ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28

Ea Jansen

Ea Jansen oli eesti ajaloolane. Ta lõpetas 1941. aastal Tallinna 9. Keskkooli. Aastatel 1942–1949 õppis Tartu Ülikoolis / Tartu Riiklikus Ülikoolis ning lõpetas selle ajaloolasena. Samal aastal asus tööle Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut ...

Paul Johansen

Paul Johansen / 23. detsember) 1901 Tallinn – 14. aprill 1965 Hamburg) oli taani päritolu Eesti ja Saksa ajaloolane. Johansen sündis Tallinnas taanlasest maaparandusinseneri Jens Christian Johanseni perekonnas. Ta õppis Tallinna Toomkoolis ning l ...

Art Johanson

Art Johanson on eesti sõjaajaloolane ja õppejõud. Akadeemiliselt kuulub ta Korporatsioon Sakala liikmeskonda. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut juhatuse liige.

Raul Juursoo

Raul Juursoo on eesti ajaloolane. Ta lõpetas 1973. aastal kaugõppes Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna ajaloolasena. Ta kaitses väitekirja "Ehitus Eesti NSV-s 1940–1970: Organisatsioon, materiaal-tehniline baas ja tulemused" 1979. aa ...

Ivo Juurvee

Ivo Juurvee on eesti ajaloolane, kes uurib peamiselt luuretegevuse ajalugu. Juurvee lõpetas 1997. aastal Tallinna Reaalkooli, seejärel asus ta õppima ajalugu Tartu Ülikoolis, mille ta lõpetas 2002. aastal. 2003. aastal sai ta Kesk-Euroopa ülikool ...

Väino-Rahuleid Järv

Väino-Rahuleid Järv on eesti ajaloolane. Ta lõpetas 1949. aastal Valga 1. keskkooli ja 1955. aastal Tartu Ülikooli. Aastatel 1961–65 oli ajaloo instituudis aspirant. 1971. aastal kaitses ajaloo alal kandidaadikraadi väitekirjaga kodu-uurimise aja ...

Peeter Järvelaid

Peeter Järvelaid on eesti õigusteadlane ja ajaloolane, Tartu Ülikooli ja Akadeemia Nord õigusajaloo professor, 2010–2016 Tallinna Ülikooli professor, alates 2016 samas dotsent. 2018 Kasahstanis Almatõ oblasti pealinnas Taldõkorganis ülikooli tead ...

Indrek Jääts

Indrek Jääts on eesti etnoloog ja ajaloolane. Ta õppis Tallinna I Keskkoolis 1990. Lõpetas 1995. aastal Tartu Ülikool ajaloo teaduskonna cum laude. 1998 Tartu Ülikooli etnoloogiamagister, 2005 Tartu Ülikooli filosoofiadoktor. Töötanud teadurina T ...

Indrek Jürjo

Indrek Jürjo oli eesti ajaloolane ja arhivaar. Jürjo lõpetas 1974. aastal Tallinna 10. Keskkooli ning oli 1974–1976 sundajateenistuses Nõukogude armees. Aastal 1977 asus ta Tartu Riiklikku Ülikooli õppima ajalugu ning lõpetas 1983. aastal. 12. no ...

Merike Jürjo

Merike Jürjo on eesti ajakirjanik ja ajaloolane. Ta lõpetas 1983. aastal Tartu Riiklikus Ülikoolis ajaloo eriala. Ta töötas Eesti Televisioonis säilitusfondi juhatajana. Ajaloolasena osales ta Eesti Televisiooni saatesarja "Eesti aja lood" esimes ...

Juhan Kahk

Juhan Kahk oli eesti ajaloolane. Kahk sündis pangaametniku perekonnas. Juba varajases nooruses tärkas tal huvi ajaloo vastu, mis aastatega üha süvenes. Kahki esimeseks ametisooviks oligi saada ajaloolaseks, ehkki ta unistas ka kirjaniku elukutses ...

Kulno Kala

Kulno Kala oli eesti ajaloolane ja pedagoog. Ta lõpetas 1955. aastal Põltsamaa Keskkooli ning 1960. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloolasena. Ta kaitses Eesti NSV Teaduste Akadeemias 1970. aastal väitekirja "Eesti NSV elektrifitseerimise ajalu ...

Tiina Kala

Tiina Kala on eesti ajaloolane. Ta lõpetas 1991. aastal Tartu Ülikooli, 1997. aastal sai samas magistri- ja 2001. aastal doktorikraadi. Alates 1991. aastast töötab ta Tallinna Linnaarhiivis, kus tegeleb keskaja uurimisega. Ta on erilist tähelepan ...

Johannes Kalits

Johannes Kalits oli eesti sotsioloog. Ta lõpetas 1941. aastal Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja 1945. aastal Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna. Ta oli aastatel 1950–1953 M. V. Lomonossovi-nimelise Moskva Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonna aspi ...

Linda Kaljundi

Linda Kaljundi on eesti ajaloolane. Kaljundi õppis aastatel 1986–1997 Pirita Majandusgümnaasiumis ning asus seejärel Tartu Ülikooli ajalugu õppima. 2002. aastal sai ta bakalaureuse- ja 2005. aastal magistrikraadi. 2014. aastal kaitses ta Helsingi ...

Ken Kalling

Ken Kalling on eesti teadusajaloolane. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat ja arheoloogiat. Ta on töötanud Eesti Maaülikoolis ja Tartu Ülikoolis teaduri ja õppejõuna. Ta on põhjalikumalt tegelenud meditsiiniajalooga, sealhulgas eugeenika aja ...

Aldo Kals

Aldo Kals on eesti ajaloolane. Uurinud põhjalikult Eesti pimedate ja tüflopedagoogika ajalugu. Kals õppis Pärnu-Jaagupi Keskkoolis ja Tartu Emajõe koolis, Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo osakonnas 1967–1972. Ta kaitses 1984 ajalookandidaadi "Eesti ...

Toomas Karjahärm

1970–1975 oli ta nooremteadur Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis, 1972–1990 õppejõud, 1984. aastast professor, pedagoogikateaduskonna dekaan ning marksismi-leninismi kateedri juhataja Tallinna Riiklikus Konservatooriumis. Alates 1990 ...

Otto Karma

Otto Karma oli eesti majandusajaloolane. Ta lõpetas 1933. aastal Tallinna Linna Poeglaste Gümnaasiumi, 1936. aastal Antwerpenis kõrgema kaubandusinstituudi ja 1949. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloolasena. 1956. aastal kaitses ta ajalookandid ...

Andres Kasekamp

Andres Ilmar Kasekamp on eesti ajaloolane ja politoloog. Kasekamp sündis pagulaste perekonnas ning sai hariduse Kanadas. 1989. aastal lõpetas ta Toronto ülikooli ajaloolasena, 1990. aastal sai ta samast magistrikraadi. 1996. aastal sai ta Londoni ...

Kadi Kass

Kadi Kass on setu päritolu eesti ajaloolane. Ta lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna. Korporatsioon Filiae Patriae vilistlane. Ajaloolasena on ta peamiselt uurinud Lõuna-Eestit ja Setumaad. Ta on ka Õpetatud Eesti Seltsi sekr ...

Katrin Kello

Katrin Kello on eesti ajaloolane ja ühiskonnateadlane. Kello on lõpetanud Tartu Ülikooli cum laude ajaloo erialal 2000. aastal. Magistrikraadi sai ta samas ajaloo erialal 2003. aastal. 2014. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis doktorikraadi väiteki ...

Ahto Kennik

Ahto Kennik oli eesti ajaloolane. Ta lõpetas 1951. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1956. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal. Ta õppis aastatel 1960–1963 Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi aspirantuuris, kaitses 1972. aastal väitekirja " ...

Feliks Kinkar

Feliks Kinkar oli eesti ajaloolane. Ta lõpetas 1947. aastal Rakvere Õpetajate Seminari, 1949. aastal Tallinna Õpetajate Instituudi ajaloo-osakonna ning 1951. aastal Leningradi A. J. Herzeni nimelise Riikliku Pedagoogilise Instituudi ajalooteadusk ...

Toivo Kitvel

Toivo Kitvel on eesti tööstuspsühholoog, lennundusajaloolane ja aimekirjanik. Toivo Kitvel on olnud Tallinna Tehnikaülikoolis psühholoogiaõppejõud. Kitvel on kirjutanud raamatuid ja artikleid psühholoogiast, Eesti lennunduse ajaloost ning biograa ...

Jüri Kivimäe

Jüri Kivimäe on eesti ajaloolane ja arhivaar. Kasvas üles Tootsis. Pärast algkooli lõpetamist Tootsis õppis aastatel 1962–1965 Pärnu 1. Keskkoolis ja seejärel aastatel 1965–1970 Tartu Riiklikus Ülikoolis, kust ta sai ajaloolase ja ajalooõpetaja k ...

Urmas Klaas

Urmas Klaas on lõpetanud Räpina Keskkooli 1989 ning Tartu Ülikooli ajaloo erialal 1994 cum laude. Ta on ajaloomagister Tartu Ülikool 1998, magistritöö "Õigeusu kirik Lõuna-Eestis 1848–1917. Halduskorraldus ja preesterkond".

Olaf-Mihkel Klaassen

Olaf-Mihkel Klaassen oli eesti ajaloolane. Ta lõpetas 1947. aastal Viljandi 2. Keskkooli ja õppis 1947–1952 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonnas, 1960 lõpetas ajaloo-keeleteaduskonna. 1970. aastal sai ta ajalooteaduste kandidaadi kraadi töög ...

Richard Kleis

Richard Adolf Kleis oli eesti ajaloolane ja filoloog. Kleis õppis aastatel 1907–1915 Tallinnas Nikolai I Gümnaasiumis hilisem Tallinna I Keskkool, lõpetades selle kuldaurahaga. Tema koolivennaks oli Peeter Tarvel, kes sai tema heaks sõbraks ning ...

Kaspar Kolk

Kaspar Kolk on eesti klassikaline filoloog, ajaloolane ja tõlkija. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis ajalugu ja klassikalist filoloogiat, lõpetanud 1996. aastal klassikalise filoloogina. 1996–1999 oli magistriõppes. Ta on tegutsenud peamiselt vabakut ...

Jaan Konks

1923–1924 Tartu Ülikool, õigusteaduskond 1917–1922 Pärnu Linna Ühisgümnaasium 1924–1929 Tartu Ülikool, ajalugu 1923 Läänemaa Ühisgümnaasium Eesti Üliõpilaste Seltsi liige.

Kurmo Konsa

Kurmo Konsa on eesti ajaloolane ja bioloog. Konsa õppis 1984–1992 Tartu Ülikoolis bioloogiat ja sai diplomi biokeemia erialal, 1993. aastal sai ta magistrikraadi MSci mikrobioloogias. 1994–1996 õppis ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning omandas ...

Kaarel Kotsar

Kaarel Kotsar sündis metsavahi perekonnas. Alghariduse sai ta Konguta algkoolis, hiljem jätkas haridusteed Tartu Poeglaste Gümnaasiumi reaalkoolis ja Tartu Õpetajate Seminaris. Aastal 1941 saadeti ta Kaagvere lastekodu kasvandike hooldajana sõja ...

Juhan Kreem

Juhan Kreem on eesti ajaloolane ja arhivaar. Kreem omandas keskhariduse Tallinna 10. Keskkoolis ja õppis aastatel 1989–1993 Tartu Ülikoolis ajalugu. Akadeemiliselt on ta Eesti Üliõpilaste Seltsi liige. Seejärel täiendas ta end Kesk-Euroopa Ülikoo ...

Mai Krikk

Mai Krikk on eesti ajaloolane, politseimuuseumi rajaja. 1971. aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja arhiivitöötaja erialal. Pärast seda töötas 22 aastat ühiskonnateaduste õppejõuna ja kaks aastat politse ...

Kalle Kroon

Vanamölder, Kaarel. Maanõunik Otto Fabian von Wrangelli Eesti-ja Liivimaa kroonika käsitlusvõimalustest. Magistritöö, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, ajaloo ja arheoloogia instituut, ajaloo eriala. Tartu, 2007, lk 12 Lindenskoug, Susanna Sjö ...

Hans Kruus

Hans Johannes Kruus oli eesti ajaloolane ja poliitik, Tartu Ülikooli Eesti ja põhjamaade ajaloo professor, Tartu Ülikooli prorektor 1935-1938, rektor 1940-1941 ja 1944, Eesti NSV Teaduste Akadeemia esimene president aastatel 1946-1950.

Tarmo Kulmar

Tarmo Kulmar on teoloogiadoktor, Tartu Ülikooli usuteaduskonna võrdleva usuteaduse korraline professor. Aastatel 1998–2001 oli Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaan.

Olaf Kuuli

Olaf Kuuli oli Eesti ajaloolane. Ta lõpetas 1947. aastal Tallinna 1. Keskkooli ja 1955. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal. Ajaloodoktor aastast 1974. Kuuli töötas aastail 1959–1965 EKP Partei Ajaloo Instituudi teadurina, siis 1968–199 ...

Lea Kõiv

Lea Kõiv on eesti ajaloolane ja arhivaar, alates 1996. aastast Tallinna Linnaarhiivi juhataja asetäitja. Astus Tartu Ülikooli 1979 ja lõpetas selle ajaloo erialal 1984. Ta kaitses 2006. aastal magistritöö "Johannes Gutslaff ja tema "Lühike teade ...

Mait Kõiv

Mait Kõiv on eesti ajaloolane, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi õppejõud. Ta kaitses 1992. aastal magistritöö "Charillos of Sparta and Pheidon of Argos. A Study in the Beginning of Greek Tyranny". 2003. aastal kaitses doktori ...

Johan Kõpp

Johan Kõpp oli eesti usuteadlane, ajaloolane ja haridustegelane. Tartu Ülikooli rektor 1928–1937 ning Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku piiskop 1939–1957, alates 1944 eksiilis Rootsis ja peapiiskop 1957–1964. Asutava Kogu ja I Riiginõukogu liige.

Enn Küng

Enn Küng on eesti ajaloolane ja Tartu Ülikooli õppejõud. Küng õppis aastatel 1982–1988 Tartu Riiklikus Ülikoolis ajalugu. 1992. aastal sai sealt magistrikraadi ja 2001. aastal doktorikraadi. Aastatel 1992–2005 töötas ta Eesti Ajalooarhiivis. Alat ...

Ain Kütt

Ain Kütt on õppinud Tartu Ülikoolis ajalugu, suunitlusega Eesti ajaloole. Pärast õpinguid läks Kütt tööle Vargamäele A. H. Tammsaare muuseumi juhiks. Alates 2006. aastast juhib ta RMK Sagadi mõisa muuseumi.

Eduard Laaman

Eduard Laaman küla, Tauria kubermang, Krimm – 1. september 1941 Kirovi vangla, Kirovi oblast) oli eesti ajakirjanik, ajaloolane ja ühiskonnategelane. Ta sündis Krimmi väljarännanud talupidaja Hindrek Laamani perekonnas. Osales veebruarirevolutsio ...

Mart Laar

Mart Laar on Eesti poliitik, ajaloolane ja kirjanik. Aastatel 1992–1994 ja 1999–2002 oli ta Eesti peaminister. Ta on olnud Eesti Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee liige ning kuulunud alates 1992. aastast kõikidesse Riigikogu koosseisudesse. Aast ...

Evald Laasi

Evald Laasi lõpetas aastal 1955 Tartu Riikliku Ülikooli ajaloolasena. Ta kaitses aastal 1967 ajalookandidaadi väitekirja. Ta töötas teadurina aastatel 1961–1969 ja 1987–1991 Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis, aastatel 1969–1980 EKP Kesk ...

Janet Laidla

Laidla õppis aastatel 2000–2004 Tartu Ülikoolis ajalugu ning omandas seejärel magistrikraadi nii Leuveni Katoliiklikus Ülikoolis 2005 kui ka Tartus 2006. Seejärel astus ta Tartu Ülikoolis ka doktoriõppesse. 2017. aastal kaitses ta doktorikraadi v ...

Margus Laidre

Margus Laidre lõpetas 1982. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloolasena ja kaitses 1987. aastal samas ajalooteaduste kandidaadi kraadi. 2000. aastal sai ta filosoofiadoktoriks.

Leo Laks

Leonhard Laks oli eesti ajaloolane, kirjanik ja tõlkija, ENSV parteitöötaja. Ta on maetud Tallinna Metsakalmistule.