ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60

Mikrobioom

Mikrobioom on kommensiaalsete, sümbiootiliste ja patogeensete mikroorganismide ökoloogiline kooslus, mille elukeskkond on taimede või loomade peal ja sees. Võib vaadelda putukate, kahepaiksete, lindude, kalade, imetajate jt loomade mikrobioome, k ...

Mikroorganismid

Mikroorganismid ehk mikroobid on väikseimad organismid, mis on nähtavad ainult mikroskoobiga. Mikroorganismidele vastanduvad makroorganismid, mida näeb palja silmaga. Teadust, mis tegeleb mikroorganismidega, nimetatakse mikrobioloogiaks.

Mükoplasma

Mükoplasmad on mikroorganismid, kuuluvad Mollicutes klassi. Nad on väikseimad looduses vabalt elavad bakterid. Neid leidub nii taime- kui ka loomariigis, kokku on neid rohkem kui 150 liiki. Inimestel põhjustavad haigestumist 16 liiki.

Patogeen

Patogeen on mikroorganism, harvem ka keemiline aine, mis kutsub taim- või loomorganismis esile haigusi. Mikroorganismidena võivad patogeenid olla mitmed bakterid, seened, vetikad ja parasiidid, aga ka viirused ja valgud. Nende toodetavaid mürgise ...

Virulentsusfaktor

Virulentsusfaktorid on mikroorganismi komponendid, mis määravad tema võimet põhjustada haigusi, kuid ei ole iseenesest tema elutegevuseks vajalikud. Bakteriaalsed virulentsusfaktorid on tavaliselt valgud või teised molekulid, mida sünteesivad ens ...

Molekulaarbioloogia

Molekulaarbioloogia on bioloogia molekulaarsel tasandil. Molekulaarbioloogia termin võeti kasutusele 20. sajandi teisel poolel pärast esimeste makromolekulide ruumilise struktuuri kindlakstegemist. Esialgu tähistaski see termin just struktuurset ...

Adhesioonimolekulid

Raku adhesioonimolekulid on olulised transmembraansed valgud, mis vahendavad kas rakkude omavahelist või rakkude ja ekstratsellulaarse maatriksi vahelist adhesiooni. Adhesioonimolekulid koosnevad kolmest domeenist: intratsellulaarsest domeenist, ...

Alfaheeliks

Alfaheeliks on bipolümeeri sekundaarstruktuur ja paremalt poolt rullis või spiraalne konformatsioon, kus on selgrooks N-H grupp, mis domineerib vesiniksideme C=O grupile aminohappes. Vastavat sekundaarstruktuuri nimetatakse ka klassikaliseks Paul ...

B-lümfotsüüdid

B-lümfotsüüdid ehk B-rakud ehk B-lümfilibled on leukotsüütide hulka kuuluvad humoraalse immuunsuse kaitserakud. Valmis B-lümfilible võib kogu eluaja mitteaktiivne olla. B-lümfotsüütide morfoloogia, küpsemine, funktsioonid ning toime võivad erinev ...

BacMam-süsteem

BacMam-süsteemiks nimetatakse bakuloviiruse geeni ülekannet imetajarakkudesse. Termin "BacMam" tuleneb ingliskeelse fraasi kahe sõna esitähtedest: Bac ulovirus gene transfer into Mam malian cells" ja seda terminit kasutatakse teemakohastes teadus ...

Biokiip

Molekulaarbioloogias on biokiibid sisuliselt miniatuursed laborid, mis suudavad läbi viia sadu või tuhandeid üheaegselt toimuvaid biokeemilisi reaktsioone. Biokiibid võimaldavad teadlastel kiiresti läbi sõeluda suurt hulka analüüsitavaid aineid e ...

Biosaadavus

Farmakokineetika mõiste, mis näitab, kui suur osa manustatud ravimist või keemilisest ühendist jõuab muutumatul kujul süsteemsesse vereringesse. Biosaadavust väljendatakse protsentuaalselt. Biosaadavuse määr kõigub sõltuvalt ravimi manustamisviis ...

CCL25

Chemokine ligand 25 ehk TECK on CC- kemokiinide perekonda liigitatud tsütokiin, mis osaleb ilmselt T-rakkude arengus. CCL25 on kemotaktiilne tümotsüütide, aktiveeritud makrofaagide ja tüümuse dendriitrakkude suhtes. CCL25 avaldab toimet seondudes ...

CRISPR

CRISPR ehk klasterdatud regulaarsete vahedega lühikesed palindroomsed kordused on prokarüootide DNA-s esinevad lühikesed kordusjärjestused, mis vahelduvad sissetungivatelt viirustelt või plasmiididelt omandatud ja genoomi sisestatud mittekodeeriv ...

Degron

Degron on spetsiifiline aminohapete järjestus valgus, mis on valgu lagundamise alguspunktiks. Degronjärjestus võib olla nii N- kui ka C-terminaalses otsas, seega on olemas vastavalt eraldi nii N-degronid kui C-degronid. Lisaks indutseeritakse val ...

DNA metülatsioon

DNA metülatsioon on biokeemiline protsess, mis on olulise tähtsusega kõrgemate organismide normaalses arengus. See hõlmab metüülrühma lisamist tsütosiini pürimidiini 5 süsiniku või adeniini puriini kuuenda lämmastiku külge. Raku jagunemisel võib ...

DNA-mikrokiiptehnoloogia

DNA-mikrokiiptehnoloogia on meetod molekulaarbioloogias, kus tahkele kandjale on kovalentselt kinnitatud kümneid tuhandeid spetsiifilisi oligonukleotiidseid järjestusi ning neid hübriiditakse kindlate cDNA või cRNA proovidega. Komplementaarse DNA ...

Domeen (struktuuribioloogia)

Domeen on osa valgu struktuurist, mis on võimeline, sõltumata ülejäänud valgust, arenema ja funktsioneerima. Valgu domeen omab endale iseloomulikku konformatsiooni ja aktiivsust. Üks ja sama domeen võib esineda mitmes erinevas valgus. Olemasoleva ...

Elektrokromatograafia

Elektrokromatograafia ehk elektrokineetiline kromatograafia on keemiliste ühendite lahutamise kombineeritud meetod, milles kromatograafia kolonnile rakendatakse elektriväli. Elektrokromatograafia korral kasutatakse kromatograafiale iseloomulikke ...

Elektroporatsioon

Elektroporatsioon on elektrijuhtivuse tõus raku plasmamembraanis, mille on tinginud väline elektriväli. Tavaliselt on selle kasutusalaks molekulaarbioloogia eesmärgiga hõlbustada aine liikumist rakku. Selleks aineks võib olla näiteks molekulaarne ...

Ensüümiinhibiitor

Ensüümiinhibiitor on molekul, mis seob ennast ensüümiga ja vähendab selle aktiivsust. Kuna see on võimeline tapma patogeeni või korrigeerima metaboolset tasakaalu, siis põhinevad paljud ravimid ensüümiinhibiitoritel. Neid kasutatakse ka herbitsii ...

Geelelektroforees

Geelelektroforees on elektroforeesi rakendus, mida kasutatakse erinevate elektriliselt laetud molekulide eraldamiseks pikkuse, laengu või konformatsiooni järgi agaroosist, polüakrüülamiidist või mõnest muust polümeerist geelimaatriksis. Negatiivs ...

Genoom

Genoom on ühes liigiomases kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal. Genoomi iseloomustatakse kromosoomide arvu ja tüüpide, DNA koguse, DNA nukleotiidjärjestuse tüüpide, geenide arvu ja vastastikuse paiknemise ja teiste taoliste tunnust ...

Hedgehogi signaalirada

Hedgehogi signaalirada on põhiline regulaator paljudes selgroogsete embrüonaalse arengu protsessides, tüvirakkude säilitamises, rakkude diferentseerumises ja kiires kasvus. Embrüo eri osadel on erinevas kontsentratsioonis Hedgehogi valke. Evoluts ...

Humoraalne immuunsus

Humoraalseks immuunsuseks ehk humoraalseks immuniteediks ehk humoraalseks immuunvastuseks nimetatakse paljude selgrootute ja selgroogsete loomade immuunsuse liiki. Taimede seemnetes ja selgrootute loomade kudedes esineb immunoloogilise antikeha t ...

Isotermiline tiitrimis-kalorimeetria

Isotermiline tiitrimis-kalorimeetria on meetod molekulaarsete komplekside tekkimise ja lagunemise käigus neelduva või eralduva soojuse mõõtmiseks. Uuritavad valdkonnad on näiteks valk-valk interaktsioonid, valk-membraan interaktsioonid, ensüümiki ...

Kahedimensionaalne geelelektroforees

Kahedimensionaalne geelelektroforees on elektroforeesi rakendus, mida klassikaliselt kasutatakse valkude analüüsimiseks. See tehnika eraldab valgud erinevate omaduste kaudu. Esimene dimensioon on isoelektriline fokuseerimine, mis eraldab valgud v ...

Kataboliitne repressioon

Kataboliitne repressioon ehk glükoosiefekt on nähtus, mille korral erinevate süsivesikute esinemisel kasvukeskkonnas eelistatakse süsiniku- ja energiaallikana ühte kindlat süsivesikut. Kataboliitset repressiooni kutsutakse lihtsustatult glükoosie ...

Kloonimine

Kloonimine, mis tähendab oksake) on geneetiliselt identsete organismide saamine sugulise või mittesugulise paljunemise tulemusena. Biotehnoloogias tähendab kloonimine ka DNA fragmendi koopiate, rakkude või teiste väiksemate elundiosade kloonimist ...

Ligeerimine

Ligeerimine on protsess, mille käigus kaks nukleiinhappejääki liituvad ensüümi kaasabiga. See on üheks põhialuseks molekulaarsele DNA kloonimisele, milles DNA fragmente liidetakse kokku, et luua rekombinantseid DNA molekule. Näiteks võõra DNA fra ...

LPMO

Lüütiline polüsahhariidmonooksügenaas ehk polüsahhariidmonooksügenaas ehk LPMO on polüsahhariide lagundavate vask sõltuvate oksüdatiivsete ensüümide grupp. LPMO-d suudavad lagundada kristalset kui ka amorfset ning kopolümeerset substraati. LPMO-d ...

Mangaani sisaldav superoksiidi dismutaas

Mangaani sisaldav superoksiidi dismutaas, ka mitokondriaalne superoksiidi dismutaas ja superoksiidi dismutaas 2, on ensüüm, mida leidub peamiselt mitokondrites. MnSOD eesmärgiks on muuta elektronide transpordi ahela kõrvalproduktina tekkinud ülir ...

MAT-lookus

MAT-lookus on DNA lõik pagaripärmi kolmandas kromosoomis, mis sisaldab informatsiooni pärmi paardumistüübi kohta. Pagaripärmi Saccharomyces cerevisiae paardumistüübi määravad kaks mittehomoloogset alleeli MATa ja MATα. MAT lookuse uurimisega on a ...

Metastaseerumine

Metastaseerumiseks nimetatakse peamiselt üksiku kasvajaraku ehk pahaloomulise kasvaja levikut algkoldest kaugemal asuvatesse kehapiirkondadesse, kus nad tekitavad algkoega vahetult mitte seotud koldeid ehk metastaase. Metastaseerumine on mitmetah ...

Mps1

Mps1 on konserveerunud valgukinaas, mis fosforüleerib seriini-, treoniini- ja türosiinijääke. Mps1 osaleb tsentrosoomi/SPB duplikatsioonis, kinetohooride biorientatsioonis ja käävi kontrollpunkti regulatsioonis. Mps1 talitluse häirumine põhjustab ...

Nukleotiidide väljalõikereparatsioon

Nukleotiidide väljalõikereparatsioon ehk ekstsisioonreparatsioon on üks kolmest põhilisest DNA reparatsioonimehhanismist, kus kahjustused eemaldatakse väljalõikega. Peale NER-i eksisteerib veel lämmastikaluste väljalõikereparatsioon ehk BER ingli ...

P2 retseptorid

Pikemalt artiklis P2X7 P2X 7 retseptorit ekspresseerivad immuun- ja põletikurakud. Arvatakse, et selle pikemajaline või korduv stimulatsioon ATP-ga võib viia mitteselektiivsete pooride tekkele rakumembraanis. Selle molekuli füsioloogiline roll on ...

Pagaripärmi adhesiinid

Adhesiinid on molekulid rakupinnal, mis vahendavad adhesiooni ehk kinnitumist nii abiootilistele pindadele kui ka teistele rakkudele. Nendeks on peamiselt valgud või polüsahhariidid. Pagaripärmil on leitud 9 erinevat adhesiini. Pärmi adhesiinidel ...

Rakk

Rakuks nimetatakse kõikide elusorganismide väikseimat ehituslikku ja talitluslikku osa, mis on võimeline ümbritseva elukeskkonnaga suheldes ka iseseisvalt eluks vajalikku energiat komplekteerima, kasvama, end taastootma ja vajadusel ka programmee ...

Ric-8

Ric-8 on evolutsiooni käigus konserveerunud tsütosoolne guaniini nukleotiidivahetusfaktor, mis mängib olulist rolli sünaptilisel info ülekandmisel ning asümmeetrilisel rakujagunemisel nematoodides ja kärbestes. Imetajates esineb Ric-8 kahe paralo ...

SNPde annotatsioon

Üksiknukleotiidsete polümorfismide annoteerimine on individuaalsete SNP-de efekti või mõju ennustamine kasutades SNP-de annoteerimise töövahendeid. SNP-de funktsionaalseks annoteerimiseks kasutatakse nukleiinhappe- või valgujärjestust, mida tööde ...

Splaissosoom

Splaissosoom on suur ja keerukas RNA/valk-kompleks, mis lõikab eukarüootide tuumageenide primaarsetest transkriptidest välja intronid. Splaissosoom koosneb snRNA-dest ja valgukompleksidest ning ta esineb ainult eukarüootsetes organismides.

T-abistajarakud

T-abistajarakud ehk CD4-rakud ehk CD4-lümfotsüüdid ehk T4-lümfotsüüdid ehk T h rakud ehk T H rakud ehk T-helperrakud on paljude selgroogsete lümfisüsteemi rakud. T-abistajarakud liigitatakse T-lümfotsüütide hulka. Nende ülesandeks on omandatud im ...

T-rakkude kurnatus

T-rakkude kurnatus ehk T-rakkude jõuetus on toimivate T-rakkudega selgroogsetel loomadel esineda võiv kehasisene seisund, mida iseloomustab T-rakkude talitluse järkjärguline ja pidev kadumine, nende võimetus vastata signaalidele ja ka nende rakku ...

Toksiini-antitoksiini süsteemid

Toksiini-antitoksiini süsteemid on bakterite regulatoorsed elemendid, mis koosnevad toksiinist ja antitoksiinist. Neid ekspresseeritakse kõrvuti asetsevatelt ja ühtsele regulatsioonile alluvatelt geenidelt, mida leidub bakterite, arhede ning võib ...

TOL-plasmiid

TOL-plasmiid on kataboolne plasmiid, mis kodeerib ensüüme, mis lagundavad tolueeni. TOL-plasmiid vahendab ka m - ja p -toluaadi ning m - ja p -ksüleeni lagundamist atseetaldehüüdiks ja püruvaadiks. Lühend "TOL" tuleb sõnast tolueen. Esimene TOL-p ...

Transformeeriv kasvutegur β

Kasvaja kasvutegur beeta on paljude selgroogsete loomade mitmete rakkude poolt teatud sündmuste korral, nagu näiteks rakkude paljunemine ja diferentseerumine, vabastatavad valgulised molekulid, mis vahendavad pinnaretseptoritega tõenäoliselt põle ...

Transponeeruvad elemendid

Transponeeruvad geneetilised elemendid on DNA järjestused, mis suudavad ühe raku piires genoomis ümber paigutuda ehk transponeeruda. Väga üldiselt võib transponeeruvaid elemente jagada transposoonideks ja IS-elementideks. Transpositsiooni mehhani ...

Transposoonmutagenees

Transposoonmutagenees on protsess, mille kaudu transponeeruv DNA element ehk transposoon siseneb juhuslikku kohta genoomis rikkudes geeni lugemisraami või häirides selle funktsiooni. Rikutud geenide pärandumisel järgmisele põlvkonnale tekivad mut ...

Valgustundlikud kaitserühmad

Valgustundlik kaitserühm on molekuli osa, millega saab funktsionaalrühma keemilist või bioloogilist aktiivsust blokeerida ning mis eemaldub valgusega kiiritades. Valgustundlikud kaitserühmad võimaldavad valguse toimel juhtida valkude talitlust – ...