ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 294

Aristoxenos

Aristoxenos Tarasest, Sokratese õpilase Spintharose poeg, kreeka filosoof ja muusikateoreetik. Oli alguses pütagoorlaste Xenophilose ja Lamprose, hiljem Ateenas Aristotelese õpilane, kuuludes peripateetikute koolkonda. Vanim teadaolev muusikast k ...

Isaios

Isaios oli vanakreeka reetor. Ta kuulus nn kümne Atika kõnemehe kaanonisse. Isaios tegutses Ateenas logograafina, tema eripäraks olid pärandiprotsessid. Säilinud on 12 Isaiose kõnet, milles käsitletakse enamasti testamendi kehtivuse ning pärijate ...

Kriton Alopekest

Kriton Alopekest, umbes 469 – 4. sajand eKr) oli Sokratese lähikondlane ja kauaaegne sõber, kes oli pärit Ateena eeslinnast Alopekest Atikas. Kritoni kohta ei ole palju teada. Ta esineb tegelasena Platoni dialoogides "Phaidon", "Euthydemos" ja te ...

Simmias Teebast

Simmias Teebast oli vanakreeka filosoof, Sokratese lähikondlane, kes oli pärit Teeba linnast Boiootias. Simmias on peamiselt tuntud Platoni teoste läbi, kus teda on põgusalt nimetatud XIII kirjas, "Phaidroses" ja "Kritonis" ning on koos oma Teeba ...

Theaitetos

Theaitetos oli vanakreeka matemaatik. Theaitetos pärines Ateenast Sunioni deemist. Tema isa oli Euphronios. Isa suri enne Theaitetose täiskasvanuks saamist ja jättis maha suure päranduse, kuid eestkostjad raiskasid selle ära. Filosoofias oli tema ...

Xanthippe

Xanthippe oli vanakreeka filosoofi Sokratese naine. Arvatakse, et ta oli Sokratesest palju võib-olla 40 aastat noorem, sest kui Sokrates 70-aastaselt suri, olid nende kolm poega alles lapsed. Arvatakse, et Xanthippe oli Sokratese teine abikaasa. ...

Archelaos (filosoof)

Archelaos Ateenast või Mileetosest oli vanakreeka filosoof. Tema isa oli nimi oli Apollodoros või Midon. Archelaos olevat olnud Sokratese õpetaja. Ta pidas kasvamise põhjuseks sooja ja külma mõju. Seda, mis on häbiväärne, ei määra Archelaose järg ...

Pheidias

Pheidias oli 5. sajandil eKr elanud Kreeka klassikalise ajajärgu silmapaistvaim kujur, Myroni ja Polykleitose kaasaegne. Pheidiase elulooandmed on vaieldavad, pärimuslikud: protsess, mille tema vastu algatasid Ateenas Periklese poliitilised vasta ...

Pindaros

Pindaros oli Vana-Kreeka aristokraat ja suurim lüürik. Viljeles mitmesuguseid koorilüürika žanre, loomingut on kokku säilinud 12 raamatut. Kirjutanud palju ülistus- ja võidulaule valitsejatele, sportlastele, flöödimängijatele jt. Võidulaulu ülese ...

Protagoras

Protagoras Abderast oli vanakreeka filosoof, sofist, kes hakkas ühe esimese filosoofina oma õpetuse eest raha võtma. Teda võib pidada ka esimeseks väitlusõpetajaks, kuna ta pani oma õpilasi teema poolt ja vastu väitlema. Periklese palvel töötas t ...

Sophron

Sophroni elukäigu kohta on andmeid vähe, need võtab kokku 10. sajandist pärineb Bütsantsi entsüklopeedia "Suda" σ 893: ta oli Agathoklese ja Damnasyllise poeg ning Xerxes I-e ja Euripidese kaasaegne, ta kirjutas proosavormis ning dooria dialektis ...

Aleuas I

Aleuas I ehk Aleuas Punane ehk Aleuas Punapea, Archedike poeg, oli Vana-Kreekas Tessaalias Larissas valitsenud Aleuaadide suguvõsa poollegendaarne esiisa. Nagu kõiki Tessaalia tähtsaid suguvõsasid, peeti ka Aleuase suguvõsa Heraklese järglasteks ...

Astyages

Astyages oli viimane Meedia suurriigi kuningas, Kyaxares II poeg. Ta valitses kuni umbes 550. aastani eKr, mil Kyros II ta troonilt tõukas. Arvatakse, et tema nimi tuleneb vanairaani vormist * Ršti-vaiga- odavibutaja. Kreeka nimekuju Astyages tul ...

Bias

Bias Prienest oli vanakreeka mõtleja, kes oli pärit Priene linnast Joonias. Biast on tavapäraselt nimetatud seitsme targa hulgas. Biasest ei ole kuigi palju teada ning olemasolevastki teabest moodustab suure osa Diogenes Laertiose kirjutatu teose ...

Kleisthenes

Kleisthenes oli Ateena riigimees aristokraatlikust Alkmaioniidide suguvõsast. Kleisthenest peetakse demokraatliku korra aluspanijaks Ateenas. Pärast türanni Hippiase kukutamist ja rahva poolehoiu võitmist alustas Kleisthenes 508 eKr esimesena maa ...

Kleobulos

Kleobulos oli vanakreeka mõtleja, kes oli pärit Lindose linnast Rhodose saarel, ühe väite kohaselt aga hoopis Kaariast. Kleobulost on tavapäraselt nimetatud seitsme targa hulgas. Kleobulosest ei ole kuigi palju teada ning olemasolevastki teabest ...

Sappho

Sappho oli Antiik-Kreeka luuletajanna ja pedagoog, kes sündis Lesbose saarel. Tema sünniaeg jääb vahemikku 630–612 eKr, surmaajaks dateeritakse sageli 570 eKr, ehkki see päris kindel pole. Sünnikohaks arvatakse olevat kas Eresos või Mytilene – Le ...

Solon

Solon Ateenast oli vanakreeka poeet, kaupmees, rändur ja poliitik. Teda peetakse üheks seitsmest targast. Solon pärines Kodriidide ülikusuguvõsast, kuhu olid kuulunud ka Ateena kuningad. Ta teenis nooruses elatist kaupmehena, mis võimaldas tal pa ...

Archilochos

Archilochos oli Vana-Kreeka luuletaja, rändlaulik ja sõjamees. Archilochos oli vaesunud aristokraadi ja orjatari poeg. Archilochos oli palgasõdur. Pärimuse järgi osales ta Thasose saare traaklastest põliselanike ja Naxose saare elanike sõjas ning ...

Hesiodos

Hesiodos on vanimaid teadaolevaid vanakreeka luuletajaid. Hesiodos kirjutas samasuguses eepilises keeles ja värsimõõdus heksameetris nagu Homeros. Talle omistatud teostest on tervikuna säilinud kolm. "Jumalate põlvnemine" "Theogonia" sisaldab Kre ...

Sargon II

Sargon II oli Assüüria kuningas. Sargon II tuli troonile pärast Salmanassar V kukutamist. Pole kindel, kas ta oli Tiglat-pileser III poeg või hoopis usurpaator. Ta hõivas oma valitsemisajal terve Iisraeli Samaaria ja Süüria. Suur osa vallutatud I ...

Horemheb

Horemheb oli Vana-Egiptuse 18. dünastia viimane vaarao. Ta valitses umbes 1319–1292 eKr. Horemheb arvatakse 18. dünastiasse, kuigi ta ei olnud kuninglikku päritolu, vaid usutavasti pärit lihtrahva seast. Ta oli pärit Herakleopolisest ning oli Tut ...

Ramses II

Ramses II oli Egiptuse vaarao 19. dünastiast 13. sajandil eKr, tõenäoliselt aastatel 1290–1224 eKr või 1279–1213 eKr. Ta oli Seti I poeg. Troonile saades oli Ramses umbes 20-aastane ning ta valitses 66 aastat, surres seega ligi 90-aastasena. Rams ...

Ehnaton

Ehnaton, enne oma 5. valitsusaastat Amenhotep IV, oli Egiptuse 18. dünastia vaarao. Ta on tuntud Egiptuse traditsioonilise usundi hülgajana ja Atoni kultuse kehtestajana. See oli esimene teadaolev katse kehtestada monoteistlikku või henoteistlikk ...

Nofretete

Nofretete oli Vana-Egiptuse vaarao Ehnatoni abikaasa ja arvatavasti vaarao Tutanhamoni kasuema. Tema nime võiks tõlkida kui "ilus täiuslik naine on sündinud". Tal oli hulk tiitleid, näiteks Karnakis on raidkiri "Pärijanna, suurepärase välimusega, ...

Tutanhamon

Tutanhamon ehk Tutanchamon oli Vana-Egiptuse vaarao 18. dünastiast. Ta valitses umbes aastatel 1336–1327 eKr. Tutanhamon sündis 1341 eKr. Tema isa oli Ehnaton ja tema ema oli Ehnatoni õde, keda tuntakse noorema naisena, kuid Ehnatonil oli viis õd ...

Hatšepsut

Hatšepsut oli Egiptuse naisvaarao 18. dünastiast. Ta valitses 1473–1458 eKr. Nimi Hatshepsut tähendab esimene suursugustest naistest. "Maat-ka-Ra" tähendab maat on Ra ka vaim, teisik. Hatšepsut oli vaarao Thutmosis I ja tema poolõe kuninganna Ahm ...

Thutmosis III

Thutmosis III oli Vana-Egiptuse 18. dünastia 6. vaarao. Ta valitses 1479–1425 eKr. Thutmosis III oli Thutmosis II poeg. Thutmosis II oli nõrga tervisega ja suri umbes 30-aastaselt pärast 13–14 aastat kestnud valitsusaega. Tal oli kaks last: oma p ...

Bartolomeus

Bartolomeus on üks Jeesus Kristuse 12 jüngrist. Bartolomeus tähendab aramea keeles Tolomai poega. Tema tegutsemispaik ja surmaaeg pole täpselt teada. Pärast Kristuse surma ja ülestõusmist olevat Bartolomeus ühe traditsiooni järgi tegutsenud India ...

Filippus

Filippus oli üks Jeesuse kaheteistkümnest apostlist. Hilisem kristlik traditsioon on kirjeldanud Filippust apostlina, kes kuulutas kristlust Kreekas, Süürias ja Früügias. Ta suri märtrina Hierapolise linnas, kus ta löödi risti. Katoliku kirikus o ...

Pontius Pilatus

Pontius Pilatus oli Rooma provintsi Juudamaa prefekt aastatel 26/27–36/37 pKr. Pilatus on eelkõige tuntud kui ametnik, kes mõistis Jeesuse ristilöömise läbi surma.

Lukianos

Lukianos Samosatast oli kreeka keeles kirjutanud, ent Süüriast pärit kirjanik ja retoorikaõpetaja. Lukianos kirjutas umbes 80 teost, mida enamasti iseloomustab satiiriline käsitluslaad. Teda peetakse vanakreeka proosa suurimaks satiirimeistriks.

Aelius Marcianus

Aelius Marcianus oli Rooma jurist. Tõenäoliselt elas ta Rooma idaaladel. Ta oli üks viimaseid klassikalise ajastu juriste, pigem prokuliaan. Nimi Aelius oli Rooma plebeilik perekonnanimi, mis võis vihjata lihtsale päritolule.

Athenaios

Athenaios Naukratisest oli vanakreeka retoorik ja grammatik, kes oli pärit Vana-Egiptusest Naukratise linnast. Ta õppis Aleksandrias, kus ta elas 170–230 pKr. Hiljem ta elas Roomas, kus ta kirjutas teose "Deipnosophistai" "Õpetatud meeste pidusöö ...

Diogenes Laertios

Ta sai oma lisanime võib-olla Laerte linna järgi Kaarias või Kiliikias või Rooma sugukonna Laertiuste järgi. Laerte linna üheski allikas ei mainita, seetõttu pole kindel, kas see olemas oli. Võib-olla on lisanime näol tegemist hüüdnimega, mis lis ...

Mani

Mani oli maniluseks nimetatud õpetuse ja usundi rajaja. Mani elulugu on kirjas 4. sajandi Egiptusest pärit Kölni koodeksis. Iraanlane Mani kasvas üles zoroastrina ja liitus elkesaidega. 240 heideti välja ja ta elas mitu aastat Indias õppides tund ...

Nāgārdžuna

Nāgārdžuna oli India filosoof, maadhjamika koolkonna rajaja mahajaana budismis. Tänu Nāgārdžunale pandi alus uuele loogikale ja mõtteviisile mahajaanas. Nāgārdžuna rajatud koolkonna mõtlemisviis on tänapäevani osa Tiibeti budismist. Nāgārdžuna ee ...

Pachomios

Püha Pachomiust, kes on tuntud ka Abba Pachomiuse ja Pakhomi nime all, peetakse traditsiooniliselt kristliku koinobiitse munkluse rajajaks, olles ühtlasi ka esimene, kes pani kirja kloostrielu reeglistiku.

Sallustius (uusplatonist)

Sallustius oli 4. sajandil elanud vanarooma filosoof, keiser Julianuse sõber. Tema peateos "Jumalatest ja kosmosest" on omalaadne 4. sajandi hellenistliku paganluse katekismus. Sallustius teos tugineb suuresti Chalkise Iamblichosele, kes ühendas ...

Šāntideva

Šāntideva, india mahajaana õpetlane, kes on eelkõige tuntud Bodhitšarjāvatāra ja Śiksāsamuccaya autorina. Oma ideid esitab ta neis peamiselt lähtuvalt madhjamaka prasangika seisukohast. Tema mütologiseeritud eluloo kohaselt olevat ta sündinud kun ...

Halvdan Must

Halvdan Must oli Ida-Norra väikekuningas 9. sajandist, Gudrod Halvdansson Veidekonge ja Åsa Haraldsdatteri, Agderi kuninga Harald Granraude tütre poeg, Harald Kaunisjuukse isa. Lisanime sai ta juuksevärvi järgi. Tema sünni aeg ja koht on teadmata ...

Apollodoros Damaskusest

Apollodoros Damaskusest oli süüria-kreeka päritolu vanarooma insener ja arhitekt. Ta oli keiser Traianuse ülemarhitekt. Keiser Hadrianuse ajal sattus ta ebasoosingusse. Ta oli pärit Damaskusest, Rooma keisririigi Süüria provintsist. Aastatel 103– ...

J. W. Roxbee Cox

J. W. Roxbee Cox oli Briti filosoof, kes kirjutas vaimufilosoofiast, tajufilosoofiast, metafüüsikast ja eetikast. Ta töötas Queens University Belfastis ja Lancasteri Ülikoolis.

Ivan Dmitrjukov

Ivan Ivanovitš Dmitrjukov oli Vene aadlik, suurmaaomanik ja poliitik. Dmitrjukov põlvnes Kurski kubermangu põlisaadlist, tema isa oli Varssavi sandarmiringkonna staabikapten. 1912. aastal kuulus talle Kaluga kubermangus 307 dessatiini maad, tema ...

Ivan Gonjajev

1917–1925 töötas isatalus. 1925-1926 ringkonnamiilitsa käskjalg ja stažöör Stalinos, 1926-1927 miilitsa vaneminspektor Stalinos, 1927–1931 tööstusrajooni miilitsa vaht, miilitsaülema asetäitja Stalinos, 1931–1933 Stalino linna miilitsaosakonna in ...

Ernests Gūtmanis

Ernests Gūtmanis oli läti poksija. Gūtmanis osales kergekaalus kuni 61.2 kg 1924. aasta Pariisi olümpiamängude poksivõistlustel, kuid kaotas 1. ringis oma kohtumise ja jäi edasisest medaliheitlusest välja. See oli Läti esindaja esimene ning ka ai ...

Johannes Härmat

Johannes Härmat sündis Kreenholmis 27. mail 1876. aastal, tema surmaaeg ja -koht on teadmata. 14-Aastaselt alustas ta Kreenholmi vabriku kontoris tööd õpipoisina, järk-järgult tõusis ametiastmetel arve- ja raamatupidajaks, töötades Kreenholmis ko ...

Pavel Krjukov

Pavel Krjukov, Ivani p. oli NLKP parteitegelane, EKP KK I sekretäri asetäitja, rahvuselt venelane, valdas vene ja nõrgalt saksa keelt. ÜKP liige maist 1927.

Vital LHoste

Vital LHoste on Belgia endine poksija, rahvuselt valloon. LHoste osales poolraskekaalus kuni 80 kg 1948. aasta Londoni olümpiamängude poksivõistlustel, kuid kaotas 2. ringis oma kohtumise Harry Siljanderile Soome ja jäi edasisest medaliheitlusest ...

Lucrezia Landriani

Lucrezia Landriani oli Milano hertsogi Galeazzo Maria Sforza kaaslanna ja nimeka vallaslapse, Imola sinjoora, Forlì krahvinna, Caterina Sforza, ema. Lucrezial oli hertsogiga veel vähemalt kolm last ning kaks last oma abikaasaga.