja pulmas hea vakanaiseks. Tema kodu oli vaene. Kahetei ...

Semmeni Olli

Semmeni Olli on Siberi setu suurlaulik Haida külast Krasnojarski krais. Ta oli oma lauluoskuse poolest külarahva hulgas tuntud juba vähemalt 1980. aastatel. Teda on peetud oma küla silmapaistvaimaks laulikuks, samuti on hinnatud tema teadmisi van ...

Anne Vabarna

Anne Vabarna detsember 1877 Võpolsova – 7. detsember 1964 Tonja) oli kirjaoskamatu setu rahvalaulik, keda on nimetatud ka lauluemaks, regivärsiliste eeposte Neio koolulaul & Suurõq sajaq ning Peko looja. Anne Vabarna elas Tonja külas, tema sünnip ...

Laossina kalmistu

Laossina kalmistu on kalmistu Setumaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Laossina külas Setomaa vallas Võru maakonnas. Kalmistu rajamislugu pole teada, kuid sellest on andmeid juba 15. sajandist. Eestis üldiselt hääbusid külakalmistud seoses uute ...

Marsi talu kalmistu

Marsi talu kalmistu on kalmistu Stukolova külas Laura vallas Setumaal. Tänapäeval asub see Venemaa territooriumil ning on sealse haldusjaotuse järgi Pihkva oblasti Petseri rajooni Laura valla Stukolova külas.

Miikse surnuaed

Miikse surnuaed on kalmistu Setumaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Miikse külas Setomaa vallas Võru maakonnas. Kalmistu on valla omandis, kuid kuulub Meeksi Ristija Johannese kiriku juurde. Miikse surnuaed hakkas tekkima 1944. aastal langenud ...

Mikitamäe kalmistu

Mikitamäe kalmistu on endine kalmistu Setumaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Mikitamäe külas Setomaa vallas. Kalmistu rajamislugu pole teada, kuid arheoloogiliste kaevamiste põhjal on arvatud, et sinna on maetud juba 16. sajandil. Kunagisel kü ...

Obinitsa surnuaed

Obinitsa surnuaed on kalmistu Setumaal, praeguse haldusjaotuse järgi Setomaa vallas Obinitsa külas. Kalmistu on Setomaa valla omand, kuid kuulub Obinitsa Issanda Muutmise kiriku juurde. Obinitsa kalmistu on rajatud 1500 aastat tagasi. Vanima osa ...

Podmotsa kalmistu

Podmotsa kalmistu on kalmistu Setumaal Podmotsa külas, tänapäevase haldusjaotuse järgi Setomaa vallas Võru maakonnas. Kalmistu rajamise lugu pole teada. Kunagine külakalmistu on säilinud tänaseni, on kasutuses ja hooldatud. Eestis üldiselt hääbus ...

Värska uus kalmistu

Värska kalmistu on kalmistu Võrumaal Setomaa vallas Värska alevikus. Asub ajaloolisel Setumaal. Värskas moodustati õigeusu kogudus 1759. aastal ning siis ehitati ka puukirik praegu on uuel kalmistul selle kohal väike kabel. Vana kirik lammutati 1 ...

Värska vana kalmistu

Värska vana kalmistu on endine kalmistu Setumaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Võru maakonna Setomaa valla Värska alevikus. Värskas oli setude külakalmistu, millel asus ka tsässon. Õigeusu kogudus moodustati Värskas 1759. aastal ning siis ehit ...

Holdi (Setomaa)

Holdi on küla Võrumaal Setomaa vallas. Külas oli 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 2 elanikku, eestlasi ei olnud. 2000. aastal oli elanikke 6. Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Meremäe valda.

Jaanimäe (Setomaa)

Jaanimäe on küla Võru maakonnas Setomaa vallas. Küla kuulub Üle-Pelska nulka. Külas oli 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 19 elanikku, kõik eestlased. 2000. aastal oli elanikke 17. Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla ...

Kolpino küla

Kolpino on küla Setumaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Venemaal Pihkva oblastis Petseri rajoonis Krupi vallas. Küla asub Pihkva järves asuva Kolpino saare läänerannikul. Eesti esimesel iseseisvusperioodil jäi küla Petseri maakonna Kulje ja Kal ...

Küllätüvä

Küllätüvä on küla Võru maakonnas Setomaa vallas. Küla kuulub Üle-Pelska nulka. Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Meremäe valda.

Laossina

Laossina on Setumaal, praeguse haldusjaotuse järgi Võru maakonnas Setomaa vallas asuv küla. Küla kuulub Poloda nulka. Laossina asub Lämmijärve kaldal Kulkna saare vastas. Laossinas asub üks kahest Setumaal säilinud külakalmistust Laossina kalmist ...

Laura

Laura on küla Venemaa Pihkva oblastis Petseri rajooni lõunaosas Läti piiri lähedal, Laura valla keskus. Asub 10 km kaugusel Eesti-Vene kontrolljoonest. Kuni 1944 oli Laura alevik ja kuulus Eesti Vabariigi Petserimaa alla Laura valla keskus.

Lindsi

Lindsi on küla Võrumaal Setomaa vallas Setumaa ajaloolises Mokornulgas. Küla kuulub Mokornulka. Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Meremäe valda.

Lutepää

Lutepää on küla Võru maakonnas Setomaa vallas Eesti-Venemaa piiri ääres. Küla kuulub Tsätski nulka. Lutepää läänepoolne osa jääb Mustoja maastikukaitseala territooriumile ja idapoolne osa on suuresti ümbritsetud Venemaast. Sesniki külast lahutab ...

Lüübnitsa

Lüübnitsa on küla Setumaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Setomaa vallas Võru maakonnas. Asub Pihkva järve kaldal. Asulat on esimest korda mainitud 1582. aastal. Augustis toimub külas traditsiooniline sibula- ja kalalaat. Enne Eesti omavalitsus ...

Masluva

Masluva on küla Võrumaal Setomaa vallas. Küla kuulub Üle-Pelska nulka. Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Meremäe valda.

Matsuri

Matsuri on küla Võru maakonnas Setomaa vallas Eesti-Venemaa piiri ääres. Küla kuulub Raakva nulka. 1977 liideti Matsuriga Vammustõ küla. Küla nimi esineb ürikuis alates 1652. aastast. Matsuris sündis lauluema Miku Ode Jevdokia Kanniste; 1864–1924 ...

Meremäe

Meremäe on küla Võru maakonnas Setomaa vallas, endise Meremäe valla keskus. Küla kuulub Koolina nulka, olles seal suurim küla. Meremäel asub ka põhikool.

Nedsaja

Nedsaja on küla Võru maakonnas Setomaa vallas. Küla kuulub Poloda nulka. Seal tegutses 1945–1961 Nedsaja 4-klassiline algkool. Samuti asus külas Männiku metsavahikordon. 1977 liideti Kesk-Nedsäjä ehk Teksinä, Suurõ-Nedsäjä ja Väiko-Nedsäjä ehk Kä ...

Obinitsa

Küla põhjaosas asuvad Sakalovapalo kääpad. On arvatud, et see võis olla matmispaik Põhjasõjas langenutele. Samas kõrval asub Obinitsa surnuaed. 20. sajandi algul rajati Obinitsa kool-kirik. 1950. aastal tuli käsk kirik sulgeda ning hoone anti täi ...

Pankjavitsa

Pankjavitsa on küla Venemaal Pihkva oblastis Petseri rajoonis Petseri linnaasunduses. Küla kuulub Vaaksaarõ nulka. 2015. aastani oli see Pankjavitsa valla keskus. 1919. aasta kevadtalve Eesti-Nõukogude Venemaa Lõunarinde Pankjavitsa lahingute täh ...

Podmotsa

Podmotsa on küla Võru maakonnas Setomaa vallas Eesti-Venemaa piiri ääres. Küla kuulub Tsätski nulka. Külas paikneb kokku kuus kääbast, mis on kõik arvel arheoloogiamälestistena. Veel kaks kääbast jäävad naaberküla Velna territooriumile. Külas on ...

Pokolduva

Pokolduva on küla Venemaal Pihkva oblastis Petseri rajoonis Petseri linnaasunduses. Ajalooliselt jäi küla Setumaale Irboska nulka. 19. sajandi keskpaigas kuulus küla Irboska koguduse alla ja 19. sajandi lõpus Mõla kogukonda ja Mõla kogudusse. Kül ...

Puravitsa

Puravitsa on küla Venemaal Pihkva oblastis Petseri rajoonis Petseri linnaasunduses. Asub Petserist 4 km ida pool. Küla kuulub Saurova nulka. Küla kuulus aastatel 1920 kuni 1944 Eesti Vabariigi Petseri maakonda Petseri valda ja liideti 1944 Vene N ...

Rääptsova

Rääptsova on küla Võru maakonnas Setomaa vallas. Küla kuulub Saatserinna nulka või Tsätski nulka. Mööda küla lõuna- ja idapiiri voolab Piusa jõgi. Lõunaküljel jookseb mööda jõge ühtlasi Eesti-Venemaa piir. Läbi küla voolab Piusa jõkke Veremäe oja ...

Saagri (Setomaa)

Saagri on küla Võru maakonnas Setomaa vallas. Küla kuulub Luhamaa nulka. Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Võru maakonna Misso valda.

Saatse

Saatse on küla Võru maakonnas Setomaa vallas. Külas on põhikool, rahvamaja, õigeusu Saatse Suurmärter Paraskeeva kirik, kalmistu ja piiripunkt. Saatse postipunkt suleti 2007. aastal. Saatse õigeusu kirik on arvatud ehitismälestiseks. See on pühit ...

Senno

Senno on küla Venemaa Pihkva oblastis Petseri rajoonis Uue-Irboska vallas. Kuni 1945. aastani kuulus Eesti Vabariigi Petserimaa koosseisu ja oli Senno valla keskus. Sennos asub Petserimaa vanim, Senno Georgi kirik. Senno Georgi kirik ja sellest p ...

Sesniki

Sesniki on küla Võru maakonnas Setomaa vallas. Küla kuulub Tsätski nulka. Küla territooriumi lääne- ja keskosa jäävad Mustoja maastikukaitseala territooriumile. Kaitseala piires küla loodenurgas asub Tapetute mägi ehk Tapõdumägi, kus Saksa okupat ...

Säpina

Säpina on küla Võru maakonnas Setomaa vallas. Küla kuulub Raakva nulka või Tsätski nulka. Küla piires asuvad ka endised Helbi ja Porski küla. Külas asub ka Säpina tsässon. Säpinas on tegutsenud Ivan Kuusi tellisetehas. Samas lähedal teisel pool P ...

Tonja

Tonja on küla Võru maakonnas Setomaa vallas. Küla kuulub Poloda nulka. Tonja küla on järveäärsetel maadel tekkinud kalurite ja aiapidajate asula, millest ühele poole jääb Värska laht ja teisele poole Võporsova–Tonja metsapark. Tonja on olnud setu ...

Treski

Treski on küla Võru maakonnas Setomaa vallas. Varem oli selle asemel kaks küla: Suure- ja Väike-Treski. Küla kuulub Poloda nulka. Küla läbib Karisilla–Petseri maantee. Külas asub ka tsässon, mis on arvatud kultuurimälestiseks. Arheoloogiamälestis ...

Ulitina

Ulitina on küla Võru maakonnas Setomaa vallas Piusa jõe paremkaldal Eesti kagunurgas. Küla põhjaosas asus Ulitina karjamõisa keskus. Mõisahoones elas oma noorusaastatel luuletaja Elise Rosalie Aun. Pärast suurt metsatulekahju rajati 1964. aastal ...

Velna

Velna on küla Võru maakonnas Setomaa vallas Eesti-Venemaa piiri ääres. Küla kuulub Tsätski nulka. Külas paikneb kaks kääbast, mis on arvel arheoloogiamälestistena. Naaberkülas Podmotsal on kuus kääbast. Küla läbib Värska–Podmotsa tee. Tee ääres k ...

Voropi

Voropi on küla Võru maakonnas Setomaa vallas Piusa jõe põhjakaldal. Küla kuulub Raakva nulka. Küla läbib Matsuri–Sesniki tee. Küla idaosas asus pärast Eesti Vabadussõda rajatud Petseri lõunalaager, mis jäi Petseri laskevälja äärde. Laager oli 7. ...

Väike-Rõsna

Väike-Rõsna on küla Võru maakonnas Setomaa vallas Värska lahe idakaldal. Küla kuulub Tsätski nulka. Külas asub Värska Sanatoorium. Asulat läbib Värska sanatooriumi tee. Kultuurimälestisest asuvad küla territooriumil Sosnasaare asulakoht mälestis ...

Tsirgu mänd

Tsirgu mänd on looduskaitsealune mänd Võrumaal Setomaa vallas Tsirgu külas. Ümbermõõt umbes 3 m, kõrgus 12 m. Mänd asub vanal kalmistul, mis on kaitse all arheoloogiamälestisena. Nii nagu Meremäe männid, tähistab ka Tsirgu mänd ajaloolise kalmist ...

Verhulitsa Laudsi pettäi

Verhulitsa Laudsi pettäi ehk Laudsi pettäi on pühapuu Setomaal Värska aleviku lõunaosas Verhulitsa küla poole viiva tee ääres. Männi tüvi haruneb neljaks ja rahvapärimuse järgi on seda seletatud sellega, et küla rajamisel istutatud sinna kõrvuti ...