ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31

Priit Pirsko

Priit Pirsko on eesti ajaloolane ja arhivaar, 2000. aastast Eesti riigiarhivaar. Pirsko lõpetas 1982. aastal Tallinna 32. Keskkooli ja 1987. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal. 1992. aastal sai ta samas magistrikraadi, tema töö pealkir ...

Jaanus Plaat

Jaanus Plaat on töölise ja õpetaja poeg. Lõpetas 1985 Rakvere Õhtukeskkooli, 1992 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo osakonna, 1992–1994 samas magistrant ja 1994–2000 doktorant. Täiendas end 1993–1994 USA-s Kentucky Ülikoolis kultuuriant ...

Ulrike Plath

Ulrike Plath on ajaloolane, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor. Ühtlasi töötab vanemteadurina Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskuses. Tema peamised uurimissuunad ...

Ellen Plotnik

Ellen Plotnik oli rannatalupidaja tütar. Lõpetas 1946 Tallinna 9. Keskkooli, 1951 TÜ ajaloo-osakonna, aspirantuuri 1954, ajalookandidaat 1954, TÜ, väitekiri "Kodanliku parlamentarismi kokkuvarisemine maailma majanduskriisi aastatel ja fašistliku ...

Anti Poolamets

1990–1991 töötas ta Eesti Ajalooarhiivis ja 1996–1997 justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonnas. 2000–2004 tegutses ta ettevõtjana õigusteenuste, turunduskonsultatsioonide ja kirjastamise alal. 2001–2009 töötas Poolamets Sisekaitseakadeemias ...

Hendrik Prants

Hendrik Prants / 12. märts 1858 Loosi vald, Vastseliina kihelkond, Võrumaa – 17. november 1932 Tallinn) oli Eesti ajakirjanik ja ajaloolane.

Friedrich Puksoo

Friedrich Puksoo 1890 Sillaotsa talu, Naha, Meeksi vald – 18. oktoober 1969 Tallinn) oli Eesti raamatukogunduse rajaja.

Raimo Pullat

Raimo Pullat on eesti ajaloolane. Alghariduse omandas Raimo Pullat Tallinnas Hans Kubu eragümnaasiumis, Reaalkoolis, Kavastu ja Annikvere 7-klassilises koolis Virumaal ning keskhariduse Rakvere I Keskkoolis. 1958. aastal lõpetas ta ajaloolasena T ...

Säde Purge

Säde Purge on teenistuja tütar. Lõpetas 1951 Kilingi-Nõmme Keskkooli, 1956 TÜ ajaloo osakonna, 1958–61 Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi AI aspirant, ajalookandidaat 1967, AI, väitekiri "Eesti NSV-st evakueerunud töötajate tegevus Suure Isamaasõja a ...

Fred Puss

Fred Puss õppis Tallinnas Mustamäe gümnaasiumis. Aastatel 1994–2001 õppis Tartu Ülikoolis ajalugu. Fred Puss on Tartu Ülikooli Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo ja arheoloogia instituudi doktorant.

Aivar Põldvee

Aivar Põldvee on eesti ajaloolane, alates 2010. aastast ajaloodoktor ja Tallinna Ülikooli teadur. Põldvee omandas põhi- ja keskhariduse Keila 1. Keskkoolis, misjärel ta 1980. aastal asus Tartu Ülikooli ajalugu õppima. Ta lõpetas selle 1985. aasta ...

Inna Põltsam-Jürjo

Inna Põltsam-Jürjo on eesti ajaloolane, alates 2008. aastast doktor. Põltsam astus Tartu Ülikooli 1987. aastal ja 1992 lõpetas ta selle ajaloo erialal, 1996 sai samas magistrikraadi. Alates 1993. aastast töötab ta Ajaloo Instituudis Tallinnas. 19 ...

Heiki Pärdi

Heiki Pärdi on kolhoosniku poeg. Ta lõpetas 1969 Järvakandi Keskkooli, 1974. aastal Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna ja sai 1996. aastal samast magistrikraadi etnoloogias väitekirjaga "Muuseum – kultuurinähtus ja kultuuriuurimise allikas". Oli 19 ...

Georg Friedrich Pöschmann

Georg Friedrich Pöschmann oli Eesti ajaloolane. Georg Friedrich Pöschman oli kaupmehe poeg. Ta õppis Leipzigi Ülikoolis ja töötas Tartu Ülikoolis ajaloo, statistika ja geograafia professorina 1800–1812.

Endel Püüa

Endel Püüa on kaluri poeg. Ta lõpetas 1972 Kingissepa Keskkooli, 1977 Tartu Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonna. Endel Püüa asus kohe pärast ülikooli lõpetamist tööle, olles 1977–1988 Saaremaa Muuseumi ekspositsiooniosakonna juhataja, 1988–2017 d ...

Aili Raendi

Ta lõpetas 1952. aastal Tartu 3. Keskkooli ja 1958 Tartu Ülikooli ajaloo erialal. Aastal 1975 kaitses ajalookandidaadi kraadi, väitekiri "Eesti põllumeeste seltside tegevusest kuni 1905. a". Aastatel 1958–1959 Misso Keskkooli õpetaja, 1960–1963 E ...

Aigi Rahi-Tamm

Lõpetas 1983 Võru 1. Keskkooli ja 1990 Tartu Ülikooli; M.A. ajalugu, 1996, TÜ, väitekiri "1949. a. märtsiküüditamine Tartu linnas ja maakonnas", Ph.D. ajalugu, 2004, TÜ, väitekiri "Teise maailmasõja järgsed massirepressioonid Eestis: allikad ja u ...

Jaroslav Raid

Jaroslav Raid oli Nõukogude sõjaväelane ja parteitegelane ning eesti ajaloolane. Ta lõpetas 1937. aastal Tallinna Vene Ühisgümnaasiumi. Ta õppis aastatel 1937–1941 Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonnas metsandust. Akadeemiliselt oli ta korpora ...

Lembit Raid

Lembit Raid oli talupidaja poeg ja Tiit Raidi isa. Lõpetas 1950 Viljandi 2. Keskkooli ning 1955 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna ajaloo osakonna, kus õppis teise erialana etnograafiat. Ajalookandidaat 1968 väitekirjaga "EKP klerikalismivastane võitlus ...

Vaike Raid

Vaike Raid on talupidaja tütar. Lõpetas 1945 Tallinna Õpetajate Seminari ja 1971 kaugõppes Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo osakonna, töötades samal ajal kooliõpetajana. 1972–1975 Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi AI aspirant, ajalookandidaat 1984, AI ...

Katri Raik

Katri Raik on eesti ajaloolane, poliitik ja haridusametnik, 30. detsembrist 2020 Narva linnapea. Ta on olnud Eesti siseminister 2018–2019 ja XIV Riigikogu 2019–2020 liige.

Mariann Raisma

Mariann Raisma on eesti ajaloolane ja museoloog. 1981–1992 õppis Raisma Tallinnas Kopli Kunstikeskkoolis, 1992–1997 ajalugu Tartu Ülikoolis ning 2000–2002 Reinwardti akadeemias Hollandis. 2003. aastal omandas ta Hollandis magistrikraadi museoloog ...

Inda Rajasalu

Inda Rajasalu on Tarvo Rajasalu ema. Lõpetas 1957 Valga 1. Keskkooli ja 1965 Tartu Riikliku Ülikooli; ajalookandidaat 1980, TRÜ, väitekiri "Деятельность коммунистической партии Эстонии по руководству лекционной пропагандой в республике в 1966–197 ...

Valter Rand

Lõpetas 1932 Tallinna Linna Poeglaste Humanitaargümnaasiumi ja 1941 TTÜ ehitusinsenerina; inseneriteaduste doktor. 1943, Karlsruhe Tehnikaülikool, väitekiri "Die Sturzbettausbildung bei lotrechten Abstürzen und bei Anwendung einer rechteckigen En ...

Carl Rathlef

Carl Rathlef oli Viljandi fiskaali poeg. Ta õppis Tartu ülikoolis aastatel 1828–1832 filosoofiat, algul ka mõnda aega teoloogiat ja filoloogiat. Seejärel õppis Rathlef professor Karl Morgensterni toetusel aasta Berliini ülikoolis. Võimalik, et aj ...

Georg Karlos Rathlef

Georg Karlos Rathlef oli baltisakslase Karl Albert Rathlefi poeg. Õppis aastatel 1856–1864 Tartu kubermangugümnaasiumis ja 1864–1869 Tartu Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas, mille lõpetas kandidaadi astmega. 1869–1872 õpetaja Birkenruh kasvatusas ...

Kristel Rattus

Lõpetas 1989 Tallinna 7. Keskkooli ja 1998 TÜ etnoloogina; M.A. etnoloogia, 2004, TÜ, väitekiri "Marie Underi salong: kultuurianalüütiline vaatepunkt Eesti haritlaste diskursusele ja sotsiaalsetele võrgustikele 20. sajandi teisel kümnendil". Oli ...

Priit Raudkivi (ajaloolane)

Priit Raudkivi on eesti ajaloolane, ajalookandidaat. Ta lõpetas aastal 1980 Tartu Riikliku Ülikooli ajaloolasena. 1987. aastast on ta ajalookandidaat. Aastatel 1980–1981 töötas ta Keskarhiivis. Alates 1981. aastast töötab Raudkivi Ajaloo Instituu ...

Anu Raudsepp

Anu Raudsepp on Eesti ajaloolane, filosoofiadoktor, Tartu Ülikooli ajaloo didaktika dotsent. Tema peamised uurimisvaldkonnad on Eesti haridus- ja kultuurilugu, õigeusu kiriku ajalugu ja ajaloo didaktika.

Toivo Ülo Raun

Toivo Ülo Raun on väliseesti ajaloolane, kes tegutseb Ameerika Ühendriikides. Raun on uurinud peamiselt Eesti ajalugu 20. sajandi alguses. Tema peateoseks on Eesti ajaloo üldkäsitlus "Estonia and Estonians". Raun on Indiana Ülikooli ajalooprofess ...

Peep Peeter Rebane

Tema isa oli kohtuametnik Ilmar Rebane ja ema Teele Adele Elfriede Rebane neiupõlvenimega Külm. Lõpetas 1962. aastal Uppsala ülikooli. Ajaloomagistri kraadi sai 1964. aastal Michigani ülikoolist. Ph.D. 1969, Michigani Ülikool, väitekiri "Denmark ...

Hain Rebas

Hain Rebas on Eesti ajaloolane, sõjaväelane ja poliitik; Rootsi sõjaväe reservkapten 1973, Eesti kaitseväe major 1996.

Johann Friedrich von Recke

Johann Friedrich von Recke oli baltisakslane ja kaupmehe poeg. Õppis 1781–84 Göttingeni Ülikoolis õigusteadust, ajalugu ja muinasteadust. 1787–1788 Miitavi arhiivi- ja läänisekretäri abiline, 1788–96 arhiivi- ja läänisekretär, 1796–1801 Kuramaa a ...

Villem Reiman

Villem Reiman 1861 Tipu küla, Suure-Kõpu vald, Viljandimaa – 25. mai 1917 Kolga-Jaanis) oli eesti vaimulik ja eesti rahvusliku liikumise üks olulisemaid juhte 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses.

Christoph Melchior Alexander Richter

Christoph Melchior Alexander Richter oli baltisakslane ja kindrali poeg. Õppis 1819–21 Peterburi Ülikoolis kameralistikat, lõpetas 1823 TÜ õigusteaduskonna, täiendas end Göttingenis; cand. jur. 1823, TÜ, mag. phil. 1825, TÜ, väitekiri "Essai sur ...

Riin Alatalu

Riin Alatalu, PhD on eesti ajaloolane ja muinsuskaitsja. Ta on Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja muinsuskaitse ekspert rahvusvahelistes ja Eesti eriala organisatsioonides: ICOMOSi International Council of Monuments and Sites rahvusvahelise juhatu ...

John Norman Riismandel

John Norman Riismandel on Väino Juhan Riismandeli poeg. Lõpetas 1962 Marylandis High Point High Schooli ja 1967 Marylandi Ülikooli; M.A., väitekiri "Gabriel Garcia Moreno: The Years Before Power, 1821–1861", Ph.D. 1972, Marylandi Ülikool, väiteki ...

Evald Rink

Evald Rink oli talupidaja poeg. Ta lõpetas 1935. aastal Rakvere Ühisgümnaasiumi ja 1944. aastal Tartu Ülikooli ajaloo osakonna; aastatel 1940–1944 oli ta Riigi Keskarhiivi arhivaar ja osakonnajuhataja. Tartus astus Evald Rink Eesti Yliõpilaste Se ...

Katrin Roosileht

Lõpetas 1985 Viljandi 4. keskkooli ja 1991 TÜ ajaloo osakonna; M.A. arhiivindus, 2001, TÜ, väitekiri "Vaeslastekohtud Eestis. Arhiivinduslik aspekt". Oli 1991–2001 Rahvusarhiivi justiitsasutuste talituse juhataja, Ajalooarhiivi teatmetalituse juh ...

Lydia Roots

Lõpetas 1926. aastal Leningradi Eesti Pedagoogilise Tehnikumi ja 1931 Leningradi Herzeni-nimelise Pedagoogilise Instituudi, oli 1935–1938 Leningradi Riikliku Ülikooli aspirantuuris; ajalookandidaat 1957, Moskva Riiklik Ülikool, väitekiri Шлезвиг- ...

Tiit Rosenberg

Tiit Rosenberg käis aastatel 1954–1962 Restu 8-klassilises koolis, seejärel kuni 1965. aastani Valga I Keskkoolis, mille lõpetamise järel töötas ta pool aastat 1965–1966 Keeni 8-klassilise kooli kehalise kasvatuse, geograafia ja matemaatika õpeta ...

Reigo Rosenthal

Reigo Rosenthal on eesti ajaloolane. Rosenthal õppis aastatel 1988–2000 Nõmme Gümnaasiumis, seejärel Tartu Ülikoolis ajalugu, ajaloomagister 2008. Ta tegeleb peamiselt Eesti sõjaajalooga Vabadussõja ja Teise maailmasõja eelse Eesti Vabariigi päev ...

Pille Runnel

Pille Runnel on eesti ajaloolane ja etnoloog. Ta lõpetas aastal 1992 Tartu Miina Härma Gümnaasiumi, aastal 1998 Tartu Ülikooli etnoloogina; M.A. etnoloogia, 2001, TÜ, väitekiri "Internet uurimisobjektina: kultuuriloomise protsessid internetis", P ...

Simo Runnel

Simo Runnel on eesti literaat ja ajaloolane. Ta õppis aastatel 1995–2005 Tartu Ülikoolis ajalugu, lõpetades selle teadusmagistrina. On avaldanud luulekogud "Maailmakord" 2002, "Uneriik" 2003 ja "Pomisen palveid siin pilvede all" 2010; proosaraama ...

Carl Friedrich Wilhelm Russwurm

Carl Friedrich Wilhelm Russwurm oli toomkooli rektori poeg, Johannes Russwurmi isa, sakslane. Lõpetas Ratzeburgi Toomkooli, õppis Bonni ja Berliini ülikoolis teoloogiat ning sooritas 1835 Ratzeburgis kirikuõpetajakandidaadi eksami. Oli 1835–1839 ...

Johann Joseph Gotthard Otto von Rutenberg Von Orgies

Parun Johann Joseph Gotthard Otto von Rutenberg Von Orgies 1802 Bauska, Läti – 16. mai 1864 Wiesbaden) oli Eesti ajaloolane ja kirjanik.

Vilmar Ruus

Lõpetas 1949 Tallinna 2. Keskkooli ja 1955 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna; ajalookandidaat 1965, TRÜ, väitekiri "Eestimaa Kommunistliku Partei tegevus ja kogemused kaubanduse sotsialistlikul ümberkorraldamisel 1940–1941". Oli 1955–19 ...

Arthur Ruusmaa

Arthur Ruusmaa oli eesti ajaloolane, koduloolane, giid ja muinsuskaitsja. Ta sündis Novosibirski oblastis küüditatute perekonnas. Kui ta oli pooleteistaastane, pääses perekond tagasi Eestisse.

Ants Ruusmann

Ants Ruusmann oli Eesti ajaloolane ja poliitik. Ruusmann lõpetas 1960. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo osakonna. Tema uurimisvaldkonnaks oli Eesti põllumajandusajalugu, mille alal kaitses ta 1968. aastal kandidaadiväitekirja. Hiljem töötas ...

Rein Ruutsoo

Rein Ruutsoo on eesti filosoof, ajaloolane ja politoloog. Aastatel 1966–1971 õppis Ruutsoo Tartu Riiklikus Ülikoolis ja 1971–1974 Eesti NSV Teaduste Akadeemia aspirantuuris. Kandidaadikraadi kaitses ta 1978. aastal Riias Läti NSV Teaduste Akadeem ...