ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45

Ersa keele päev

Ersa keele päev on kaasaegne ersa riiklik tähtpäev. Seda tähistati esimest korda 1993. aastal Anatoli Rjabovi Ersa keele Päästefondi mahitusel Saranskis. Praegu on selle tähtpäevaks 16. aprill, esimese Ersa keeleteadlase ja rahvusliku taassünni l ...

Euroopa päev

Euroopa päev on iga-aastane tähtpäev, millega pühitsetakse rahu Euroopas ja Euroopa ühtsust. Seda tähistab Euroopa Nõukogu 5. mail, Euroopa Liit 9. mail ja Ukraina mai kolmandal laupäeval. Euroopa Nõukogu Euroopa päev on ühtlasi Euroopa Nõukogu a ...

Globaalse ületarbimise päev

Globaalse ületarbimise päev, varasema nimetusega ökoloogilise võla päev, on päev, millal inimesed on kasutanud ära selleks aastaks ettenähtud looduslikud varad, ehk tekib ökoloogiline defitsiit. See päev on kalkuleeritud, jagades looduse taastoot ...

Holokausti mälestuspäev

Holokausti mälestuspäev, ka holokausti ohvrite rahvusvaheline mälestuspäev on alates 27. jaanuarist 2006 üleilmselt tähistatav tähtpäev Teises maailmasõjas massiliselt mõrvatud juutide mälestuseks. Peale leina on tähtpäev mõeldud ka vastava harid ...

Isadepäev

Isadepäev on tähtpäev, millega märgitakse meeste rolli laste kasvatamisel ning avaldatakse tänu isadele ja vanaisadele. Eestis peetakse isadepäeva iga novembrikuu teisel pühapäeval. Alates 1998. aastast annab Eesti Naisliit välja aasta isa tiitlit.

Iseseisvuspäev

Iseseisvuspäev on iseseisvuse väljakuulutamise või muu iseseisvumisega seotud sündmuse aastapäev. Enamikus riikides tähistatakse seda päeva rahvuspühana.

Kodanikupäev

Kodanikupäev on tähtpäev Eesti Vabariigis, mida tähistatakse igal 26. novembril, ja mis on ellu kutsutud teadvustamaks kodanikustaatust. Ühtlasi soovitakse selle tähtpäevaga tõsta kodanikuuhkust. Kodanikupäev on orienteeritud kõigile Eesti kodani ...

Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev

Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev, ka musta lindi päev, on Euroopa Liidus 23. augustil tähistatav rahvusvaheline kommunismi ja natsismi ohvrite mälestamise päev. Algatus stalinismi ja natsismi ohvrite mälestuspäeva üle-euroopaliseks täh ...

Langenud vabadusvõitleja päev

Langenud vabadusvõitleja päev on mitteametlik tähtpäev, mida tähistatakse Eesti vabadusvõitleja Jüri Kuke surma-aastapäeval 27. märtsil. Ettepaneku 27. märtsi tähistamiseks langenud vabadusvõitleja päevana tegi publitsist ja filmirežissöör Vladim ...

Lastekaitsepäev

Lastekaitsepäev on 1. juunil tähistatav tähtpäev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Sel päeval toimuvad ka mitmesugused lasteüritused. Esmakordselt kuulutati lastekaitsepäev välja ülemaai ...

Läti leegionäride päev

Läti leegionäride päev on organisatsiooni Daugava Kotkad poolt ellu kutsutud mälestuspäev, mil leinatakse ja meenutatakse 16.–19. märtsini 1944 Velikaja jõe ääres toimunud lahingutes osalenuid ja hukkunuid. 16. märts kuulutati läti leegionäride p ...

Meestepäev

Rahvusvaheline meestepäev on iga-aastane rahvusvaheline sündmus, mida tähistatakse 19. novembril. See keskendub meeste ja poiste tervisele, sugudevahelise suhtluse ja võrdõiguslikkuse edendamisele ja positiivsete eeskujude esiletoomisele. Seda ha ...

Naised teaduses (tähtpäev)

Tähtpäeva Naised teaduses tähistamist alustati ÜRO eestvedamisel 2015. aastal, selle eesmärk on rõhutada naiste ja tüdrukute rolli teaduses, murda soostereotüüpe ning naisi rohkem teadusse tuua – näiteks Tartu Ülikoolis on 2021. aastal üliõpilast ...

Nowruz

Nowruz, tuntud ka kui Iraani uusaasta või Pärsia uusaasta, on Iraanist ja zoroastrismist pärinevate juurtega uusaastapidustus, mida tähistavad eri etnolingvistilised rühmad. Nowruz i on tähistatud Lääne-Aasias, Kesk-Aasias, Kaukaasias, Musta mere ...

Priiuse põlistumise päev

Priiuse põlistumise päev oli tähtpäev 27. märtsil 2013, mil tähistati tõsiasja, et sel päeval oli iseseisvusaeg alates Eesti Vabariigi taastamisest 20. augustil 1991 kestnud kauem kui esimene iseseisvusaeg aastatel 1918–1940. 24. veebruarist 1918 ...

Rahvusvaheline astroloogiapäev

Rahvusvaheline astroloogiapäev on iga-aastane tähtpäev, mida peavad astroloogid ja astroloogiahuvilised, enamasti langeb 20. või 21. märtsile. Astroloogiapäeva tähistatakse kevade alguse päeval, mil Päike siseneb troopilise sodiaagi esimesse, Jää ...

Rahvusvaheline emakeelepäev

Rahvusvaheline emakeelepäev on UNESCO poolt 17. novembril 1999. aastal 21. veebruarile määratud tähtpäev "keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse edendamiseks". Seda tähtpäeva tunnistas oma resolutsioonis rahvusvahelise keelte aasta kohta ka ÜRO ...

Rahvusvaheline homo-, bi- ja transfoobia vastane päev

Rahvusvahelist homo-, bi- ja transfoobiavastast päeva tähistatakse 17. mail. Päeva eesmärgiks on kooskõlastada rahvusvahelisi üritusi, mis tõstaksid teadlikkust LGBT õiguste rikkumistest ning huvi LGBT õiguste alasele tööle üle maailma. Algselt r ...

Rahvusvaheline kassipäev

Rahvusvaheline kassipäev on 8. augustil tähistatav mitteametlik tähtpäev kasside auks, mille tähistamise algatas 2002. aastal Rahvusvaheline Loomade Heaolu Fond. Rahvusvahelise kassipäeva raames korraldavad loomakaitse- ja looduskaitseorganisatsi ...

Rahvusvaheline lastepäev

Rahvusvaheline lastepäev ; ka ülemaailmne lastepäev on paljudes riikides 20. novembril tähistatav päev, mil 1959. aastal võeti vastu lapse õiguste deklaratsioon. Samal päeval 1989. aastal võeti ÜRO peaassamblees vastu lapse õiguste konventsioon, ...

Rahvusvaheline naistepäev

Rahvusvahelist naistepäeva tähistatakse iga aasta 8. märtsil. Naistepäev on ÜRO tähtpäevade nimistus ja ta on tuntud mitmel pool maailmas. Sel päeval korraldatakse vägivallavastaseid aktsioone, rahvusvahelisi foorumeid, kriisikeskuste abistamist. ...

Rahvusvaheline Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rahuvalvajate päev

Rahvusvaheline Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rahuvalvajate päev on 29. mai. Kõigi ÜRO rahuvalvejõududes teeninud ja teenivate inimeste austamiseks ja mälestamiseks mõeldud päev kehtestati ÜRO Peaassamblee 2002. aasta 11. detsembri otsusega 57 ...

Rahvusvähemuste päev

Eesti rahvusvähemuste päev ehk Eesti rahvuste päev on 24. septembril tähistatav tähtpäev, mis meenutab Eesti Rahvuste Foorumi esmakordset kogunemist 1988. aastal. Tähtpäev sai alguse 2005. aastal, mil tollane rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo k ...

Riigipüha

Riigipüha on seadusega kehtestatud üleriigiline püha, mis kordub igal aastal, on tavaliselt tööst vaba ning mil on kombeks heisata majadele riigilipud. Prantsusmaa Journée de solidarité envers les personnes âgées Solidaarsuspäev eakatega on üks v ...

Surnuaiapüha

Surnuaiapüha on tähtpäev, mil surnuaial mälestatakse surnuid. Sel puhul koristatakse sugulaste haudu, kiriklikel surnuaiapühadel peetakse kalmistul või lähedases kirikus jumalateenistus. Tava surnuaial süüa ja juua on pigem lõunaeestilik, ehkki s ...

Sünnipäev

Sünnipäev on päev, mil keegi on sündinud või miski on rajatud või loodud, ja ka selle päeva aastapäev. Igal inimesel on üks sünnipäev aastas, välja arvatud neil, kes on sündinud liigaastal 29. veebruaril. Neil on sünnipäev iga nelja aasta tagant. ...

Zamenhofi päev

Zamenhofi päev ehk rahvusvaheline esperanto päev, ka esperantokeelse raamatu päev on 15. detsembril. Sel päeval on sündinud universaalse, rahvusvahelise ning maailma suurima erapooletu ja mitteetnilise tehiskeele, esperanto keele looja ja autor, ...

Tänupüha

Tänupüha on peamiselt Põhja-Ameerikas tähistatav tähtpäev, esmalt kui viljasaagi pidu. Seda tähistatakse Ameerika Ühendriikides novembri neljandal neljapäeval ja Kanadas oktoobri teisel esmaspäeval. Ameerika Ühendriikides kuulutas ta riigi pühana ...

Töörahvapüha

Töörahvapüha on igal aastal tähistatav rahvusvaheline tähtpäev. Suurem osa maailmast tähistab seda 1. mail. Töörahvapüha tähistamise traditsioon on alguse saanud 19. sajandil Ameerikast. Alates 1880. aastast tähistatakse Ameerika Ühendriikides ja ...

Vaba tarkvara päev

Vaba tarkvara päev on rahvusvaheline tähtpäev tarkvaraga seotud vabaduste ja nende eest seisjate esiletõstmiseks. Päeva eesmärgiks on muuhulgas üldise vaba tarkvara alase teadlikkuse tõstmine ning vaba tarkvara ja avatud standardite levikule kaas ...

Vanavanemate päev

Vanavanemate päev on eesti riiklik tähtpäev, mida tähistatakse septembri teisel pühapäeval. 21. jaanuaril 2010 võttis Riigikogu 81 poolthäälega vastu otsuse lisada vanavanemate päev riiklike tähtpäevade hulka. Vanavanemate päeva tähistatakse sept ...

Vanemast võõrandumise vastane päev

Vanemast võõrandumise vastane päev 25. aprill on päev, millega juhitakse tähelepanu sellele, et lapsevanem hoiaks ja arendaks sidet lapsega ning et üks lapsevanem ei kaugendaks teist vanemat lapsest. Probleemi teadvustamise kuupäevaks on rahvusva ...

Võidupüha (9. mai)

Võidupüha on tähtpäev, millega tähistatakse liitlasvägede võitu teises maailmasõjas natsionaalsotsialistliku Saksamaa üle. Sel päeval 8. mail 1945 kell 22.43 Kesk-Euroopa aja järgi kirjutati Berliinis alla Saksamaa tingimusteta kapituleerumise ak ...

Õpetajate päev

Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks, s.o elukutsega seotud probleemidele ja saavutustele tähelepanu pööramiseks. Õpetajate päeva tähistatakse riigiti erinevatel päevadel, Eestis on selleks 5. oktoober. S ...

Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev

Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev on 1. detsembril. Päeva tähistamise eesmärk on pöörata kogu maailma tähelepanu HIVi ja AIDSi levikule maailmas, solidaarsusele HIV-nakatunute ja AIDSihaigetega ning HIV-ennetustegevusele, pidurdamaks viirus ...

Ülemaailmne ajakirjandusvabaduse päev

Ülemaailmne ajakirjandusvabaduse päev on 3. mail tähistatav rahvusvaheline tähtpäev, mille kuulutas välja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust ajakirjandusvabaduse olulisusest ja tuletada valitsustele ...

Apollo programm

Apollo programm oli NASA kolmas kosmoselendude programm, mis toimus aastatel 1961–1972. Programmi eesmärk oli mehitatud maandumine Kuul. President John F. Kennedy kuulutas programmi välja 25. mail 1961, kui Alan Shepard oli edukalt sooritanud mis ...

Buzz Aldrin

Buzz Aldrin on Ameerika Ühendriikide piloot ja astronaut. Aastal 1988 muutis Edwin Aldrin ametlikult oma eesnime lapsepõlvest pärineva hüüdnime Buzzi vastu. Hüüdnimi tuli sellest, et tema väike õde ei suutnud korralikult välja öelda sõna brother ...

Apollo 1

Apollo 1 oli NASA Apollo programmi missioon, mis oleks olnud programmi esimene mehitatud missioon. Missiooni start oli määratud 21. veebruarile 1967, kuid missioonil kasutatud kosmoselaev hävis stardiplatvormil toimunud lennueelsel testil 27. jaa ...

Apollo 7

Apollo 7 oli NASA Apollo programmi neljas missioon, mis sooritas programmi esimese mehitatud lennu. See oli ka esimene mehitatud missioon pärast missiooni Gemini 12, mis oli toimunud novembris 1966. Esialgsete plaanide kohaselt pidi Apollo progra ...

Apollo 8

Apollo 8 oli Apollo programmi teine mehitatud lend, mis toimus 21.–27. detsembril 1968. Apollo 8 oli esimene mehitatud kosmoselaev, mis saavutas teise kosmilise kiiruse ja vabanes Maa gravitatsiooniväljast. See oli esimene mehitatud kosmoselaev, ...

Apollo 9

Apollo 9 oli Apollo programmi kolmas mehitatud missioon ja esimene missioon, millel lendas kaasa kuumoodul. Missioon startis Kennedy Kosmosekeskusest 3. märtsil 1969 ja saabus tagasi Maale 13. märtsil. Missiooni eesmärk oli katsetada esimest kord ...

Apollo 10

Apollo 10 oli Apollo programmi neljas mehitatud missioon, mis sooritas teise lennu Kuu orbiidile. Apollo 10 startis Kennedy Kosmosekeskusest 18. mail 1969 ja jõudis tagasi Maale 26. mail. Meeskonda kuulusid lennu komandör Thomas Stafford, juhtimi ...

Apollo 11

Apollo 11 oli NASA Apollo programmi viies mehitatud missioon, mis sooritas kolmanda mehitatud lennu Kuu orbiidile ja esimese mehitatud maandumise Kuu pinnale. Apollo 11 startis 16. juulil 1969, kohaliku aja järgi 9:32 Kennedy Kosmosekeskusest. Ko ...

Apollo 12

Apollo 12 oli Apollo programmi kuues mehitatud missioon, mis sooritas teise maandumise Kuule. Missioon startis Kennedy Kosmosekeskusest 14. novembril 1969 kell 16:22 ehk neli kuud pärast missiooni Apollo 11. Apollo 12 meeskonda kuulusid komandör ...

Apollo 13

Apollo 13 oli NASA Apollo programmi seitsmes mehitatud missioon, mis pidi sooritama Apollo programmi kolmanda maandumise Kuule. Lend startis 11. aprillil 1970. Kaks päeva hiljem toimus kosmoselaeva pardal plahvatus, mille põhjustas vigane hapniku ...

Apollo 14

Apollo 14 oli Apollo programmi kaheksas mehitatud missioon, mis sooritas kolmanda maandumise Kuule. Meeskonda kuulusid komandör Alan Shepard, juhtimismooduli "Kitty Hawk"; CM-110 piloot Stuart Roosa ja kuumooduli "Antares"; LM-8 piloot Edgar Mitc ...

Apollo 15

Apollo 15 oli NASA Apollo programmi üheksas mehitatud missioon, mis sooritas neljanda maandumise Kuule. Missioon startis Kennedy Kosmosekeskusest 26. juulil 1971 kell 13:34.00 UT. Kuumoodul kuundus 30. juulil kell 22:16.29 ja lahkus sealt 2. augu ...

Apollo 16

Apollo 16 oli NASA Apollo programmi kümnes mehitatud missioon, mis sooritas viienda maandumise Kuule. Lend startis Kennedy Kosmosekeskusest 16. aprillil 1972 kell 17.54.00 UT. Meeskond jõudis Kuule 21. aprillil kell 2.23.35, lahkus sealt 24. apri ...

Apollo 17

Apollo 17 oli NASA Apollo programmi üheteistkümnes mehitatud missioon, mis sooritas kuuenda ja viimase maandumise Kuule. Apollo 17 meeskonda kuulusid komandör Eugene Cernan, juhtimismooduli America piloot Ronald Evans ja kuumooduli Challenger pil ...