ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 383

Meeleolu ja keskkond

Meeleolu ja keskkond avab konteksti psühhoaktiivsete ainete ja eriti psühhedeelikumide tarvitamise kogemuse kohta: see hõlmab inimese meeleolu enne tarvitamist ja keskkonda tarvitamise ajal. Need on eriti olulised psühhedeelsete ja hallutsinogeen ...

Metadoonasendusravi

Metadoonasendusravi on üks osa üldisest kahjude vähendamise programmist. Ravi peamine eesmärk on anda võimalus narkomaanile mitte kulutada oma raha mustalt turult narkootikumide ostmiseks ja seeläbi anda võimalus narkomaanile oma elukvaliteedi tõ ...

Morfinism

Morfinism on sõltuvusseisund, mis tekib opioidide tarvitamisel. Sagedasemad tarvitatavad opioidid on oopium, heroiin, metadoon, fentanüül, α-metüülfentanüül, morfiin, oksükodoon, kodeiin, petidiin, buprenorfiin. Morfinism võib areneda meditsiinil ...

Narkostrateegia

Narkostrateegiaks ehk uimastipoliitikaks nimetatakse püüet riiklikul või riikideülesel tasemel võidelda narkomaania ja narkootiliste ainete kuritarvitamise negatiivsete mõjude vastu. Riigid üritavad võidelda uimastite kuritarvitamise vastu mitmes ...

Sõltuvus (narkoloogia)

Sõltuvus väljendub kehaliste ja psüühiliste nähtude kompleksis, mille korral sõltuvusaine tarvitamine omandab inimese käitumises kõige suurema tähenduse. Sõltuvusseisundit iseloomustavad järgmised tunnused: Tolerantsuse teke tarvitatava aine suht ...

Giorgio Antonucci

Aastal 1963 õppis Antonucci psühhoanalüüsi koos psühhosünteesi rajaja Roberto Assagioliga ja hakkas pühenduma psühhiaatriale, püüdes lahendada patsientide probleeme ja vältida hospitaliseerimist ja mistahes sundmeetodeid. Aastal 1968 töötas ta Ci ...

Eugen Bleuler

Paul Eugen Bleuler oli Šveitsi psühhiaater, kes võttis kasutusele terminid "skisofreenia", "skisoidne", "autism" ja Freudi meelest eriti õnnestunult valitud termini "ambivalentsus".

Viktor Frankl

Viktor Emil Frankl oli holokausti üle elanud Austria neuroloog ja psühhiaater ning logoteraapia rajaja. Tema tuntud raamat ".ja siiski tahta elada" kirjeldab kogemusi koonduslaagri asukana ja annab ülevaate Frankli eksistentsialistliku psühhotera ...

Joel Haahtela

Joel Kauko Kallevi Haahtela on soome psühhiaatriadoktor ja kirjanik. Haahtela on Olvi kirjanduspreemia laureaat ja Finlandia kirjandusauhinna nominent. Kaks tema teost – romaanid "Liblikakoguja" ja "Elena" – on tõlgitud ka saksa keelde. Piret Sal ...

Hugo Liepmann

Hugo Karl Liepmann oli Saksamaa neuroloog ja psühhiaater, kelle ideed ja publikatsioonid on olulised ja mõjukad tänapäeva neuropsühholoogias. Liepmanni suurimaks panuseks teadusemaailmas loetakse apraksiaga seotud uurimuste tegemist.

Margaret Mahler

Margaret Schönberger Mahler oli Ungari arst, üks laste arengu uurimise pioneeridest. Tema peamiseks huviks oli lapse normaalne areng lapsepõlves, kuid ta tegeles ka laste psühhiaatriliste probleemidega. Mahler arendas välja lapse arengu eraldumis ...

Jacob Levy Moreno

Jacob Levy Moreno oli Rumeenia juudi päritolu Austria-USA psühhiaater ja psühhoterapeut, psühhodraama meetodi looja ja grupiviisilise psühhoteraapia edendaja. Oma eluajal oli ta tunnustatud kui üks juhtivaid sotsiaalteadlasi.

Wilhelm Reich

Wilhelm Reich oli Austria psühhiaater, psühholoog ja psühhoanalüütik. Ta arendas välja psühhoanalüüsi koolkonna, mis keskendus mitte üksikutele neurootilistele sümptomitele vaid karakteri tervikstruktuurile. Suur osa tema tuntusest põhineb "orgon ...

Dieter Riemann

Dieter Riemann on Freiburgi Ülikooli psühhiaatria ja psühhoteraapia osakonna kliinilise psühhofüsioloogia professor, EEG laboriosakonna ja Unemeditsiini uuringute osakonna juhataja.

Jorge Rodríguez

Jorge Jesús Rodríguez Gómez on Venezuela psühhiaater ja poliitik, ta kuulub Venezuela Ühinenud Sotsialistliku Partei ridadesse. Ta oli aastatel 2007–2008 Venezuela asepresident. Ta oli 3. novembrist 2017 kuni 4. septembrini 2020 Venezuela kommuni ...

Hermann Rorschach

Hermann Rorschach oli Šveitsi psühhiaater ja psühhoanalüütik, kes on tuntud eeskätt oma 1921. aastal loodud psühholoogilise projektiivtesti järgi, mida hiljem hakati nimetama Rorschachi tindiplekitestiks. Testi eesmärgiks oli testitäitjas esile t ...

Friedrich S. Rothschild

Friedrich Salomon Rothschild oli juudi psühhiaater ja semiootik. Ta oli arvatavasti esimene, kes kasutas oma töös terminit biosemiootika – aastal 1962. Ta töötas Heidelbergis 1925–1928 koos psühhoterapeudi Frieda Fromm-Reichmanniga 1889–1957 and ...

Jurgen Ruesch

Jurgen Ruesch oli Itaalias sündinud Šveitsi päritolu USA psühhiaater ja semiootik. Ta sündis Napolis, õppis Zürichi Ülikoolis ja töötas alates 1943. aastast San Franciscos. Ta tegeles psühhosomaatilise meditsiiniga ning kommunikatsiooniteooriaga, ...

Kurt Schneider

Schneider sündis Crailheimis Württembergi kuningriigis. Ta õppis meditsiini Berliinis ja Tübingenis ning pärast sõjaväeteenistust I maailmasõjas sai psühhiaatri kvalifikatsiooni. 1931. aastal asus ta juhtima Saksamaa Psühhiaatriliste Uuringute In ...

Ivan Sikorski

Ivan Sikorski 1842 Kiievi kubermang – 1. veebruar 1919 Kiiev) oli vene psühhiaater ja psühholoog, Kiievi ülikooli professor. Ta sündis Antonovo asulas Skvira maakonnas Kiievi kubermangus tänapäevase haldusjaotuse järgi Skvira rajoonis Kiievi obla ...

Alfred Adler

Alfred Adler oli Austria meditsiinidoktor ja psühholoog, individuaalpsühholoogilise koolkonna rajaja. Teda nimetatakse sageli Sigmund Freudi mantlipärijaks. Õpetaja ja õpilase erinevus: Adler ei tunnistanud kunagi, et vaimuhäirete põhjus on ainuü ...

Lou Andreas-Salomé

Lou Andreas-Salomé oli vene päritolu saksa intellektuaal, kirjanik ja psühhoanalüütik. Ta on tuntud eelkõige tutvuse poolest kirjanike ja teadlastega, kelle hulka kuulusid Sigmund Freud, Paul Rée, Rainer Maria Rilke jt. Salomé sündis sõjaväelase ...

Esther Bick

Esther Bick oli juudi rahvusest arst ja psühhoanalüütik. Ta on beebivaatluse meetodi väljatöötaja ja selle rakendaja terapeudikoolituse osana. Esther Bicki beebivaatlusmudel on tugevalt mõjutanud lapsepsühholooge alates 1970. aastatest, sest pöör ...

John Bowlby

Edward John Mostyn Bowlby oli Briti psühholoog, psühhiaater ja psühhoanalüütik, kes on uurinud laste arengut ja pannud aluse kiindumusteooriale.

Cornelius Castoriadis

Cornelius Castoriadis oli Kreeka-Prantsuse filosoof, majandusteadlane ja psühhoanalüütik. Raamatu "LInstitution imaginaire de la société" autor, ühenduse Socialisme ou Barbarie kaasasutaja ja autonoomia filosoof.

Erik Erikson

Eriksoni ema Karla Abrahamsen oli pärit Kopenhaageni juudi perekonnast. Isa kohta pole teada muud, kui et ta oli taanlane. Karla läks Saksamaale Frankfurti, kus Erik sündis. Ta sai ema esimese abikaasa järgi perekonnanimeks Salomonsen. Ema kasvat ...

Erich Fromm

Erich Fromm oli saksa-ameerika psühhoanalüütik, filosoof ja sotsioloog, Frankfurdi koolkonna esindaja, üks neofreudismi rajajaid. Ta sündis juudi perekonnas, õppis Frankfurdi ja Heidelbergi ülikoolides, sai 22-aastaselt filosoofiadoktori kraadi, ...

Karen Horney

Karen Danielson Horney oli saksa päritolu Ameerika psühhoanalüütik. Horney teooriad seadsid kahtluse alla Sigmund Freudi vaated, eriti teooriad seksuaalsuse, orientatsiooniinstinkti ning selle geneetilise psühholoogia kohta. Kogu Horney teoreetil ...

Carl Gustav Jung

Jung sündis pastori pojana. Alates 1895. aastast õppis ta Baseli Ülikoolis arstiteadust ning hakkas 1900 tegutsema psühhiaatria alal Eugen Bleuleri juures Burghölzlis. Tema doktoritöö 1902 kandis pealkirja "Niinimetatud okultsete nähtuste psühhol ...

Melanie Klein

Melanie Klein oli Austrias sündinud Suurbritannia psühhoanalüütik. Klein on tugevalt mõjutanud arengupsühholoogiat ning tema mänguteraapiatehnikad on siiani kasutusel.

Julia Kristeva

Julia Kristeva on bulgaaria päritolu Prantsusmaa filosoof, kirjanduskriitik, psühhoanalüütik, semiootik, feminist. Julia Kristeva on keeleteadlane, naisõiguslane ja Roland Barthesi õpilane. Ta elab alates 1965. aastast Pariisis ja sai uudsusmõtle ...

Jacques Lacan

Jacques-Marie-Émile Lacan oli prantsuse psühhoanalüütik, psühhiaater ja arst, kes kujundas välja omanimelise psühhoanalüüsi suuna, mida ta pidas erinevalt paljudest teistest toona levinud tõlgendustest Sigmund Freudi autentseks tõlgenduseks. Laca ...

Slavoj Žižek

Slavoj Žižek on Sloveenia marksistlik filosoof, psühhoanalüütik ja kultuurikriitik. Žižek on laia haardega filosoof, kes on kirjutanud subjektiivsuse, ideoloogia, kapitalismi, fundamentalismi, rassismi, sallivuse, multikulturaalsuse, inimõiguste, ...

John Oulton Wisdom

Ta õppis Earlsfort House Schoolis Dublinis ning seejärel Hegeli-uurija H. S. Macrani käe all Dublini Trinity Collegeis, mille lõpetas 1931. aastal kiitusega filosoofias ja matemaatikas. 1933. aastal kaitses ta samas doktorikraadi filosoofias väit ...

Lyn Yvonne Abramson

Lyn Yvonne Abramson on Ameerika Ühendriikide psühholoogiapedagoog. Ta on Wisconsini ülikooli psühholoogiaprofessor. Bakalaureusekraadi sai ta 1972. aastal Wisconsini ülikoolist ning doktoriõpingud lõpetas ta aastal 1978 Pennsylvania Ülikoolis.

George Ainslie

George W. Ainslie on ameerika psühhiaater, psühholoog ja käitumisökonomist. Ainslie tegi Howard Rachlin juhendamisel operantse tingimise loomkatseid. Ta uuris tuvide aegadevahelist valikut intertemporal choice ning näitas esimest korda katselisel ...

Mary Ainsworth

Mary Dinsmore Salter Ainsworth oli Ameerika Ühendriikide ja Kanada arengupsühholoog, kes uuris emotsionaalset kiindumust võõra situatsiooni eksperimendiga ning on tuntud ka kui kiindumusteooria väljatöötaja.

Gordon Allport

Gordon Willard Allport oli USA psühholoog. Ta sündis 1897. aastal Ameerika Ühendriikides Indiana osariigis arsti perekonnas. Siirdunud vanema venna eeskujul Harvardi ülikooli psühholoogiat õppima, lõpetas ta seal haridustee siiski majandusteaduse ...

Solomon Asch

Solomon Eliot Asch, samuti tuntud kui Shalym, oli geštaltpsühholoog ja üks sotsiaalpsühholoogia teerajajatest.

Ernest Becker

Ernest Becker oli ameerika kultuuriantropoloog ning interdistsiplinaarne teadusmõtleja ja -kirjanik. Becker sündis Massachusettsis juudi perekonnas. Pärast Teise maailmasõja ajal sõjaväes teenimist, mille vältel ta teenis jalaväes ja osales ühe k ...

Martin S. Bergmann

Martin S. Bergmann oli Ameerika Ühendriikide kliiniline psühholoog. Ta oli New Yorgi Ülikooli kliinilise psühholoogia professor post-doktorite programmis, kus ta õpetas psühhoanalüüsi ajaloo kursust. Ta kirjutas ka raamatuid, näiteks inimese oluk ...

Edwin Boring

Edwin Garrigues Boring oli Ameerika Ühendriikide eksperimentaalpsühholoog, Clarki ja Harvardi ülikooli psühholoogiaprofessor ja üks esimesi psühholoogia ajaloolasi.

Urie Bronfenbrenner

Urie Bronfenbrenner oli Venemaa päritolu USA psühholoog. Ta on tuntud eeskätt oma töödega arengupsühholoogia alal ja ökoloogiliste süsteemide teooria loojana. Ta oli ka Ameerika Ühendriikides majanduslikus raskuses olevatele eelkooliealistele las ...

Jerome Bruner

Jerome Seymour Bruner oli Ameerika Ühendriikide psühholoog, kelle põhiliseks uurimisvaldkonnaks oli kognitiivne psühholoogia. Bruner sai bakalaureusekraadi 1937. aastal Dukei Ülikoolis ning doktorikraadi 1941. aastal Gordon Allporti käe all Harva ...

David Buss

David M. Buss on USA psühholoog. Ta on uurinud muu hulgas partnerieelistusi evolutsioonilise psühholoogia vaatekohast.

Mary Whiton Calkins

Mary Whiton Calkins oli Ameerika Ühendriikide filosoof ja psühholoog. Calkins oli esimene Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni naispresident.

Avshalom Caspi

Avshalom Caspi on Ameerika Ühendriikide psühholoog. Ta kasvas üles Iisraelis ja omandas hariduse USA-s. Bakalaureusekraadi sai Caspi 1981. aastal California Ülikoolis Santa Cruzis. Magistriõpingud läbis ta Cornelli Ülikoolis 1983. ja doktorikraad ...

James McKeen Cattell

James McKeen Cattell oli Ameerika psühholoog, esimene psühholoogiaprofessor Ameerika Ühendriikides Pennsylvania Ülikoolis, kauaaegne teaduslike ajakirjade, sealhulgas Sciencei, ning muude väljaannete toimetaja ja väljaandja. James McKeen Cattelli ...

Charles Osgood

Charles Egerton Osgood oli väljapaistev Ameerika psühholoog, kes lõi konnotatiivse tähenduse mõõtmise meetodi, mida tuntakse nimega semantiline diferentsiaal.

Robert Cialdini

Robert B. Cialdini on Ameerika Ühendriikide psühholoog. Ta on Arizona Osariigi Ülikooli psühholoogiaprofessor. Ta on konsulteerinud paljusid asutusi ja organisatsioone, kelle hulka kuulvad näiteks Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium, Coca- ...