ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 365

Nõid Siimon

Nõid Siimon oli Samaaria nõid ja usutegelane. Siimoni nime järgi kutsutakse simoonia pattu, sest ta tahtis Peetruselt ja Johanneselt raha eest Püha Vaimu osta. Apostlid pahandasid Siimoniga, kuid simoonia patt jäi elama keskaja kirikusse ning oli ...

Oikumeenia

Oikumeenia tähendab kristlikus maailmas koostööd konfessioonide vahel. Oikumeenia alus on teoreetiline Kristuse kirik, kuhu kuuluvad kõik ristitud. Kirik on aja jooksul lagunenud roomakatoliku, õigeusu ja protestantlikeks kogudusteks. Peale selle ...

Patutunnistus

Patutunnistus ehk Confiteor ehk Mea culpa on kristluses pattude avalik ülestunnistamine. Katoliikluses on patutunnistus traditsiooniliselt liturgia missa osa. Tekst eesti keeles "Mina tunnistan kõigeväelisele Jumalale ning teile, vennad ja õed, e ...

Peetruse rist

Peetruse rist ehk tagurpidi rist on kristlik sümbol. Väidetavalt löödi Peetrus risti pea alaspidi, sest ta ei pidanud end selle vääriliseks, et teda hukataks samal viisil kui Jeesust. Peetruse risti seostatakse alandlikkusega. Püha Peetrusele püh ...

Pietism

Pietism oli saksa protestantismi vabadusliikumine 17.–19. sajandil. Pietismi eelkäijaks nimetatud Johann Arndt tegutses umbes 1600. aasta paiku Braunschweigis. Pietism kogus luterliku liikumisena jõudu 17. sajandi lõpupoole, kuid mõjutas ka kalvi ...

Pikardid

Öeldavasti said nad nime oma juhi järgi. Kuid "pikarde" peetakse ka begardide moonutatud nimekujuks. Sageli ei eristatud neid valdeslastest; katoliku kirik pidas mõlemaid hereetikuteks. Näiteks inkvisiitor Heinrich Kramerile anti 1500 voli jälita ...

Protestantism

Protestantism on roomakatoliku kirikust eraldunud koguduste üldnimetus. Neid kogudusi nimetatakse protestantlikeks kogudusteks ning nende pooldajaid protestantideks. Sõna "protestant" tuleneb ladina sõnast protestans avalikult tunnistav. Tavalise ...

Pseudo-Dionysios Areopagita

Pseudo-Dionysios Areopagita on nimi, mille õpetlased on andnud kristlikule teoloogile ja filosoofile, kes elas 5. ja 6. sajandi vahetusel. On oletatud, et seda varjunime kasutas Peetrus Ibeeriast, umbes aastatel 411–491 elanud Gruusia pühak. Ta o ...

Puritanism

Puritanism kujunes usulise ja poliitilise opositsiooni vormiks Inglismaal. Puritaanid olid protestandid, kes nõudsid 1560. aastatel anglikaani kiriku täielikku puhastamist katoliiklusest. Nad ei leppinud pooliku reformatsiooniga kirikuteenistuse ...

Pärispatt

Varakristlik kirik ei määratlenud pattu nii äärmuslikult. Athanasiose järgi on paljud pühakud patust puhtad. Aleksandria Kyrillose järgi sünnivad inimesed patuta. Kuid juba Tertullianus edendab pärispatu õpetust mõistega vitium originis. Augustin ...

Pühitsusrist

Pühitsusrist, ka konsekratsioonirist on kiriku sissepühitsemise puhul mitmele poole, näiteks kirikuseintele, altarilauale või mujale maalitud või süvistatud, sageli rõnga sees asetsev ristikujutis. Ringiga ümbritsetud Kreeka või Malta riste tehti ...

Rahvusvahelised Kristuse Kogudused

Rahvusvahelised Kristuse Kogudused on kristlik uusreligioosne liikumine, mis sai alguse 1979. aastal Ameerika Ühendriikides Bostonis.

Rist

Rist on geomeetriline kujund, mis koosneb kahest ristuvast joonest, poolitades kas ühe või kaks joont keskelt kaheks võrdseks osaks. Tavaliselt jooksevad jooned horisontaalselt ja vertikaalselt. Kui jooned jooksevad aga diagonaalis, on tegemist A ...

Risti ümberpööramine

Risti ümberpööramine on sümboolne ja/või vandaalne tegevus, mille eesmärk on näidata oma suhtumist kristlikusse kirikusse ja Jeesusesse. Enamasti süüdistab ühiskond ja meedia ristide ümberpööramises kalmistutel sataniste ja antikristlasi, kuid vä ...

Rõngasrist

Rõngasrist ehk päikeseratas ehk päikeserist ehk ratasrist on rist, mis koosneb rõngast ja ristist rõnga sees. Kivist rõngasriste on Eestis kasutatud hauatähistena.

Salve Regina

"Salve Regina" on kristluses traditsiooniline palve neitsi Maarja poole. Tekst ladina keeles Salve Regina, Mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae. Ad te Suspiramus, gementes et flentes in hac ...

Speyeri protestatsioon

Speyeri protestatsioon oli avaldus, mille tegid protestantliku vähemuse esindajad 1529. aasta Speyeri riigipäeval Martin Lutheri ja tema seisukohtade kaitseks ning mis andis nime protestantismile. Speyeri protestatsiooni esitasid 19. aprillil 152 ...

Suitsuti

Suitsuti on jumalateenistustel suitsutamiseks kasutatav, keti otsas rippuv kaanega metallist kausike. Kausikesse paigutatakse hõõguvad söed, millele raputatakse suitsutusrohtu või viirukit, mis eraldab põledes aromaatset suitsu. Seda kasutavad ju ...

Templiordu

Templiordu ehk Templirüütlite ordu oli usulis-sõjaline rüütliordu, mis faktiliselt eksisteeris 1118. aastast kuni 1307. aastani. Selle ordu rüütleid nimetati templirüütliteks. Ordu asutati Palestiinas Jeruusalemma linnas 1118/1119. aastal kuninga ...

Toomakristlus

Toomakristlased olid 30. aastatel pKr messialastest moodustunud rühmitus Galileas Palestiinas. Nimetus tuleneb apostel Toomase nimest. Toomakristlastelt on pärit vanim teada olev Uue Testamendi väline tekst Tooma evangeelium.

Transsubstantsiatsioon

Transsubstantsiatsioon on katoliku kiriku õpetuse kohaselt substantsi muutumine, kus armulauasakramendi pühitsemise käigus muutuvad armulaualeib ja -vein Kristuse ihuks ja vereks. Katoliikliku dogma kohaselt tekib armulaualeivas ja -veinis Kristu ...

Tsistertslaste ordu

Tsistertslaste ordu on benediktlastest alguse saanud katoliku ordu. Ordu ülemabt on alates 2010. aastast Mauro-Giuseppe Lepori. Aastatel 1995–2010 oli ülemabt Maurus Esteva Alsina. Ordul on valge rüü, mille peal kantakse musta ülavööd või põlle. ...

Tunnipalvus

Tunnipalvus, ka officium on iga päev peetav lihtne rituaalideta jumalateenistus erinevalt keerulisest missaliturgiast. Officium i peetakse roomakatoliku ja anglikaani kirikus, samuti peetakse tunnipalvusi kanoonilistel tundidel õigeusu kirikus ee ...

Tõeline Jeesuse Kirik

Tõeline Jeesuse Kirik on iseseisev Hiina kirik, mis on saanud alguse nelipühikirikust. Kirik rajati Pekingis 1917. Tänapäeval tegutseb see 38 maal. Liikmeid on hinnanguliselt 1.5 miljonit.

Usupuhastuspüha

Usupuhastuspüha peetakse 31. oktoobril, sest sel päeval 1517. aastal naelutas Martin Luther Wittenbergi linnakiriku uksele 95 teesi, kus ta mõistis hukka patukustutuse sedelite müütamise. Nende ladinakeelsete teeside üle plaaniti avalikku väitlus ...

Uusapostlik kirik

Uusapostlik kirik ja prantsuse keeles Église néo-apostolique) on kiliastiline usuline liikumine, mis tekkis 19. sajandi teisel poolel Katolik-Apostlikust Kirikust lahkulöömisel.

Vanad idakirikud

Vanad idakirikud on 5. sajandil Rooma riigikirikust eraldunud kristlikud kirikud, kes tunnistasid üksnes kolme esimese oikumeenilise kirikukogu otsuseid ning ei nõustunud Halkedoni kirikukogu otsusega 451. aastal Kristuse kahese olemuse kohta. Ki ...

Vanausulised

Arveteõiendamine kestis Peeter I ajani, mil tagakiusamine vähenes peamiselt seetõttu, et pragmaatiline tsaar nägi vanausulistes eeskätt maksumaksjaid. Vanausuliste seas jätkusid oma kirikukogud pagenduses, Venemaa piiri taga. Neile tegi muret puu ...

Vesper

Vesper ehk õhtujumalateenistus ehk õhtuteenistus on kirikutes õhtul peetav jumalateenistus. Õhtujumalateenistust peetakse muu hulgas katoliku kirikus, õigeusu kirikus, anglikaani kirikus, luteri kirikus ja kopti kirikus. Vesprit on peetud iga päe ...

Viimne kohtupäev

Viimne kohtupäev on aegade lõpus toimuv lõplik kohtumõistmine kõigi inimhingede üle, eelneb jumalariigi tulekule maa peale. Kristliku usutunnistuses kohaselt toimub viimsel kohtupäeval kõigi surnute ülestõusmine, Kristuse taastulek ja viimne koht ...

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on Ameerika Ühendriikidest alguse saanud ülemaailmne kristlik usuorganisatsioon, kuhu kuulub tänapäeval enamik mormoonidest. Kiriku peakorter asub Salt Lake Citys Utah osariigis ja selle liikmeskonna suuru ...

Õigeusk

Õigeusk on katoliikluse ja protestantismi kõrval üks kristluse kolmest põhivoolust. Õigeusu tunnistajaid nimetatakse õigeusulisteks, õigeusklikeks, õigeusklikeks kristlasteks või ortodoksideks. Õigeusulised peavad õigeusku kristluse algseks kujuks.

Ühisavaldus õigeksmõistuõpetusest

Ühisavaldus õigeksmõistuõpetusest on 1999. aastal Augsburgis katoliku kiriku ja luterliku kiriku vahel sõlmitud koostöölepe, mille kohaselt kaotati reformatsiooni ajal tekkinud vastuolud. Leping oli aastatel 1994–1999 toimunud oikumeeniliste läbi ...

Monoteism

Monoteism on usk ainsasse, universaalsesse, kõikehõlmavasse Jumalasse. On erinevaid monoteismi vorme, sealhulgas: Deism on monoteismi vorm, mille puhul usutakse, et on olemas üks Jumal, kuid Jumal maailma ei sekku, kui mitte arvestada maailma loo ...

John Felton (märter)

John Felton oli inglise katoliku märter, kes hukati Elizabeth I valitsusajal. Pea kõik, mida Feltoni elust teatakse, pärineb tema tütre Frances Salisbury jutustusest. Käsikirjas on lünk kohas, kus peaks olema Feltoni vanus. Öeldud on, et ta oli j ...

Melchior Grodziecki

Melchior Grodziecki oli poola roomakatoliiklik vaimulik, jesuiit, märter ja pühak. 1603. aastal astus Cieszyni aadlisuguvõsast pärit Grodziecki jesuiitide ordusse noviitsiks ja kaks aastat hiljem andis vanded. Tulevane silmapaistev teoloog õppis ...

Jacques Hamel

Jacques Hamel oli Prantsusmaa katoliku preester, kes mõrvati kahe ISIS-e võitleja poolt. Ta sündis aastal 1930 Darnétalis Seine-Inférieurei departemangus praeguse haldusjaotuse järgi Seine-Maritimei departemangus. Ta pühitseti preestriks 30. juun ...

Aleksandria Katariina

Katariina Aleksandriast on müütiline kristlik pühak, keda austatakse nii õigeusu kui katoliku kirikus. Reaalselt sellise isiku olemasolu ei ole suudetud tõestada. Müüt Aleksandria Katariinast arvatakse põhinevat neoplatonistliku naisfilosoofi Ale ...

Maximilian Kolbe

Maximilian Maria Kolbe oli katoliku kiriku pühak, poola frantsiskaani munk, ordupreester, märter, kes läks Auschwitzis ühe pereisa eest vabatahtlikult surma. Rajmund Kolbe sündis 8. jaanuaril 1894 Venemaa Keisririigi valduses olnud Poola osas. 19 ...

Kristoforus

Kristoforus on varakristlik märter 3. või 4. sajandil. Katoliku ja õigeusu kirikus austatakse teda pühakuna. Mälestuspäev on 24. juuli. Kristoforust kujutatakse sageli hiiglasena, kellel käes sau ja kannab õlgadel Jeesuslast üle jõe. Tema elust r ...

Kaj Munk

Kaj Harald Leininger Munk oli taani näitekirjanik ja luterlik pastor, kes on andnud suure panuse Taani kultuuriellu. Teise maailmasõja ajal sakslaste okupeeritud Taanis ja natside poolt tapetud märter Kaj Munk on öelnud: "Tapke meid suurel reedel ...

Antroposoofia

Antroposoofia mõiste tuleneb kreekakeelsetest sõnadest anthropos ja sophia. Antroposoofia on seega inimesest lähtuv maailmavaade, mille alused sõnastas austria loodusteadlane ja filosoof Rudolf Steiner. Kuna Steiner tahtis luua vaimse liikumise, ...

Muutuste raamat

Muutuste raamat ehk "Yijing"); muutuste kaanon) on esimene ja aluseliseim hiina kultuuri kirjalik teos. Selle vanahiina kultuuri "raamatute raamatuga" algavad Hiinas traditsionaalsed bibliograafilised kataloogid. Seda ka seetõttu, et nende alguse ...

Shiatsu

Shiatsu on Jaapani teraapiavorm, mis on välja arendatud traditsioonilisest Hiina meditsiinist. Nimetus shiatsu tuleb sõnadest shi, mis tähendab sõrme, ja atsu, mis tähendab vajutama, survet. Shiatsu on kaasaegne teraapia, mille juured on traditsi ...

Ufoloogia

Ufoloogia on tundmatute lendavate objektidega ehk ufodega seotud andmete kogumine ja uurimine. Kuigi sellega tegelevad ka mitmed teadlased, pole ufoloogia siiski üldtunnustatud teaduslik distsipliin ning seda on nimetatud ka pseudo-, proto- ja pa ...

Uuspaganlus

Uuspaganlus on levinud üldnimetus neile uususulistele liikumistele, mis püüavad taaselustada või võtavad tegevuse aluseks judeokristlike monoteistlike maailmareligioonide leviku eelseid muinasusundeid. On palju inimesi, kes peavad nimetust "uuspa ...

Patukahetsuspsalmid

Patukahetsuspsalmid on psalmid 6, 31, 37, 50, 101, 129 ja 142 Taaveti laulude raamatus. Patukahetsuspsalmidena määratles nad Cassiodorus 6. sajandil. Psalm 37 38 – Domine ne in furore tuo arguas me. Issand, ära nuhtle mind oma vihas Psalm 142 143 ...

Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska on linn Poola lõunaosas Väike-Poola vojevoodkonnas Wadowice maakonnas, Kalwaria Zebrzydowska valla halduskeskus. Linn on rajatud 1617. aastal ning 2010. aasta andmeil oli seal 4493 elanikku. Kalwaria Zebrzydowska kuulus 1975 ...

Püha Haua kirik

Püha Haua kirik on kirik Jeruusalemma vanalinna kristlikus kvartalis. Kirik sisaldab kristluse kahte kõige pühamat kohta: kohta, kus Jeesus risti löödi, mida tuntakse Kolgata nime all, ja Jeesuse tühja hauda, kuhu ta maeti ja kus ta üles tõusis. ...

Kaitsepühak

Kaitsepühak ehk patroon on katoliku ja õigeusu kirikus pühak, keda peetakse konkreetse kiriku, linna, elukutse kaitsjaks ja eestkostjaks. Pühak, kelle nimi on inimesele ristimisel antud, on samuti tema kaitsepühak. Näiteks püha Jüri on Eestis pee ...