ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317

Autor

Autor on mitmetähenduslik sõna. Autor üldises tähenduses on teostaja, looja. Autor juriidilises tähenduses on füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on loonud teose. Juriidiline isik saab olla varaliste autoriõiguste omanik, kuid mitte autor. ...

Intertekstuaalsus

Intertekstuaalsus tähistab ühe teksti tähenduse kujundamist teise teksti poolt. Intertekstuaalsuse hulka kuuluvad näiteks vihjamine, tsiteerimine, plagieerimine, tõlge, pastišš ja parodeerimine. Pärast seda kui Julia Kristeva intertekstuaalsuse m ...

Inversioon (kirjandusteadus)

Inversioon on keele- ja kirjandusteaduses tavapärasest erineva, ümberpööratud sõnajärje kasutamine teksti rütmistamiseks või muul kunstilisel eesmärgil. Inversiooni kasutatakse lauses kas mingite positsiooniliste tingimuste tõttu nt. tingib lause ...

Iroonia

Iroonia on retooriline võte, kus tegelikult öeldav erineb järsult sellest, mis esmapilgul paistab öeldud olevat. Irooniat on jagatud eri kategooriatesse, näiteks verbaalseks, dramaatiliseks ja situatsiooniliseks irooniaks. Neid iroonia vorme kasu ...

Kirjanduskriitika

Kirjanduskriitika on kirjandust analüüsiv, tõlgendav ja hindav kirjandusteaduse haru, samuti kirjandust käsitlevad arvustused, mis tänapäeval ilmuvad peamiselt ajakirjanduses. Kõige sagedamini peetakse selle all silmas värskelt ilmunud raamatute ...

Kriitiline teooria

Kriitiline teooria on tõlgendusviis, milles on võimalik ühiskonda järk-järgult muuta. Kriitiline teooria oli Frankfurdi koolkonna esindajatel algselt ühiskonda õigustavate õpetuste vastandus. Hiljem muutus neil isikuvaenuliku ühiskonna kriitikaks ...

Metonüümia

Metonüümia on kõnekujund, troop, tähendusülekanne ajalise, ruumilise, põhjusliku, päritolulise, kvantitatiivse vm suhte alusel. Metonüümia puhul nimetatakse ühe nähtuse, eseme, isiku asemel teist, mis on inimteadvuses lahutamatult seotud kujutlus ...

Motiiv (kirjandusteadus)

Motiiv tähistab kirjandusteaduses narratiivi mis tahes korduvat elementi, millel on sümboolne tähendus. Korduvate motiivide kaudu võib esile tõsta narratiivi erinevaid aspekte, näiteks olustikku, temaatikat või ideestikku. Motiivideks võivad olla ...

Personifikatsioon

Personifikatsioon, isikustamine, kõnekujund, metafoori alaliik, kus elutule ja elus loodusesemetele ning abstraktsetele mõistetele omistatakse inimlikud või vähemalt elusa omadused ja võimed. Nad kõnelevad, mõtlevad, tunnevad, neil on hing. Perso ...

Poeetika

Poeetika on õpetus sellest, kuidas kunstiteost tehakse, millistele reeglitele tekstid alluvad. Eripärane teksti koostamise võtete süsteem. Poeetika kitsamas mõttes tähendab vaid luulekunsti teooriat. Laiemas mõttes on kirjandusteooria, õpetus kir ...

Stroof

Stroof ehk salm on luuleteose osa, mis kujutab endast värsside rühma. Stroofi seob tervikuks värsside sarnane rütm, intonatsioon, riim või mõte. Kirjapildis on stroofid enamasti üksteisest graafiliselt eraldatud. Stroofe eristatakse värsside arvu ...

Studia litteraria Estonica

"Studia litteraria Estonica" on Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi kirjandusteaduslik raamatusari. Sarja sisuks on kirjanduslikkuse teoreetiline tõlgendus eesti kultuuriruumis, seejuures mitte tingimata rahvuskirjanduse keskse ...

Vene formalism

Vene formalism ehk vene vormikoolkond oli suund vene kirjandusteaduses, mis kujunes 1910. ja 1920. aastail. Vene formalism vaatleb kirjandusteost kui vormivõtete süsteemi sõltumatult teose tekstivälistest seostest. Teoreetiliselt toetus suund str ...

Ökokriitika

Ökokriitika on kirjandusteaduse suund, mis tegeleb keskkonna ning kirjanduse ja kultuuri suhete uurimisega. Ökokriitika peamisteks uurimisteemadeks on kirjanduse seosed looduskeskkonna kui kirjanduse laiema kontekstiga; looduskeskkonna ning looma ...

Lääne filosoofia

Lääne filosoofiaks nimetatakse läänemaailmast, eelkõige Euroopast pärinevat filosoofiatraditsiooni, mis tavapärase käsitluse kohaselt sai alguse Antiik-Kreekas antiikfilosoofiana. Tänapäeval on lääne traditsioon valdav ka teistes maailma piirkond ...

Analüütiline filosoofia

Analüütiline filosoofia on 20. sajandi alguses George Edward Moorei ja Bertrand Russelli poolt Cambridgeis vastukaaluks Briti idealismile algatatud filosoofiasuund, mis on praegu domineeriv ingliskeelsetes maades ja Põhjamaades ning mida vastanda ...

Sünteetiline propositsioon

Sünteetiline propositsioon on filosoofia mõiste, mis on tuletatud Immanuel Kanti sünteetilise otsustuse järgi. Sünteetiline propositsioon on tõene, kui ta tähendus on seotud maailmaga ning oleneb olukorrast, samas kui analüütiline propositsioon o ...

Tavakeelefilosoofia

Tavakeelefilosoofia on keelefilosoofia haru, mis näeb traditsiooniliste filosoofiliste probleemide alusena väärarusaamu, mis filosoofidel on tekkinud tänu sellele, et nad kas moonutavad või on ära unustanud sõnade igapäevase tähenduse. Tavakeelef ...

The Refutation of Idealism

"The Refutation of Idealism" on George Edward Moorei artikkel, mis ilmus 1903 ajakirjas Mind. See artikkel on üks analüütilise filosoofia alguse tähiseid.

Uuspütagoorlus

Uuspütagoorlus oli hellenistliku filosoofia koolkond, milles taaselustati Pythagorase arvuõpetus, idamaa usundite õpetuste ja platonismi loodusfilosoofia osadega lõimitult. Tähtsamad järgijad olid Sotion, Apollonius Tyanast, Moderatus Gadesest, N ...

Budism

Budism on 6.–5. sajandil eKr elanud Siddhattha Gotama õpetus ning selle põhjal Indias tekkinud ja seejärel pea kõikjale levinud maailmareligioon, traditsioon, õpetuste kogum ja kultuur. Siddhattha Gotama pärines Põhja-India valitsejasoost. Ta jõu ...

"Kuuvalgus: Zaya Pandita lugu"

Kuuvalgus: Zaya Pandita lugu on Kalmõkkia kirjandusmälestis, mis jutustab Zaya Pandita elust. Selle raamatu kirjutas Radnabhadra, kes oli Zaya Pandita õpilane.

Aatman

Aatman, ka atman on india õpetustes mõiste, mis tähistab inimese ning teiste olendite või nähtuste püsivat ja muutumatut olemust. Brahmanismis on see püsiv ja igavene individuaalne substants ehk hing, mis on identne brahmaniga või tema kõrgeim mi ...

Abhayamudrā

Abhayamudrā on teatud käeasend, üks vanemaid mudrasid. Ta sümboliseerib kaitset, rahu ning kartuse hajumist. Kergelt tõstetud parema või mõlema, paljukäelistel jumalatel ühe parema käe avatud püstine peopesa on õla või südame kõrgusel ettepoole s ...

Abhidharma

Abhidharma seadmuste kohta, seadmuste üle; paali keeles अभिधम्म ; hiina keeles 阿毗達磨 ; vietnami keeles A-tì-dat-ma ; tiibeti keeles ཆོས་མངོན་པ ; korea keeles 아비달마) on budismis õpetus seadmustest ning neid selgitavad tekstid. Abhidharma õpe ...

Analüüsiv vaatlus

Analüüsiv vaatlus ehk vipassana ; tiibeti keeles lhag mthong ; hiina keeles 觀 guan ; jaapani keeles kan), ka sisekaemus või insait -taipamine on budismis üks kahest kõige tähtsamast meeleharjutusest. Theravaadas seisneb analüüsiv vaatlus mõtluse ...

Anapanasati

Anapanasati on budistlik meeleharjutus, vaimne praktika või meditatsioonitehnika teadlikkuse ja tähelepanu arendamiseks ning virgumiseks. Anapanasati meditatsioon on tänapäeval theravaadast lähtuva vipassana ehk sisekaemusliku tähelepanu praktise ...

Annetamine

Annetamine, ka heldus, almus või almuste andmine, ka kinkimine või kingituse tegemine on millegi loovutamine või võimaldamine ilma vastutasuta või ilma tasu peale mõtlemata. Seda peetakse heakskiidetavaks ja vooruslikuks teguviisiks enamikus maai ...

Arhat

Arahant või arahat on budismis inimene, kes on vabanenud kõigist sansaaras hoidvatest köidikutest ning saavutanud lõpliku ja täieliku virgumise. Arahant on Buddha epiteet. Buddha nimetas ennast korduvalt arahandiks ning kinnitas sadu kordi, et te ...

Asurad

Asura on india mütoloogiates jumalike olendite nimetus, sageli nimetatud ka pooljumalateks. Kunagi olevat asurad asunud jumalate kombel Trāyastrimśa taevas, kuni selle valitseja Indra nad sealt minema kihutas. Asurad elavad enamasti Meru mäe koob ...

Ašoka

Ašoka Suur oli Maurya dünastiasse kuuluv India valitseja aastatel 273 eKr kuni 232 eKr, kelle valitsemisala ulatus üle kogu India poolsaare, ulatudes läänes tänapäevasest Afganistanist kuni Bangladeshini idas. Ašokat peetakse üheks suurimaks Indi ...

Avidya

Avidyā ehk teadmatus, ka rumalus või nõmedus on enamiku Indiast pärinevate õpetuste kohaselt peamine põhjus, mis hoiab olendeid sansaaras. Konkreetsed teadmatuse objektid on erinevates õpetustes erinevad, nagu ka selle ületamise viisid. Näiteks v ...

Bauddhanāth

Bauddhanāth on üks tähtsamatest budistlikest pühapaikadest Nepalis Katmandu oru piirkonnas. Newarid tunnevad seda Bauddha ja kaasaegsed nepali keele rääkijad Bodh-nāthi nime all. See asub Nepali pealinna Katmandu keskusest ca 11 km kirdes. Selle ...

Bhāvanā

Bhāvanā on budismis ja mitmetes India õpetustes meeleharjutus, mis kitsamas mõttes tähendab visualiseerimist, laiemas tähenduses aga meeleharjutusi või mediteerimist üldse.

Bhikkhu

Bhikkhu on budismis almustest elatuv munk, täielikult ordineeritud meessoost Buddha õpetuse pühendunud järgija. Kasutatusel on ka sanskritikeelsest nimetusest bhiksu tuletatud bhikšu. Vastav nunna nimetus paali keeles on bhikkhunī, sanskriti keel ...

Bodhgaya

Bodhgayā on koht, kus Siddhārtha Gautama saavutas virgumise ehk budasuse; asub Indias tänapäeva Bihari osariigis, 90 km Patnast lõunas. Bodhgayā on kogu maailma budistidele kõige tähtsam pühapaik, üks neljast suurest pühapaigast tšaitja ja palver ...

Bodhisattva

Bodhisattva, on budismis olend, kes on otsustanud saada buddhaks, et aidata kõikidel olenditel kannatustest vabaneda. Eriti oluline on bodhisattva tee mahajaana budismis.

Brahma (budism)

Brahmā on budismis mitmetähenduslik mõiste. Brahmad on kiretud jumalused ehk deevad. Erinevalt hinduismist, kus Brahma on üks kolmest peajumalast Višnu ja Šiva kõrval, on budismis mitmeid brahmasid. Brahma on üldmõiste, omadus või väärtus, mida k ...

Brahma Sahampati

Brahmā Sahampati, ka Thao Maha Brahma on üks tuntumaid brahmasid budismis. Ta on üks suurtest brahmadest ehk Mahābrahmā. Brahmā Sahampati kuulub kolmanda taseme arahantide ehk "mittenaasjate", anāgāmi de hulka, kes asuvad Śuddhāvāsa maailmades ko ...

Brahmaloka

Brahmaloka on budistlikus mütoloogias kõrgemate jumalate maailmade üldnimetus, mis on jaotatud kaheks vallaks: kujude ehk kehade vallaks ja kujudeta ehk kehatuks vallaks ning need on vastavuses teadvusseisundite ehk jhanadega. Brahmaloka sse võiv ...

Buda

Buda on budismis üldmõiste, teadvuse kõrgeimasse seisundisse ehk virgumisse jõudnud inimene, kelle meel on täiesti virge ja puhas, kuna sealt on kõrvaldatud kõik meeleplekid. Budale on omane piiritu kaastunne ja muutumatu õnneseisund. Selline ini ...

Budasus

Budasus ehk budaloomus on budismis mõiste, mis võib tähistada virgunud seisundit, kõigile olenditele omast võimet saada budaks või kõikjal olevat üldist printsiipi või välja.

Buddhādasa

Phra Dharmakosacarya, tuntud kui Buddhādasa Bhikkhu, 27. mai 1906 – 25. mai 1993, oli tuntud ja mõjukas 20. sajandi Tai askeet-filosoof, bhikkhu. Buddhadasa oli budistlike doktriinide ja tai rahvauskumuste uuendusmeelne ümbermõtestaja, soovitades ...

Budism Hiinas

Hiina budismi viimase arenguetapi alguseks loetakse aastat 845, mil algas taoismi pooldajast keisri Wuzongi poolne budistide tagakiusamine. Tiantai ja huayan’i koolkonnad hääbusid, tõenäoliselt seetõttu, et nende säilimine sõltus spetsialiseerunu ...

Budism läänes

Budism läänes ehk läänemaailma budism on kõige laiemas tähenduses budismi tundmine ja praktiseerimine väljaspool Aasiat, peamiselt euroopalike traditsioonidega maades. Budismi esimesed kokkupuuted lääne tsivilisatsiooniga toimusid juba 4. sajandi ...

Budism Sri Lankal

Kuningas Ašoka saadetud misjonärid jõudsid Sri Lankale aastal 247. e.m.a. ning tõid endaga kaasa theravaada budismi. Kuningas Devānampijatissast sai budismi pühendunud toetaja, kes olevat rajanud Mahāvihāra kloostri ja istutanud selle juurde bodh ...

Budismi ajalugu

Budism, nagu mitmed teisedki õpetused Buddha-aegses Indias, tekkis vastukaaluks veedade õpetusele ja brahmanistlikule ühiskonnakäsitlusele, mille üheks aluseks oli kastisüsteem. Budismis nähakse võimalust jõuda kõrgemate vaimsete sihtideni ühisko ...

Budistlik loogika

Budistlik loogika on budistliku epistemoloogia osa, õpetus korrektse mõtlemise alustest. Selle rajajaks oli Vasubandhu, talle järgnesid Dignāga ja Dharmakīrti. Kaasaegset formaliseeritud ja sümbolites väljendatavat loogikat budismis ajalooliselt ...

Budistlikud suurkogud

Budistlikud suurkogud või budismi suurkogud on ajaloolise tähtsusega kogunemised, kus arutatakse Buddha õpetuse oluliste aspektide tõlgendamise üle ning retsiteeritakse ja kontrollitakse üle kogu kanooniline pärimus. Esimene suurkogu toimus Mahāk ...

Deeva

Deeva, ka deva on india mütoloogias, hinduismis, jainismis ja budismis üleloomulik olend, jumalus. Veedades jagunesid jumalad deevadeks ehk sura ’deks ja asurateks. Hiljem omistati deevadele kõrgem ja asuratele madalam positsioon ning ainult sõna ...