ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 346

INRI

INRI, ka I.N.R.I., lühend ladinakeelse väljendi IESVS NAZARENVS REX IVDÆORVM esitähtedest, tõlkes "Jeesus Naatsaretist, juutide kuningas". Jeesuse-aegse kombe kohaselt kinnitati ristilöödu pea kohale tahvel, kus oli kirjas tema süü, aga et hukkam ...

Kirikuisa

Kirikuisa all mõistetakse 1.–8. sajandil, st hilisantiigi perioodil elanud kristlikku autorit, kelle tekstid on oluliselt mõjutanud kristlikku õpetust, kristluse enesemääratlust ning kirikukorraldust. Tavaliselt loetakse kirikuisasid ka pühakuteks.

Kuningate kummardamine

Kuningate kummardamine on kristlikule ikonograafiale iseloomulik pilditüüp. Kuningate kummardamise stseenides kujutatakse vastsündinud Jeesus-last tervitama saabunud kolme Hommikumaa tarka või kuningat, kes toovad Jeesusele kingitusi. Kuningaid k ...

Maarja

Maarja on kristluse rajaja Jeesuse ema, kelle abikaasa oli puusepp Joosep ja kelle tegevuse peamine allikas on Uus Testament.

Okaskroon

Okaskroon on okkaline pärg, mille Rooma riigi sõdurid evangeeliumide järgi enne ristilöömist Jeesusele pähe panid. See oli osa Kristuse pilkamisest. Lisaks okaskroonile anti talle "kuninglike" sümbolitena skeptriks pilliroog kätte ja heideti puna ...

Kujutav kunst

Kujutav kunst ehk figuratiivne kunst on reaalsust kujutav kunst. Kõige vanemate teadaolevate kujutava kunsti näidete seas on 40 000 aasta eest valmistatud Švaabimaalt pärinevad mammutivõhkadest kujukesed ja neist veel vanemad koopamaalingud Borne ...

Illustratsioon

Illustratsioon on visuaalne teos, milles rõhk on pigem kujutataval kui kujutamise viisil. Illustratsiooni ülesanne on selgitada, toetada, rikastada või dekoreerida visuaalselt mingit lugu või asjakohast tekstilist informatsiooni.

Visand

Visand ehk skits on vaba käega tehtud joonistus, mis ei pretendeeri lõpetatusele. Visand on umbmääraselt käsitsi tehtud joonistus või kontuur. Visandit ei peeta tavaliselt lõpetatud tööks, vaid joonistuseks, mida saab pidevalt muuta või hiljem id ...

Maastikumaal

Maastikumaal ehk peisaaž on maaližanr, mis on keskendunud maastiku kujutamisele. Maastikumaali viljeleja on maastikumaalija ehk peisažist. Maastikumaali viljeldi juba antiigis, keskaja kunstis oli see maaliliik vähetähtis, kuid ärkas uuele elule ...

Natüürmort

Natüürmort ehk vaikelu on elutu looduse ja esemete kujutamine kunstniku poolt seatud kompositsioonis. Natüürmordi kui maaližanri kujutamisvaldkonnaks on ajalooliselt olnud puu- ja aedviljad, lillekimbud vaasis, tarbeesemed, hinnalised väärtasjad, ...

Nikolai Demidov

Nikolai Nikititš Demidov 1773 – 9. mai 1828 Firenze) oli Venemaa sõjaväelane, tööstur, diplomaat, filantroop ja kunstikoguja, krahv. Üks tema mälestussammas asub Simititsa lähedal Tširkovitsõ külas Volossovo rajoonis, teine Nižni Tagilis ja kolma ...

Akadeemiline kunst

Akadeemilise kunsti ehk akademismi all mõistetakse klassikalistes kunstiakadeemiates õpetatavaid ja viljeldavaid kunstistiile. Mõiste tekkeks andis põhjuse Prantsuse kunstiakadeemias 17. sajandil loodud üksikasjalik normisüsteem, mis toetus antii ...

Barokk

Barokk on stiil, mis oli iseloomulik 17. ning osalt 16. ja 18. sajandi Euroopa arhitektuurile, kujutavale kunstile, muusikale ja ilukirjandusele. Sõna "barokk" tuleneb portugalikeelsest sõnast barroco, mis tähendab ebakorrapärast pärli. See oli a ...

Biidermeier

Biidermeieriks nimetatakse elustiili, mis valitses Viini kongressi ja kodanlik-demokraatlike revolutsioonide vahelisel perioodil peamiselt saksa kultuuriruumis Preisi kuningriigis, Austria keisririigis ja teistes Saksa Liidu liikmesriikides.

Hilisromantism (kujutav kunst)

Hilisromantism on kunstistiil, mis avaldus põhiliselt 1848–1900 aastate maalikunstis. Hilisromatism tekkis, kui püüti taaselustada romantismi saavutusi. Erinevuseks oli samas see, et ei rõhutatud enam Jumala või kunstilise loomeprotsessi suuri kü ...

Impressionism

Impressionism oli 19. sajandi maalikunsti vool, mis sai alguse 1860. aastatel oma kunstinäitusi korraldama hakanud Pariisi kunstnike vabast ühendusest. Vool sai nimetuse Claude Monet maali "Impression, soleil levant" "Impressioon. Tõusev päike" j ...

Intimism

Intimism on 19. sajandi lõpus kujunenud dekoratiivne kunstistiil, mille tunnusteks on eraelu interjööride kujutamine, kodused stseenid ja pereliikmete portreerimine. Intimism mõjus kontrastsena teiste kunstisuundade seas – intimistid jäädvustasid ...

Klassitsism

Klassitsism on 18.–19. sajandi kunstisuund, mis lähtus renessansiaja antiigiharrastusest ning avaldus paljude Euroopa maade arhitektuuris, kujutavas kunstis, kirjanduses, teatrikunstis ja muusikas. Klassitsism pidas iluideaaliks vanakreeka ja roo ...

Manerism

Manerism on periood Euroopa kunstis 16. sajandil, renessansi järel ja baroki eel. Manerismi mõiste võttis kasutusele Itaalia ajaloolane Luigi Lanzi 1792. aastal, tuntuks sai see Jacob Burckhardti tööde kaudu. Üldtähenduses võidakse manerismiks ni ...

Neoimpressionism

Uue maalitehnika alusepanijaks peetakse Georges-Pierre Seuratd. Stiil hakkas teistesse maadesse levima 1887. aastal ning leidis publikut põhiliselt tänu Paul Signaci aktiivsele tegevusele ja tema 1899. aastal ilmunud raamatule "Eugéne Delacroixst ...

Postimpressionism

Postimpressionism on 19. sajandi lõpu maalikunstivool, mis kasvas välja impressionismist. Terminit "postimpressionism" kasutas esimesena briti kunstnik ja kriitik Roger Fry selleks, et kirjeldada prantsuse kunsti arengut pärast Édouard Manetd. Fr ...

Realism (kunst)

Realism on 19 sajandi teisel kolmandikul G. Courbet rajatud maalistiil. Realism kui kunstivool, mis taotleb ümbritseva, maalitava tõetruud ilustamata kujutamist. Realismi viljeleti kogu Euroopas ja ka Venemaal 19. sajandi lõpuni. Realism hülgas r ...

Rokokoo

Rokokoo kasvas välja hilisbaroki kunstist. Sõna tähendab tollal moes olnud kivikestest ja merekarpidest tehtud kaunistust aias, ning see püüdis sarnaneda itaaliakeelse sõnaga barocco. Lühike, ent hiilgav stiili õitseaeg valitses Euroopas aastatel ...

Romantism

Romantism on ühiskonnas, kunstis ja teaduses üldmõiste lõdvalt seotud kogumile sotsiaal-poliitilistele ideedele ja kunstistiilidele, mida iseloomustas mineviku ilustamine, eemaldumine reaalsusest, individualism ja väljamõeldiste eelistamine. Roma ...

Uusbütsantsi stiil

Uusbütsantsi stiil ehk neobütsantsi stiil oli Bütsantsi stiili eeskujuks võttev ja matkiv historitsistlik arhitektuuristiil. Uusbütsantsi stiili kasutati enamasti sakraalsete ja avalike hoonete projekteerimisel. See sündis Lääne-Euroopas 1840. aa ...

Uusklassitsism (kunst)

Uusklassitsism, vahel ka neoklassitsism, on klassitsismi traditsioone taaselustav ja modernistlikele suundadele vastanduv kunstisuund arhitektuuris ja kujutavas kunstis. Ehituskunstis valitses 19. sajandi lõpus ja 20. sajandil. Prantsusmaal, Ingl ...

Abstraktne ekspressionism

Abstraktne ekspressionism on 1940. aastatel Ameerika Ühendriikides abstraktsionismist väljakasvanud kunstivool. Uue kunstivoolu alusepanijateks ja viljelejateks olid 1930–1940. aastatel Euroopast Ameerika Ühendriikidesse siirdunud kunstnikud. Sar ...

Abstraktsionism

Abstraktsionism ehk abstraktne kunst ehk nonfiguraalne kunst ehk esemetu kunst ehk absoluutne kunst on kunstisuund maalikunstis, skulptuuris ja graafikas. Seda iseloomustab värvide, joonte, punktide, pindade ja vormide abil maailma ja kõige selle ...

Action painting

Action painting on termin, mida kasutas esimesena kriitik Harold Rosenberg, iseloomustamiseks kunstistiili, mille puhul on teose loomise protsess võrdselt oluline või olulisemgi lõpptulemusest. Action painting on tihedalt seotud abstraktse ekspre ...

Chinoiserie

Chinoiserie oli Hiina ja Ida-Aasia kunsti euroopalik tõlgendamine, eriti dekoratiivkunstis, aiakujunduses, arhitektuuris, kirjanduses, näitekunstis ja muusikas. See tekkis 17. sajandil ja sai eriti populaarseks 18. sajandil seoses kaubavahetuse e ...

Fovism

Fovism on 20. sajandi algul väljakujunenud kunstivool, mis on omane foovide rühmitusse kuulunud prantsuse kunstnikele. Foovide esimene ühisnäitus toimus 1905. aasta Pariisi Sügissalongis. Nime võlgnevad foovid kunstikriitik Louis Vauxcellesi märk ...

Funktsionalism

Funktsionalism on 1920. aastail arhitektuuris, tööstus- ja tarbekunstis tekkinud suund. Funktsionalismi rajasid Šveitsist pärit arhitekt Le Corbusier, saksa arhitekt Walter Gropius ja hollandi arhitekt Jacobus Oud. Tähtsaks keskuseks oli Walter G ...

Hüperrealism

Hüperrealism on maalikunsti ja skulptuuri žanr, kus eesmärgiks on saavutada teoste sarnasus kõrge resolutsiooniga fotodega. Hüperrealismi peetakse maalide ja skulptuuride loomisel kasutatavate tehnoloogiate järgi fotorealismi edasiarenduseks. Ter ...

Installatsioonikunst

Installatsioonikunst on kunsti liik, milles tavaliselt esitatakse vaatajale mingit valmispaigaldatud ruumilist kompositsiooni. Lisaks sellele on levinud heliinstallatsioonid ja videoinstallatsioonid, milles esitatakse vastavalt helisid või videom ...

Kontseptuaalkunst

Kontseptuaalkunst on kunstivool, millele on kõige tähtsam idee. Kunstis on alati hinnatud ka ideid. Kontseptuaalkunstis jõuti aga sinnamaani, kui teoste tegemisest loobuti ja keskenduti ainult teoseideede esitamisele.

Kubism

Kubism on 20. sajandi kunstivool, mis hakkas kujunema Pariisis 1907. aastal Pablo Picasso ja Georges Braquei teostes. Kubistide eelkäija oli Paul Cézanne.

Maakunst

Maakunst on 1960. aastate lõpus tekkinud kunstivorm, milles kunstilise kujundamise materjaliks on maastik. Maakunst võib seisneda nii vaid väikeste muudatuste tegemises loodusobjektidele ja maastikele kui ka hõlmata suuri maa-alasid ümberkujundav ...

Maalilisejärgne abstraktsionism

Maalilisejärgne abstraktsionism on suuri puhtaid värvipindu kombineeriv laad maalikunstis, tekkis 1960-ndatel. Mõiste võttis kasutusele kunstikriitik Clement Greenberg 1909–1994, propageerimaks abstraktse ekspressionismi jõulisele maalilisusele v ...

Metafüüsiline maal

Metafüüsiline maal on Itaalias aastatel 1917–1921 levinud kunstivool. Metafüüsilise maali lähtekohaks oli Giorgio de Chirico, kes oli ka sürrealistide eeskuju. 1910. aastate teisel poolel kujunes metafüüsilise maalisuuna keskseks juhuks liikumise ...

Minimalism

Minimalism on stiil, vool ja suund kunstis, kirjanduses, muusikas ja arhitektuuris, mille iseloomulikuks tunnuseks on võimalikult vähene kaunistuste, ilustuste ja detailide kasutamine ning keskendumine ainult hädavajalikule.

Modernistlik kunst

Modernistlikku kunsti iseloomustas kunstivoolude teke ja nende saamine kunstitegemise peamiseks kandjaks. Kunstivoolude teket peetakse uue otsimise üheks iseloomulikuks sümptomiks, kuna see sisaldab püüet kvalitatiivseks progressiks, soovi teha m ...

Moodne kunst

Moodne kunst on katustermin erinevatele kunstivooludele ja -suundadele 20. sajandi algusest 1960 1970. aastateni. Aluse moodsale kunstile panid postimpressionistid. Moodsa kunsti peajooneks on loobumine looduslähedusest, töödega antakse edasi tun ...

Opkunst

Opkunst, ka optiline kunst on 1960. aastatel abstraktsest kunstist välja arenenud maalisuund. Opkunsti viljeleti 1960. aastatel peamiselt USA-s ja Lääne-Euroopas. Kunstisuund keskendub peamiselt optiliste efektide loomisele. Lihtsate geomeetrilis ...

Orfism (kunst)

Orfism on suund kunstis, kubismi erivorm, millel on futurismile omaseid jooni. Peamine väljendusvahend on värv ning kontrastsete värvipindade kõrvuti asetamisega luuakse mulje rütmist ja liikumisest. Mõiste võttis kasutusele 1912. aastal Guillaum ...

Purism (kunst)

Purism on pärast Esimest maailmasõda Prantsusmaal tekkinud kunstisuund. 1921. aastal ilmus niinimetatud purismi manifest. Purism kasvas välja kubismist taunides viimase dekoratiivsust. Puristlikus kunstis valitses lihtsus, range matemaatiline kor ...

Regionalism

1920.–1930. aastatel asusid USA väikelinnade ja külade elanikud siirduma suurlinnadesse. Omapäraste piirkondade elukorraldused sulandusid ühtseks, standardiseerunud elulaadiks, ning selliste inimeste maaelu tagaigatsevale meeleolule vastas region ...

Siena koolkond

Siena koolkond oli maalikunsti koolkond, mis sündis ja õitses Sienas Itaalias 13.–15. sajandil. Tuntuimad maalikunstnikud Siena koolkonnas olid Duccio di Buoninsegna, keda peetakse koolkonna rajajaks ja kelle töös leidub veel Bütsantsi kunsti joo ...

Suprematism

Suprematism on 1913. aastal Venemaal tekkinud abstraktse maalikunsti suund. See on geomeetrilise abstraktsionismi vorm, mis lähtus kubismist ja futurismist. Suprematismile pani aluse Kazimir Malevitš, kes 1915. aastal avaldas "Suprematismi manife ...

Tubism

Tubism on kunstiajaloo termin, millega tuli välja kunstikriitik Louis Vauxcelles 1911. aastal, et kirjeldada prantsuse kunstniku Fernand Léger stiili. Kuigi termin oli pilkava alatooniga, sai see inspiratsiooni Léger isikupärasest versioonist kub ...

Uusasjalikkus

Uusasjalikkus on kunstis ekspressionismile vastanduv suund, mis sai alguse maalikunstis 1920. aastatel Saksamaal. Termini autor oli Kunsthalle Mannheimi direktor Gustav Friedrich Hartlaub, kes korraldas 1925. aastal selle voolu näituse. Uusasjali ...