ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 316

Dhyāna

Dhyana või jhāna on india õpetustes vaimne praktika ning teadvuse seisund. Budismis on jhāna või dhyana kitsamas tähenduses eeskätt mõistelisel mõtlemisel põhinev meeleharjutus, mis teataval määral vastandub kujustamisele kui kujundlikul mõtlemis ...

Agvan Doržijev

Agvan Doržijev oli burjaadi rahvusest buda munk, üks 13. dalai-laama õpetajatest, tema poliitiline nõuandja ning diplomaat, Peterburi Kalatšakra templi ehituse organisaator.

Dukkha

Dukkha ehk kannatus on budismis üks põhimõisteid. See on esimene neljast õilsast tõest ja sellest räägib Buddha juba oma esimeses jutluses "Seadmuseratta käimapanemine". Kannatus on ka üks kokkupandud dharmade kolmest põhiomadusest ehk olemasolu ...

Gandhāra

Gandhāra on ajalooline piirkond Loode-Indias, tänapäeva Pakistani ja Afganistani territooriumil. Gandhāra oli Pärsia riigi osa. 4. sajandil eKr vallutas selle Aleksander Suur. Hiljem sai sellest India ja Kreeka kultuuri kohtumispaik. 3. sajandil ...

Guru

Guru on väga levinud India päritolu nimetus õpetaja kohta, mis on ka läänes saanud India traditsioonilise õpetaja ja üldse mingi ala autoriteedi sünonüümiks. See on kõikides ida õpetustes ülimat austust pälviv isik, kes õpetab teisi, andes edasi ...

Hinajaana

Hinajaana on mahajaana järgijate poolt antud nimetus konservatiivse budismi koolkondadele. Hinajaana nimetusega viidatakse asjaolule, et selle kaudu jõudvat nirvaanasse ainult väike hulk inimesi, samal ajal kui mahajaana avarad meetodid andvat se ...

Hüvesõber

Hüvesõber on budismis vaimne juhendaja, guru, kes suunab ja toetab budistlikule teele asunud inimest.

Isetus

Isetus on budismis üks kesksemaid mõisteid. Isetus koos püsituse anitya ja kannatusega duhkha on kõige olemasoleva tunnused trilaksana. "Isetuse õpetus" on Buddha teine jutlus pärast virgumist ja seadmuseratta käimapanemist. Budismi järgi ei ole ...

Daši-Doržo Itigelov

Daši-Doržo Itigelov oli Venemaa budistide juht. Ta alustas õpinguid 16-aastasel Aninsky datsanis ja lõpetas selle kahel erialal – filosoofia ja Tiibeti meditsiin. Kirjutas farmakoloogia entsüklopeedia. Aastal 1912 valiti 12. Pandido Khambo-laamak ...

Jama (jumalus)

Jama on india mütoloogias surma ja allilma jumal. "Rigveedas" räägitakse temast kui esimesest inimesest, kes suri. Hiljem muutus Jama surnute kohtumõistjaks ja nende pattude karistajaks. Jamat kujutatakse rohelisena, punaste silmade ja sama värvi ...

Jebtsun Damba Khutukhtu

Jebtsun Damba Khutukhtu ; oli tiitel, mida kandsid kõik Mongoolia gelukpa koolkonna budistide vaimsed juhid ehk pealaamad. Analoogiline tiitel Tiibetis on dalai-laama. Bogdogeegenite ka Bogdo Khaan ümbersündinute liin saab alguse Jebtsun Dambast. ...

Kaheksa tõotust

Kaheksa tõotust on budismis kõlblusnormide loend pühendunud järgijatele erilistel päevadel ja pühadel. Ma hoidun seksuaalsest üleastumisest; Ma hoidun tantsust, laulust, muusikast ja etendustest; Ma ei kanna ehteid, ei kasuta lõhnaaineid ega kaun ...

Kaheksaosaline tee

Kaheksaosaline tee ehk õilis kaheksaosaline tee ehk aaria kaheksaosaline tee on budismi aluseks oleva neljast õilsast tõest ehk neljast aaria tõest neljanda tõe ehk kannatuse lakkamiseni viiva tee sisuks olevad juhised, mida Buddha õpetas Dhammar ...

Karma

Karma ehk tegu on India päritolu õpetustes üks alusmõisteid, teo ja tagajärje üleüldine seadus. Iga keha, kõne või meelega tehtud tegu kannab vastavaid tagajärgi ehk teovilju. Populaarses kirjanduses väljendatakse tegude ja teoviljade seadust ka ...

Kasina

Kasina on rühm teatavaid universaale, mida kasutatakse vastava theravaada meditatsioonitehnika puhul keskendumisobjektidena. Kasinatele keskendumine ja vastavate objektide kirjeldused leiduvad Tipitakas ja Visuddhimaggas ning nendega on seotud mi ...

Katvanga

Katvanga, Kolmeharuline sau vasaku käe küünarnuki õnaruses on suuresti sümboolne. Kolm haru tähistab kolmikilma ja osutab nende ja kolme põhilise meelepleki - himu viha ja nõmeduse valdamisele. Ta sümboliseerib ka kolme aega - minevikku, olevikku ...

Kerjakauss

Kerjakauss on theravaada budistliku munga kauss pindapatal toidu-annetuste kogumiseks ja söömiseks. See on ümmarguse kujuga keraamiline või metallist anum, mida mungad kannavad almuste kogumise ringil ehk pindapatal toidu kogumiseks. Kerjakauss o ...

Kippumine

Kippumine või ka "tõmblemine", "üles kütmine" on budismis oluline tegur, mille põhjuseks on ihad, kiindumused ja tahtmised ja tagajärjeks kannatused. Kiputakse ja tõmbutakse ihade ja naudingute, vaadete, kommete ja rituaalide ning iseenda tunnust ...

Kolm kalliskivi

Kolm kalliskivi, ka kolm kaitset, on budismis kolm kõige kõrgemat austust pälvivat objekti: virgunu ehk Buddha, seadmus ehk dharma ja kogudus ehk sangha. Neid nimetatakse kolmeks kaitseks ja nende kaitse alla minekut samastatakse budismi omaksvõt ...

Kolm meelemürki

Kolm meelemürki on budismis kolm põhilist meeleplekki ja takistajat vaimse arengu ja virgumise teel: Dosa. Moha ; Tanhā ; Kolm meelemürki on kujutatud sõltuvuslikku tekkimist sümboliseeriva olemisratta keskel maona tigedusena, kes hoiab sabast ki ...

Kolmikilm

Kolmikilm on budistlikus kosmoloogias sansaara kolm valda või olu, kuhu olendid satuvad vastavalt oma tegudele ja teoviljadele. Vormitu olu sanskriti keeles ārūpyadhātu on neist kõige kõrgem, kus olenditel pole väliskuju ega ihasid. Sinna jõutaks ...

Kumbhānda

Kumbhānda on budistlikus mütoloogias kääbuskasvu koletis. Kumbhānda del on pudelkõrvitsakujuline keha, suur punnis kõht ja nii suured munandid, et nad võivad neid kasutada istmena ning saavad liikuda üksnes neid ise üleval hoides. Sõna kumbhānda ...

Kuus olemasolu valdkonda

Kuus olemasolu valdkonda, ka kuus olemise valda on ihade olus sündinute jaoks kuus sansaara valdkonda, kus nad viibivad oma tegude viljana. Ihade olu on budistliku kosmoloogia järgi madalam kolmest olust sanskriti keeles trailokya, paali keeles t ...

Köidikud

Köidikud, kütked või ahelad on budismis tegurid, mis seovad olendeid sansaarasse. kommetesse ja rituaalidesse kiindumine paali k. sīlabbata-parāmāsa, sanskriti k. śīlavrataparāmārśa, üksnes käitumisjuhiste, ettekirjutuste ja tseremooniate täitmin ...

Kümme tõotust

Kümme tõotust või kümme käitumisjuhist on budismis kõlblusnormide loend selle kohta, milliseid olukordi ja tegevusi inimene igapäevases elus peaks vältima. Kümme tõotust on järgmised: Ma ei ahnitse; Ma ei laima; Ma ei lobise; Ma ei soovi halba; M ...

Lootos

Lootos on taimede perekond lootoseliste sugukonnast. Perekonnas on kaks liiki: ameerika lootos ehk kollane lootos ning india lootos, mis on India ja Vietnami rahvuslill. Lootos näeb üsna vesiroosi moodi välja, ent nad ei ole lähedalt sugulased: n ...

Lumbinī

Lumbinī on Siddhārtha Gautama sünnikoht. Pärimuse järgi oli see aed, kus kuninganna Mahāmāyā sünnitas tulevase Buddha. See asub Nepali territooriumil Rummindai asulas Himaalaja jalamil India piiri lähedal. Koha geograafilised koordinaadid on 27° ...

Maailmakaitsja

Maailmakaitsjad või neli suurt valitsejat on budismis maailma ja Buddha õpetuse kaitsjad, kes asuvad neljas ilmakaares ning kuuluvad budistlikus kosmoloogias kõige madalamas taevas asuvate jumalate hulka, olles seega inimestele kõige lähemal asuv ...

Mae Thorani

Phra Mae Thorani on budistlikus mütoloogias maajumalanna või maaema ning ta on laialdaselt austatud theravaada budismi maades üle Kagu-Aasia. Teda kujutatakse tavaliselt noore naisena, kes väänab oma juustest välja vett. Legendide kohaselt oli Si ...

Mahasanghika

Mahasanghika oli varajase budismi koolkond, mis lahknes sthaviravaadast teisel suurkogul, umbes 100 aastat peale Buddha parinirvaanat. Mahasanghika õpetuses väärib äramärkimist lokottaravāda ehk "ülemaise" Buddha õpetus, mis tõstab Buddha kõrgema ...

Mahasiddha

84 mahasiddhat on kanoniseeritud: Acinta, Ajokipa, Ananga, Babhahi, Bhadrapa, Bhandepa, Bhiksana, Bhusuku, Caluki, Camaripa, Campaka, Caparipa, Catrapa, Caurangipa, Darika, Dhahuli, Dharmapa, Dharmapa, Dhokaripa, Dhombipa, Dombipa, Ghandhapa, Gor ...

Māra (budism)

Māra on budistlikus mütoloogias deemon või jumalus, budistlikus kosmoloogias ihade valla valitseja. Nimi Māra esineb budismi kõigi põhivoolude tekstides. Māra peamiseks funktsiooniks peetakse olendite, eriti bodhisattvate takistamist nende püüdlu ...

Meelerahu

Meelerahu ehk samatha on budismis teine olulisim meeleharjutus analüüsiva vaatluse ehk vipassana kõrval. Rahu śamatha ja selge pilk ehk eristav vaatlemine vipaśyanā tähistavad kahte väga olulist teostusviisi: püütakse äratada endas kõigesse rahul ...

Meru mägi

Meru mägi on hinduismi, džainismi ja budismi mütoloogilises kosmoloogias püha mägi, mida peetakse universumi keskmeks, maailma teljeks. Budistlikus kosmoloogias asub Meru mäe tipul Trāyastrimśa, jumalate deevade maailm, mida valitseb Śakra. Seda ...

Moha (budism)

Moha ehk rumalus, juhmus või nõmedus, segaduses olek, ka teadmatus, on budismis üks peamisi põhjusi, mis hoiab olendeid sansaaras. Koos iha ja vihaga on rumalus üks kolmest meelemürgist. Olemiseratta keskel sümboliseerib seda siga. Budistlikus ko ...

Mudra

Mudra on sümboolse tähendusega käemärk budismis ja hinduismis. Tantristlik mõju: 5 sõrme kujutavad 5 buda perekonda parem käsi või 5 algelementi vasak käsi. abhaya mudrā – bhaya hirm kartmatuse märk. Harilikult seisvas, harva istuvas asendis, käe ...

Munga sau

Munga sau ehk kepp kuulus algbudismis kohustusliku detailina munkade varustuse juurde. Legend räägib, et esimene mungasau budismis kuulus Buddha Sakjamunile. See oli tehtud sandlipuust, mille ülemises otsas oli pikk metallist käepidemeosa. Sinna ...

Mungarüü

Kāsāya on budistliku munga rüü, mis oli algselt määrdunud kollakat tooni sellest ka sanskritikeelne nimetus, kāsāya. See koosneb traditsiooniliselt kolmest osast: eraldi alusriided alakeha ja ülakeha tarvis ning pealisrüü, mis algselt olid lihtsa ...

Märgitus

Märgitus, ka märgistamatus, on budismis, eriti ületava mõistmise ja madhjamaka õpetustes, üks seadmusi ülimas mõttes iseloomustavast kolmest põhiomadusest; ülejäänud kaks on tühjus ja eesmärgitus. Neid nimetatakse ka kolmeks vabanemise väravaks. ...

Naaga

Naaga on hinduistlike ja budistlike uskumuste kohaselt väga suur mao kujuline pooljumal, kes valvab eelkõige väärtusi ja aardeid, nii materiaalseid kui vaimseid. Budistlikus mütoloogias kaitsevad naagad sageli budistlikke tekste. Nende kuningad e ...

Nālandā

Ajaloolane Sukumar Dutt jaotab Nālandā kooli ajaloo kahte ajajärku: 6.–5. sajand eKr, kui kool kasvas, arenes ja õitses ning seda iseloomustasid liberaalsed kultuuritraditsioonid, ning 9.–12. sajand, kui toimus kooli allakäik. Õppeasutuse ajalugu ...

Nāmarūpa

Nāmarūpa ehk nimi ja kuju on budismi ja hinduismi õpetuste põhimõisteid. Hinduismis tähendab nimi’ nāma mittemateriaalset olemust, mis vastandub kujule’ rūpa ehk nähtumusele ja materiaalsele välimusele. Viimase kaudu avaldub meelepete māyā. Budis ...

Neli mõõtmatut

Neli mõõtmatut, ka brahmavihaara ehk brahmaseisund, brahmalik ehk püha eluviis on budismis ja teistes õpetustes nelja olulise kõlbelise kategooria üldnimetus.

Neli õilsat tõde

Neli õilsat tõde, ka õilsate tõed või tõsiasjad vaimselt väärikatele on budismi aluspõhimõtteid, mida peetakse esimeseks õpetuseks, mille Buddha esitas oma jutluses "Seadmuseratta käimapanemine" Varanasi linna lähedal esmalt hirvedele ja siis oma ...

Olemisratas

Olemiseratas on üks budismi keskseid sümboleid, mis kujutab kannatusterikast suletud ringina pöörlevat olemasolu sansaaras. Olemisratast nimetatakse ka sansaara mandalaks, mis illustreerib sõltuvusliku tekkimise õpetust. Ratta sisemisel ringil ku ...

Pavaarana

Pavaarana on budistlik tseremoonia, millega tähistatakse kolmekuulise vassa lõppemist. Budismi sünnimaal, Indias, kestab juuni lõpust kuni septembrini vihmaperiood paali k. vassā-ratta. Vastavalt Buddha antud juhisele peavad bhikkhud veetma kolme ...

Pindapata

Pindapāta on munkade toidu-almuste kogumine theravaada budismi maades. Mungad ehk bhikkhud algses tähenduses kerjused elavadki üksnes annetustest. Igal hommikul, päikesetõusu ajal, lähevad pühitsetud mungad almuste kogumise ringile pindacara ning ...

Pratimokša

Pratimokša on budistliku koguduse käitumisjuhiste kogu, mis sisaldub Prātimoksa-sūtra ’s. Selle paalikeelne versioon Pātimokkha-sutta kuulub Vinayapitaka esimese osa Suttavibhaṅga koosseisu. Erinevates koolkondades on pratimokša reeglite arv erin ...

Pratjekabuddha

Pratjekabuddha ehk pratjekabuda on budismis inimene, kes üksinda omal jõul on jõudnud ülimasse täielikku virgumisse ehk saanud budaks, kuid jääbki üksikuks ega õpeta oma kogemust teistele. Arvatakse, et pratjekabuddhad ilmuvad samadel ajastutel k ...

Preeta

Preeta on hinduismis surmajärgne seisund, mil lahkunu hing jääb preetana veel inimeste sekka elama. Et hing jõuaks esivanemate juurde taevasse ja ei saaks elavatele häda teha, on oluline korraliku matusetalituse läbiviimine. Teise uskumuse kohase ...