ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37

A. Tõnisson & Ko

AS A. Tõnisson & Ko oli Eesti esimesel iseseisvusajal Tallinnas tegutsenud sanitaartehnikaettevõte, mille tegevusvaldkonnad oli malmivalu, sh kanalisatsioonikaevuluukide ja -torude ning keskkütteseadmestiku valmistamine ning sanitaartehnika müük. ...

Abja linavabrik

Abja linavabrik oli 1992. aastani tegutsenud linatöötlemisettevõte Abjas. Abja linavabrik oli esimese soojaveeleotusega toorlinavabrik Venemaa Keisririigis. Eesti Ajalooarhiivi nimistus on vabriku tegevuse lõpuaastaks märgitud 1997, kuid seda tul ...

ALMAVÜ spordivahendite katsetehas Vihur

ALMAVÜ Eksperimentaalne Tootmiskombinaat "Vihur" oli ALMAVÜ ENSV Keskkomitee Presiidiumi otsusega nr 10 2. jaanuaril 1974 tegevust alustanud ettevõte. See loodi ALMAVÜ Tallinna Linna Mere Rajooni TSK "Sport" töökoja, ALMAVÜ Tallinna Linna TSK "Võ ...

Ars

Ars oli 1944. aasta detsembris rajatud Eesti NSV Kunstifondi allasutus. Asutamise ajal kandis ühendus nime Tarbekunsti Keskus, aastast 1957 kandis nime Kunstitoodete Kombinaat ja aastast 1975 Eesti NSV Kunstifondi Tallinna Kombinaat Ars. Esimesel ...

AS Rakvere Piim

AS Rakvere Piim oli piimatoodete tootmise ja turustamisega tegelev ettevõte. Aastal 2007 omandas AS Maag Piimatööstus ettevõtte kõik aktsiad.

AS Tallinna Karastusjoogid

AS Tallinna Karastusjoogid asutati 1991. aastal Tallinna Karastusjookide Katsetehase baasil. Ettevõtte tütarfirmad olid AS Viru Joogid ja AS Valtu Vein ning firma haldas kahte hulgimüügikeskust. Ettevõte luges enda järjepideva tegevuse alguseks 1 ...

Autorollo

Osaühing Autorollo on 02.04.2008 Eestis registreeritud ettevõte, mille põhitegevusala on kaubavedu maanteel. Ettevõte on pankrotis. Ettevõte sai alguse 12.03.1997, mil Tiit Pohl ja Väino Pentus asutasid Osaühingu Autorollo registrikood 10202058. ...

Baltijets

Baltijets oli tehas Narvas, mis tegutses aastatel 1947–1993 Linda tänava hoonetes 2–24. Tehas rajati 1947. aastal haruldaste muldmetallide tootmisega seotud tehnoloogiate väljatöötamiseks. See asus samas kohas, kus aastal 1927 asutatud värvivabri ...

Baltvojenmorstroi

Baltvojenmorstroi oli NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi ja NSV Liidu Sõja- ja Mereväe Ettevõtete Ehitusministeeriumile allunud sõjaväeehitusettevõte aastatel 1944–1949. NSV Liidu Riigikaitsekomitee määrusega 3. detsembrist 1944 ja NSV Liidu ...

Dessim

Dessim oli Eesti NSV ja Austria koostööl tegelenud teaduslik uurimisbüroo, mille asutasid Tallinnas asuv erikonstrueerimisbüroo "Desintegraator" ja Viinis paiknev masinaehituse ja metallitööstuse AS "Simmering-Graz-Paucker". "Dessim" tegutses kol ...

E.O.S.

AS E.O.S. oli Eesti ettevõte, mis tegeles nafta ja naftasaaduste laadimise ja ladustamisega. Ettevõte registreeriti 1993. aasta lõpul ja kanti Äriregistrisse jaanuaris 1997. Septembris 2002 võttis Hollandi investeerimisfirma Baltica Finance N.V e ...

Eesti Hoiupank

Aktsiapank Eesti Hoiupank moodustati Eesti Panga Nõukogu 14. aprilli 1992 otsusega NSV Liidu Hoiupanga Eesti osakonna õigusjärglasena. Asutamisel märkis Eesti Hoiupanga kõik aktsiad Eesti Pank. 1992. aasta rahareformi ajal oli Hoiupangas 85% Eest ...

Eesti I Portselanitööstus

Eesti I Portselanitööstus oli aastatel 1932?–1939 tegutsenud Eesti keraamikatootmisettevõte. Selle asutasid 1932. aastal koolivennad Helmut Käsukond ja Jüri Jüriloo. Esialgu keskenduti tehnilise portselani tootmisele ja valmistati elektriisolaato ...

Eesti Kalatööstus

Eesti Kalatööstus oli kalatööstusettevõte; ühtlasi Eesti NSV suurim kalatööstusettevõte. Ettevõte asutati 1944 nime all Riiklik Kalapüügi Trust 1955. aastal hakati Eestis kasutama kaugpüügiks sobivavaid SRT tüüpi keskmisi kalatraalereid. Need oli ...

Eesti Kiviõli

Eesti Kiviõli oli aastatel 1922–1940 tegutsenud aktsiaselts. Asutamise aastal 1922 rajas ettevõte Sonda juurde oma põlevkivikaevanduse, milleks oli varem riigilt saanud kontsessiooni. Kaevandatud põlevkiviga tehti katseid põlevkiviõli saamiseks. ...

Eesti Kolhoosiehitus

Eesti Kolhoosiehitus asutati kolhooside algatusel 1962. aastal kui majanditevaheline ettevõte: Eesti NSV Kolhoosidevaheliste Ehitusorganisatsioonide Vabariiklik Nõukogu. Nimi muudeti EKE -ks aastal 1972. Seoses omandireformiga taasriigistati ja e ...

Eesti Maaehitusprojekt

Eesti Maaehitusprojekt oli projekteerimisinstituut Eestis. Instituudi algust loetakse 1951. aastast, mil loodi ENSV Riiklik Põllumajandusliku Ehituse, Maaparanduse ja Elektrifitseerimise Projekteerimise Instituut. Aastal 1951 moodustati instituud ...

Eesti Maapank (1926–1940)

Eesti Maapank oli Eestis 1926–1940 tegutsenud pank. Panga ülesandeks oli põllumajanduse edendamiseks pikaajalise laenu andmine. Panga president oli Voldemar Johanson, direktor – presidendi asetäitja August Jürisson ja direktor Johan Jans. Aadress ...

Eesti Projekt

AS Eesti Projekt oli aastatel 1944–2006 tegutsenud projekteerimisinstituut. Aastal 2006 ühinesid AS Eesti Projekt, AS ETP Grupp ja AS Sweco Eesti, moodustades ASi Sweco Projekt.

Eesti Trükitööstus

Eesti Trükitööstus oli aastatel 1973–1990 Tallinnas tegutsenud tootmiskoondis. Tootmiskoondis moodustati 1973 Polügraafiatööstuse Peavalitsusest, ENSV Ministrite Nõukogu 28.03.1973 määruse nr 135 ja ENSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi 26.03.1973 ...

Eesti Turbatööstused

Eesti Turbatööstused oli aastatel 1936–1940 tegutsenud turbatööstusega tegelev riiklik aktsiaselts. Ettevõtte eelkäija oli aastatel 1922–1936 tegutsenud Riigi Turbatööstus.

Eesti Tööstusprojekt

Eesti Tööstusprojekt oli aastatel 1944–2000 tegutsenud projekteerimisinstituut. Aastal 2000 ühines ettevõtte ASiga ETP Grupp ja uueks nimeks sai AS ETP Grupp. Aastal 2006 ühinesid AS Eesti Projekt, AS ETP Grupp ja AS Sweco Eesti, moodustades ASi ...

Eesti Vabrikantide Ühisus

Eesti Vabrikantide Ühisus oli 1917. aastal Tallinnas moodustatud suurtöösturite kutseühing. Eestimaa suurtööstureid ühendav liit registreeriti 1917. aasta 22. aprillil algselt, "Tallinna Tootmisregiooni Töösturite ja Vabrikantide Liidu" nimetuse ...

Eestimaa Põllumajanduse ja Tööstuse AS Estakland

Eestimaa Põllumajanduse ja Tööstuse Aktsiaselts Estakland oli 21. septembril 1923 baltisakslaste Gotthard Schilling, Eduard Glanström ja Leonhard Krusenstjern poolt I Eestimaa Põllumajanduse Ühisuse järglasena asutatud majandusettevõte. Ettevõtte ...

EKE Projekt

EKE Projekt oli projekteerimisinstituut Eesti NSV-s, mis tegutses aastatel 1966–1992. Instituut allus vabariiklikule koondisele Eesti Kolhoosiehitus. Peakontor asus Tallinnas ja Liivalaia tänav 12. Instituut koostas põhiliselt Eesti kolhooside, s ...

Eksperimentaalne Sealiha Tootmise Kombinaat

Eksperimentaalne Sealiha Tootmise Kombinaat oli Nõukogude ajal Viiratsis tegutsenud põllumajandusettevõte, täisnimega J. Gagarini nimelise Näidissovhoostehnikumi Eksperimentaalne Sealihatootmise Kombinaat. Kombinaat rajati 1974. aastal, 1993. aas ...

Elion

Elion Ettevõtted AS oli aastatel 1993–2014 tegutsenud Eesti suurim telekommunikatsiooni ettevõte. Ettevõte osutas andmesideteenuseid ja kõnelahendusi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. See alustas tegevust 1. jaanuaril 1993. Põhiliselt jõuab l ...

EMT

EMT oli Eesti suurim mobiilsideoperaator. Ettevõte tegutses aastatel 1991–2014. Koostööd tehti lauatelefonide operaatoriga Elion mõlemad kuulusid valdusfirmale Eesti Telekom. AS EMT alustas tegevust 28. aprillil 1991, mil ühisettevõtte moodustasi ...

EsData

EsData oli Eesti esimene internetiteenuseid pakkuv ettevõte. EsData tegeles andmeside- ja arvutisidevõrkude ehitamisega ning pakkus digitaalseid püsiühendusi, interneti püsiühendusi, interneti sissehelistamisteenust, interneti välisühendusi, veeb ...

Esimene Eesti Põlevkivitööstus

Esimene Eesti Põlevkivitööstus oli aastatel 1936–1940 tegutsenud riiklik aktsiaselts. Ettevõtte eelkäija oli aastatel 1922–1936 tegutsenud Riigi Põlevkivitööstus. Ettevõte oli VKG eelkäija.

Estline

1989. aastal asutasid Estlinei Rootsi laevakompanii Nordström & Thulin 90% ja Eesti ettevõtted 10%, sh Eesti Autoveod, Eesti Maanteed, Tallinna Autobussikoondis jt. Rootsis asuv ettevõte sai nimeks Estline AB ja Eestis asuv ettevõte Estline-Eesti ...

Estonian Match

Estonian Match oli Viljandis tegutsev aktsiaselts, kus toodeti tuletikke. Ettevõte lõpetas tegevuse 2012. aastal. Ettevõtte ajalugu ulatub aastasse 1904, kui Johannes Vihvelin ja Eduard Pohl asutasid Viljandis tikuvabriku, mille nimeks sai Phönix ...

Estoplast

Estoplast oli Eesti NSV ettevõte, mis tootis plastmass- ja elektritarbeid. Estoplasti toodangusse kuulusid valgustid, elektriinstallatsioonitarbed, plastmassist sanitaartehnika tooted, köögitarbed ja mänguasjad. Toodangut eksporditi rohkem kui 20 ...

Estron

Estron oli Eesti elektroonikaettevõte, mis asutati 1968. aastal. Ettevõte tegutses Kuusalu lähedal Kiiul, selle omanik oli Kuusalu kolhoos. Ettevõtte juht oli Vladimir Makarov, peainsenerid Lembit Kirsme ja Ülo Kala, peakonstruktor oli Tõnu Tüksa ...

ETKVL Kaubandusliku Inventari Tehas

ETKVL Kaubandusliku Inventari Tehas oli Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu 1944–1974 Tartus tegutsenud ettevõte. Ettevõte valmistas muu hulgas mitmesuguseid tooteid, sh mööbliesemeid, mänguasju, telliseid, galanteriitooteid.

Glaskek

AS Glaskek oli Eesti ettevõte, Baltimaade ja Eesti suurim klaaspakettide, plast- ja puitakende ning alumiiniumprofiilide tootja. AS Glaskek asutati 1992. aastal Eesti erakapitalile tuginedes. Lisaks akendele tootis Glaskek ka klaasalumiiniumist f ...

Haapsalu Leivatehas

Haapsalu Leivatehas oli Haapsalus tegutsev toiduainetööstusettevõte. Ettevõte lõpetas küll tegevuse 1. juunil 2006, ent 2016. aasta seisuga polnud ettevõte veel äriregistrist kustutatud. Ettevõte hooned ehitati 1950. aastatel. Eesti NSV ajal nime ...

Hansapank

Hansapank Grupi alguseks võib lugeda 1. juulit 1991, mil praeguseks Baltikumi suurimaks finantsinstitutsiooniks kasvanud Hansapank alustas tööd Tartu Kommertspanga filiaalina. Ametlikult alustas Hansapank iseseisvat tegevust 10. jaanuaril 1992. H ...

Hiiu-Kärdla kalevivabrik

Hiiu-Kärdla kalevivabrik oli Eesti vanemaid tekstiilitööstuse suurettevõtteid, mis tegutses Hiiumaal aastail 1829–1940, kuni ettevõtte natsionaliseerimiseni Eesti NSV võimude poolt.

Hüti klaasikoda

Hüti klaasikoda oli Hiiumaal Hüti külas 1628–1664 tegutsenud esimene Eesti klaasivabrik. Klaasikoda rajati Rootsi väejuhi ja tollase Hiiumaa suurmaaomaniku Jacob de la Gardie eestvõttel. Klaasikoja hiilgeajal 17. sajandi keskpaigas töötas ettevõt ...

J. Puhk & Pojad

J. Puhk & Pojad oli aastatel 1913–1940 Tallinnas tegutsenud ettevõte. Ettevõtte eelkäija oli Viljandi tikutootmisvabrik, mille aastal 1881 asutas Jaan Puhk. 1913. aasta lõpus reorganiseeris Jaak Puhk ettevõtte ning firma nimeks sai Kaubamaja Jaak ...

Kooperaator

Kooperaator oli Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu tööstusettevõte, täisnimega ETKVLi tootmiskoondis "Kooperaator". Enamik ettevõtte toodangust oli mitmesugused mööbli- ja puittooted, vähesel määral toodeti ka kergetööstustooteid j ...

Kunda tsemenditehas

Kunda tsemenditehas on endine tsementi tootnud tehas Lääne-Viru maakonnas Kundas. Tsemenditehase rajas Kunda jõe äärde 1870. aastal Kunda mõisnik John Girard de Soucanton. Algul koosnes tehas 17 niinimetatud pudelahjust ja klinkriveskist. Tehase ...

Kõrgessaare kunstsiidivabrik

Kõrgessaare kunstsiidivabrik oli kunstsiidi tootnud vabrik Hiiu maakonnas Kõrgessaare asulas endise Viskoosa mõisa alal. 1912 ostis osa Viskoosa mõisa aladest Peterburi ettevõte La Viscosa. Ettevõte ehitas sinna kunstsiidivabriku. Vabrik jõudis t ...

Masina-traktorijaam

Masina-traktorijaam oli Nõukogude Liidus 1928–1958 tegutsenud riiklik ettevõte. MTJ-d haldasid traktoreid, põllutöömasinaid ja transpordivahendeid, teenindades nendega kolhoose. Eestis loodi esimesed MTJ-d aastal 1941. Enne seda tegutsesid Eesti ...

Moe Piiritustehas

Moe Piiritustehas oli Eesti piiritustootmisettevõte. Ettevõtte ajalugu ulatub 1887. aastasse, mil Moe mõisas alustas tööd piiritus- ja õlletehas. Aastal 1999 läks ettevõte AS-i Onistar kätte, mis aastal 2009 kuulutas välja pankroti. Aastast 2003 ...

Mõisaküla linaketramis- ja kudumisvabrik Bolševik

Mõisaküla linaketramis- ja kudumisvabrik Bolševik oli ettevõte Viljandi maakonnas Mõisakülas. Ettevõte asutati 1926. aastal. Tollal kuulus ettevõte aktsiaseltsi Linaprodukt alla. 1940. aastal korraldati ettevõte ümber ja see sai uue nime Mõisakül ...

Nahkgalanteriikombinaat Linda

Pärast Vabadussõja lõppu 1920. aastal rajas parkal Juhan Susi Tallinnas nahatööstuse" Linda”, mis asus aadressil Suur-Pärnu mnt 87. Kõnealune hoone on säilinud tänapäevani, uueks aadressiks on tal Pärnu mnt 132, majale on tehtud suur juurdeehitus ...

Narva linavabrik

Narva linavabrik ehk OÜ Narva Linaketramise Manufaktuur oli aastatel 1851–1944 Narvas Jaani linnaosas töötanud tekstiilivabrik.

Neomobile

Neomobile oli Soome omanikega Saaremaa bussifirma. 2005. aastal liitus algselt Mobilo nime kandnud ettevõte Eesti suurima bussifirma GoBusiga. Neomobile oli tõenäoliselt mugavaima, turvalisima ja säästlikema bussipargiga firma Eestis, seda tänu o ...