ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 292

Arhiivikirjeldamine

Arhiivikirjeldamine on toimingute kompleks, mille käigus luuakse arhiivimoodustaja ja selle arhiivi täpne esitus arhivaalide säilimise, haldamise ja kasutamise võimaldamiseks. Arhiivikirjeldamine lihtsustab juurdepääsu dokumentidele nende säilita ...

Arhiivinimistu

Arhiivinimistu on arhiivikirjelduste kogum, mis on arhivaalide peamine otsi- ja juurdepääsuvahend. Arhiivikirjeldus esitatakse reeglina ühes nimistus, kuid erandina võib keerukale arhiivile koostada mitu nimistut. Samuti on otstarbekas avada uus ...

Arhivaal

Arhivaal on dokument, millele avalik arhiiv on hindamise tulemusena andnud arhiiviväärtuse. Arhivaal on osa rahvuslikust kultuuripärandist ning seda säilitatakse püsivalt. Arhivaal võib olla näiteks kiri, arveraamat, aruanne, foto, joonis või kaa ...

Digitaalarhiivindus

Digitaalarhiivindus on arhiivinduse haru, mis tegeleb digitaalsete andmete alalise säilitamisega. Digitaalsete dokumentide kasutatavus sõltub tehnoloogiast ja selle muutustest. Seega on üks olulisemaid probleeme, millele digitaalsete dokumentide ...

Digiteerimine

Digiteerimine ehk digimine ehk digitaliseerimine on füüsilise objekti või analoogmaterjali digitaalsele kujule viimine. Selle käigus teisendatakse analoogobjekt digitaalseks signaaliks, 1-de ja 0-de jadaks, mis on arvutile loetav. Digiteerimise k ...

Dokumentide loetelu

Dokumentide loetelu on dokumendihalduse alusdokument, mis on abiks asutuse dokumentide säilitusväärtuse määramiseks. Asutus kehtestab oma tegevuse käigus loodud või saadud dokumentide haldamiseks dokumentide loetelu, mis sisaldab vähemalt liigitu ...

Juurdepääs

Juurdepääs on arhiivinduses kasutatav termin, mis tähistab demokraatlikes riikides põhiseadusega tagatud ligipääsu ametlikele dokumentidele. Juurdepääs dokumentidele on üks osa kodanikuõigustest ja -vabadustest ja üheks vaba mõttevahetuse tingimu ...

Provenientsipõhimõte

Provenientsipõhimõte ehk päritolupõhimõte on arhiivinduse põhimõte, kus ühe arhiivimoodustaja tegevuse tulemusena loodud või saadud arhivaalid kuuluvad kokku ja neid ei segata teistsuguse päritoluga arhivaalidega. See tagab arhiivi kadudeta säili ...

Riigiarhiiv

Riigiarhiiv on riiklik keskarhiiv, kus kogutakse, säilitatakse ja süstematiseeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse dokumente. Riigiarhiiv võib olla samane või erinev rahvusarhiivist, millesse kuuluvad ka riigi territooriumi ja selle elanike koh ...

Säilik

Säilik on alusüksus arhiivihalduses. See on üksikarhivaal või arhivaalide kogum. Arhiivi füüsilise korrastamise käigus moodustatakse toimikutesse kogunenud arhivaalidest säilikud. Füüsilise korrastamise käigus eemaldatakse mittearhiiviaines: meta ...

Säilitamine (arhiivindus)

Säilitamine on arhiivinduses nimetus kõigi tegevuste kohta, mille eesmärk on aeglustada säilikute vananemist, takistada nende lagunemist ja pikendada seeläbi kogude kasutusaega. Säilitamisel on kaks teineteisega tihedalt seotud ja samas vastuolul ...

Säilitustähtaeg

Säilitustähtaeg on lühim aeg, mille jooksul dokumenti tuleb säilitada, ja mis väljendatakse tavaliselt aastates või alatisena. Säilitustähtaeg oleneb dokumendi väärtusest. Enim kasutatud säilitustähtajad on 3 aastat, 5 aastat, 10 aastat, 55 aasta ...

United States National Recording Registry

USA Riiklik Salvestiste Register ehk United States National Recording Registry ehk The National Recording Registry on 2000. aastal USA Riikliku Salvestiste Säilitamise Nõukogu poolt koostatud register, kuhu valitakse salvestised, mis "on kultuuri ...

Veebiarhiveerimine

Veebiarhiveerimine on tegevus, mille käigus kogutakse veebimaterjali, et tagada selle digitaalne säilitamine, et teadlased, ajaloolased ja teised saaksid seda ka pärast internetist kadumist kasutada. Enamasti kasutavad veebiarhiveerijad suure inf ...

Bonistika

Bonistika on 20. sajandi alguses numismaatikast eristunud ajalooteaduse haru, mis uurib finantsajalugu rahatähtede, boonide, assignaatide, obligatsioonide, panga- ja kassatähtede jms põhjal. Bonistikaga tegelevaid ka harrastuskogujad, keda nimeta ...

Tsemendivabriku "Port-Kunda" võlatähikud

Tsemendivabriku "Port-Kunda" võlatähikud anti välja Kunda tsemendivabriku poolt Saksa okupatsiooni algul, 20. augustil 1941. Võlatähikute väljaandmise põhjuseks oli sularahapuudus pärast NSV Liidu riigipanga Rakvere osakonna evakueerimist 6. augu ...

Egüptoloogia

Egüptoloogia on Vana-Egiptuse ajalugu ja kultuuri ning kopti keelt ja kultuuri uuriv teadusharu. Egüptoloogiat viljelevad egüptoloogid. Kuigi Vana-Egiptuse vastu on huvi tuntud juba antiikajast saadik, saab egüptoloogiast rääkida alates egiptuse ...

Rosetta kivi

Rosetta kivi on aastast 196 eKr pärinevate raidkirjadega basaltplaat, mille leidsid 1799 Egiptusest Rashīdi linna lähedalt Prantsuse ohvitserid. Aastal 1801 anti see sõjasaagina üle Suurbritanniale. Praegu hoitakse seda Briti Muuseumis. Kivil on ...

3dfx

3dfx Interactive oli ettevõte, mis spetsialiseerus 3D-graafikaprotsessorite ja hiljem juba videokaartide valmistamisele. Tegemist oli oma valdkonna teerajajaga 1990. aastate lõpust 2000. aastate alguseni, kuid firma sattus ühte kõige kõrgema prof ...

Air Mauritanie

Air Mauritanie oli 1962. aastal asutatud Mauritaania rahvuslik lennufirma. 2007. ei suutnud lennufirma maksta oma kahe liisitud lennuki eest ja firma läks pankrotti. Mauritaanial on nüüd uus lennufirma, milleks on Mauritania Airways.

Armavia

Armavia oli Armeenia suurim lennufirma. Selle peakorter asus Jerevani lähedal Zvarthnotshis. Armavia asutati 1996. aastal ja alustas lende 2001. aastal. 2003. aastal ostis Venemaa firma Siberia Airlines nüüd S7 Airlines 68% Armavia aktsiatest. 20 ...

Flash Airlines

Flash Airlines ehk Flash Air oli tšarterlendudega tegelev Egiptuse eralennukompanii, mille kontor asus Kairos ja mis oli osa turismifirmast Flash Group. Viimane on asutatud 1985. aastal ja omab autosid, kruiisilaevu ja restorani Kairos.

Fortschritt

VEB Fortschritt oli Saksa Demokraatliku Vabariigi riiklik põllumajandustehnika tootmiskoondis, mis asus Neustadt in Sachsenis. Koondis tegutses aastatel 1951–1991, kuni see erastati ning kandis nime MDW Fortschritt. 1997. aastal ühines Case IH ko ...

Fujitsu Siemens Computers

Fujitsu Siemens Computer B.V. oli Jaapani ning Saksamaa IT-tarnija ja viimane maailmamastaabis Euroopa ja Saksa osalusega arvutitootja. Ettevõte asutati 1999. aastal 50/50 osalusega ühisettevõttena Jaapani Fujitsu Limited ja Saksamaa Siemens AG v ...

Loki Software

Loki Software, Inc. on nüüdseks välja surnud Ameerika Ühendriikide tarkvarafirma Tustinis, Californias, mis on portinud mitmeid Microsoft Windowsi arvutimänge Linuxi platvormile. Loki Software asutati augustis 1998 Scott Draekeri poolt ja suleti ...

Micro Instrumentation and Telemetry Systems

Micro Instrumentation and Telemetry Systems oli Ameerika Ühendriikide ettevõte, mille asutasid 1969. aastal New Mexicos Albuquerques Ed Roberts ja Forrest Mims. MITS alustas 1971. aastal elektrooniliste kalkulaatorite tootmist ja 1975. aastal per ...

Rolls-Royce Limited

Rolls-Royce Limited oli Suurbritannia luksusautode ja hiljem lennukimootorite tootmise ettevõte, mis asutati 1904. aastal Charles Rolls ja Henry Royce partnerluse kaudu. Esimese maailmasõja ajal hakkas ettevõte tootma lennukimootoreid. 1940. aast ...

Vene-Ameerika Kompanii

18. sajandi keskpaigas alustas Venemaa maadeavastusreiside suunamist seni veel suhtelistelt tundmatusse Kaug-Itta. Esimene keiser Peeter I poolt saadetud maadeavastaja oli Vitus Bering, kellel keiser käskis uurida Kaug-Ida alasid ning leida tee I ...

Vostokneftedobõtša

Vostokneftedobõtša oli Nõukogude Liidus 1930. aastatel eksisteerinud riiklik ühendus, mis koondas NSV Liidu idaaladel nafta tootmisega tegelevaid ettevõtteid. Sellesse kuulus kokku viis trusti – Bašneft, Kuibõševneft, Sõzranneft, Prikamneft ja Bu ...

White Star Line

Oceanic Steam Navigation Company või White Star Line of Boston Packers, üldtuntud kui White Star Line, oli prominentne Briti laevanduskompanii. See asutati 1845. aastal, mil kompanii klipperid seilasid Suurbritannia ja Austraalia vahet. Tänapäeva ...

Faleristika

Faleristika on rinnamärkide uurimine ja kogumine. Faleristika uurib ühelt poolt autasude ajalugu, sotsiaalset tausta, ühiskondlikke nähtusi, mis põhjustavad autasude asutamist, autasude saajaid, autasude sotsiaalset väärtust, sümboleid, kunstilis ...

Orden

Orden on rüütliordu liikme tunnusmärk. Orden on välja kujunenud ordurüütli mantlile õmmeldud ordu sümbolist siis kui ordude suurmeistrid hakkasid oma mõjuvõimu ja jõukust näitama muuhulgas väärismetallist ja -kividest ordenimärkide kaudu. Tulenev ...

Filateelia

Filateelia on postmarkide ja muu postist läbi käinud või selleks määratud materjali ning maksumarkide uurimine ja kollektsioneerimine. Filateeliaga tegeleja on filatelist.

Zumstein

Zumstein on Šveitsis väljaantav saksa- ja prantsuskeelne margikataloogide seeria. Zumsteini kataloogid ilmuvad regulaarselt 20. sajandi algusest ning on tähtsad teatmeteosed nii Šveitsi kui ka teiste maade filatelistide jaoks. Neid annab välja fi ...

Yvert et Tellier

Yvert et Tellier ehk Yvert & Tellier on 1896. aastal asutatud Prantsusmaa firma, mis avaldab filatelistide tarbeks margikatalooge, sealhulgas CD-ROM-idel, ning müüb postmarke ja filateeliatarvikuid. Kirjastuse peakorter on Põhja-Prantsusmaal Amie ...

300 (film)

300 on 2006. aastal linastunud Ameerika Ühendriikide fantaasiamärul, mille lavastas Zack Snyder. Linateos põhineb Frank Milleri samanimelisel koomiksil, mis räägib väljamõeldud versiooni Termopüülide lahingust. Film esilinastus 9. detsembril 2006 ...

Apocalypto

Filmi peategelane on Jaguar Paw. Jaguar Paw on Kesk-Ameerika põliselanike maiade ühe suguharu pealiku Flint Sky poeg. Flint Sky küla satub vaenuliku klanni rünnaku alla ning Jaguar Paw otsustab päästa oma lapseootel naise, peites ta tühja kaevu. ...

Baader Meinhofi kompleks

"Baader Meinhofi kompleks" on saksa filmirežissööri Uli Edeli 2008. aastal valminud mängufilm aastatel 1968–1990 tegutsenud Lääne-Saksa terroristlikust rühmitusest RAF.

Ball (film)

"Ball" on 1983. aasta filmikohandus Pariisi teatri Théâtre du Campagnoli samanimelisest lavastusest. Filmi lavastas itaalia filmirežissöör Ettore Scola. Film on ilma dialoogideta. Žanrilt muusikafilm ja ajaloofilm. Filmi idee pärineb Théâtre du C ...

Baltikum – õppimata õppetunnid

"Baltikum – õppimata õppetunnid" on 2007. aastal valminud Venemaa propagandafilm. Filmi režissöör ja stsenaariumi autor on Vadim Gassanov.

Legend Ulenspiegelist

"Legend Ulenspiegelist" on 1976. aastal esilinastunud NSV Liidu mängufilm rahvajuttude kangelasest, seiklejast ja triksterist Till Eulenspiegelist. Filmi režissöörid olid Aleksandr Alov ja Vladimir Naumov, peaosa mängis Lembit Ulfsak. Film põhine ...

Nõukogude lugu

Nõukogude lugu on Läti dokumentaalfilm Nõukogude režiimi kuritegudest, mis sooritati Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei juhtimisel NKVD poolt mitmekümne aasta vältel. Tapeti kümneid miljoneid inimesi, mida tänane Venemaa ega Euroopa Liit pole p ...

Operatsioon "Valküür" (film)

"Operatsioon "Valküür" on 2008. aastal linastunud Ameerika Ühendriikide mängufilm Hitleri-vastasest vandenõust, mille režissöör on Bryan Singer. Peaosatäitja Tom Cruise kehastab vandenõu juhti Claus von Stauffenbergi. Cruise on ka filmi kaasprodu ...

Vääritud tõprad

"Vääritud tõprad" on 2009. aastal valminud sõjafilm, mille stsenarist ja režissöör on Quentin Tarantino. Filmi võtted toimusid muu hulgas Saksamaal ja Prantsusmaal alates oktoobrist 2008. Pealkiri on valitud itaalia filmirežissööri Enzo G. Castel ...

Genealoogia

Genealoogia kui teadusharu kasvas välja 19. sajandil varasemast üksiksuguvõsade uurimisest. Oma päritolu teadmine aitas keskajal ja hiliskeskajal reguleerida õigus-varanduslikke suhteid. Kuulumine teatud sugulusrühma andis teatud privileege seisu ...

Ahnenblatt

Ahnenblatt on Windowsil põhinev suguvõsauurijate andmebaasi programm. Sellega on võimalik isikute kohta andmeid sisestada, säilitada ja töödelda ning sugupuid printida. Programmi autoriks ja arendajaks on Dirk Böttcher. Programm on vabavaraline n ...

Almanach de Gotha

Almanach de Gotha on genealoogia, diplomaatia ja statistika teatmeteos, mida antakse välja aastast 1763. Selles aastaraamatus esitatakse kõigi nii võimulolevate kui ka kukutatud Euroopa kaasa arvatud Brasiilia valitseja- ja kõrgaadliperekondade e ...

Ema

Ema on naissoost lapsevanem. Ema on naine, kes on lapse sünnitanud või on lapseootel. Ema ja isa koos nimetatakse tema lapsevanemateks. Juriidilises mõttes võib emaks nimetada ka naist, kes on lapse adopteerinud. Sotsiaalses mõttes on võimalik rä ...

Nõbu

Nõbu on isa või ema venna või õe poeg või tütar. Nõbu võib olla: lelletütar – isa venna lell tütar, tänapäeval sageli asendatud onutütrega sõtsepoeg – isa õe sõtse poeg, tänapäeval sageli asendatud tädipojaga sõtsetütar – isa õe sõtse tütar, täna ...

Semi-Gotha

Semi-Gotha on genealoogiline teatmeteos juudi päritolu valitseja- ja aadlisuguvõsade kohta. Raamatus on käsitletud, osaliselt legendaarsete ja kaheldava usaldusväärsusega teadete põhjal järgmisi väidetavat juudi päritolu suguvõsasid: Cohen Bielsk ...