ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312

Abhaasid

Abhaasid on Kaukaasia rahvas. Abhaase on mõningate hinnangute kohaselt maailmas umbes 600 000. Abhaasias elas neid rahvaloenduste andmetel 2003. aastal 94 600 ja 2011. aastal 122 100. Venemaal elas 2010. aasta rahvaloenduse andmetel 11 249 abhaas ...

Adõgeed

Adõgeed ehk adõgeelased on Adõgee põlisrahvas. Adõgeed elavad ka Krasnodari krai Kubani-taguses osas, Musta mere rannikul ning Türgis ja mujal Lähis-Idas. Adõgeedee koguarv on 2004. aasta hinnangul üle 750 tuhande. Venemaal on neid kokku 132 000, ...

Aestid

Aestid oli Läänemere kagu- ja võib-olla ka idakaldal elanud rahvas või rahvad, keda on mainitud 1.–10. sajandi allikates. Tegemist oli nimetusega, mille all tõenäoliselt mõeldi kas praeguse Kaliningradi oblasti piirkonnas elanud preislaste eelkäi ...

Afroameeriklased

Afroameeriklased ehk mustanahalised ameeriklased on Ameerika Ühendriikides elav rassirühm, kelle esivanemad või üks esivanematest on pärit Aafrika mandrilt. Afroameeriklasi veeti Aafrikast Ameerikasse orjadeks alates 16. sajandist. Ameerikas keel ...

Agulid

Agulid on rahvas Dagestanis. Kõnelevad aguli keelt, mis kuulub dagestani keelte lesgi-samuri ehk kagurühma. 2010. aasta rahvaloenduse andmetel elas Venemaal 34 160 aguli, neist Dagestanis 28 054. Eestis elas 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 2 a ...

Akkadlased

Akkadlased oli Vana-Lähis-Ida rahvas, kes elas peamiselt Põhja-Mesopotaamias, kus rajas 3. aastatuhandel eKr ühe maailma ajaloo esimestest suurriikidest: Akkadi riigi. Akkadlased kõnelesid akadi keelt, mis kuulub semiidi keelte hulka ja mida kirj ...

Albaanlased

Albaanlased on rahvas Balkani poolsaare lääneosas, kelle üldarv on umbes 8 miljonit. Intensiivse migratsiooni tõttu alates 1980. aastatest on täpseid arve raske öelda. Albaanlaste ajalooliselt Euroopa valgete moslemite päralt on kaks vabariiki: A ...

Altailased

Altailased on turgi rahvas Venemaal Altai Vabariigis ja naaberaladel. Kõnelevad turgi keelte kirgiisi-kõptšaki rühma kuuluvat altai keelt. 2010. aasta rahvaloenduse andmetel elas Venemaal 79 773 altailast. Neist elas Altai Vabariigis 73 756. Eest ...

Ambelaud

Ambelaud on rahvas Indoneesias, Ambelau saare põhirahvas. Nad kuuluvad Ida-Indoneesia antropoloogilisse rühma ja Amboni-Timori rahvaste hulka ning on lähedased Buru saare rahvastele burudele, liseladele ja kajelidele.

Ameeriklased

Ameeriklased on Ameerika Ühendriikide põhirahvus, suuremalt jaolt kodanikud – ameeriklaste identiteedis on sidemed oma riigiga üldjuhul esikohal. Päritolult on ameeriklased eelkõige Euroopa kolonistide ja Aafrika neegerorjade järeltulijad, vähem ...

Amharid

Amharid on semiidi rahvas Etioopias. Kõnelevad afroaasia keelkonna semiidi rühma kuuluvat amhara keelt. Nad on suuruselt teine rahvas Etioopias oromode järel, kuid amharid on riigi kultuuriliselt mõjukaim rahvus. Samuti on amharid ajalooliselt ku ...

Amised

Amised rahvas Taiwanil, saare põlisasukad. Nad kõnelevad amise keelt, mis kuulub austroneesia keelte hulka. Amised on üks 13 ametlikult tunnustatud Taiwani pärismaisest rahvast. Amiste traditsiooniline asuala hõlmab pika kitsa oru Taiwani Keskmäg ...

Amišid

Amišid on peamiselt Ameerika Ühendriikides elav traditsioonilist elustiili harrastav etniline grupp ja kristlik usulahk. Amišid on tuntud selle poolest, et enamasti ei kasuta nad sellist moodsat tehnoloogiat nagu elekter, telefon ja autod. Paljud ...

Ammonlased

Ammonlased ehk ammoniidid oli Piibli järgi ida pool Jordanit elanud rahvas. Ammonlaste esiisa oli 1. Moosese raamatu 19:38 järgi Loti noorema tütre poeg Ben-Ammi: "Ja noorem sünnitas ka poja ning pani temale nimeks Ben-Ammi; see on ammonlaste isa ...

Andamanid

Andamanid on Andamani saarte põliselanikud. Andamanid jaotuvad neljaks negriidsesse rassi kuuluvaks hõimuks: suurandamanid, onged, džarauad ja sentinelid. Andamanide pildistamine on keelatud.

Apatšid

Apatšid on mitme lähedases keelesuguluses oleva ja sarnase kultuuriga indiaanlaste rühma koondnimetus. Apatši keeled ehk lõunaatapaski keeled kuuluvad atapaski keelkonda. Apatši rahvaste kunagine asuala jääb Ameerika Ühendriikide edelaossa, kus s ...

Arakanid

Arakanid on rahvas Myanmaris. Nad moodustavad enamiku Arakani osariigi elanikest. Etniliselt ja keeleliselt on nad lähedased birmalastele, räägivad birma keele murret. Usuliselt on arakanid budistid. Tänapäeval võidakse neid tihti segi ajada rohi ...

Aravakid

Aravakid on rühm indiaani rahvaid-hõime, kes 15. sajandi lõpus elas Suurtel Antillidel, Amazonase jõgikonnas, Floridas ja Andide eelmäestikes. Aravakkide algkodu on Venezuelas. Neil oli arenenud kultuur. Peale põlluharimise tegelesid nad puuvilla ...

Arberešid

Arberešid ehk Itaalia albaanlased on etnolingvistiline vähemuslik rahvusrühm Itaalia lõunaosas Sitsiilias, Kalaabria poolsaarel, Basilicatas, Campanias, Molises, Abruzzos ja Apuulia poolsaarel asuvates külades.

Armeenlased

Armeenlased on rahvas Armeenia mägismaal, Armeenia Vabariigi põlisasukad. Ajalooliselt on armeenlaste asuala paiknenud Vahemere, Musta mere ja Kaspia mere vahelisel alal. Armeenlased kujunesid põlisasukate segunemisel sküüdi jt hõimudega omaette ...

Aserbaidžaanlased

Aserbaidžaanlased ehk aserid on aserbaidžaani keelt emakeelena kõnelev turgi rahvas. Tänapäeval on aserbaidžaanlasi umbes 28–35 miljonit inimest. Nad moodustavad enamusrahvuse Aserbaidžaanis, kus neid elab umbes 8.2 miljonit 2009, ja Iraani Aserb ...

Assüürlased

Assüürlased ehk süürlased on rahvas Ees-Aasias. Paiknevad rühmiti hajali Iraagis, Iraanis, Türgis, Süürias, Liibanonis, Armeenias jm. Kõnelevad aramea keelest lähtuvat uus-aramea keelt, mida tuntakse ka assüüria või kaldea keelena. Usult kristlas ...

Asteegid

Asteegid olid praeguse Mehhiko alal elanud rahvas 14.–16. sajandil. Asteekide rändhõim seadis end sisse Mexico orgu Texcoco järve soises ümbruses ning pani aluse Tenochtitlani linnale. Aastal 1500 valitsesid asteegid Mehhikos suurt Asteekide riik ...

Aškenazi juudid

Aškenazi juudid on Kesk- ja Ida-Euroopa juudid, kes elasid/elavad Saksamaal, endise Austria-Ungari ja Poola-Leedu riigi aladel Poolas, Valgevenes, Ukrainas ja Leedus. Praegusel ajal elavad aškenazi juudid sealhulgas peamiselt holokaustis ellujään ...

Austraalia aborigeenid

1861. aastal oli hinnanguliselt umbes 180 000 aborigeeni päritolu inimest, 1901. aastal oli neid tõenäoliselt alla 95 000. 20. sajandi viimastel aastakümnetel suurenes aborigeenide sealhulgas segavereliste aborigeenide hulk jõudsalt, 2001. aasta ...

Austraallased

Austraallased on Austraalia põhirahvas, kes on põhiliselt kujunenud 19.–20. sajandil saabunud inglise, iiri ja šoti ümberasujatest. Kõnelevad inglise keele Austraalia varianti. 2006. aasta rahvaloenduse andmetel oli erinevate konfessioonide krist ...

Avaarid

Avaarid on rahvas Dagestanis ja naaberaladel. Kõnelevad dagestani keelte looderühma kuuluvat avaari keelt. Avaarid on suurim Dagestani rahvas. Maailmas elab ühtekokku ligikaudu 1 miljon avaari. Venemaa Föderatsioonis elas 2002. aasta ülevenemaali ...

Babüloonlased

Babüloonlased olid vanaaja semiidi rahvas Lõuna-Mesopotaamias, Babüloni linna ümber kujunenud Babüloonia riigi aladel. Babüloonlased olid lähedases suguluses Põhja-Mesopotaamias asunud assüürlastega – mõlemad rahvad said alguse akkadlastest päras ...

Balkaarid

Balkaarid on turgi rahvas Põhja-Kaukaasias Kabardi-Balkaarias ja naaberaladel. Kõnelevad turgi keelte kõptšaki rühma kuuluvat balkaari keelt ehk karatšai-balkaari keelt. Balkaarid on lähisuguluses karatšaidega ja kasutavad sama kirjakeelt. Balkaa ...

Baltimaade armeenlased

Baltimaade armeenlased on Eestis, Lätis ja Leedus elavad armeenlased. Baltimaade armeenlased asusid kolme Balti riiki elama peamiselt Nõukogude okupatsiooni ajal.

Baltlased

Baltlased ehk balti rahvad on rühm Läänemere-äärseid rahvaid, kes kõnelevad balti keeli, mis on indoeuroopa keelkonda kuuluv keelerühm. Balti rahvad pärinevad indoeuroopa hõimudest, kes asusid Moskva, Oka ja Volga jõe valglas ning nendest mõnevõr ...

Baškiirid

Baškiirid on turgi rahvas, kelle peamine asuala on Venemaal Uuralite lõunaosas Baškortostanis ja naaberaladel. Kõnelevad turgi keelte kõptšaki-bulgaari rühma kuuluvat baškiiri keelt, paljud baškiirid peavad emakeeleks tatari keelt. Baškiiride hul ...

Beduiinid

Beduiinid on nomaadse eluviisiga araabia hõimud. Nad samastavad end konkreetse hõimuga, mitte rahvaga, ja nimetavad end arab. Nad elutsevad Lähis-Ida kõrbepiirkondades. Nende asuala hõlmab Araabia poolsaare, Süüria, Jordaania lõunaosa, Iraagi, Pa ...

Beotukid

Beotukid olid Newfoundlandi saarel elanud indiaani põlisasunikest kütid-korilased. Umbes 1. aastatuhandel pKr rändasid nende eelkäijad Labradori aladelt Kanada kõige idapoolsemale saarele. Nende kultuur kujunes välja 16. sajandi alguseks. Tänasek ...

Brasiillased

Brasiillased on Brasiilia põhielanikkonna moodustav segarahvus. Kõnelevad portugali keele Brasiilia varianti. Traditsiooniliselt on levinud katoliiklus. Brasiillaste üldarv maailmas on ligikaudu 194.6 miljonit, neist Brasiilias 192 miljonit. Eest ...

Bulgaarlased

Bulgaarlased on lõunaslaavi rahvas Balkanil, Bulgaaria põhirahvus. Kõnelevad bulgaaria keelt. Bulgaarlaste üldarv on ligikaudu 7 miljonit, neist üle 6 miljoni Bulgaarias. Valdavalt on bulgaarlased õigeusklikud, kuid vähesel määral on ka islamiusu ...

Burjaadid

Burjaadid on mongoli rahvas Venemaal Lõuna-Siberis, Mongoolia põhjaosas ja Hiinas. Kõnelevad burjaadi keelt, Venemaal elavad burjaadid räägivad ka vene keelt. Burjaatide üldarv on ligikaudu 620 000. Venemaal elas 2010. aasta rahvaloenduse andmete ...

Edomlased

Edomlased olid 1. Moosese raamatu järgi Jaakobi vennast Eesavist ja Aadast põlvnenud rahvas. Edomlased asusid Surnumerest idas. 4. Moosese raamatus 20:14–21 on järgmine lugu: Kaadesist läkitas Mooses käskjalad Edomi kuninga juurde: "Nõnda ütleb s ...

Evengid

Evengid on tunguusi-mandžu rahvas Venemaal Siberis ja Kaug-Idas, Hiinas ning Mongoolias. Evenkide asualad on väga laialdased, ulatudes Jenissei jõest kuni Ohhoota mere ja Põhja-Jäämereni. Evenkide üldarv maailmas on ligi 80 000. 2010. aasta rahva ...

Flaamid

Flaamid on hollandi keelt kõnelev Belgia rahvusrühm, kes kuulub germaani rahvaste hulka. Enamik flaamidest elab Belgia põhjaosas Flandrias. Flaamid on üks kahest Belgia suuremast rahvusrühmast, teine neist on prantsuse keelt kõnelevad valloonid. ...

Fonid

Fonid või Fon nu on Lääne-Aafrikas, Beninis ja edela Nigeerias peamine etniline ning ligvistiline grupp, koosnedes üle 3.5 miljonist inimesest. Lõuna Beninis räägitavatest keeltest peamine on Gbe keelte hulka kuuluv foni keel. Fonid arvatakse pär ...

Grusiinid

Grusiinid ehk georglased) on Lõuna-Kaukaasia rahvas, kes elab põhiliselt Gruusias. Märkimisväärne arv grusiine elab ka Türgis ja Venemaal. Koguarvuks hinnatakse umbes 6 miljonit. Enamik grusiine on kristlased ning kuulub autokefaalsesse Gruusia Õ ...

Gudžaratid

Gudžaratid on Indiast, peamiselt Gujarati osariigi aladelt pärinev rahvas, kes kõneleb gudžarati keelt. Suured gudžarattide kogukonnad elavad ka väljaspool Indiat, eelkõige Läänemaailmas, aga ka mitmetes Aafrika riikides. Neid loetakse majandusli ...

Handid

Handid on Venemaal elav soome-ugri rahvas. Enesenimetus on läänepoolsetel hantidel hantõ, idahantidel kantõk. 2010. aasta rahvaloenduse andmetel elas Venemaal 30 943 hanti. Handi keele oskajaid oli Venemaal 2010. aasta rahvaloenduse tulemuste põh ...

Hatsad

Hatsad on rahvas Tansaanias. Nad elavad hajusalt Ida-Aafrika riftivööndis Serengeti platoo lähedal Eyasi järve ääres umbes 1500 km² suurusel raskesti ligipääsetaval ja väheviljakal alal. Nende arv oli 1988. aastal hinnanguliselt 1000, aastal 2000 ...

Hiinlased

Hiinlasi on umbes 1.3 miljardit 1995. aastal umbes 1.1 miljardit. Nad on maailma suurim rahvus. Nad on Hiina Rahvavabariigi ja Taiwani põhirahvus. Hiina Rahvavabariigis moodustavad hiinlased umbes 91.6% rahvastikust, umbes 95% Taiwani rahvastikus ...

Hispaanlased

Hispaanlased on romaani rahvas Pürenee poolsaarel, Hispaania põhirahvastik. Kõnelevad hispaania keelt. Traditsiooniliselt on hispaanlased olnud katoliiklased. Hispaanlased on välja kujunenud muistsete põliselanike ibeeride segunemisel keltide, ro ...

Hollandlased

Hollandlased on germaani rahvas, Hollandi põhirahvastik. Kõnelevad germaani keelte läänerühma saksa-madalmaade alarühma kuuluvat hollandi keelt. Hollandlaste koguarv maailmas on hinnanguliselt ligikaudu 25 miljonit, neist Hollandis 13.2 miljonit. ...

Hongkonglased

Hongkonglased on rahvas Ida-Aasias, kes räägivad enamasti kantoni keelt. Nad elavad Hongkongis või nad on seal sündinud. Tavaliselt nad ei pea end hiinlasteks.

Ingušid

Ingušid on rahvas Põhja-Kaukaasias Inguššias ja mõnel pool mujal, kes kõnelevad nahhi-dagestani keelte hulka kuuluvat inguši keelt. Keeleliselt ja kultuuriliselt on nad väga lähedased tšetšeenidele. Inguššide hulgas on levinud sunniitlik islam. I ...