ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 287

Keskmine riik

Keskmise riigi alguseks peetakse tavaliselt ühtse Egiptuse riigi taastamist Mentuhotep II ajal 11. dünastia keskpaigas. Pärast ühendatud Egiptuse lagunemist I vaheperioodil oli võim jagunenud väikekuningate vahel, ent 10. dünastia lõpus kujunes v ...

Džoser

Džoser oli Vana-Egiptuse Vana riigi 3. dünastia teine kuningas. Tema valitsemisaeg langes umbkaudu aastatesse 2668 kuni 2649 või 2720 kuni 2700 eKr. Tema isa oli 2. dünastia kuningas Hasehemui. Torino kuningatepapüüruse järgi kestis tema valitsus ...

Fu Xi

Fu Xi ehk Fuxi) ehk Pao Xi) ehk Tai Hao) oli Hiina legendaarne esimene keiser, esimene kolmest müütilisest Vana-Hiina monarhist). Ta olevat elanud 197 aastat ja valitsenud 115 aastat või 116 aastat. Tema abikaasana kujutati sageli tema õde, jumal ...

Imhotep

Imhotep ; u 2650–2600 eKr; egiptuse keeles ỉỉ-m-htp *jā-im-hātap ehk "see, kes tuleb rahus") oli vanaegiptuse riigimees ja mitmekülgne teadlane - polühistor, kes teenis 3. dünastia kuninga Džoseri ajal valitsusjuhina ja päikesejumala Ra ülemprees ...

Sargon

Sargon ehk Sargon I oli Akadi riigi looja, kes võis valitseda aastatel 2340–2284 e.m.a. Ta muutus Mesopotaamias ideaalse valitseja sümboliks, olles seega analoogne Karl Suure staatusega keskajal. Sargon oli Sumerist põhja poole jäävate alade vali ...

Bütsantsi-Araabia sõjad

Mediina valitseja Muhammad rakendas oma vastaste vastu ka relvajõudu ja aastatel 624–630 peetud võitluses alistas ta Meka ning muutis selle islami usukeskuseks; seejärel allutas ta enamiku beduiini hõime, pannes aluse kalifaadile. Ühinenud araabi ...

Läänegoodid

Läänegoodid olid üks kahest gooti rahvuse põhiharust idagootide kõrval. Goodid olid osa germaani hõimude hulgast, kes liikusid läbi Rooma riigi hilisantiikajal või Suure rahvasterände ajal. Läänegoodid sisenesid Rooma riiki 376. aasta eel ja järe ...

Testimonium Flavianum

Testimonium Flavianum on umbes 93/94 kirjutatud lõik Josephus Flaviuse kreekakeelsest teosest, mis on tuntud ladinakeelse pealkirja "Antiquitates Judaicae" all, 18. raamatust ning lõik 20. raamatust. Need lõigud mainivad Jeesust ning osutavad sel ...

Idagoodid

Idagoodid olid gootide haru, germaani hõim, kellel tekkis 3. sajandil pKr suur riik Mustast merest põhja pool ja kes 5. sajandi lõpul rajasid Theoderich Suure juhtimisel kuningriigi Itaalias. Tungides Läänemerest lõuna poole, rajasid idagoodid, s ...

Markianos Herakleast

Markianos Herakleast oli hilisantiigi hellenistlik geograaf. Markianos mainib oma teostes muuhulgas Eestile lähedast jõge nimega Turuntes kreeka Тουρουντης, mille asukoht on tänini teadmata. Ptolemaiose ja Markianose järgi sai Turuntes alguse Rip ...

Filosoofia lohutus

"Filosoofia lohutus" on Anicius Manlius Severinus Boethiuse filosoofiline teos, mille ta kirjutas umbes aastal 524. Seda on kirjeldatud kui tähtsaimat ja mõjukaimat teost keskaegses Läänes ning seda peetakse viimaseks teoseks, mida saab nimetada ...

Gooti sõda

Gooti sõda Ida-Rooma riigi ja Idagootide kuningriigi vahel peeti aastatel 535–554 Itaalias, Dalmaatsias, Sardiinias, Sitsiilias ja Korsikal. See on üldiselt jaotatud kahte faasi. Esimene faas kestis aastatel 535–540 ja lõppes Ravenna langemisega ...

Jordanes

Jordanes. Jordanes valiti selleks tööks tema tuntud ajaloohuvi ta töötas Rooma ajaloo kallal, tabava sõnakasutuse ning ta enese goodi päritolu tõttu. Ta oli olnud kõrgema järgu notarius ehk sekretär Rooma väikeses klientriigis Möösias, mis asus t ...

Covadonga lahing

Covadonga lahing oli esimene kristlaste poolt Pürenee poolsaarel võidetud lahing pärast moslemitest mauride Hispaania invasiooni aastal 711. Lahing toimus tõenäoliselt 722. aasta suvel Covadongas. See lõi aluse Astuuria kuningriigi tekkele ning p ...

Musica enchiriadis

"Musica enchiriadis" on 9. sajandil kirjutatud käsikirjaline muusikateoreetiline traktaat organumi laulmisest, st mitmehäälsest laulust. See käsiraamat on mitmehäälsuse varaseim käsitlus õhtumaade muusikaloos ja mõeldud andma praktilisi juhiseid ...

Sineus

Sineus oli varjaag, kes kutsuti Nestori kroonika andmetel 859. aastal idaslaavlasi valitsema. Ta asus Belozerskisse ja valitses oletatavalt valdusi praeguse Venemaa, Eesti ja Läti aladel. Truvor suri kroonika andmetel mõni aasta hiljem umbes 862 ...

Truvor

Truvor oli varjaag, kes kutsuti Nestori kroonika andmetel 859. aastal idaslaavlasi valitsema. Ta asus Irboskasse ja valitses oletatavalt valdusi praeguse Venemaa, Eesti ja Läti aladel. Truvor suri kroonika andmetel mõni aasta hiljem umbes 862 jär ...

1060. aastad

1060. aastad 1060. aastad on aastad 1060–1069 pKr. Sajandid: 10. sajand - 11. sajand - 12. sajand Kümnendid: 1010. aastad 1020. aastad 1030. aastad 1040. aastad 1050. aastad - 1060. aastad - 1070. aastad 1080. aastad 1090. aastad 1100. aastad 111 ...

Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum

Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificium ", tõlkes Hamburgi kiriku piiskoppide teod ", on Bremeni Adama ajavahemikus 1073–1076 koostatud neljaosaline kroonika. See on üks tähtsaim allikaid keskaegse Põhja-Euroopa kohta ja on ühtlasi vanim kirja ...

Codex Calixtinus

"Codex Calixtinus" on 12. sajandist pärit käsikirjakogumik, mida on hiljem korduvalt ümber kirjutatud ladinakeelse pealkirja "Liber Sancti Jacobi" all, Euroopast on leitud umbes 200 koopiat. Autorsus on sissejuhatusele tuginedes ekslikult omistat ...

Jaufré Rudel

Jaufré Rudel on üks tuntumaid Provencei trubaduure, seda eelkõige tänu keskajast pärit sentimentaalsele eluloojutustusele oksitaani keeles vida elu, mis arvatavasti ei toetu mitte faktidele, vaid lähtub selle asemel luuletaja tekstidest. Elulugu ...

Kolmas ristisõda

Rooma paavst Gregorius VIII valitsemisajal jõudsid Itaaliasse uudised Hattini lahingust ja Jeruusalemma langemisest. Gregorius VIII avaldas 29. oktoobril 1187 bulla "Audita tremendi", milles kutsus katoliiklasi alustama ristisõda. Paavst saatis l ...

Teine ristisõda

Teine ristisõda kuulutati välja 1145. aastal pärast seda, kui Edessa krahvkond, üks suurimaid ristisõdijate riike, mis oli rajatud pärast Esimest ristisõda, langes Seldžuki päritolu Zengidi dünastiast Mosuli, Aleppo, Hama ja Edessa valitsejast at ...

Batu-khaan

1235. aastal asus arvatavasti 20 000 – 40 000-meheline mongolite sõjavägi Karakorumist teele, liikudes tärkava rohu järel läbi praeguse Kasahstani, edasi üle Volga jõe ja hävitas järgmisel aastal Volga bulgarite riigi. Eelneva mongolite sõjakäigu ...

Cantiga de amigo

Cantiga de amigo ɐˈmiɣu", galeegi, ka cantiga damigo, sõna-sõnalt "sõbralaul" või "laul sõbrast", on üks keskaegse lüürilise luule žanre. See on pärit Pürenee poolsaare loodenurgast, Galiciast. Seda eristab teistest keskaegse luule žanridest läht ...

Cantigas de Santa Maria

"Cantigas de Santa Maria" on 13. sajandist pärinev laulukogumik. Selles on 420 cantiga t koos nootidega, kirjutatud keskaegses galeegi keeles Kastiilia kuninga Alfonso X Targa valitsusajal 1221–1284 ja autorsus ongi sageli talle omistatud. See on ...

Suvekaanon

Suvekaanon on 13. sajandi keskpaigast pärinev, kokku kuuele häälele mõeldud inglise ringkaanon, mille üleskirjutus asub ühes käsikirjakogumikus Briti Raamatukogu kollektsioonis. Kaanon on kirjutatud keskinglise keeles Wessexi murdes ja selle auto ...

Canterbury lood

"Canterbury lood" on 24-st jutustusest koosnev kogumik, mille autoriks on 14. sajandi inglise kirjanik Geoffrey Chaucer. Kogumik koosneb "Üldisest proloogist" ja sellele järgnevatest lugudest, mida tegelaskujud teekonnal Canterburysse üksteisele ...

John Hawkwood

John Hawkwood, itaalia nimega Giovanni Acuto, oli palgasõdurite kapten, kes 30 aasta vältel tegutses 14. sajandi sõdades Itaalias.

Kolmevalitsus

"Kolmevalitsus" on Hiina 14. sajandi kirjaniku Luo Guanzhongi ajalooline romaan, üks Hiina kirjanduse kanoonilisi tähtteoseid. Kirjutamisajast tuhatkond aastat varasemal "Kolme kuningriigi kroonikal" põhinev raamat kirjeldab Hani dünastia languse ...

Llibre Vermell

Llibre Vermell, ka Llibre Vermell de Montserrat on Kataloonias Montserrati mäel asuva benediktlaste kloostri raamatukogus hoitav käsikirjakogumik, mis muude vagade tekstide hulgas sisaldab kümmet laulu koos nootidega. Käsikiri on koostatud 14. sa ...

Saja-aastane sõda

Saja-aastane sõda oli konflikt Prantsusmaa kuningriigi ja Inglismaa kuningriigi vahel. Sõja ajendas Inglismaa kuninglike abielude tagajärjel kujunenud pretensioon Prantsusmaa trooni järele. Edward III arvates oli peale Kapetingide pealiini 1328. ...

Domenico da Piacenza

Domenico da Piacenza, ka Domenico da Ferrara oli 15. sajandi Itaalia tantsuõpetaja ja tantsuteoreetik, vanima teadaoleva tantsuõpiku "De arte saltandi et choreas ducendi" autor ja esimene nimepidi tuntud tantsumeister üldse. Tema õpilased olid ka ...

Guglielmo Ebreo da Pesaro

Guglielmo sündis arvatavasti Pesaros 1420. aasta paiku, võib-olla Pesaro õukonda Sitsiiliast tulnud juudi soost Moysese või Musetto nimelise tantsumeistri peres. Guglielmol oli ka vend Giuseppe, kes oli samuti tantsuõpetaja. 1433. aasta paiku alu ...

Rooside sõda

Rooside sõda oli sõdade seeria Plantagenetide dünastiasse kuuluva Lancasteri ja Yorki suguvõsa vahel Inglise trooni üle. Mõlemad suguvõsad olid kuninga Edward III järeltulijad. Kokkupõrget hakati nimetama Rooside sõjaks, kuna Lancasteri suguvõsa ...

Voynichi käsikiri

Voynichi käsikiri on ebaselge päritoluga, tundmatus keeles ja kirjas käsikirjaline illustreeritud raamat, mida peetakse pärinevaks 15. või 16. sajandist. Paljud krüptoloogid on püüdnud selle sisu seni tulemusteta dešifreerida. Käsikiri on nime sa ...

Hugenotisõjad

Hugenotisõjad ehk hugenottide sõjad olid kodusõjad Prantsusmaa kuningriigis, mida pidasid 16. sajandi teisel poolel hugenotid ja katoliiklased. 8 ususõda aastatel 1562–1598, peeti Lõuna-Prantsusmaa aadlikest kalvinistide hugenottide ja kodanlaste ...

Livio Lupi da Caravaggio

Otsustades tema nime järgi, võis ta olla sündinud Põhja-Itaalias Lombardias Caravaggios, mis oli 16. sajandi lõpul ja 17. sajandi algul Hispaania võimude kontrolli all. Oma päritolule viitab ta ka oma traktaadi esimesel leheküljel.

Teadusrevolutsioon

Teadusrevolutsioon oli 16. ja 17. sajandil etapp teaduse arengu ajaloos, mille kestel uued ideed ja teadmised füüsikas, astronoomias, bioloogias, meditsiinis ja keemias viisid antiik- ja keskaegsetel vaadetel põhineva teaduse uude järku – moodsas ...

Eetika (Spinoza)

"Eetika" on hollandi juudi filosoofi Baruch Spinoza postuumselt avaldatud ladinakeelne filosoofiline teos, mis esitab Spinoza eetikateooria aksiomaatilisel kujul, eeskujuks Eukleidese geomeetriaraamat "Elemendid". Esimese osa alguses määratleb Sp ...

Galilei protsess

Galilei protsess oli 1610. aasta paiku alanud sündmuste jada, mille käigus Galileo Galilei, kes pooldas Mikołaj Koperniku heliotsentristlikku astronoomiat, sattus konflikti aristotelliku maailmavaatega, mida toetas katoliku kirik. 1610. aastal av ...

Giornale de Letterati (Rooma)

Giornale de Letterati oli ajakiri, mis ilmus 1668. aastast Roomas. Selle rajas kvartalikirjana preester Francesco Nazzari. 1675. aastast ilmus see kahes versioonis, mida mõlemat trükiti Roomas sama pealkirja all: kuukirjana jätkas seda algne trük ...

Kolmekümneaastane sõda

Kolmekümneaastane sõda oli sõda, mis peeti 1618–1648 põhiliselt Saksa-Rooma riigi territooriumil Kesk-Euroopas, kuid milles osales enamik Euroopa riikidest. Sõjal oli palju põhjuseid, kuid üheks peamistest oli konflikt protestantismi ja katoliikl ...

Punase kambri unenägu

Punase kambri unenägu on Hiina kirjaniku Cao Xueqini kirjutatud romaan, üks hiina neljast klassikalisest romaanist. See kirjutati Qingi dünastia ajal, 18. sajandi keskel. "Punase kambri unenägu" peetakse Hiina kirjanduse üheks tippteoseks. Romaan ...

Historitsism

Historitsism on peamiselt arhitektuuris ja maalikunstis esinenud, möödunud ajastute kunstistiilide ajaloolist taasteket kujutanud ja matkinud kunstisuund 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Keiserlikku miljööd loovaid historitsistlikke uus- ehk ...

Imperialism

Imperialism on mitmetähenduslik sõna. Üldiselt mõistetakse imperialismi all ühe riigi enesekeskset poliitikat oma võimu- ja mõjupiirkonna laiendamiseks. Selleks on võimalik luua koloniaalmaid ja protektoraate. Sellist tegevust nimetatakse ka kolo ...

Juugend

Juugend oli ornamentaalne kujutava, tarbe- ja dekoratiivkunsti, arhitektuuri ja sisekujunduse stiil, mille kõrgaeg oli aastail 1890–1914. Seda iseloomustab looduslike motiivide, eriti lillede ja muude taimede fantaasiaküllane stiliseeritud kujuta ...

Koloniaalimpeeriumid

Koloniaalimpeeriumid tekkisid Euroopa suurte maadeavastuste perioodil, mis algas, kui kõige võimsamad ja arenenumad mereriigid hakkasid omavahel vallutuste nimel konkureerima, eesrinnas Portugali ja Hispaaniaga 15. sajandil. Algse initsiatiivi an ...

19. sajandi muusika

19. sajandi muusikaelu ja muusikast mõtlemist mõjutasid järgmised asjaolud: arenes välja kaasaegne kirjandusteadus alguse sai religioonide ja rahvaste mütoloogia uurimine arenes välja muusikakriitika, milles mängisid suurt rolli helilooja Robert ...

Prizreni liiga

Albaania rahva õiguste kaitse liiga oli albaania poliitiline organisatsioon, mis asutati 5. jaanuaril 1877. Liiga alustas ametlikku tegevust Prizreni vanalinnas 10. juunil 1878. Linn asus tollal Osmanite riigi territooriumil Kosovo vilajetis.