ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3

Väinjärv

Väinjärv on järv Järvamaal Järva vallas Väinjärve küla lähedal. Ta jääb Pandivere kõrgustiku lõunaossa. Väinjärv on Järva maakonna suurim järv. Järve pindala on 35.9 saartega 36.2 ha ja sügavus maksimaalselt 11.5 m. Limnoloogiliselt tüübilt kuulu ...

Käru paisjärv

Käru paisjärv on mitteavalik paisjärv Ingliste ojal Järvamaal Türi vallas Käru alevikus. Järv kuulub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonda. Järve pindala on 4.4 ha, suurim sügavus 2.5 m, kaldajoone pikkus 2.35 km. Tänapäevasel kujul valmis pa ...

Alba järv

Alba järv, ka Alva järv, on ajutine järv Lääne maakonnas Lääne-Nigula valla ja Haapsalu linna piiril ning Laheva ja Kadarpiku küla piiril Alba ja Õpsepa talu vahel. Järve pindala on kõrgveega kuni 22 ha, kõrgeima veetasemega moodustab ühtse veeko ...

Vööla meri

Vööla meri ehk Bysholmsvike on järv Läänemaal Noarootsi vallas Hara ja Kudani külas. Vööla meri jääb Silma looduskaitsealale. Vööla meri on soolatoiteline rannikujärv. Järve kaldajoone pikkus on 8220 m. Maakerke tagajärjel väheneb Eesti rannikujä ...

Viitna Linajärv

Viitna Linajärv on eutroofne järv Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Viitna külas. Järve pindala on 4.2 hektarit, sügavus umbes 5 meetrit. Kaldajoone pikkus on 872 meetrit. Vesi on hallikaskollane, vähese läbipaistvusega. Järve põhjas on kuni 8. ...

Viitna Pikkjärv

Pikkjärv on oligotroofne järv Lääne-Virumaal Kadrina vallas Viitna külas. Järv asub Viitna maastikukaitsealal ning on üks kolmest Viitna järvest. Järvest 0.5 km kirde pool asub Linajärv. Oligotroofsed järved on ökoloogiliselt unikaalsed ning neid ...

Edru Kaanjärv

Kaanjärv on looduslik järv Lääne-Virumaal Edru külas. Registrikood: VEE2050900. See õõtsikkaldaga järveke on Endla soostiku põhjapoolseim järv.

Tammiku järv

Tammiku järv on järv Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas. Ta koosneb neljast omavahel ühendatud järvikust: Breibergi, Saluveeri, Tammelehe ja Ploompuu järvest. Registrikood: VEE2050500. Järvede vesi on allikate tõttu selge ja külm, põhi aga mudane ...

Väike-Tammiku järv

Väike-Tammiku järv on looduslik järv Lääne-Virumaal Väike-Maarja valla Tammiku külas Tammiku mõisa pargis. Registrikood: VEE2050600 Väike-Tammiku järve lõunatipu lähedal on osaliselt kuivanud alli­kas.

Äntu Linaleojärv

Linaleojärv on järv Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas, üks Äntu järvedest. Järv asub Väike-Maarjast umbes 8 km lõuna pool, Valgejärvest umbes 0.7 km lõuna pool ja Mäeotse järvest umbes 0.2 km põhja pool. Järve pindala on 0.5 ha. Kalda ääres on õ ...

Äntu Sinijärv

Sinijärv on järv Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas. Järv asub umbes 7 kilomeetrit Väike-Maarjast lõuna pool. See on Eesti kõige selgema veega järv; limnoloogiliselt tüübilt alkalitroofne järv. Järve oletatav läbipaistvus ulatub 15 meetrini, kuig ...

Äntu Valgejärv

Valgejärv on järv Lääne-Virumaal. Ta asub Väike-Maarjast 7–9 km lõuna pool. Ta on üks Äntu järvestiku seitsmest järvest. Äntu Valgejärve pindala on 1.6 ha, suurim sügavus 8 m. Kalda ääres on õõtsikud, kallas on kaetud metsaga. Järve põhjas on jär ...

Aalupi järv

Aalupi järv on võrdlemisi ümariku kujuga orujärv, mille pindala on 7.2 ha, suurim sügavus 15.8 m 1972. Pikkus 310 m, laius 310 m. Järve keskel on kolmeosaline taimestikuga kaetud madalik, mis varem on endast kujutanud kolme saart.

Erastvere järv

Erastvere järv on järv Kagu-Eestis Põlvamaa edelaosas Otepää kõrgustiku kagunõlval, Kanepist 1.5 km kagu pool. Järve pindala on 15.9 ha, keskmine sügavus on 3.5 m ja suurim sügavus on 9.7 m järve edelaosas. Erastvere järv paikneb kirde-edela suun ...

Hüüdre järv

Hüüdre järv on ida-lääne suunas piklik järv, mille pindala on 5.3 ha. Sügavus koos lendmudaga on umbes 11.5 m, millest vett umbes 8 m. Kaldad on järve põhja küljel järsud ja kruusased. Järve ümbritseb peamiselt mets, selle kaldale on rajatud ja r ...

Janokjärv

Janokjärv asub Kanepi vallas Põlvamaal. Järve keskmine sügavus on 3.7 m, kõige sügavam koht on 9.3 m. Järve pikkus on 680 m ja laius 280 m. Järve pindala on 11.4 ha. Järvest voolab läbi Piigaste oja. Järvest väljuvat orgu nimetatakse Kooljaoruks ...

Kooraste Kõverjärv

Kõvvõrjärv on järv Põlvamaal Kanepi vallas Kooraste külast 1 km ida pool, metsade rüpes paiknev liigestatud kaldajoonega maaliline järv. Järve pindala umbes 10.9 ha, suurim sügavus 10 meetrit. Järve järsemal idakaldal on säilinud ribana tükike põ ...

Kooraste Pikkjärv

Pikkjärv on järv Põlvamaal Kanepi vallas Truuta ürgorus. Järv kuulub Kooraste Pikkjärve hoiuala koosseisu. Ta jääb Koorastest 3 km lääne poole, Kooraste-Vidrike tee naabrusesse. Ülal looklevalt teelt, kõrgelt Truuta ürgoru servalt avaneb majestee ...

Kooraste Suurjärv

Kooraste Suurjärv asub mitme ürgoru lõikumiskohas lamedas nõos. Selle pindala on 42.1 ha, suurim sügavus 21.4 m ja keskmine sügavus 6.1 m. Järve ümbritsevad moreenist kühmud ja kuplid, kallast ümbritsevad põllud, heinamaad ja metsasalud. Põhjakal ...

Uiakatsi järv

Uiakatsi järv on järv Põlvamaal Kanepi vallas, Kooraste küla vahetus läheduses Kooraste Suurjärvest 200 m edela pool.

Akste järv

Akste järv on järv Põlvamaal Põlva vallas, Ahjast 4 km lõuna pool. Järv on kirde-edela suunas piklik ja tema pindala on 5.3 ha, suurim sügavus 4.3 m. Järv paikneb Ahja ürgorgu suunduvas Akste lisaorus. Kaldad on soostunud, kaetud enamasti turbasa ...

Koolma järv

Koolma järv on järv Põlva maakonnas Räpina vallas Timo ja Koolmajärve külas. Järv kuulub Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonda. Koolma järv on atsidotroofne järv, mis on looduskaitse all Kuulmajärve maastikukaitseala Kuulmajärve sihtkaitsevöön ...

Lavassaare järv

Lavassaare järv on järv Pärnumaa Lääneranna valla Õepa külas, Lavassaare alevist 5 km loodes. Tegemist on loodusliku järvega, mis on piklik rabajärv, pindalaga 194.5 ha. Veekogu on avalikult kasutatav. Asub Lavassaare looduskaitsealal. Järve lõun ...

Kaisma järv

Kaisma järv on järv Pärnumaal Kaisma külast 5 km loodes. Järve pindala on 140.4 ha, suurim sügavus on 2.1 m ja keskmine 1.25 m. Järve kaldajoone pikkus on umbes 6 km. Asub 35.7 m kõrgusel merepinnast Lääne-Eesti madalikul. Kaisma järv on nõrga lä ...

Loosalu järv

Loosalu järv on järv Rapla maakonnas Rapla vallas Vana-Kaiu külas. Järv paikneb Kõrvemaa lääneosas Loosalu rabas. Järv on põhikujult ovaalne. Tekkelt on ta reliktne veekogu, mille varasem veepind on olnud mitu korda suurem. Veetaimestik puudub. K ...

Öökulli järv

Öökulli järv on tehisjärv Raplamaal Rapla vallas Valtu külas. Öökulli järv on allika- ja sadeveetoiteline. Järv on kanaliga ühendatud Vigala jõega. Kanalile rajatud pais takistab järve tühjaksvoolamist Vigala jõkke. Suurvee ajal on võimalik ka jõ ...

Aenga laht

Aenga laht on rannikujärv Saare maakonnas Saaremaa vallas Siiksaare külas. Järve pindala on 16.7 ha, suurim sügavus 0.5 m 2010. Järves on kaks saart kogupindalaga 0.25 ha. Aenga lahe ökosüsteemi iseloomustab ühendus merega, väike veemaht ja väga ...

Mullutu laht

Mullutu laht on Mullutu-Suurlahe läänepoolse osa, mis asub Saaremaal, Kaarma ning Kärla valdades, Mullutu, Mändjala, Kogula ja Vennati külade ning Nasva aleviku juures. Mullutu ehk Suur Mullutu laht moodustab Vägara ehk Väike Mullutu lahe ja Kell ...

Alumine Vaigas

Alumine Vaigas on saar Saare maakonnas Vilsandi rahvuspargis Vilsandist 1 km läänes. Saare pindala on 2.7 ha. Saar on edela-kirde suunal pikliku kujuga ja kaetud rohttaimestikuga. 14. augustil 1910 sõlmiti Riia Loodusuurijate Seltsi ja Kihelkonna ...

Keskmine Vaigas

Keskmine Vaigas on Vaika saarte hulka kuuluv 1.3 hektari suurune saar Saare maakonnas Vilsandi rahvuspargis Vilsandist 1 kilomeeter läänes. Saar on pikliku kujuga, kivise pinnamoega ja kaetud rohttaimestikuga. 14. augustil 1910 sõlmiti Riia Loodu ...

Kõinastu laid

Laiu ajaloolised nimed olid saksa keeles Drotzenholm ja Insul Keinast. Rootsi keeles on laidu nimetatud Drostenholm. 1592 on mainitud Keneste ja 1618 Keniste kohanime.

Ooslamaa

Ooslamaa on 5.17 hektari suurune laid Kaugatoma lahe lääneosas, halduslikult Saare maakonnas Saaremaa vallas Rahuste külas. Saare rannajoone pikkus on 2 kilomeetrit. Ooslamaa asub Sõrve poolsaare looderannikust 1.5 kilomeetrit eemal. Saar on sirp ...

Udriku laid

Udriku laid laid, Udrike laid) on Saaremaa idarannikul asuv U-kujuline saar, mis kuulub halduslikult Saaremaa valda Muraja küla koosseisu. Saar asub Muraja lahes Muraja ja Kübassaare poolsaare vahel, Kübassaare poolsaarest 300 meetri kaugusel. Sa ...

Vahase

Vahase saar on 72 hektari suurune ja ligi tuhande aasta vanune pikliku kujuga saar Saare maakonnas Saaremaa vallas Abruka küla alal Abrukast 200 meetrit läänes. Vahasele saab Abrukalt läbi mere jalgsi.

Ülemine Vaigas

Ülemine Vaigas on saar Saare maakonnas Vilsandi rahvuspargis 800 meetrit Keskmisest Vaigasest lõunas. Saare pindala on 1.5 hektarit, rannajoone pikkus 613 meetrit. Saar on ovaalse kujuga ja kaetud võsaga. 14. augustil 1910 sõlmiti Riia Loodusuuri ...

Karijärv

Karijärv on järv Elva vallas Tartumaal, ulatuslikus Elva orundi lääneosas. Järv on tekkinud pärast Suur-Võrtsjärve taandumist. Karijärv kuulub Keeri-Karijärve looduskaitseala koosseisu. Järve 86 ha, suurim sügavus 14.5 m vesi on kollakasroheline ...

Keeri järv

Keeri järv on järv Tartumaal Elva vallas, Ulilast 4 km lõunakagu pool ning kuulub Keeri-Karijärve looduskaitseala koosseisu. Keeri järv on 125.8 ha suur, suurim sügavus 4.5 m ja keskmine 3 m. Järv asub Elva orundis merepinnast 32.5 m kõrgusel. Jä ...

Viisjaagu järv

Viisjaagu järv asub Tartumaal Elva vallas Vellavere külas, ning on Eesti suurim eravalduses olev veekogu. Järv paikneb Kagu-Eesti lavamaal, Elva orundi keskosas. Järvest poole kilomeetri kaugusel asub Vissi järv ja 2.5 km põhja pool asub Karijärv ...

Kalli järv

Kalli järv on järv Tartumaal, Praagalt 6 km lõuna pool. Kalli järvest umbes 2 km kagu pool asub Leegu järv. Kalli järv on umbes 176 ha suurune järv, mille suurim sügavus ei ületa 1.4 meetrit. Järv on tugeva läbivooluga: sisse voolavad Peravalla j ...

Leegu järv

Leegu järv on järv Tartumaal Kastre vallas Ahunapalu külas. Järv asub Peipsi-äärsel madalikul, Kalli järvest 2 km kagu pool. Leegu järv on 85.6 ha suur, suurim sügavus ulatub 1.6 meetrini ja keskmine on 0.6 m. Taimestik on liigivaene. Kallastel k ...

Saadjärv

Saadjärv on järv Eestis Tartumaa põhjaosas, Tartust 15 km põhja pool Tabivere ja Äksi aleviku lähedal. Saadjärv on suurim Vooremaa järv ja jääb Vooremaa maastikukaitseala piiridesse. Pindala 723 ha, suurim sügavus 25 m. Saadjärv on ainus järv, mi ...

Mõrtsuka järv

Mõrtsuka järv on põhja-lõuna suunas piklik järv Valgamaal Otepää vallas Otepääst 8 km põhja pool, ta kuulub Päidla järvestikku. Mõrtsuka järv on 2.04 km pikk ja 470 m lai. Tema pindala on 23.4 ha ja suurim sügavus 6.5 m keskmine 3.7 m. Järv asub ...

Päidla Mõisajärv

Mõisajärv on järv Valgamaal Päidla külas, suuruselt kolmas järv Päidla järvestikus. Järv asub Otepää kõrgustikul. Selle areng algas jääaja lõpul. Järv on neerja kujuga, kaldajoon on vähe liigestatud. Kaldad on lausad, enamjaolt liivased. Taimesti ...

Koorküla järvestik

Koorküla järvestik on järvede piirkond Sakala kõrgustiku lõunaserval Õhne ja Väikese Emajõe veelahkmel. Umbes 50 ruutkilomeetrisel maa-alal asub mõnikümmend järve, millest tuntuimad on Koorküla Valgjärv, sügavuselt Eesti järvedest viies. Selle jä ...

Koorküla Linaleojärv

Linaleojärv on järv Lõuna-Eesti Valgamaal Tõrva vallas. Ümarakujuline järv pindala 0.5 ha, suurim sügavus 6.5 m asub Petäjärvest umbes 200 m kagu pool. Kallaste ääres on õõtsikud, kaldad on kaetud metsaga, läänes on põld. Järve põhi on kaetud mud ...

Koorküla Valgjärv

Valgjärv on järv Valgamaal Tõrva vallas, üks Koorküla järvedest. Järve sügavus on kuni 26.8 m ja ta kuulub Eesti 10 sügavaima järve hulka.

Pokardi paisjärv

Pokardi paisjärv on tehislik paisjärv Lõuna-Eestis Tõrva linna edelaservas. See asub Tikste ürgorus Tikste oja keskjooksul. Järv on pikliku kujuga ja selle kogupindala on umbes 1 ha. Järve pikkus on ligikaudu 200 m ja suurim laius 50 m. Järve toi ...

Tõrva Vanamõisa järv

Vanamõisa järv asub Lõuna-Eestis Tõrva linna põhjapiiril Tõrva-Pikasilla maantee ääres. Järve pindala on umbes 2 ha ning sügavus küündib 10.5 meetrini. Järve kaldajoone pikkus on ligikaudu 633 meetrit. Järv on ühtlase ovaalse kujuga. Järve ääres ...

Udsu järv

Udsu järv asub Valgamaal Tõrva vallas Jeti külas. Järv kuulub Koorküla järvestikkku. Ta on Rõuge Suurjärve ja Väike-Palkna järve järel sügavuselt Eestis kolmandal kohal. Mõningate andmete kohaselt on Udsu järve sügavus kohati kuni 33 meetrit. Jär ...

Karula Pikkjärv

Pikkjärv on järv Valgamaal Valga vallas. Järv on ida-läänesuunaline ja piklik, selle pikkus on 3 km ja suurim laius vaid 170 m. Järve pindala on 39.7 ha, suurim sügavus on 12.6 m ja keskmine 4.9 m. Asub 51.8 m kõrgusel merepinnast. Järve suubub i ...