ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 309

Manner (geoloogia)

Valdavalt on levinud termini "manner" geograafiline tähendus. Kuid selle kõrval on olemas ka geoloogiline tähendus, mis on mõnevõrra teistsugune. Kui geograafias peetakse mandrite piiriks rannajoont, siis geoloogias on mandri piiriks mandrilava e ...

Neotektoonika

Neotektoonika on geotektoonika haru, mis uurib hilises geoloogilises ajas toimunud tektoonilisi liikumisi. Hiline geoloogiline aeg tähendab antud juhul aega, mis järgneb Miotseenile. Seega käsitleb neotektoonika umbes viimase viie miljoni aasta j ...

Obduktsioon

See artikkel on geoloogia mõistest; meditsiini mõiste kohta vaata artiklit Lahkamine Obduktsioon on geoloogiline protsess, mille käigus lükatakse mandrilise maakoore peale fragment ookeanilise maakoorega litosfäärist. Tavaliselt toimub ookeanilis ...

Ofioliit

Ofioliit ehk ofioliitne kompleks on tektooniliselt transporditud aluselistest ning ultraaluselistest kivimitest koosnev kivimkompleks, mis on kunagise ookeanilise maakoore fragment. Kui termin "ofioliitne kompleks" loodi Steinmann, 1905, siis ei ...

Ookeaniline maakoor

Ookeaniline maakoor moodustab ookeanide põhja. Moodustab 60% maakoorest. Ta on tekkinud basaltse magma tardumisel kivimitest, millel lasuvad süvameresetted, peamiselt värvilistest kivimitest ja simast. Ookeanilise maakoore põhilised elemendid on ...

Ookeanipõhja laienemine

Ookeanipõhja laienemine ehk spreeding on osa laamtektoonika teooriast. Spreedingu kohaselt tekib ookeani keskahelikes vulkaanilise tegevuse läbi pidevalt juurde uut ookeanilist maakoort. Seetõttu liiguvad laamad keskahelikest aeglaselt eemale nin ...

Orogeenne vöönd

Orogeenne vöönd ehk orogeen on kokkusurvepingete väljas tekkinud ulatuslik piklik kurrutatud ja deformeeritud geoloogiline struktuur. Orogeensed vööndid tekivad kas subduktsiooniga seotud tektoonilises režiimis, kus ookeanilise maakoorega laam su ...

Platvorm (geoloogia)

Platvorm on ulatuslik settekivimitega kaetud osa kraatonist. Platvorm erineb kilbist selle poolest, et kilbil ei ole settekivimeist katet. Platvormi setendeist koosneva pealiskorra all on varasemate deformatsioonide ja metamorfismi läbi konsolide ...

Saarkaar

Saarkaar ehk kaarsaarestik on vulkaaniline kaar, mis tekib ühe ookeanilise litosfääri ploki sukeldumisel teise ookeanilise litosfääriga laama alla. Saarkaared on näiteks Aleuudid, Väikesed Antillid ja Kuriilid. Sageli ei eristata saarkaari vulkaa ...

Subduktsioon

Subduktsioon on ookeanilise maakoorega litosfääri ploki sukeldumine vahevöösse. Subduktsioon on osa kivimite ringest ning üks laamtektoonika teooria kesksetest mõistetest. Subduktsioon toimub piki vööndit, mida nimetatakse subduktsioonivööndiks. ...

Tektooniline režiim

Tektooniline režiim on piirkonna geoloogilise ehituse tektooniline üldiseloom. Kõige üldisemalt võib tektoonilise režiimi jagada ookeaniliseks ja kontinentaalseks. See jaotus viitab maakooretüübile. Kontinentaalne maakoor jaotatakse omakorda kraa ...

Tektoonilised rikked

Tektoonilised rikked on maakoore lasumusrikked, mida on põhjustanud geoloogilised sisejõud. Kurd- ehk plikatiivsed rikked on mitmesuguste kuju ja suurusega kurrud, mis paiknevad maakoores üksikult või rühmiti; need tekivad kivimite plastilise def ...

Wilsoni tsükkel

Wilsoni tsükkel on ookeanibasseinide avanemis-sulgumistsükkel. Wilsoni tsükkel on nimetatud Kanada geoloogi John Tuzo Wilsoni auks, kes tsüklit aastal 1966 esimesena kirjeldas. Wilsoni tsükkel algab mandrilise maakoore riftistumisega. Praegu on s ...

Üleminekuline maakoor

Üleminekuline maakoor on maakooretüüp, mis on omadustelt ookeanilise ja mandrilise maakooretüübi vahepealne. Enamasti ongi tegu vaheetapiga ühest teiseks muutumise protsessis. Üleminekulise maakoorega on näiteks mandrilised riftivööndid manner re ...

Kittilä kaevandus

Kittilä kaevandus on kullakaevandus Soomes. See kuulub firmale Agnico-Eagle Limited ning asub 36 kilomeetrit Kittilä linnast põhjas. Kaevanduses hakati kulda kaevandama aastal 2008. Kittilä kaevanduses on ka pommivarjend. Selle olemasolu nõuab 19 ...

Mir (kaevandus)

Mir on teemandikaevandus Venemaal Sahhas Mirnõis Ireljahhi jõe vasakul kaldal. Mir oli aastani 2001 peamiselt avakaevandus, pärast seda on kaevandatud ainult maa all. Karjääri sügavus oli 525 meetrit ja läbimõõt 1200 meetrit. Miri lehter on Utah ...

San José kaevandus

San José kaevandus on kulla- ja vasekaevandus Tšiili põhjaosas Atacama piirkonna halduskeskusest Copiapóst 45 km loode pool. Selle geograafilised koordinaadid on 27° 9′ 37″ S, 70° 29′ 48″ W. Kaevandus asutati aastal 1889. 1957 asutati selle halda ...

ALROSA

ALROSA on Venemaa teemanditöötlusettevõtete grupp, millel on maailmas juhtpositsioon teemantide kaevandamise mahtude poolest. Korporatsioon tegeleb maardlate otsimise ning töötlemata teemantide kaevandamise, ümbertöötamise ja müügiga. Põhitegevus ...

Neo Perfomance Materials

Neo Perfomance Materials on Ameerika Ühendriikide päritolu haruldaste muldmetallide ja haruldaste metallide tootmisega tegelev ettevõte, mille peakorter asub Greenwood Villageis Colorado osariigis. Ettevõtte tootmine paikneb 26 kohas 11 riigis ül ...

Norilski Nikel

Norilski Nikel on Venemaa mäetööstus- ja metallurgiaettevõte, maailma juhtiv nikli- ja pallaadiumitootja. Norilski Nikel on Norilski linna suurim tööandja. Ettevõte toodab viiendiku maailma niklist ja enam kui kümnendiku koobaltist. Venemaa nikli ...

Vale S.A.

Vale S.A. on Brasiilia päritolu mäendusettevõte. Ettevõte tegeleb muu hulgas nikli, rauamaagi, mangaanimaagi, alumiiniumi, vase ja kivisöe kaevandamisega, kuid tegutseb ka väetiste valdkonnas. Vale aktsiad on noteeritud São Paulo börsil, New Yorg ...

Detonaator

Detonaator on seade, mida kasutatakse lõhkeseadeldise käivitamiseks. Detonaatorid võivad olla keemilised, mehaanilised või elektrilised, neist kaks viimast on tänapäeval levinumad. Ärikasutuses tarvitatakse enamasti elektrilisi detonaatoreid või ...

Detonatsioon

Detonatsioon on ülikiire füüsikalis-keemiliste protsesside levimine lõhkeaines, millega kaasneb rõhu järsk kasv ja lööklaine. Detonatsioon levib lainetena ning lööklainele järgneb hõrenduslaine. Detonatsioon on iseloomulik brisantsetele lõhkeaine ...

Detoneeriv nöör

Detoneeriv nöör on lõhkeainet sisaldav nöör, mida kasutatakse lõhketöödel detonatsioonilaine siirdamiseks detonaatorilt lõhkelaengutele või ühelt laengult teisele.

Elektridetonaator

Elektridetonaator on elektrisütikut sisaldav kapseldetonaator, mida kasutatakse lõhkelaengute elektrivooluga initsieerimiseks. Toimeaja alusel liigitatakse elektridetonaatorid hetk-, lühiviit- ja viittegevusega detonaatoriteks. Kui hetkdetonaator ...

Elektrilõhkevõrk

Elektrilõhkevõrk on elektridetonaatoritest ja ühendusjuhtmetest kokkumonteeritud vooluvõrk, mille ülesandeks on tagada lõhkaja juures olevast lõhkamismasinast lähtuva elektriimpulsi ülekanne lõhkematerjalideni, kutsumaks seeläbi esile lõhkeaine d ...

Hoone lõhkamine

Hoone lõhkamine ehk implosioonimine on ehitiste mineerimine lõhkematerjalidega. See kujutab endast kontrollitud lammutustööde ehitussegmenti, mis teostatakse ehitise implosioonimiseks. Plahvatusohtliku materjali strateegiline paigutus ja detoneer ...

Kapseldetonaator

Kapseldetonaator on süütenööri otsa ühendatav ja kesta pressitud laeng, mille ülesandeks on süütenöörilt tuleva leegi ülekandmine lõhkelaengule plahvatuse esilekutsumiseks. Kapseldetonaator koosneb tavaliselt ligikaudu 7 mm läbimõõduga ja 45–50 m ...

Kumulatiivlaeng

Kumulatiivlaeng on silindriliselt metallkoonustühemiku taha paigaldatud tavalõhkelaeng, mille plahvatuse puhul ca. 50% plahvatuse energiast on koonuse teljest kitsalt fokuseeritult eemale suunatud. Kasutatakse sellise ilmingu läbistamisefekti. La ...

Käsigranaat

Käsigranaat ehk granaat on väike lõhkekeha, mis on mõeldud lähialal kasutamiseks. Granaadis on kergesti süttiv materjal või detonaator, mille abil kutsutakse esile lõhkeaine plahvatus. On olemas mitut tüüpi granaate, üldlevinud tüüp on plahvatav ...

Lõhkaja

Lõhkaja ehk minöör on isik, kes lõhkeaineid ja lõhkamisvahendeid kasutades teostab kontrollitud plahvatusi ehk teeb lõhketöid. Lõhketöid võib teha ainult lõhkaja kvalifikatsiooni omav isik. Eesti kaitsejõududes on neli lõhkaja kategooriat: A, B, ...

Lõhkamismasin

Lõhkamismasin on elektrilõhkevõrkude pingestamiseks kasutatav seadeldis. Lõhkamismasinad jagunevad autonoomseteks, millel on oma vooluallikas, ja võrgumasinateks, mis võtavad vajaliku voolu välisest elektrivõrgust. Autonoomseid lõhkamismasinaid j ...

Lõhkeaine brisantsus

Lõhkeaine brisantsus väljendab lõhkeaine võimet purustada lööklaine mõjul ümbritsevat keskkonda laengu vahetus läheduses ning seega on brisantsus lõhkeaine põhiliseks tõhususe näitajaks välislaengutega lõhkamisel. Brisantsus tuleneb otseselt lõhk ...

Lõhkeaine tundlikkus

Lõhkeaine tundlikkus väljendab lõhkeaine vastvõtlikkust väliste tegurite mõjule ja iseloomustab seega lõhkeaine ohtlikkust. Mida tundlikum lõhkeaine on, seda kergemini võib see plahvatada. Kõige olulisemad tundlikkuse näitajad on vastupidavus löö ...

Lõhkeaine töövõime

Lõhkeaine töövõime väljendab lõhkeaine võimet purustada laengut ümbritsevat keskkonda plahvatusel tekkiva lööklaine ja plahvatusgaaside surve mõjul. Töövõime iseloomustab lõhkeaine tõhusust siselaengutega lõhkamisel. Lõhkeainete tõhusust välislae ...

Lõhkelaeng

Lõhkelaeng ehk laeng on plahvatuseks ette valmistatud ja sihipäraselt paigaldatud lõhkeaine kogus. Laengu suurust mõõdetakse massiühikutes ja see sõltub nii kasutatava lõhkeaine kui ka lõhatava materjali omadustest, lõhatava objekti mõõtmetest ja ...

Lõhketöö

Lõhketöö on erinevate looduslikku ja tehislikku päritolu materjalide kontrollitud ja juhitav purustamine ja teisaldamine, nende struktuuri ja vormi muutmine lõhkeaine plahvatuse abil ning lõhkematerjalide hävitamine. Lõhketöid teostavad lõhkajad ...

Plahvatus

Plahvatus on energia kiire vabanemise protsess, millega kaasneb ruumala ja/või temperatuuri ülikiire kasv ja aine või tema oleku ülimalt kiire muutumine ning mille käigus tekib tavaliselt lööklaine. Tulenevalt vabaneva energia liigist võib erista ...

Plahvatuspõlemine

Plahvatuspõlemine on lõhkeaines 400–1000 meetrit sekundis leviv füüsikalis-keemiline protsess, mille tulemusena leiab aset plahvatus. Kui põlemistsooni levik aines on aeglasem, on tegemist põlemisega, kui kiirem, siis nimetatakse toimuvat detonat ...

Süütel

Süütel on süütenöörist ja kapseldetonaatorist koostatud lõhkelaengute initsieerimiseks kasutatav vahend. Süütlis kasutatav süütenöör peab olema vähemalt nii pikk, et leegi jõudmine kapseldetonaatorisse ei toimuks kiiremini kui ühe minuti jooksul. ...

Süütenöör

Süütenöör on püssirohuga täidetud nöör plahvatuse korraldamiseks, mis kannab edasi lõhkaja poolt süüdatud leeki. Süütenööre kasutatakse militaarvallas, mäenduses ja ilutulestiku korraldamisel. Süütenöör koosneb asfalteeritud puuvillast või plasti ...

Nikolai Baibakov

Nikolai Konstantinovitš Baibakov 1911 Bakuu kubermang – 31. märts 2008 Moskva) oli aserbaidžaani päritolu Nõukogude Liidu majandustegelane ja poliitik. Surmahetkeks oli ta viimane elusolev Jossif Stalini aegne minister.

Iser Kuperman

Iser Kuperman – 6. märts 2006 Boston, USA) oli juudi päritolu kabetaja, 7-kordne rahvusvahelise kabe maailmameister. 1978. aastal emigreerus Iisraeli, sealt lahkus USA-sse ning asus elama Bostonisse. Varem peeti tema sünnipäevaks 28. aprilli. Ame ...

Kolin Pirunkirkko

Kolin Pirunkirkko on üks paljudest Koli koobastest. Pirunkirkko on 34 meetrit pikk ja 1–7 meetrit kõrge maavärina tagajärjel tekkinud ja osaliselt kivivaringuga kaetud kaljulõhe. Rahvajutu järgi on ta ainult päris Kuradikiriku eeskoda. Koopa taga ...

Emotsionaalne inadekvaatsus

Emotsionaalne inadekvaatsus on emotsionaalse reaktiivsuse häire, mille puhul inimesel esinevad ebakohased emotsionaalsed reaktsioonid. Evolutsiooni kestel on välja kujunenud kindlad emotsionaalsed reaktsioonid keskkonna mõjuritele. Organismi eksi ...

Hüpomaania

Hüpomaania on mõõdukas meeleolu kõrgenemine. Võrreldes maaniaga, on hüpomaniakaalses meeleolus viibival inimesel säilinud üsna hästi kontroll oma tegevuse üle. Seetõttu on hüpomaniakaalse meeleolu liigitamine haiguslike seisundite hulka diskuteer ...

Maania

Maania ehk maniakaalne episood ehk mania on meeleoluhäire, mida iseloomustab patsiendi meeleolu haiguslik kõrgenemine. Reeglina kaasub ka mõttekäigu kiirenemine ja tahteaktiivsuse tõus. Nimetatud kolme sümptomi koosesinemist nimetatakse maniakaal ...

Patoo Abraham

Patoo Abraham on Nigeeria prostituut ja seksitöötajate õiguste eest võitlev aktivist, kes pooldab seksitöö legaliseerimist Nigeerias ning prostituutide dekriminaliseerimist. 2014. aastal juhtis ta Aafrika Seksitöötajate Liitu African Sex Workers ...

Kodanikualgatus

Kodanikualgatus on üksikisiku või kodanikuühenduse tegevus poliitiliste otsuste mõjutamiseks. Laiemalt võttes on kodanikualgatus igasugune avaliku võimu institutsioonide väline algatus mõne eluvaldkonna edendamiseks. Väljend "kodanikualgatuse kor ...

Krüptopidu

Krüptopidu on rahvusvaheline rohujuurealgatus, et informeerida ja julgustada arvutikasutajaid võtma kasutusele lihtsamaid privaatsust ja andmekaitset tagavaid praktilisi vahendeid. Krüptopidu toimub tavaliselt praktiliste töötubade vormis, kus õp ...