ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 372

Lobatševski auhind

Lobatševski auhind on teadusauhind, mida annab välja Venemaa Teaduste Akadeemia Nikolai Lobatševski auks väljapaistvate teadustööde eest geomeetria valdkonnas. Auhinna asutas 1895. aastal Kaasani füüsika-matemaatikaühing. Statuut nägi ette auhinn ...

Lobatševski medal

Lobatševski medal on rahvusvaheline teadusauhind Venemaal matemaatika valdkonnas, mida annab välja Kaasani ülikool. Medali asutas 1991. aastal NSV Liidu Ministrite Kabinet seoses Nikolai Lobatševski läheneva 200. sünniaastapäevaga. Lobatševski me ...

Lomonossovi suur kuldmedal

M. V. Lomonossovi nimeline suur kuldmedal, ka Lomonossovi suur kuldmedal, on Venemaa Teaduste Akadeemia kõrgeim autasu. Igal aastal antakse välja kaks suurt kuldmedalit – üks Venemaa ja teine välismaa teadlasele – väljapaistvate saavutuste eest l ...

Läbimurde auhind eluteadustes

Läbimurde auhind eluteadustes on iga-aastane teadusauhind eluteaduste valdkonnas. Auhinna asutasid 2013. aastal Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, Sergei Brin, Juri Milner ja Anne Wojcicki. Igal aastal antakse välja kuni 6 auhinda igaüks 3 000 $. S ...

Läbimurde auhind fundamentaalfüüsikas

Läbimurde auhind fundamentaalfüüsikas on iga-aastane teadusauhind fundamentaalfüüsika valdkonnas. Fundamentaalfüüsika all peetakse silmas laiemat tõlgendust, see haarab enda alla lisaks teoreetilisele füüsikale ka sellega tihedalt seotud teisi al ...

Läbimurde auhind matemaatikas

Läbimurde auhind matemaatikas on iga-aastane teadusauhind matemaatika valdkonnas. Auhinna asutasid 2013. aastal Juri Milner ja Mark Zuckerberg. Auhinna rahaline suurus on 3 000 USA dollarit. Erandjuhtudel, kui nominendid on teinud uurimuse ühisel ...

National Medal of Science

National Medal of Science on teadusauhind, mida annab välja Ameerika Ühendriikide president USA kodanikele või residentidele, kes on andnud olulise panuse sotsiaalteaduste, käitumisteaduste, bioloogia, keemia, inseneriteaduste, matemaatika ja füü ...

Oskar Kleini medal

Oskar Kleini mälestusloeng, ka Oskar Kleini medal, on teadusauhind, mida annab välja Stockholmi Ülikool. Auhind, mis koosneb avalikust loengust ja medalist, asutati Rootsi füüsiku Oskar Kleini mälestuseks. Auhinda antakse välja igal aastal alates ...

Priestley medal

Priestley medal on teadusauhind, mida annab välja Ameerika Keemiaselts alates 1922. aastast väljapaistvate saavutuste eest keemias. Autasu on asutatud keemik Joseph Priestley auks. Auhinda anti välja esialgselt iga kolme aasta tagant, alates 1944 ...

Rahvuslike akadeemiate teaduskommunikatsiooni auhind

Rahvuslike akadeemiate teaduskommunikatsiooni auhind on iga-aastane teadusauhind, mida alates 2003. aastast annavad ühiselt välja USA Rahvuslik Teaduste Akadeemia, Rahvuslik Inseneriakadeemia ja Rahvuslik Meditsiiniakadeemia teaduskommunikatsioon ...

Rumfordi auhind

Rumfordi auhind on teadusauhind, mida annab välja Ameerika Kunstide ja Teaduste Akadeemia. Auhind asutati 1839. aastal inglise-ameerika teadlase krahv Rumfordi Benjamin Thompson auks. On küll öeldud, et seda auhinda antakse teadlastele panuse ees ...

Sahha teaduste akadeemia kuldmedal

Sahha Vabariigi Teaduste Akadeemia kuldmedal) on Sahha teaduste akadeemia kõrgeim autasu. Sahha TA kuldmedal asutati 1997. aastal. Autasu antakse silmapaistvate teaduslike tööde, avastuste ja leiutiste eest.

Sahharovi kuldmedal

Sahharovi kuldmedal on Venemaa Teaduste Akadeemia teadusauhind väljapaistvate tööde eest tuumafüüsika, osakestefüüsika ja kosmoloogia valdkonnas. Sahharovi kuldmedali asutas 1990. aastal NSV Liidu Teaduste Akadeemia presiidium Andrei Sahharovi mä ...

Shaw auhind

Shaw auhind on rahvusvaheline teadusauhind avastuste ja saavutuste eest astronoomia, eluteaduste ja meditsiini ning matemaatika valdkonnas. Auhinna asutas 2002. aastal Hongkongi fond Shaw Prize Foundation Hongkongi meediamagnaadi ja filantroobi R ...

Villem Raami preemia

Villem Raami preemia on Villem Raami mälestuseks antav teadusauhind, mis antakse möödunud viie aasta jooksul Eesti keskaja kunstiajaloo uurimisel silma paistnud teadlasele. 1996. aastal asutas Eesti Muinsuskaitse Selts Villem Raami fondi, et toet ...

William Bowie medal

William Bowie medal on Ameerika Geofüüsika Liidu kõrgeim autasu väljapaistavate saavutuste eest geofüüsikas. Medal asutati 1939. aastal ja nimetati liidu esimese presidendi William Bowie järgi.

Teaduse populariseerimine

Teaduse populariseerimine on osa teaduskommunikatsioonist ja see tegeleb teaduse maine tõstmisega. Teaduse populariseerimisel on kaks suurt sihtrühma: terve ühiskond ja karjäärivalikuteks valmistuvad noored. Sihtrühmadest lähtuvalt on ka teaduse ...

Teadlaste Öö

Teadlaste öö on teadust populariseeriv üleeuroopaline algatus, kus ühe öö jooksul toimub hulgaliselt teadust ja teadlasi tutvustavaid üritusi. Teadlaste öö sündis 2005. aastal Euroopa Komisjoni algatusel. 2012. aastal peeti teadlaste ööd reedel, ...

Automaatika

Automaatika on teaduse ja tehnika haru, mis käsitleb tootmise automaatse ja automatiseeritud juhtimise teooriat ning selle juhtimise vahendite ja süsteemide ehituspõhimõtteid. Teadusharuna uurib automaatika tehniliste protsesside kulgemise tingim ...

Inseneriteadused

Inseneriteadused ehk tehnikateadused) on distsipliinid, mis käsitlevad mingi tehnikavaldkonna teoreetilisi aluseid, uurimis-, arvutus- ja projekteerimismeetodeid ning materjalide, toodete, tehnikaseadmete ja tootmisprotsesside väljatöötamist ja u ...

Teadvuseteadus

Teadvuseteadus on interdistsiplinaarne teadusvaldkond, mis uurib teadvust filosoofia-, neuroteaduse ja meditsiinivaldkonna teaduslike meetoditega.

Tehnika

Tehnika on tänapäeval üldmõiste masinate, seadmete, mehhanismide jms või tehniliste vahendite ja meetodite kogumi tähistamiseks. Sõna "tehnika" on tulnud kreekakeelsest sõnast technikós τεχνικός, mis omakorda tuleneb sõnast téchne. Tehnika mõiste ...

Tehnoloogia

Tehnoloogia – oskus; λόγος – sõna, teadmine, mõtlemine, õppimine) on meetodite ja instrumentide kogum, mis on vajalik soovitatud tulemuste saavutamiseks; laias mõistes- teaduslike teadmiste rakendamine praktiliste probleemide lahendamiseks. Tehno ...

Tehnoteadus

Tehnoteadus väljendab hargmaise teaduse ja tehnika vaheliste sõltuvusseoste keerustumist. Tehnika on teaduse jaoks üha tähtsam ja ilma tehnikata pole võimalik teadust arendada. Teadusliku teadmise säilitamiseks tuleb üha enam arendada tehnilist t ...

Göttingeni Teaduste Akadeemia

Göttingeni Teaduste Akadeemia on Saksamaa teadusorganisatsioon, vanim katkestusteta tegutsenud kaheksast Saksamaa teaduste akadeemiast, mis kuuluvad Saksamaa Teaduste Akadeemiate Liitu. Göttingeni Teaduste Akadeemia asutas 1751. aastal Suurbritan ...

Linné Ühing

Linné Ühing on aastal 1788 Londonis asutatud maailma vanimaid ja autoriteetsemaid bioloogiaseltse. Selts võttis nime Rootsi looduseuurija Carl von Linné järgi. Seltsi valduses on Linné herbaarium, zooloogiakollektsioonid jm, mille seltsi esimene ...

NordForsk

NordForsk on Põhjamaade Ministrite Nõukogu loodud organisatsioon, mis tegeleb Põhjamaade ühise teaduspoliitikaga ja teadusalase koostöö rahastamisega. NordForsk loodi 1. jaanuaril 2005. Tema eelkäijad olid Põhjamaade teaduspoliitika nõukogu ja No ...

Prantsuse Akadeemia

Mitte segi ajada Prantsuse Teaduste Akadeemiaga Prantsuse Akadeemia on Prantsusmaa vanim teaduslik selts. See asutati 1635. aastal kardinal Richelieu algatusel prantsuse keele arendamiseks. See on Prantsusmaa Instituudi viiest akadeemiast vanim.

Soome-Ugri Selts

Soome-Ugri Selts on Soomes tegutsev teaduslik selts, mille eesmärk on edendada soome-ugri keelte ja altai keelte uurimist, samuti neid keeli kõnelevate rahvaste ja nende kultuuride uurimist. Soome-Ugri Selts asutati aastal 1883 Helsingis professo ...

Teaduste akadeemia

Teaduste akadeemia on riiklik või rahvuslik teadusühing, mille uusi liikmeid valivad tavaliselt senised liikmed ja mille liikmestaatus on eluaegne. Vanimate teaduste akadeemiate seas on Itaalia Accademia dei Lincei, mille asutas 1603. aastal 18-a ...

Eesti teaduslepe

Eesti teaduslepe on ühiskondlik kokkulepe Eesti teaduse ja innovatsiooni arengu kindlustamiseks. Dokument allkirjastati Eesti Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi kutsel 19. detsembril 2018 Kadriorus. Teadusleppe kohaselt tõstetakse teadus- ja ...

Mobilitas

Teadlasmobiilsuse programm Mobilitas oli Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi kaasrahastatud teadusprogramm, mida finantseeriti Euroopa Liidu struktuurivahendite 2007–2013 perioodil ning mis kestis 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2015. Pr ...

Science Europe

Science Europe on Euroopa teadust rahastavate organisatsioonide ja suurte teadusasutuste ühendus, mille eesmärk on toetada Euroopa teadust ja Euroopa teadusruumi. Science Europe esindab oma liikmesorganisatsioonide 2018. aasta alguses kuulub ühen ...

Tallinna Üleskutse

Tallinna Üleskutse on dokument, milles rõhutatakse teaduse ja innovatsiooni olulisust Euroopa riikide arengule ja konkurentsivõimele ning kutsutakse riike üles kiires korras kindlustama teadus- ja innovatsioonisüsteemi piisav rahastamine. Tallinn ...

Teadusmarss

Teadusmarss on rahvusvaheline väliürituste sari ja kodanikualgatus, mis sai alguse Ameerika Ühendriikidest 2017. aastal. Kodanikualgatuse eesmärk on rõhutada teaduse rolli tänapäeva ühiskonnas ja teadmistepõhiste otsuste tähtsust poliitikas. Esim ...

Ballett

Ballett on Euroopa tantsukunsti klassikaline vorm. Ballett on ka sellises klassikalises vormis lavateos. Balletiteos põhineb koreograafial, selle sisu väljendatakse balleti reeglitele vastava tantsu ja muusika abil. Balletist võib leida ka pantom ...

A. Vaganova nimeline Balletiakadeemia

A. Vaganova nimeline Balletiakadeemia on Venemaal Peterburis Rossi tänaval asuv balletikool. Kool asutati aastal 1738 ja see on üks maailma vanimaid balletikoole. Kool on nimetatud vene balletipedagoogi Agrippina Vaganova järgi. Kooli asutas 4. m ...

Aadama mäng

"Aadama mäng" on prantsuse müsteerium. Seda peetakse kõige vanemaks teadaolevaks prantsuskeelseks näidendiks. Dialoog on prantsuskeelne, remargid ladinakeelsed. Näidend on teada koopiana ühes inglise-normanni käsikirjas. Ta arvatakse pärinevat 12 ...

Žonglöör (ajalooline)

Žonglöör oli keskajal rändav muusik ja meelelahutaja, kes valdas mitmesuguseid etenduskunste. Žonglöörid rändasid ringi kas üksinda või väiksemas seltskonnas ning teenisid elatist lauldes, trikke tehes ja musitseerides. Žonglööre peeti ühiskonna ...

Tractus stellae

"Tractus stellae", eesti allikates esineb ka nimi "Tractus Stellae - Herodes ja kolm Hommikumaa tarka", on ladinakeelne liturgiline draama, lugu Petlemma tähte järgiva kolme targa teekonnast ja kuningas Herodesest. See on üks kahest liturgilisest ...

Lavastus

Lavastus on teatris kirjaniku, lavastaja, näitlejate, kunstnike jt loodud teos. Lavastuse aluseks on tavaliselt näidend, kuid lavastus ei ole näidendi esitamine teatris, vaid enamasti näidendi tõlgendus, seega iseseisev kunstiteos. Näidendi tegel ...

Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine

"Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine. Kuidas saada heaks õpetajaks?" on dokumentaalse taustaga Kinoteatri monolavastus, mis esietendus 2015. aasta septembris. Monolavastuse peaosatäitja oli Priit Kruus, Tallinna Ülikooli kirjandusõppejõud, kes oli ...

Aida (muusikal)

"Aida" on muusikal, mille muusika on kirjutanud Elton John ja libreto Tim Rice. "Aidat" on mängitud Atlantas 1998, Chicagos 1999, Broadwayl 2000, Amsterdamis 2002 ja Tartus 2003.

Fantoom (muusikal)

"Fantoom" on muusikal ooperifantoomist, mille kirjutasid Maury Yeston ja Arthur Kopit Gaston Leroux romaani "Ooperikummitus" põhjal ja mis esietendus 1991. aastal Houstonis. Muusikali hakati kirjutama juba 1983. aastal, kuid kuna samal ajal tööta ...

Hamilton (muusikal)

"Hamilton: Ameerika muusikal" on muusikal Ameerika Ühendriikide ühe rajaja Alexander Hamiltoni elust. Muusikali muusika, libreto ja raamatu on koostanud Lin-Manuel Miranda. Lavastus on inspireeritud 2004. aastal avaldatud ajaloolase Ron Chernow e ...

Hüljatud (muusikal)

"Hüljatud" on prantsuse autorite Claude-Michel Schönbergi ja Alain Boublili muusikal, mis põhineb Victor Hugo samanimelisel romaanil. Ingliskeelne algversioon maailmaesietendus 1985. aastal Londonis, Broadwayle jõudis muusikal 1987. aastal. Lavas ...

Keskkoolimuusikal (muusikal)

"Keskkoolimuusikal" on Walt Disney Company noortemuusikal, mis põhineb Emmyga pärjatud samanimelisel telefilmil.

Kordeballett (muusikal)

"Kordeballett" on Marvin Hamlischi muusikal. Muusikali süžee räägib Broadway lavastuse tantsijate valimisest, mille käigus tantsijad jutustavad koreograafiliselt oma eluloost ja sellest, miks nad tantsijaks hakkasid. See esietendus 1975. aastal. ...

Kuningas ja mina (muusikal)

Kuningas ja mina on Richard Rodgersi ja Oscar Hammersteini muusikal aastast 1951. Muusikal põhineb Margaret Landoni romaanil "Anna and the King of Siam" "Anna ja Siiami kuningas". Muusikali esietendus Eestis 28. novembril 1998 Tallinna Linnahalli ...

Miss Saigon

"Miss Saigon" kanti esmakordselt ette 1989. aastal Londonis, kust see levis kiiresti üle terve maailma. Londonis mängiti lavastust 1999. aastani; Broadway esmaettekanne oli 1991. aastal, seal mängiti seda järjepanu 10 aastat. Nende mängukordade p ...