ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 327

Püsitus

Püsitus on budismis üks kesksemaid mõisteid. Püsitus koos isetuse anatta ja kannatusega duhkha on kõige olemasoleva tunnused trilaksana. Püsitus tähendab seda, et seadmustel ei ole püsivat, muutumatut olemust. Teo ja teovilja seaduse tõttu on kõi ...

Rūpa

Rūpa ehk kuju, ka keha, vorm ehk välimus on hinduismis ja budismis olendite ja nähtuste väline pealispind ehk see, millisena nad paistavad. Keha ehk materiaalne vorm koosneb kõikidel olenditel ja asjadel elementidest: maaollusest, veeollusesst, k ...

Budistlikud sümbolid

Budistlikud sümbolid on budismis kasutatavad sümbolid. Kõige enam tuntud on 8 õpetuse sümbolit. Budismis on oluline koht sümboolikal. Paljud budistlikud sümbolid on seotud nende rahvaste kultuuriga, kes järgivad Buddha õpetust. Samuti võib hindui ...

Śakra

Śakra või Sakka on budistlikus mütoloogias Trāyastrimśa taeva ja sealsete deevade valitseja. Indra sanskritis; hiina keeles 因陀羅 Yīn tuó luó ; jaapani keeles Indara ; tiibeti keeles དབང་པོ་ dbang po on Śakra sagedaseim sünonüüm ning veedades es ...

Samādhi

Samādhi on meditatsiooniõpetus ja teadvuse seisund paljudes Indiast pärinevates õpetustes. Samādhi seisund saavutatakse enamasti vastava meditatsioonitehnika abil, kasutades süüvimist, tähelepanu koondamist ehk püsivat keskendumist. Paljudes õpet ...

Sankhara

Sankhāra on budismis oluline paalikeelne mõiste, millel on mitmeid tähendusi ja mida on tõlgitud mitmeti: meelekujund või meeleolu, aga ka valmistaja või moodustaja vmt. Mõiste tähistab korraga nii mõjutajat, mõjutatavat kui ka mõjutamist; tingij ...

Sansaara

Sansaara on India usundites sündide ja ühest olemisviisist teise üleminekute ahel ning olenditega asustatud maailmad, milles need üleminekud toimuvad. Sansaara ja selle ületamine – ümbersündide ahelast vabanemise idee – on kesksel kohal hinduismi ...

Sarvastivaada

Sarvastivaada koolkond oli 3. sajandist e.m.a kuni 7. sajandini mõjukaim budismi koolkond Indias ja Sise-Aasias, eriti Gandhāras. Koolkonna keskse õpetuse kohaselt on dharmad ehk seadmused olemas kogu aeg ega ole taandatavad millelegi muule. Sarv ...

Satipatthana

Satipatthana on budistlik meeleharjutus, vaimne praktika või meditatsioonitehnika tähelepanu ja teadlikkuse arendamiseks ning virgumiseks. Satipatthana aluseks on Satipatthāna-sutta "Meelespidamise suutra" ja Buddhaghosa Visuddhimagga "Puhastumis ...

Seadmuseratas

Seadmuseratas, Buddha õpetuse sümbol, mida kujutatakse kaheksaosalist teed sümboliseeriva kaheksa kodaraga rattana. Mitmetes mahajaana koolkondades kasutatakse mõistet seadmuseratas budismi ajaloo periodiseerimisel, neis käsitlustes olevat seadmu ...

Seadmuseratta käimapanemine

"Seadmuseratta käimapanemine", ka" Dharmaratta pöörlemapanek” vmt on budismis üks olulisemaid tekste, mis kuulub Samyutta-nikāya koosseisu. Buddha räägib selles neljast õilsast tõest ja õilsast kaheksaosalisest teest. Seda peetakse Buddha esimese ...

Siddhārtha Gautama

Siddhārtha Gautama oli budismi rajaja Buddha Šākjamuni nimi enne virgumist. Siddhattha Gotama sündis Põhja-Indias, tänapäeva lõuna Nepalis, šaakjate hõimus, valitseja perekonnas. Ta isa nimi oli Suddhodana ja ema Mahā Mājā.

Siddhi

Siddhi on India traditsioonides vaimse arenguga saavutatav üleloomulik võime. Siddha ka sidha on seesuguste üleloomulike võimetega inimene. Üleloomulike võimete tekkimist ja avaldumist peetakse võimalikuks, kui ollakse jäägitult pühendunud ja pra ...

Skandha

Skandhad, ka viis agregaati või viis isiksuse moodustajat ehk isiksuse koostisosad, on budismis illusoorsed dharmade kogumid, mis loovad enesetunnetuse ja mida tajutakse isiksusena ning millesse kiindumine valmistab kannatusi.

Sthaviravaada

Sthaviravaada oli varajase budismi koolkond, mis lahknes mahasanghikast teisel suurkogul, umbes 100 aastat peale Buddha parinirvaanat. Sthaviravaada koolkond jagunes hiljem mitmeteks harukoolkondadeks sarvastivaada, pudgalavaada ning koolkondade ...

Stuupa

Stuupa on kuplitaoline kõrgendus, mis asub ühel või enamal nelinurksel terrassil, kuhu viivad trepid. Tihti kuulub kompleksi topeltaed, millel on väravad igasse nelja ilmakaarde. Varase budismi monumentide seas avaldavad muljet Kesk-Indias asuvad ...

Subhūti

Subhūti oli Šākjamuni õpilane. Subhūtit mainitakse budismi kõikide peamiste voolude tekstides, kuid Tipitakas jääb ta võrreldes teiste Šākjamuni õpilastega, nagu Ānanda, Šāriputra ja Maudgaljājana, tahaplaanile. Ometi nimetatakse teda juba seal e ...

Suutra

Suutra on algupäraselt india tekstitüüp ja kirjandusžanr. Hinduismis nimetatakse suutrateks lühikesi aforistlikke mõttesalme, aga ka mitmesuguseid käsiraamatuid, mis sisaldavad õpetusi nii religioossete rituaalide kui ka igapäevaelu korraldamisek ...

Svabhava

Svabhava ehk omaolek on hinduismis ja budismis asjale või nähtusele ehk dharmale seesmiselt omane ja põhiline omadus ehk tunnus, näiteks kõvadus maa puhul või kuumus tule puhul. Hinduismis esineb svabhāva mõiste sagedamini advaita-vedaanta teksti ...

Sõltuvuslik tekkimine

Sõltuvuslik tekkimine on budismis üks kesksemaid õpetusi, mille kohaselt miski ei ole püsiv ega teki iseenesest, vaid on pidevas põhjuse-tagajärje seoses. Sõltuvuslikku tekkimist iseloomustab kõige üldisemalt väide:" Kui see on olemas, siis tekib ...

Šaastra

Šaastra on india mõtteloos tekstiliik, mis sisaldab reegleid ja ettekirjutusi ning süstemaatilisi käsitlusi mingi teema või ainevaldkonna kohta, näiteks "Arthašaastra" ja dharmašaastrad. Paljud šaastrad olid kirjutatud värsivormis. Budismis, erit ...

Šramanera

Šramanera on budismis noormunk ehk noviits, kes vastava formaalse rituaali kaudu on läinud kolme kaitse alla, lasknud pea paljaks ajada ning saanud kolmest osast koosneva mungarüü ja kerjakausi. Nunn-noviits on śrāmanerī. Tiibeti budismis on noor ...

Tanhā

Tanhā, janu ehk ahnus, ka tahtmine või kiindumus, ka iha, himu, täitmatus või kirg ; on budismis üks kesksemaid mõisteid, mis tähistab kõige laiemas mõttes inimest sansaaras hoidvaid tegureid.

Theravaada

Theravaada on budismis Buddha järgijate kogukond, mis juhindub Paali kaanonist ehk Tipitakast. Theravaada on laiemalt levinud Sri Lankal, Birmas, Tais, Kambodžas, Laos ja mujal. Maailmas on kokku umbes 150 miljonit theravaada budismi järgijat.

Tipitaka

Tipitaka või Tripitaka on budismi pühakirjakogu, Buddha õpetuste kogumik, mis koosneb kolmest osast ehk "korvist". Paalikeelne nimetus Tipitaka viitab tavaliselt paali kaanonile, mis on ainus tervikuna säilinud tekstikogumik varajase budismi ajas ...

Trāyastrimśa

Trāyastrimśa või Tāvatimsa on hinduistlikus ja budistlikus mütoloogias deevade ehk jumalate maailm. Arv "33" ei viita selles asuvate jumalate koguarvule – neid on seal märksa rohkem – see on veedade mütoloogiast pärinev üldmõiste, mis viitab "kõi ...

Trikāya

Mahajaana õpetus ütleb, et budal on kolm kāyat ehk keha: Nirmānakāya ehk Loodud keha manifesteerub ajas ja ruumis ning on haiguse, vanuse ja surma subjekt. Dharmakāya ehk Tõe keha, mis kehastab valgustuse algprintsiipi ning on lõpmatu; Sambhogakā ...

Trilaksana

Trilaksana või tilakkhana ehk olemasolu tunnused on budismis kõikidele kokkupandud seadmustele ehk dharmadele omased kolm iseloomulikku tunnusmärki: kannatus ja püsitus, isetus.

Tšaitja

Tšaitja oli budismis algupäraselt Buddha või mõne teise auväärse isiku säilmete hoidmiseks ja nende austamiseks rajatud ehitis või ehitiste kompleks. Laiemas tähenduses on tšaitja tempel või pühakoht üldse, kuna säilmete hoidmiseks püstitatud ehi ...

Tulejutlus

Tulejutlus on Buddha jutlus, milles öeldakse: "Kõik põleb". Tulejutlus leidub paali kaanoni Samyutta-nikāyas ning Vinayapitakas. "Kõik põleb. Silm põleb, vormid põlevad, nägemine põleb ning mis iganes tekib nägemisest, olgu see nauding, valu või ...

Tušita

Tušita on budistlikus kosmoloogias üks deevade seisunditest kõrgemas ihade olus, mis ei ole enam seotud maiste asjadega. Budistliku mütoloogia järgi kestab elu Tušitas 4000 aastat, kusjuures sealse aasta üks päev vastab 400 maapealsele aastale. T ...

Tühjus (budism)

Tühjus, budismi filosoofia keskseid mõisteid, eriti oluline ületava mõistmise suutrates ja madhjamaka tekstides. Tühjuse mõistet seletavaid õpetusi nimetatakse šuunjavaadaks. Eelkõige tähendab tühjus budismis seda, et millelgi ei ole kindlat ja m ...

Upāsaka

Upāsaka või upāsikā on budismi järgija, kes ei ole pühitsetud mungaks, nunnaks ega noviitsiks, kuid kes juhindub "Viiest tõotusest". Tänapäeval on soovitatud termineid nagu "ilmik-pühendunu", "ilmik-järgija" või ka "ilmikvend" ehk "-õde". Peamine ...

Vadžrajaana

Vadžrajaana on budismi esoteeriline suund, kus kasutatakse rohkelt rituaale, mantraid ja kujustamisharjutusi ning soovitakse jõuda virgumiseni juba käesolevas elus. Enamasti käsitletakse vadžrajaanat mahajaana osana. Tänapäeval on vadžrajaanal ka ...

Valge Lootos

Valge Lootos ehk Valge Lootose koolkond) oli Hiinas müstiline koolkond ja salaühing, mille õpetuses olid ühitatud taoismi ja budismi elemendid. Selle rajas 1133 Suzhoust pärit Mao Ziyuan Lõuna-Songi dünastia ajal.

Varanasi

Varanasi, ka Kāšī või Benares) on linn Indias tänapäeva Uttar Pradeshi osariigis Gangese vasakul kaldal ning asub osariigi pealinnast Lucknowst 320 km kaugusel kagus. See on üks India olulisematest pühapaikadest. Ühena seitsmest hinduismi pühast ...

Vassa

Vassa ehk vihmaperiood kestab juulikuu täiskuu päevast kuni oktoobrikuu täiskuu päevani. Vastavalt Buddha antud juhisele peavad bhikkhud veetma kolmekuulise vassa ühes templis või keskuses ja pühenduma seal erilise hoolega meele treeningule ehk k ...

Vedana

See artikkel räägib tundest budismis. Tunnete ja tundmuste kohta psühholoogias ja üldisemalt vaata Tundmus. Muude tähenduste kohta vaata Tunne. Vedanā ehk tunne sanskriti ja paali keeles vedanā ; tiibeti keeles tshor ba ; hiina keeles 受 shou ; j ...

Vihaara

Vihaara on budistlik klooster, nii pühendunute ja maailmast eraldunute asupaiga kui ka institutsiooni tähenduses. Matha on samuti üks nimetus kloostri kohta India traditsioonis. Vihaara võib olla vaid üksiku munga või nunna erakla, aga ka klooste ...

Viis takistust

Viis takistust on budismis vaimsed tegurid, mis segavad inimest nii vaimses praktikas, meditatsioonil kui ka igapäevases elus. Viie takistuse loetelusid ja käsitlusi võib leida paljudes budistlikes tekstides.

Vinayapitaka

Vinaya Pitaka või Vinayapitaka on budismi pühakirja Tipitaka esimene osa, mis sisaldab kõiki käitumisreegleid munkadele ja nunnadele ning mungaelu korralduslikke juhised.

Virgumine

Virgumine, ka valgustus või valgustumine on budismi keskseid mõisteid, mis tähendab nii teadvuse kõrgeimat seisundit kui ka selleni jõudmise protsessi. Sellest sõnast tuleneb ka budismi rajaja Šākjamuni põhiline epiteet virgunu ehk buda, mis tähe ...

Virgumise tegurid

Virgumise tegurid või seitse valgustumise faktorit on budismis loetelu teguritest või faktoritest, mis on vajalikud virgumisele ehk valgustumisele jõudmiseks. Virgumise tegurid on järgmised. Võrdne suhtumine ehk erapooletus paali keeles upekkha, ...

Visuddhimagga

Visuddhimagga on Buddhaghosa teos, mis on kirjutatud 5. sajandil Sri Lankal. Seda on peetud kõige tähtsamaks tekstiks theravaadas lisaks paali kaanonile ning seda hinnatakse kõrgelt ka teistes koolkondades. See raamat on olulisel kohal budistliku ...

Voolusesse astunu

Voolusesse astunu ehk Voogu astunu on budismis inimene, kes on mõistnud õpetust ehk dhammat ja asunud kaheksaosalisele õilsale teele, et jõuda vabanemiseni ehk nibbaanasse.

Võimete vallad

Võimete vallad ehk tajuvõimed on budismis, eriti abhidharmas, kuus ala ehk valdkonda, mida olendid tajuvad kuue võime abil. Kuus võimete valda on sõltuvusliku tekkimise viies lüli. haistmisele lõhnade vald’ gandha-āyatana, kuulmisele helide vald’ ...

Võrdne suhtumine

Võrdne suhtumine ehk erapooletus või täiuslik tasakaal on budismis üks väärtuslikumaid meeleseisundeid ja omadusi. See on üks neljast mõõtmatust ehk brahmaseisundist, üks kümnest ületavast toimingust, üks seitsmest virgumise tegurist jpm. See täh ...

Õige kõne

Õige kõne, ka õige jutt, on Buddha antud Kaheksaosalise tee kolmas osa, mida Buddha õpetas Dhammaratta käimapanemise suttas ja mis tähendab hoidumist karmist ja kurjustavast kõnest paali k. pharusavācā-virati ning laimavast kõnest paali k. pisuav ...

Õige püüdlus

Õige püüdlus on Buddha antud Kaheksaosalise tee kuues osa, mida Buddha õpetas Dhammaratta käimapanemise suttas ja mille sisuks on neli püüdlust: veel esile kerkimata oskuslike meeleseisundite arendamine anuppannānam kusalānam dhammānam uppādāya v ...

Õige teadvustamine

Õige teadvustamine ehk õige teadvelolek on Buddha antud Kaheksaosalise tee seitsmes osa, mida Buddha õpetas Dhammaratta käimapanemise suttas ja mille sisuks on Füüsiliste nähtuste ja keha teadvustamine ja vaatlemine paali k. kāyānupassanā satipat ...