ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 61

Hüdrobioloogia

Hüdrobioloogia on teadus eluprotsessidest vees, see on vee-elustiku ja elutingimuste uurimine. Suurt osa hüdrobioloogiast saab käsitleda kui ökoloogia alldistsipliini, Hüdrobioloogia on lähedalt seotud limnoloogiaga ning seda saab jagada vooluvee ...

Abüssaalikalad

Abüssaalikalad ehk süvamerekalad on maailmamere abüssaali ja selle peal asuvat pelagiaali asustavad kalad, kes enamasti elavad 3000–6000 m sügavusel. Abüssaalis valitsevad karmid keskkonnatingimused: ülikõrge rõhk, täielik pimedus, taimede puudum ...

Batomeeter

Batomeeter ehk veeproovel on vahend, mis võimaldab veekogust kindlalt sügavuselt proove võtta. Batomeeter on harilikult silindrikujuline ja valmistatud metallist või keemiliselt inertsest plastist. Batomeetri töömehhanism seisneb selles, et vette ...

Demersaalsed kalad

Demersaalsed kalad on rühm kalu, kelle elutegevus on seotud mere või mõne muu veekogu põhjaga. Peamiselt asustavad nad mudase, liivase, kruusase või kivise põhjaga meresid ja järvesid. Rannikumeres leidub demersaalseid kalu mandrilavadel või nend ...

Mereelustik

Mereelustik ehk talassobios on ookeanide ja merede elustik. Mereelustiku uurimisega tegeleb eeskätt merebioloogia. Tavaliselt eristatakse meres kahte elupaikade rühma: veemassi pelagiaali ja veepõhja bentaali. Mere pelagiaali elustiku ehk pelagos ...

Põhjavee-elustik

Põhjavee-elustik on organismide kogum, mis asustab põhjavett ja koopaveekogusid. Põhjavee-elustik on liigivaene. See koosneb peamiselt bakteritest ja teistest ainuraksetest, keriloomadest, ümarussidest ja pisematest vähilaadsetest. Kõige liigiroh ...

Ujupõis

Ujupõis on kalade elund, mis sisaldab gaase. Talitleb lisahingamis-, hüdrostaatilise ja erikaalu muutva elundina. Kui kala laskub sügavamale, siis ujupõie ruumala väheneb ja kala erikaal suureneb. See võimaldab kiiremat sügavale laskumist. Pinnal ...

Veelind

Veelind on lind, kelle elutegevus on tihedas seoses veekogudega. Veelindude hulka kuuluvad pingviinid, hanelised, pelikanilised, kaurilised, pütilised, osa kurvitsalisi jne. Enamik veelinde on vee-eluks kohastunud. Nende varvastel võivad olla uju ...

Veemardikad

Veemardikas on üldistatud nimetus kõigi mardikaliste kohta, kes vähemalt osa oma elutsüklist elavad vees. Nad on esindatud alamseltsides Adephaga, Myxophaga ja Polyphaga. Ujurlased Dytiscidae ja vesimardiklased Hydrophilidae moodustavad suurema o ...

Autoantikehad

Autoantikehad on paljude selgroogsete loomade lümfoidsüsteemi liigitatavad immuunglobuliinid, mille immuuntolerantsus ja sensibiliseerimine on väljunud füsioloogilistest piiridest. Autoantikehade antigeenideks on keha enda rakud ja koed, mis seon ...

Bronhidega seotud lümfikude

Bronhidega seotud lümfikude ehk bronhidega seotud MALT on paljude selgroogsete loomade lümfoidsüsteemi lümfoidkoe liik, mis paikneb valdavalt bronhide limaskestas. BALT paikneb harilikult epiteelkoe all arteri ja bronhi vahel ja kopsudes. Bronhid ...

CD (klassifikatsioon)

CD-rakkude pinnatunnuste klassifitseerimissüsteem on rakkude pinnal ekspresseeruvate antigeenide numbrilise märgistamise ehk klassifitseerimissüsteem. CD-klassifikatsioonisüsteem kooskõlastati 1982 aastal Pariisis peetud 1st International Worksho ...

Crohni tõbi

Crohni tõbi ehk regionaalne enteriit on pikka aega kestev krooniline ägenemistega kulgev idiopaatiline põletikuline haigus, põletikulise soolehaiguse vorm, mis harilikult haarab kõiki soolekihte mitmete imetajate seedetraktis, tavaliselt peensool ...

Epitheliocytus microplicatus

M-rakud on paljude selgroogsete valdavalt seedekulgla koondlümfifolliikulites ja BALT-süsteemis leiduv membranoossete rakkude tüüp. Need rakud paiknevad harilikult Peyeri naastude peal. M-rakkude areng, anatoomia, morfoloogia, histoloogia, patolo ...

Glomerulonefriit

Glomerulonefriidid on loomadel esinev neerude glomerulaarhaiguste rühm. Glomerulonefriitide etioloogia ja patogenees on seni teadmata, kuid haigust seostatakse põhiliselt immuungeneesiga. Glomerulonefriidi erinevate vormide korral kahjustuvad põl ...

Hüpertsütokineemia

Hüpertsütokineemia, ka tsütokiinitorm, on immuunsüsteemi massiivne, potentsiaalselt letaalne süsteemne põletikuline reaktsioon patogeenile, mis seisneb immuunrakkude aktiveerimises tsütokiinide poolt ja põletikukolde tekkimises ja levimises. Immu ...

Immunofluorestsents

Immunofluorestsents on antigeen-antikehakompleksi asukoha määramiseks kasutatav meetod, kus antigeeni või antikehaga seotakse fluorestseeruvat värvainet. Selle metoodika abil saab välja selgitada huvipakkuvate biomolekulide asukohta erinevates ra ...

Immunohistokeemia

Immunohistokeemia on antigeenide tuvastamise protsess koelõikude rakkudes, kasutades antikehade spetsiifilist seondumist antigeenidele bioloogilises koes. IHK on oma nime saanud tüvest "immuno", mis viitab protseduuris kasutatud antikehadele ja t ...

Immunoloogiline sünaps

Immunoloogiline sünaps on immunoloogias selgroogsete lümfoidsüsteemi talitlusest tulenev eriline rakkude seis, mille korral tüümusest välja liikunud T-rakud ja antigeene esitlevad rakud või märklaudrakud justkui suhtlevad ja mille õnnestumiseks o ...

Immunoteraapia

Immunoteraapia ehk immuunravi on koondnimetus mitmetes teadusharudes rakendatavate mitmesuguste ravivõtete ja erinevas vormis ainete ja/või rakkude, valkude kas pikema- või lühemaajalise manustamise kohta osade loomade organismi, mille eesmärgiks ...

Immuunsus

Immuunsuseks ehk nakkuskindluseks ehk tõvekindluseks nimetatakse paljude loomade spetsiifilist kaitset ja vastupanuvõimet või ka vastuvõtmatust näiteks mikroobide, teiselt organismilt pärinevate kudede või toksiinide ning organismile ohtlikena tu ...

Ipilimumaab

Siin tutvustatakse ravimit või ravimeetodit, kuid kirjutatu pole arstlik nõuanne ning see ei asenda arsti konsultatsiooni. Vikipeedia ei vastuta iseravimise tagajärgede eest. Ipilimumaab Ipilimumabum on keemiline aine ja vähiravimi toimeaine, inf ...

Kasvajaga seotud põletik

Kasvajaga seotud põletik on koondnimetus kudedes ja elundites hea- ning pahaloomuliste kasvajate mikrokeskkonnas erinevate tegurite toime tulemina esineva, harilikult krooniliste ja maliigsete põletikukollete ja protsesside kohta, mis võivad levi ...

Mälu-T-rakud

Mälu-T-rakkudeks ehk T-mälurakkudeks nimetatakse paljude selgroogsete lümfisüsteemi süsteemi) rakke. Mälu-T-rakud liigitatakse T-lümfotsüütide hulka, kuna nad moodustuvad nii CD4 + T- kui ka CD8 + -T-rakkudest. T-mälurakud on tüümustekkelised, ku ...

Nuumrakk

Nuumrakkudeks ehk mastotsüütideks nimetatakse lümfoidsüsteemiga loomadel luuüdist pärinevaid eraldunud pluripotentsetest tüvirakkudest ja välimises vereringes ringlevaid eelvormidest diferentseeruvaid ning sidekoes resideerivaid monotsüütidele sa ...

Oraalne tolerants

Oraalne tolerants on immunoloogiline protsess, kus organismi tavapärane immunoloogiline reaktsioon surutakse alla, kui tegu on suukaudselt manustatud antigeenidega, nagu toidus sisalduvad valgud ja kahjutud bakteriaalsed antigeenid.

Psoriaatilised naastud

Psoriaatilised naastud ehk psoriaasilesioonid ehk psoriaatilised nahalaigud on erinevate psoriaasivormide korral esinevad iseloomulikud käesoleval ajal palja silmaga nähtavad varieeruva morfoloogiaga nahalesioonid, mis on aluseks psoriaasi diagno ...

Raske kombineeritud immuunpuudulikkus

Raske kombineeritud immuunpuudulikkus ehk SCID-sündroom on osal imetajatest esinev primaarse immuunpuudulikkuse vorm, millele on iseloomulikud lümfopeenia ning korduvad raskekujulised bakteriaalsed ja seeninfektsioonid. SCID-sündroom on haruldane ...

T-rakkude retseptorid

T-rakkude retseptorid on lümfoidsüsteemiga loomadel T-rakkude membraanil paiknevad valkude kompleksid ja immuunretseptorid, mille ülesandeks on antigeenide äratundmine üksnes läbi organismiomaste MHC-molekulide ja immuunvastuse regulatsioon. T-ra ...

Tsütotoksilised T-rakud

Tsütotoksilised T-rakud ehk CD8+ T-rakud ehk tsütolüütilised T-rakud ehk T-tappurrakud ehk T c -rakud on T-lümfotsüütide alagruppi αβT kuuluvad T-rakud, mis on võimelised põhjustama kahjustatud somaatiliste rakkude apoptoosi ehk programmeeritud r ...

Tüümuse makrofaagid

Tüümuse makrofaagid on toimiva tüümusega sündinud loomade makrofaagide liik, mis arvatakse paiknevat tüümuse stroomas, koores, säsis ja tüümuse kortikomedullaarses tsoonis ning on valdavalt residentrakud. Tüümuse makrofaagide areng, anatoomia, mo ...

Vaktsineerimine

Vaktsineerimine ehk immuniseerimine ehk kaitsepookimine on vaktsiini viimine organismi, näiteks immuunsuse esile kutsumise eesmärgil. Vaktsineerimise all peetakse harilikult silmas vaktsiinide manustamist loomadele sh inimestele, lindudele ja kal ...

Vähi immunoteraapia

Vähi immunoteraapia on kliiniline ja teadusdistsipliin, mille eesmärgiks on ravida vähkkasvajaid läbi immuunsüsteemi moduleerimise. Nende teraapiate eesmärgiks on vähivastase immuunvastuse tekitamine või sellele kaasa aitamine. Vähi immunoteraapi ...

Kronobioloogia

Kronobioloogia on bioloogia haru, mis uurib organismide elutegevuse rütme – biorütme. Elu rütmiline kulgemine on üks bioloogia põhiseaduspärasusi. Rütmilise elutegevusega reageerib organism ka väliskeskkonnas toimuvatele muutustele.

Lihhenoloogia

Lihhenoloogia ehk samblikuteadus on samblikke uuriv mükoloogia haru. Samblikud on lihheniseerunud seened, seega on lihhenoloogia üks mükoloogia ehk seeneteaduse alavaldkondi. Samblikud on liitorganismid, mis koosnevad kahest osapoolest: mükobiond ...

Apoteetsium

Apoteetsium ehk lehtereosla on kottseentest põlvnevate samblike avatud eoslavaga liuakujuline viljakeha. Mõnikord on varustatud jalakesega. Paiknevad talluse pealispinnal või äärtes. Apoteetsiumi keskel asub eoslava, mis on mõnikord tumedalt värv ...

Lehtsamblikud

Lehtsamblike tallus koosneb neljast kihist: Medulla ehk säsi all on alumine korteks, mis jällegi koosneb tihedalt põimunud seenehüüfidest. Alumises korteksis on sageli juuretaolised seenestruktuurid ehk ritsiinid, mis aitavad tallusel substraadil ...

Põõsassamblikud

Põõsassamblik on tugevasti harunev, põõsakest meenutava tallusega samblik, mis kinnitub substraadile ainult alusel; võib olla ka rippuv, habet meenutav.

Samblikuained

Samblikuained on sekundaarsed metaboliidid, mida seenkomponent toodab fotobiondi poolt fotosünteesitud süsivesikutest. Kõigile organismidele iseloomulike valkude, rasvade, süsivesikute, aminohapete ja nukleiinhapete kõrval tekivad samblikes veel ...

Soreedid

Soreedid on samblike vegetatiivse paljunemise organid. Soreedid on väikesed ümmargused ja kinnitumata kehakesed, mis koosnevad vetikarakkude ja seenehüüfide segust. Tavaliselt on soreedid koondunud selgelt eristatavatesse kogumikesse – soraalidesse.

Matemaatiline bioloogia

Matemaatiline bioloogia on teadusharu, mis tegeleb elussüsteemide matemaatiliste mudelitega ehk bioloogiliste rakendustega matemaatiliste mudelite koostamise ja uurimisega. Lähedase tähendusega on biomatemaatika, mida võib täpsemini määratleda ku ...

Mikrobioloogia

Mikrobioloogia on mikroorganismide ehk mikroobide uurimisega tegelev teadusharu. Mikrobioloogia uurib eukarüootseid ja prokarüootseid mikroorganisme. Eukarüootsete mikroorganismide hulka kuuluvad seened ja protistid, millel on membraaniseoselised ...

Bakterieemia

Bakterieemia ehk bakterveresus on elujõuliste bakterite esinemine veres. Normaalses olekus on veri steriilne ja seega viitab bakterite esinemine veres infektsioonile. Tavaliselt on bakterieemia mööduv, sest organismi immuunsüsteem kõrvaldab selle ...

Bakteritsiidlamp

Bakteritsiidlamp on lamp bakteritsiidkiirguse tekitamiseks. See on enamasti madalrõhuline elavhõbelamp, mille kolb on tehtud ultraviolettkiirgust hästi läbilaskvast uvioolklaasist. Ultraviolettkiirgusel on head desinfitseerivad omadused, millest ...

Biokile

Biokile on limakihiga ümbritsetud mikroorganismide kooslus, mis tekib piirpindadele. Enamasti tekivad nad veepinnale või vee ja tahke faasi piirile. Põhimõtteliselt võib biokile tekkida igasugustele pindadele, ka näiteks õlitilgakestele vees. Pii ...

Düsbioos

Düsbioos on organismi või selle osa mikrofloora tasakaaluhäire. Düsbioosi võivad esile kutsuda ebatavaline toit, antibiootikumid, stress, mitmesugused sisehaigused, kliimamuutused, radiatsioon, organismi vananemine. Üheks düsbioosi tunnuseks võib ...

Endospoor

Endospoorid on grampositiivsete bakterite uinunud, vastupidavad ja mittepaljunevad struktuurid. Neid moodustavad peamiselt Firmicutese hõimkonna bakterid. Nimetus "endospoor" tuleb kreekakeelsetest sõnadest endon ja spora. Endon tähendab millegi ...

Jämesoole mikrofloora

Jämesoole mikrofloora on jämesooles elavate mikroorganismide kogum. Jämesoole mikrofloora on võrreldes organismi teiste piirkondadega kõige rikkalikum, inimese jämesoolest on leitud kuni 400 erinevat mikroobiliiki. Ühes grammis jämesoolesisaldise ...

Kataboolne plasmiid

Kataboolne plasmiid on kromosoomiväline geneetiline element, mis võimaldab bakteril lagundada erinevaid ühendeid, kasutades neid süsiniku-, lämmastiku- või energiaallikatena. Plasmiidid on kuni mõnesaja tuhande aluspaari suurused ning nende omadu ...

Kirby-Baueri meetod

Kirby-Baueri meetod on testimismeetod, mida kasutatakse antibiootikumide bakteritele avaldatava toime testimiseks. Selle meetodi puhul asetatakse kindla antibiootikumikontsentratsiooniga paberkettad söötmeplaadile, millele on külvatud kindla tihe ...