ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4

Tallinna VS Sport

2013. aastal üritas grupp inimesi Tallinnast VS Sporti taasasutada, ning lõid klubi Tallinna ESK Sport, ning kuulutasid end olevat VS Spordi õigusjärglased. Kuid see algatus ei kestnud kauem kui mõne aasta ning ka see klubi on nüüdseks tegevuse l ...

Sport

Sport on regulaarne võistlemine, kehaliste või vaimsete võimete ja võistkondliku koostöö, samuti spordiriista täiusliku käsitsemise treening, võistluste võitmise eesmärgil. Sport on kehakultuuri üks haru. Sport jaguneb amatöör- ehk harrastusspord ...

TV3 Sport

TV3 Sport on televisiooniettevõtte AS TV Play Baltics oma spordikanal, mida edastatakse Baltimaades. Kanal loodi 2009. aastal. See on ainuke spordikanal Eestis, mille rahvusvaheliste võistluste ülekandeid kommenteerivad Eesti spordikommentaatorid ...

E-sport

Elektrooniline sport ehk E-sport on arvutimängudes üksteise vastu mängimine, mida harrastatakse ka võistlustel. Inglise keele mõjul on seda nimetatud ka "professionaalseks mängimiseks", "e-spordiks" ja "küberspordiks". E-spordina harrastatavad mä ...

Kalev Sport

Kalev Sport oli Eesti maapealses digitaaltelevisioonis ja kaabelvõrkudes levinud spordisuunitlusega meelelahutuslik telekanal, mis töötas aastatel 2007–2009. Kalev Sport alustas saateid 12. novembril 2007. 27. novembril 2007 alustas kanal maapeal ...

Tartu Sport

Tartu Sport on Tartus spordiga seotuga tegelev sihtasutus. Sihtasutuse eesmärkide seas on põhikirja järgi: "spordi- ja kultuuriürituste korraldamine"; "spordiklubidele õppe- ja treeningtööks tingimuste loomine". "laste- ja noortespordi, tervisesp ...

1924. aasta Eesti jalgpalli meistrivõistluste 1. klass

1924. aasta Eesti jalgpalli meistrivõistluste 1. klass oli Eesti jalgpalli meistrivõistluste kõrgeima taseme 4. hooaeg. Eesti meistriks tuli Tallinna VS Sport. Esmakordselt mängiti "kaks-miinus" karikasüsteemil, mis tähendab seda, et meeskond kes ...

Eesti kaitseminister

Oskar Amberg, 25. veebruar 1924 – 17. oktoober 1924 Jaan Soots, 16. detsember 1924 – 3. märts 1927 Jaan Soots, 25. jaanuar 1921 – 1. august 1923 Ado Anderkopp, 2. august 1923 – 19. veebruar 1924 Aleksander Tõnisson, 30. juuli 1920 – 25. oktoober ...

Eesti kaitsejõud

Eesti kaitsejõud on Eesti riigikaitset teostavate organisatsioonide kogum. Kaitsejõud koosnevad järgmistest asutustest-organisatsioonidest: Kaitseliit Kaitsevägi, Kaitsejõude juhib kaitseväe juhataja. Kaitsejõudude tööd planeerib kaitseväe peasta ...

Muuseum

Muuseum on "ühiskonna ja selle arengu teenistuses olev üldsusele avatud alalise iseloomuga mittetulunduslik asutus, mis kogub, konserveerib, uurib, vahendab ja eksponeerib inimese ja tema elukeskkonnaga seotud materiaalset ja immateriaalset päran ...

Kolmetäheline akronüüm

Kolmetäheline akronüüm on kolmest tähest koosnev lühend, mis on moodustatud mitme sõna algustähtedest. Enamik kolmetähelisi akronüüme on koostatud lühendatava fraasi sõnade esitähtedest, Tavaliselt, kuid mitte alati, hääldatakse kõik tähed üksiku ...

Korpus (sõjandus)

Korpus on operatiiv-taktikaline väekoondis, mis koosneb harilikult 2–4 diviisist, eriotstarbelistest väeosadest ja tagalaüksustest. Armee koosseisu kuulub tavaliselt 2–5 korpust. Korpus võib tegutseda ka eraldiseisva üksusena. Korpuse suurus, väe ...

Kaitseministeerium

Kaitseministeeriumi valitsemisalas on: kaitsetööstuse arendamine kutsealuste kutsumine ajateenistusse kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuse kontrollimine riigikaitse korraldamine ja seoses sellega ettepanekute tegemine riigikaitsepoliitika kujundamis ...

Vaŭkavysk

Vaŭkavysk on linn Valgevenes Hrodna oblastis, Vaŭkavyski rajooni ja Vaŭkavyski külanõukogu halduskeskus. Asula nimi on poola keeles Wołkowysk, leedu keeles aga Valkaviskas. Linn asub Rośi jõe ääres. Nimi on slaavi päritolu, aga kui nime esimene p ...

Pooljagu

Pooljagu, ka grupp, on sõjaväeline jaost väiksem allüksus, mis koosneb reeglina 3.6 sõjaväelasest. Grupi koosseis sõltub otstarbest ja ülesandest. Grupp võib kuuluda kas jao koosseisu või olla allutatud vahetult kõrgemale üksusele. Samuti võidaks ...

Eesti sümbolid

Eesti sümboolika on Eesti riigiga seotud sümboolika. Eesti sümboolika moodustavad Eesti lipp, vapp ja hümn. Riiklikele sümbolitele lisaks on valitud on ka Eesti rahvuslind, rahvuslill, rahvuskala, rahvusloom, rahvusliblikas, rahvuskivi jne.

Sümboolika

Sümboolika on sümbolite kasutamine teatud valdkonnas, ka teatud kriteeriumite järgi piiritletud sümbolite kogum. Näiteks Eesti riigi sümboolika moodustavad Eesti lipp, vapp, hümn, rahvuslind jne.

Kommunistlik sümboolika

Kommunistlik sümboolika on sümboolika, mida kasutavad kommunistlikud organisatsioonid ja kommunistlikud riigid alates 19. sajandi lõpust.

Eesti Advokatuur

Eesti Advokatuur on 14. juunil 1919 asutatud Eesti advokaatide kutseühendus, mis korraldab õigusteenuse osutamist era- ja avalikes huvides ning kaitseb advokaatide kutsealaseid õigusi. Eesti Advokatuur aitab oma liikmeid nende kutsealases tegevus ...

Ungarlased

Ungarlased on soome-ugri rahvas Ungaris ja selle naaberriikides, kõnelevad soome-ugri keelte ugri rühma kuuluvat ungari keelt. Aastatel 895–896 ületasid ungarlased Karpaadid ja jõudsid oma praegustele asualadele. Ungarlaste üldarv maailmas on 13. ...

Tallinna vapp

Tallinna täisvapi kilp on kuldne ning sellel on kolm sinist kuldsete kroonidega sammuvat otsavaatavat passant guardant lõvi leopardi. Kiiver on hõbedane, suletud varbsilmikuga ja punase voodriga. Kaelakaitsel on kuldne kett punase juveeliga. Kiiv ...

Tartu lipp

Tartu linna lipp on linnale Poola kuninga Stefan Batory 1584. aastal 9. mai privileegiga lubatud rõhtsa poolitusega kahelaidne valge-punane lipp, mille laiud on võrdsed. Lipu keskel asub Tartu linna vapi suur kujutis vapi ja lipu kõrguste suhe 1: ...

Eesti Rahva Muuseum

Eesti Rahva Muuseum on Eesti kultuuri ja Eesti ajaloo ning soome-ugri kultuuride muuseum Tartus, mis loodi 1909. aastal. ERMis on kaks püsinäitust "Kohtumised" ja "Uurali kaja" ja vahetuvad näitused. Lisaks näitustele toimub muuseumis aastas üle ...

Infrastruktuur

Taristu ehk infrastruktuur tähendab põhilisi füüsilisi ja organisatsioonilisi struktuure, mis on vajalikud ühiskonna või ettevõtte tööks. Samas võib tähendada ka majanduse toimimiseks vajalikke teenuseid ja asutusi. Infrastruktuuriks võivad olla ...

Uudissõna

Uudissõna on keeles ühesõnaline neologism ehk uudiskeelend. See võib olla suhteliselt hiljuti käibele tulnud sõna või alles soovitatav keelend. Uudissõnade näiteid: faksima, õendus, euroskeptik, erastamisväärtpaberid, kepikõnd, kobarkino, mälupul ...

Presidendi sõnavõistlus

Presidendi sõnavõistlus oli Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese poolt välja kuulutatud "riigi ja ühiskonnaga seotud uute mõistete paremaks väljendamiseks" välja kuulutatud sõnavõistlus ehk sõnaus.

Sadam

Sadam on veekogu kalda äärde ehitatud taristu rajatis laevade või muude veesõidukite sildumiseks ja teenindamiseks. Eristatakse reisi-, kauba-, kala-, sõja- ja väikesadamaid.

Eesti keel

Eesti keel on läänemeresoome lõunarühma kuuluv keel. Eesti keel on Eesti riigikeel ja 2004. aastast ka üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest. 2012. aasta seisuga kõneles eesti keelt emakeelena hinnanguliselt 922 000 inimest Eestis ja 160 000 muja ...

Keskkonnaminister

Keskkonnaminister on valitsuskabineti liige, kelle vastutusalaks on looduskeskkonna ja elurikkuse kaitse. Vastutusalad kitsamalt on määratud kindla riigi või osariigi seadustest ja vajadustest lähtuvalt.

Riigi Infosüsteemi Amet

Riigi Infosüsteemi Amet on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas tegutsev riigiamet, mis koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid tur ...

500 kiri

500 kiri on Eesti haritlaste avalik kiri riigikogule ja valitsusele, milles tuuakse esile Rail Balticu projekti mittemõistlikkus ja pannakse ette see projekt peatada. Samas soovitatakse arendada raudteed olemasolevates teekoridorides. Kiri avalda ...

Keila–Turba raudteelõik

Keila–Turba raudteelõik on raudtee Keila ja Turba vahel. Kuulub Eesti Raudteele. Raudteelõigul liiguvad Elroni elektrirongid liinil Tallinn–Turba. Raudteelõigul on järgmised peatused: Keila, Kulna, Vasalemma, Kibuna, Laitse, Jaanika, Riisipere ja ...

Transpordiamet

Transpordiamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Ameti tegevusvaldkond on inimeste ning vee-, õhu- ja maismaasõidukite liikuvuse kavandamine ning ohutu ja keskkonda säästva taristu tagamine. Tra ...

Eesti Post

Eesti Post on Eesti suurim postiteenuste ettevõte. Eesti Post kuulub täielikult Eesti riigile. Alates juunist 2014 on Eesti Post koondanud enamiku oma teenuseid Eestis ja välismaal kaubamärgi Omniva alla. Eesti Post on varem Eesti aladel tegutsen ...

Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu

Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu on aastal 1991 asutatud ja Eesti valitsuse juures tegutsev nõuandev kogu. Teadus- ja Arendusnõukogu on 12-liikmeline ning selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus. Teadus- ja Arendusnõukogu ...

Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni Instituut

Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut oli Eesti NSV ajal tegutsenud teadus- ja tehnikateabe vahendamise ning informatsioonivaldkonnaga tegelenud asutus. Instituut asutati 1967. aastal Eesti Vabariikliku Teaduslik ...

Eesti Teadusinfosüsteem

Eesti Teadusinfosüsteem on Eesti infosüsteem, kuhu on koondatud info Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. ETISe kaudu saab muu hulgas esitada ka teadusega seotud taotlusi. ET ...

Teadus

Teadus on süstemaatiline inimtegevus, mis on suunatud püsiväärtusega teadmiste saamisele, süstematiseerimisele ja rakendamisele, kasutades teaduslikku meetodit – reeglite süsteemi, mis tagab saadavate teadmiste võimalikult suure objektiivsuse ja ...

Teadus- ja arendustegevus

Teadus- ja arendustegevus hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste, sealhulgas inimest, kultuuri ja ühiskonda käsitlevate teadmiste hulka ning kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Sellisteks ra ...

Ühing Teadus

Ühing Teadus oli Eesti NSV ajal tegutsenud organisatsioon. Ühing asutati 1947. aastal nimega Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing Eesti NSV PTTLÜ. Aastatel 1963–1990 kandis nime Eesti NSV Ühing Teadus. Ühingul oli oma ...

Eesti teadussüsteem

Eesti teadussüsteemi organisatsioonilise struktuuri ja toimimise aluseks on teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus, millest annab ülevaate kõrvalolev joonis. Eesti teadussüsteemi osadel on täita järgnevad rollid: oma seaduse alusel tegutseb ...

Elav Teadus

"Elav Teadus" oli Eesti Kirjanduse Seltsi poolt aastail 1932–1941 välja antud populaarteaduslike raamatute sari. Ilmar Tõnisson kirjutas 1932. aastal sarja esimese köite ilmumise järel: "Kas tõesti toimkonna liikmetena "Elava teaduse" seeria väär ...

Avatud teadus

Mitte segi ajada mõistega avatud teadmus inglise open knowledge Avatud teadus tähistab vaba juurdepääsu elektroonilisele teadusinformatsioonile, esmajoones publikatsioonidele ning teadusandmetele, mille loomiseks ja avaldamiseks on kasutatud aval ...

Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuur on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv ja 2012. aastal Eesti Teadusfondi baasil asutatud Eesti sihtasutus, millega liideti SA Archimedese teaduskoostöö keskus. Teadusagentuuri eesmärk on toetada Eesti teaduspo ...

Eesti Teadusajakirjanike Selts

Eesti Teadusajakirjanike Selts on Eesti teadusajakirjanikke ühendav selts, mis asutati 1990. aastal. 2010. aastast on seltsi esimees on Priit Ennet. 2012. aasta märtsi seisuga oli seltsil 18 liiget. Alates 2011. aastast annab selts välja Teadusaj ...

Elav Teadus (1963–1970)

Elav Teadus oli aastail 1963–1970 Stockholmis Eesti Kirjanduse Komitee väljaandel ilmunud raamatusari. Sarja toimetusse kuulusid Henno Jänes, Karl Ristikivi, Johannes Aavik, Johan Ungerson ja Paul Laan. Sarjas anti välja järgmised raamatud: 7. Ha ...

Eesti Arst

Eesti Arst on aastast 1922 ilmuv teaduslik meditsiiniajakiri. Aastatel 1922–1940 andis ajakirja välja Eesti Arstide Liit ja aastas ilmus 12 numbrit. Aastatel 1941–1944 oli väljaandja Akadeemiline Arstiteaduse Selts ja ajakiri ilmus aperioodilisel ...

Tervishoid

Tervishoid on tegevuste kogum, mis hõlmab haiguste ennetust, ravi ja vaevuste leevendamist ning tervise säilitamist nii inimese enda kui ka tervishoiutöötajate poolt.

Peeter-Roland Nuiamäe

Peeter-Roland Nuiamäe oli talupidaja poeg. 1947. aastal lõpetas Nuiamäe Tallinna 9. Täiskasvanute Keskkooli, 1953 Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna. 1968. aastal kaitses ta Riia Traumatoloogia ja Ortopeedia TUI-s meditsiinikandidaadi kraad ...

Helga Pärn

Helga Pärn oli teenistuja tütar. Lõpetas 1948 Paide Keskkooli, 1954 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, meditsiinikandidaat 1975, TÜ, väitekiri "Вопросы выявления и эпидемиологии хронических заболеваний желудка." Oli 1954–1958 terapeut Pärnu Linnaha ...