ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 336

Kümme käsku

Kümme käsku on kogum Vana Testamendi moraali- ja kultuspõhimõtteid, mida peavad oma alustalaks nii judaism kui enamik kristluse vorme, ehkki nende tõlgendamise ja järjestamise osas traditsioonid erinevad. Heebreakeelses Piiblis on kümme käsku esi ...

Neturei Karta

Neturei Karta judaistide rühmitus, mis mõistab hukka kõik sionismi vormid ning vastustab aktiivselt Iisraeli riiki. Teised ortodoksse judaismi kogukonnad, sealhulgas sionismivastased, on Neturei Karta Iisraeli-vastase tegevuse avalikult hukka mõi ...

Patriarh

Esimeses Moosese raamatus räägitakse kolmest patriarhist heebrea keeles Avot isad; shloshet ha-avot kolm isa ehk esiisast, kellel on palju järglasi ja kes on iisraellaste esiisad: need on Aabraham, tema poeg Iisak ja selle poeg Jaakob. Aega, mil ...

Pattulangemine

Pattulangemine on aabrahamlike religioonide mütoloogias esinev sündmus, mille käigus inimene eraldub Jumalast. Mütoloogilises keeles saab inimaailma osaks seks ja surm.

Püha maa

Püha maa ; heebrea keeles אֶרֶץ הַקוֹדֵשׁ Eretz HaQodesh, araabia keeles الأرض المقدسة Al-Ard Al-Muqaddasah) on Iisraeli nimi judaismis. Traditsiooniliselt nimetavad nii juudid kui ka mittejuudid seda piirkonda Palestiinaks. Muslimid ja kristlase ...

Saalomoni tempel

Saalomoni tempel ehk Esimene tempel oli Tanahi ja Vana Testamendi kirjelduste kohaselt esimene Iisraeli rahva tempel Jeruusalemmas. Selle laskis ehitada Iisraeli kuningas Saalomon. Vastavalt Piibli kirjeldustele Teine Ajaraamat, 3. peatükk oli Sa ...

Talmud

Talmud on judaismi pärimuste kogu, mis koostati 2. sajandist kuni 5. sajandini. Talmud on kirjatundjate ehk rabide koostatud, toora juurde kuuluv pärimus. Selle koostamine jõudis lõpule 450. aastatel. Talmudis on seletused ja juhised mitmesuguste ...

Tanah

Tanah on judaismi pühakiri. See koosneb Toorast heebrea תורה ; Pentateuh ehk Viisraamat, neviim ist heebrea נביאים ; Prohvetid ja ketuvimist heebrea כתובים ; Kirjad. Toora vastab oma koosseisult kristlaste viiele Moosese raamatule. Prohvetite ja ...

Toora

Toora on Viie Moosese raamatu koondnimetus. Judaismi kanoonilise kirjavara alusteos, usuõpetuse pärimuslikkuse seaduse lähtealus.

Vana Testament

Vana Testament on kristliku Piibli esimene osa, mis on kirjutatud enne Jeesuse sündimist. Redaktsioonikriitilise uurimise võidukäik alates 20. saj. keskpaigast on muutnud meie arusaamu Vana Testamendi tekkimisest. Iraani aeg 5.–4. saj. e.m.a tähe ...

Variserid

Variserid oli juutide Teise Templi aegne religioosne rühmitus, mis pidas tähtsaks nii Pühakirja kui ka suulise pärimuse täpset järgmist. Hiljem kujunes variserlusest rabiinlik juutlus, mis sai judaismis domineerivaks. Olid "templinuhid" lihtrahva ...

Yom Kippur

Yom Kippur ehk lunastuspüha on judaismi tähtsaim püha, nõndanimetatud Sabatite Sabat. Seda tähistatakse tišri kuu kümnendal päeval. Yom Kippuri puhul alustatakse paastu enne püha eelõhtu päikeseloojangut ning paastutakse järgmise päikeseloojangun ...

Strauss

Strauss tähendab saksa keeles jaanalindu ning on väga levinud perekonnanimena. Saksakeelsetes maades kirjutatakse nime enamasti kujul Strauß. Esineb ka varianti Straus.

Hanuka

Hanuka on kaheksa päeva kestev juudi püha. Tegemist on juudi tuledepühaga. See talvine püha tähistab juutide võitu aastal 164 e.m.a. Siiski ei meenutata hanukal ehk templipühitsemise pühal juutide sõjalist edu, kuna juudi usk ei luba pühitseda se ...

Paasapühad

Paasapühad on judaismis peetavad pühad, mida tähistatakse nisanikuu 14. päeval. Paasapühad kestavad eri traditsioonides 7 või 8 päeva. Pühadega mälestatakse juutide vabastamist Egiptuse vangipõlvest Moosese juhtimisel, mida kirjeldab Toora Tavaks ...

Sherit ha-Pletah

Sherit ha-Pletah on holokausti üleelanud juutide poolt kasutatav enesekohane heebrea piibellik termin.

Adnjamathanha keel

2006. aasta seisuga oli kõnelejaid järele jäänud umbes 110. Uusimad andmed keele kohta pärinevad 2016. aastast ja nende kohaselt on kõnelejaid järele jäänud umbes vaid 140, seega on tegu peaaegu väljasurnud keelega.

Amavaka keel

Amavaka on keel, mida kõneldakse Ucayali, Madre de Diosi ja Amazonase piirkonna edelaosas Peruus ning Acre osariigis Brasiilias.

Bambara keel

Bambara keel on mande keelte hulka kuuluv keel, mida kõneldakse põhiliselt Malis, samuti Burkina Fasos, Senegalis, Elevandiluurannikul, Gambias, Guineas, Sierra Leones ja Ghanas. Malis räägib 4 miljonit inimest bambara keelt emakeelena, kõnelejas ...

Bororo keel

Bororo keel on bororo-otuke keelkonda kuuluv keel, mida traditsiooniliselt räägivad tänapäeva Brasiilia Mato Grosso osariigi aladel elavad bororod. 2007. aastal hinnati keele kõnelejate arvuks 1390. Kuigi enamik bororo lapsi õpib bororo keelt loo ...

Eeluurali keel

Eeluurali keelel oli tõenäoliselt lisaks Uurali algkeelele ka teisi järglaskeeli nn parauurali keeled, kuid need on kas hääbunud või tekkinud Uurali algkeelega võrreldes nii palju varem, et nende omavahelist sugulust pole võimalik veenvalt tuvast ...

Haida keel

Haida keel on Ameerika Ühendriikides ja Kanadas räägitav keel, mida peetakse isolaatkeeleks. Varem on arvatud, et haida keel kuulub naa-dene keelkonda. Haida keel on peaaegu väljasurnud. Umbes 3000 haidast räägib haida keelt emakeelena 13 inimest ...

Indoeuroopa algkeel

Indoeuroopa algkeel on indoeuroopa keelte hüpoteetiline esivanem. See on rekonstrueeritud võrdlev-ajaloolisel meetodil, teadaolevate indoeuroopa keelte võrdlemise ja keeleajalooliste allikate põhjal. Indoeuroopa keeltest on olemas allikaid 3000–4 ...

Jagua keel

Jagua keel on jagua keelkonda kuuluv keel, mida kõneldakse peamiselt Peruus Amazonase ülemjooksul ning vähemal määral ka Colombias. Umbes 5700 kõnelejaga on see ohustatud keel.

Juudi keel

Juudi keeleks on nimetatud erinevaid juutide poolt kõneldavaid keeli. Tavaliselt näiteks ENE-s on juudi keeleks nimetatud germaani keelte hulka kuuluvat jidiši keelt ehk jidišit. Viimasel ajal on see nimetus kõrvale jäänud, sest see võib jätta mu ...

Mapudunguni keel

Mapudunguni ehk maputše keel on araukaani keelte hulka kuuluv keel, mida räägitakse Tšiili lõuna-keskosas ja Argentina lääne-keskosas. Seda keelt kõneleb umbes 250 000 inimest. Rahvuslikku koosseisu kuulub aga umbes 600 000 mapudungunlast. Altern ...

Nostraatilised keeled

Nostraatilised keeled on hüpoteetiline mitmeid Euraasia ja Aafrika keelkondi ühendav keelte makrokeelkond. Nostraatiliste keelte hulka arvatakse indoeuroopa keeled, Uurali keeled, Altai keeled, kartveli keeled, draviidi keeled ja Afroaasia keeled ...

Ongota keel

Ongota keel on Etioopia edelaosas Lõunarahvuste, rahvusrühmade ja rahvaste osariigis kõneldav keel, millel ei ole kindlaid sugulaskeeli. Mõnede uurijate arvates kuulub ongota keel afroaasia keelkonda. Ongota keel on välja suremas, sest enamik hõi ...

Paesi keel

Paesi keel on ohustatud keel, mida räägitakse Colombias Cauca departemangus Kesk-Andide ahelikus Popayáni lähedal. Keelt kõneleb umbes 40 000 inimest, rahvuslikku koosseisu kuulub aga 119 000. Paljud õpetavad keelt oma lastele, kuid mõned tahavad ...

Uiguuri keel

Uiguuri keel on Altai keelkonda kuuluv idaturgi keel, mille ingliskeelsed nimetused on ka Uighuir, Uighur, Uiguir, Uigur, Uygur, Weiwu’er, Wiga. Uiguuri keelt kõneldakse peamiselt Hiinas Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas, aga ka Kasahstani ...

Ohustatud keel

Ohustatud keeleks nimetatakse keelt, millel on oht lähimas tulevikus välja surra. Keel sureb välja viimase emakeelse kõnelejaga koos. Keelte elujõulisust hinnatakse EGIDSi skaala järgi. Ohustatuks peetakse skaalal kategooriate 6b kuni 10 keeli. O ...

Afaasia

Afaasia ehk kõnehalvatus on kõnetegevuse aspektide häire, mis tuleneb vasaku ajupoolkera lokaalsest kahjustusest või mõnikord vaimuhaigusest. Afaasiaga inimest nimetatakse afaatikuks. Motoorse ehk ekspressiivse afaasia puhul on häiritud suuline v ...

Avalik esinemine

Avalik esinemine on esinemise viis otsesele publikule. Avalikku esinemist mõistame kui formaalset, näost näkku vestlust esineja ja kuulajate vahel. Sellist viisi kõned on struktureeritud kindlatele eesmärkidele: veenda, informeerida, meelt lahuta ...

Düsartria

Düsartria on kõnepuue, mis tekib kesknärvisüsteemi teatud piirkondade orgaanilisest kahjustusest. Sellest tulenevalt on halvatud kõnelihaste töö ning inimene pole võimeline korrektselt kõnelema. Düsartria korral on kahjustatud hääldamine, hääl, h ...

Düsfoonia

Düsfoonia on häälepuue, mis avaldub enamasti häälekvaliteedi halvenemisena. Täieliku häälekaotuse korral on tegemist afooniaga. Düsfoonia puhul on hinnatavad ja mõõdetavad hääle akustilised omadused: põhitooni kvaliteet, hääle kõrgus, valjus, ula ...

Düslaalia

Düslaalia on häälduspuue, mille korral lapsel/ täiskasvanul esineb ühe või mitme hääliku hääldamisel probleeme. Orgaanilisi kahjustusi düslaalia puhul ei täheldata. Probleemideks on, et häälik hääldatakse vales kohas, häälik hääldatakse moonutatu ...

Informeeriv kõne

Informeeriv kõne on kõne, mille eesmärgiks on info edastamine. Teabe edastamine peaks publikut teatud teemal harima. Kõne on erapooletu ja ei propageeri kellegi huve, kõneleja enda seisukoht jääb tagaplaanile. Informeerivas kõnes esitatakse nii p ...

Kinnine ninahääldus

Kinnine ninahääldus ehk rhinophonia clausa on rinolaalia vorm, mida iseloomustab ninaresonantsi vähesus ning õhuvoolu ninast läbi pääsemise raskused. Kõnes kaotavad täishäälikud oma loomuliku kõla ning nasaalid asenduvad sulghäälikute või indifer ...

Lahtine ninahääldus

Lahtine ninahääldus ehk rhinolalia aperta on rinolaalia vorm, mida iseloomustab puudulik neelulukk ning õhuvoolu vältimatu pääsemine läbi nina. Kõnelemisel saavad kahjustatud peaaegu kõik häälikud. Häälikud omandavad nasaalse tämbri – rinofoonia. ...

Metamudel (suuline kommunikatsioon)

Metamudelid võimaldavad kindlaks määrata ja reageerida kõnes kasutatud probleemsetele sõnalistele väljendustele. Metamudeleid kasutatakse kuuldu täpsustamiseks.

Pidulik kõne

Pidulik kõne on meeleolu loov ja inimesi emotsionaalselt mõjutav kõne, mis ühendab koosviibijaid. Pidulikku kõnet kutsutakse ka olmekõneks. Levinud piduliku kõne liigid on sissejuhatav kõne, õnnitluskõne, tähtpäevakõne, tänukõne, toost ja mälestu ...

Sigmatism

Sigmatism on düslaalia üks vorme, täpsemalt s-tähe vaeghääldus. Sigmatism on nimetuse saanud kreeka keele järgi nagu muudki levinud üksikhäälikute vaeghääldused. S on ahtushäälik ja sibilant. S-tähe omandamine hakkab hiljem kui teiste häälikute o ...

Suhtlusoskused

Suhtlusoskused tähendab oskust kontakteeruda teise inimesega, anda ja vastu võtta informatsiooni, tajuda teist inimest, tema sõnumit ja ennast selles situatsioonis, mõjutades vastastikku üksteist.

Suhtlustõkked

Suhtlustõketeks nimetatakse tegevusi, mis blokeerivad rääkija soovi rääkida või viivad ta oma teemast eemale. Tõkked on jaotatud kolmeks: kohtumõistmine; lahenduste pakkumine; rääkijast nimetatakse ka suhtluspartneriks lähtuva vältimine. Suhtlemi ...

Araabiakeelne kirjandus

Araabiakeelne kirjandus on araabia keeles kirjutatud kirjandus. Araabiakeelne sõna kirjanduse kohta on أدب‎, mille juur seostub etiketi, viisakuse ja kultuuriga. Araabia kirjandus tekkis 5. sajandil, sellest varasemad on vaid üksikud fragmendid. ...

Baski kirjandus

Baski kirjandus on baski keeles kirjutatud ilukirjandus. Laiemas tähenduses hõlmab baski kirjandus ka baskide kirjutatud hispaania- või prantsuskeelse loomingu. Vanimad säilinud baski kirjanduse näited on pärit 16. sajandist. Vanim proosatekst on ...

Iirikeelne kirjandus

Iirikeelne kirjandus on iiri keeles kirjutatud ilukirjandus. Iirlastel on üks vanematest rahvakeelsetest kirjandustest Euroopas kreeka- ja ladinakeelse järel. Enne kristluse saabumist viiendal sajandil kasutati raidkirjade jaoks lihtsat kirjasüst ...

Ingliskeelne kirjandus

Conrad Aiken Kwame Anthony Appiah Margery Allingham Verna Aardema Isaac Asimov Khwaja Ahmad Abbas W. H. Auden T. M. Aluko Chinua Achebe Poul Anderson Peter Ackroyd Alan Ayckbourn Edward Albee Louisa May Alcott James Aldridge Lionel Abel Peter Hen ...

Itaalia kirjandus

Carlo Levi 1902–1975 Italo Calvino Gabriello Chiabrera, 1552–1638 Corrado Alvaro Dario Fo Giovannino Guareschi Vincenzo Consolo Eugenio Montale Alessandro Baricco Grazia Deledda Giuseppe Ungaretti Valerio Magrelli 1957– Giovanni Verga Elsa Morant ...

Jidiši kirjandus

Jidiši kirjandus on jidiši keeles kirjutatud juudi kirjandus. Jidiši kirjandus sai alguse 13. sajandil Saksamaal. Šolem Alejchemi, Jitshok Leib Peretsi ja Isaac Bashevis Singeri jidiši keeles kirjutatud raamatuid on ka eesti keelde tõlgitud.