ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 385

John Ridley Stroop

John Ridley Stroop oli Ameerika Ühendriikide psühholoog, kes pühendas oma eksperimentaalpsühholoogilise karjääri tähelepanu ja selle häirimise uurimisele. Tema järgi on nimetatud üks kognitiivses psühholoogias hästi tuntud fenomen: Stroopi efekt.

Philip Zimbardo

Philip George Zimbardo on Ameerika Ühendriikide psühholoog, Stanfordi Ülikooli emeriitprofessor. Tuntuks sai ta eelkõige Stanfordi vanglaeksperimendi autorina. Zimbardo on kirjutanud teadusartikleid, raamatuid ja psühholoogiaõpikuid. Tema peamise ...

Edward Lee Thorndike

Edward Lee Thorndike oli Ameerika Ühendriikide psühholoog. Ta veetis pea kogu oma karjääri Columbia Ülikooli Õpetajate Kolledžis. Teda peetakse moodsa hariduspsühholoogia rajajaks 1903. aastal võttis ta kasutusele termini "educational psychology" ...

Edward Chace Tolman

Edward Chace Tolman oli USA psühholoog. Ta on tuntud eriti oma käitumispsühholoogia uuringute poolest.

Norman Triplett

Norman Triplett oli USA psühholoog. Norman Triplett avaldas 1898. aastal esimese sotsiaalpsühholoogia alase artikli Strubbe, 2005. Ta uuris sotsiaalse hõlbustamise efekti. Triplett uuris Ameerika ratturite kohta kogutud andmeid, võrreldes sõiduki ...

John Watson (psühholoog)

John Broadus Watson oli Ameerika psühholoog, kes võttis kasutusele termini biheiviorism, tehes uuringuid loomade peal. Teda peetakse biheiviorismi alusepanijaks. Ta on kuulsa katse väikese Albertiga autor.

David Wechsler

David Wechsler oli ameerika psühholoog. Ta on tänapäeval väga populaarsete intelligentsustestide Wechsleri intelligentsusskaalade autor. Wechsleri definitsiooni kohaselt on intelligentsus indiviidi üldine võimekus käituda eesmärgipäraselt, mõteld ...

Alexius Meinong

Alexius Meinong Ritter von Handschuchsheim – 27. november 1920 Graz) oli Austria filosoof ja psühholoog, Franz Brentano õpilane. Ta on tuntud eelkõige oma esemeteooria 1904 järgi, mis käsitleb ka mitteeksisteerivaid esemeid. See teooria on peale ...

Benny Shanon

Benny Shanon on Iisraeli psühholoog. Tema peamised uurimisvaldkonnad on inimteadvuse fenomenoloogia ja psühholoogiafilosoofia. Shanon on Jeruusalemma Heebrea Ülikooli kognitiivse psühholoogia professor. Ta on õppinud filosoofiat ja keeleteadust T ...

Alfred Binet

Alfred Binet oli prantsuse psühholoog, Binet-Simoni testi kaasautor. Tema esialgne eesmärk oli tuvastada õpilasi, kes vajavad abi kooli õppekava omandamisel. Koos oma töökaaslase Théodore Simoniga avaldas Binet intelligentsusskaala parandusi aast ...

Benjamin Bourdon

Benjamin B. Bourdon oli prantsuse psühholoog. Teda peetakse tihti Prantsuse eksperimentaalpsühholoogia teerajajaks. Bourdon rajas 1896. aastal Rennesi ülikoolis esimese ülikooli juures tegutseva eksperimentaalpsühholoogia ja lingvistika laboratoo ...

Gustave Le Bon

Gustave Le Bon oli prantsuse filosoof, sotsioloog ja sotsiaalpsühholoog. Le Bon rakendas selle aja moekontseptsiooni − hüpnoosi − masside psühholoogia seletamiseks. Hüpnoos oli sel ajal kultuuri osa, millest kasvas välja Freudi psühhoanalüüs ning ...

Agnès Martin-Lugand

Agnès Martin-Lugand on prantsuse kirjanik. Ta sündis aastal 1979 Saint-Malos asub Ille-et-Vilainei departemangus Bretagnei piirkonnas. Ta on hariduselt lastepsühholoog. Ta töötas kuus aastat kliinikus psühholoogina, kuid pärast poja sündi jäi ta ...

Serge Moscovici

Serge Moscovici oli juudi-rumeenia päritolu Prantsuse sotsiaalpsühholoog. Ta uuris grupidünaamikat ja konsensuse kujunemist. Moscovicit on mõjutanud Gustave Le Boni, Gabriel Tardei, Émile Durkheimi ja Sigmund Freudi tööd. Tema tähtsamateks tulemu ...

Théodule Ribot

Ribot sündis Guingampi vallas Bretagneis ning õppis Saint-Brieuci linna lütseumis, kus hiljem ka töötas. Kahe aasta pärast kolis Pariisi, kus lõpetas 1875. aastal École Normale Supérieurei doktorikraadiga. Ribot doktoritöö "Hérédité: étude psycho ...

Gabriel Tarde

Gabriel Tarde oli Prantsuse sotsioloog, kriminoloog ja sotsiaalpsühholoog. Tema grupimõtlemise tähtsusest lähtuvad tööd juhtisid tähelepanu matkimisele ja kirjeldasid innovatsioonimehhanisme.

Anatoli Kašpirovski

Anatoli Mihhailovitš Kašpirovski on Venemaa psühhoterapeut, kes sai tuntuks 1989. aastal NSV Liidu Kesktelevisioonis edastatud teleraviseanssidega. Kašpirovski lõpetas 1962. aastal Vinnõtsja meditsiiniinstituudi ning seejärel töötas 25 aastat Vin ...

Karl Bühler

Karl Bühler oli saksa psühholoog ja keeleteadlane. Ta on tuntud geštaltpsühholoogia-alaste tööde poolest ning oli üks Würzburgi koolkonna asutajaid. Bühler oli ka üks psühholingvistika rajajaid.

Wilhelm Dilthey

"Poeetiline kujutlusvõime ja hullumeelsus". Tõlkinud Krista Läänemets = Krista Räni – Looming 1991, nr 12, lk 1685–93 "Hermeneutika tekkimine". Tõlkinud ja järelsõna: Andrus Tool – Akadeemia 1991, nr 5, lk 1036–69 ja valimikus "Filosoofilise herm ...

Hermann Ebbinghaus

Ebbinghaus sündis luterliku kaupmehe peres Barmenis Saksamaal. 17aastaselt astus ta Bonni ülikooli, kus kõigepealt õppis filosoofiat. Ta õpingud katkesid 1870. aastal Prantsuse-Preisi sõja tõttu, kus ta teenis Preisi armees. Pärast sõda sai ta 23 ...

Gustav Fechner

Gustav Theodor Fechner oli saksa eksperimentaalpsühholoog, üks eksperimentaalpsühholoogia rajajaid. Fechner oli maalikunstnik Eduard Clemens Fechneri ja Clara Schumanni võõrasema Clementine Wiecki Clara Schumanni isa Friedrich Wiecki teine naine ...

Max Friedrich

Max Friedrich oli saksa matemaatik ja eksperimentaalpsühholoog. Ta oli Wilhelm Wundti õpilane ning maailma esimese eksperimentaalpsühholoogia alase doktoriväitekirja autor. Friedrich pärines rikkast ja intellektuaalsest perekonnast. Tema isa oli ...

Kurt Koffka

Kurt Koffka oli Saksamaa psühholoog. Ta sündis ning käis koolis Berliinis. Tema, Max Wertheimer ja nende lähedane kaaslane Wolfgang Köhler panid aluse geštaltpsühholoogiale. Koffka huvid olid mitmekülgsed ja nende hulka kuulusid taju, kuulmispuud ...

Kurt Lewin

Kurt Tsadek Lewin oli juudi päritolu psühholoog, keda on nimetatud modernse sotsiaalpsühholoogia pioneeriks. Tema suurimaks panuseks teadusse on väljateooria. Samuti tegeles ta grupidünaamika uurimisega. Lewin uskus, et muutuste hindamiseks tuleb ...

Georg Elias Müller

Georg Elias Müller oli saksa eksperimentaalpsühholoog, keda tuntakse retroaktiivse interferentsi teooria loojana.

Karl Peglau

Karl Peglau oli Saksa liikluspsühholoog, kes mõtles aastal 1961 välja endisel Ida-Saksamaal kasutatud liiklussümbolid "valgusfoorimehikesed". Sümbolid kujutavad endast tinglikke inimesi punastel ja rohelistel jalakäijate valgusfooride tuledel. Pe ...

Oskar Pfungst

Oskar Pfungst oli saksa võrdlev bioloog ja psühholoog. Pfungst töötas Carl Stumpfi Berliini laboratooriumis vabatahtliku assistendina. Seal paluti Pfungstil uurida hobust nimega Tark Hans, kes väidetavalt oli suuteline lahendama aritmeetikaülesan ...

Hedwig von Restorff

Hedwig von Restorff oli saksa psühholoog. Teda tuntakse eeskätt von Restorffi efekti ehk isolatsiooni efekti järgi. Hedwig von Restorff õppis Berliini ülikoolis ja omandas seal doktorikraadi. Von Restorff õppis ja praktiseeris psühholoogiat Gesta ...

Fritz Riemann

Fritz Riemann oli keskmine kolmest pojast vanem poeg oli Hans, vanem poeg Heinz ja kasvas üles suurkodanlikus perekonnas. Vanaisa oli rajanud Chemnitzis lambivabriku, kus toodeti auto-, mootorratta- ja jalgrattalampe. Perekond elas suurejoonelise ...

William Lewis Stern

William Lewis Stern oli juudi päritolu Saksa psühholoog, intelligentsuskvoodi ehk IQ kasutuselevõtja, isiksusepsühholoogia ja intelligentsuspsühholoogia pioneer. Teda peetakse intelligentsuskvoodi ehk IQ mõiste loojaks, mida hiljem kasutasid Lewi ...

Carl Stumpf

Carl Stumpf oli Saksamaa filosoof ja psühholoog. Ta asutas Berliini Eksperimentaalpsühholoogia Kooli ning oli kuulus oma muusika- ja heliuuringutega. Stumpf mõjutas tugevalt Edmund Husserli, modernse fenomenoloogia rajajat ning tema tutvustas olu ...

Gustav Störring

Ta õppis 1884–1887 teoloogiat, filosoofiat ja arstiteadust Bonnis, Berliinis, Kielis ja Münsteris teoloogiaeksamid 1887, 1894 ning sai 1890 filosoofiadoktori kraadi Halle ülikoolist ning 1894 meditsiinidoktori kraadi füsioloogiainstituudist Emil ...

Ernst Heinrich Weber

Ernst Heinrich Weber oli Saksa arst, keda peetakse üheks eksperimentaalpsühholoogia rajajaks. Weberi tööd avaldasid nii oma eluajal kui ka hiljem psühholoogia ja füsioloogia aladele mõju. Tema uurimused puudutuse tunnetuse kohta koos põhjaliku uu ...

Jean Piaget

Jean Piaget hakkas varakult tegelema teadusliku uurimisega. Ta huvitus mehaanikast, lindudest, väljakaevatud loomadest ja merekarpidest. Juba 1907. aastal ehk 10-aastaselt avaldas ta esimese artikli albiinovarblase kohta. Piaget teooria on üks la ...

Leonid Gozman

Leonid Jakovlevitš Gozman on Venemaa poliitik, ülevenemaalise ühiskondliku liikumise Paremjõudude Liit president. Gozman on Venemaa Juudi Kongressi ühiskondliku nõukogu liige.

Aleksei Aleksejevitš Leontjev

Aleksei Aleksejevitš Leontjev oli Nõukogude keeleteadlane ja psühholoog, Aleksei Leontjevi poeg. Ta õppis M. V. Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskonna germaani filoloogia osakonnas, mille lõpetas 1958. aastal. Samal a ...

Aleksei Nikolajevitš Leontjev

Aleksei Nikolajevitš Leontjev oli Nõukogude arengupsühholoog, tegevusteooria rajaja, kes tegeles teadvuse ja tegevuse teemadega.

Aleksandr Luria

Aleksandr Luria oli juudi päritolu Nõukogude psühholoog, neuropsühholoogia koolkonna rajaja. Avaldanud palju artikleid ja raamatuid afaasiast ja ajukahjustustest. Tema peamised teadussaavutused pärinevad neuropsühholoogia vallast. Luria oli pedag ...

Boriss Parõgin

Boriss Parõgin, Nõukogude ja Venemaa sotsiaalpsühholoog. Professor, Ph.D. NSVL-i teadusliku sotsiaalpsühholoogia rajaja. Filosoofilise ja sotsioloogilise suuna looja ja juhtiv esindaja sotsiaalpsühholoogias - selle ajalugu, metoodika, teooria ja ...

Mõtlemise häired

Vormiline mõtlemishäire avaldub sellistes nähtustes nagu tempo, seoslikkuse, sihipärasuse, mõistete häiretes. Mõtlemise tempo häired: mõttekäigu kiirenemine mõttekäigu tõkestus mõttekäigu aeglustumine Mõtlemise seoslikkuse häired: resoneerne mõtl ...

De Clérambault sündroom

De Clérambault sündroom ehk erotomaania on haruldane luululine häire, mille puhul inimene usub, et mõni teine isik, tavaliselt kõrgema sotsiaalse klassi esindaja, on temasse armunud. See on lembeluulu variant. Sündroom on saanud nime prantsuse ps ...

Instseneeringuluul

Instseneeringuluul e lavastusluul on luul, mille korral inimene on ekslikult veendunud, et tema ümber toimuv on spetsiaalselt tema jaoks lavastatud. Instseneeringuluulu korral võib inimene arvata, et tema ümber toimuvad filmivõtted, kõik ümbritse ...

Lembeluul

Lembeluul ehk seksuaalse külgetõmbe luul ehk veetlusluul ehk erootiline luul on suhteliselt harvaesinev luul, mille korral inimene on ekslikult veendunud, et ta on kõigi inimeste jaoks seksuaalselt ligitõmbav ning ümbritsevad on temasse armunud. ...

Luul

Luul on haiguslik, veendumuslik ja kriitikale allumatu mõtlemishäire. Veendumuslik – haige mitte ei avalda arvamust, vaid esitab oma mõtteid kui tõeseid fakte. Haige on veendunud, et kurjategijad teda jälitavad. Kriitikale allumatu – ratsionaalse ...

Olmeluul

Olmeluul on luul, mille sisu on seotud igapäevaste olmesündmustega, mistõttu on mõnikord raske hinnata patsiendi väidetu tõesust. Näiteks patsient, kes elab ühiskorteris, räägib, et naabrid varastavad ühisköögist tema toiduaineid. See võib isegi ...

Paranoiline luul

Paranoiline luul on luul, mille puhul haige on veendunud, et teda tahetakse kahjustada. Patsient on veendunud, et inimesed tänaval kuidagi imelikult jälgivad teda, keegi varastab ta kodust tema asju, teda jälitab kuritegelik jõuk jne. Paranoiline ...

Reformaatorlusluul

Reformaatorlusluul on luul, mille korral haige on ekslikult veendunud, et ta on viinud või viib läbi mingit ühiskonna aspektist olulist muudatust. Näiteks võib inimene uskuda, et ta on leidnud kõigi haiguste ravimi, leiutanud uue kütuse, leidnud ...

Rikkusluul

Rikkusluul on luul, mille korral inimene on ekslikult veendunud, et ta on väga rikas. Rikkusluulu korral võib inimene olla veendunud, et talle on jäetud hiiglaslik pärandus, ta on loteriiga rikkaks saanud või mingil muul põhjusel omab suuri varan ...

Suhtumisluul

Suhtumisluul on luul, mille puhul on inimene ekslikult veendunud, et inimesed suhtuvad temasse halvasti või põlglikult. Suhtumisluulu tuleb eristada madalast enesehinnangust. Suhtumisluuluga inimene tõlgendab ümbritsevate inimeste neutraalseid võ ...

Suurusluul

Suurusluul ehk parafreenne ehk ekspansiivne ehk megalomaaniline ehk makromaaniline luul on luul, mille korral on inimesel ekslik veendumus, et tal on mingi eriline positiivne võime, koht, ülesanne. Inimene võib olla veendunud, et tal on selgeltnä ...