ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66

Berliini kell

Berliini kell on kvantdidaktika põhimõttel töötav linna kronograaf, mille leiutas Dieter Binninger. Originaalne Berliini kell asub Berliinis Europa-Centeri kõrval, on umbes viis meetrit kõrge ning näitab kellaaega punaste ja kollaste lampide abil ...

Big Ben

Big Ben on Londoni kesklinnas Westminsteri palee põhjapoolses kellatornis asuva suure kella hüüdnimi. Big Beniks kutsutakse kõnekeeles ka torni ennast. Kellatorni ametlik nimi oli algselt Clock Tower. 2012. aastal anti sellele kuninganna Elizabet ...

Kellasüsteem

Kellasüsteem on tsentraalne ajanäitamissüsteem, mida kasutatakse ühiskondlikes hoonetes. Kellasüsteemiga tagatakse kõigi hoone kellade töötamise ühes režiimis. Kellasüsteemidega on võimalik katta kogu hoone avalikud ajanäitamisvajadused sh. õue- ...

Kvartskell

Kvartskell on elektritoitega kell, mis mõõdab aega kvartsresonaatori stabiilse võnkesageduse põhjal. Kvartsresonaator määrab elektrongeneraatori võnkesageduse. Kvartsresonaaatori tüüpiline resonantsisagedus ja vastavalt kvartsgeneraatori võnkesag ...

Käekell

Käekell on randmel kantav kell. Käekell on tänapäeval levinuim kaasaskantav kell, kuid tüüpiliselt on kella kantud ka keti otsas või taskus. Esimesed käekellad arenesid 17. sajandil selleks ajaks juba kaks sajandit kasutusel olnud vedrumehhanismi ...

Liivakell

Liivakell on lihtne seade mõne minuti kuni tunni pikkuste ajavahemike mõõtmiseks. Liivakell koosneb kahest ahendi kaudu ühendatud klaaskolvist, milles on peen liiv. Aega mõõdetakse ülemisest kolvist alumisse voolanud liiva hulga järgi. Aja mõõtmi ...

Malekell

Malekell on spetsiaalne kell mängijate mõtlemisaja mõõtmiseks. Mehaanilisel malekellal on kaks ühesugust kella, mille käigu kontrollimiseks on hoovaga ühendatud nupud. Käib see kell, mille nupp on üleval. Käigu teinud mängija vajutab omapoolse ke ...

Praha astronoomiline kell

Praha astronoomiline kell on keskaegne astronoomiline kell Praha vanalinna raekoja seinal. Valminud 1410. aastal, on see gooti teaduse ja tehnika väljapaistev saavutus ning oluline kultuurimälestis, olles ühtlasi astronoomilistest kelladest maail ...

Pulsikell

Pulsikell ehk spordikell on elektroonikaseade, mis lisaks tavalistele kellafunktsioonidele näitab südamelöökide arvu minutis ja registreerib kogutud aja- ja koormusandmeid. Tegeliku pulsisageduse protsent etteantud maksimaalse sageduse suhtes või ...

Raadiokell

Raadiokell on kell, mida sünkroonitakse spetsiaalseid ajasignaale saatva raadiosaatja saadetavate signaalidega. Raadiokellasid toodetakse seina-, laua- ja käekelladena, samuti kombineeritult muude funktsioonidega. Lihtsamad raadiokellad on kvarts ...

Stopper

Stopper on ajavahemike mõõtmise seade, mida saab soovitud ajal käivitada ja seisata. Aega mõõdab mehaaniline või elektrooniline kell. Tänapäeval on selleks peamiselt numbernäiduga kvartskell, mille nuppudega saab ajalugemist käivitada, seisata ja ...

Taskukell

Taskukell ehk uur on üleskeeratava mehhanismiga kell, mis on mõeldud taskus kandmiseks. Taskukellale on omane kett, mille abil saab kella vööle kinnitada, et vältida kella kukkumist. 15. sajandi lõpul hakkasid levima üleskeeratavad kellad nii Ita ...

Viimsepäeva kell

Viimsepäeva kell on Chicago ülikooli teadusajakirja Bulletin of the Atomic Scientists juhtkonna poolt 1947. aastal loodud sümboolne osutitega kell, mis näitab kujundlikult, kui palju on jäänud aega inimkonnale saatusliku katastroofini. Mida lähem ...

Ajaränd

Ajaränd on hüpoteetiline ränd ajas edasi või tagasi analoogiliselt rändamisega ruumis. See on sagedane motiiv teadusulmes. Ajaränd tulevikku on erirelatiivsusteooria järgi võimalik, kuid pole teada, kas kaugele tulevikku rändamine on teostatav. P ...

Minevik (keeleteadus)

Minevik on keeles ajakategooria liige. Eesti keele minevikuajad on imperfekt ehk preteeritum ehk lihtminevik, perfekt ehk täisminevik ja pluperfekt ehk enneminevik. Verbi minevikutähendus on sündmushetke ja kõnehetke suhe, mis tekib vaatlushetke ...

Põhjuslikkus

Põhjuslikkus ehk kausaalsus ehk põhjustamine on sündmuse esilekutsumine, võimaldamine või ärahoidmine, põhjuse ja selle tagajärje vaheline seos. Põhjuslikkust peetakse tavaliselt paratamatuks geneetiliseks seoseks. Enamasti usutakse, et sündmuste ...

Fatalism

Fatalism on usk saatuse kõikemääravasse jõusse ning see on omane paljudele usunditele ja idealistlikele filosoofilistele vooludele. Fatalism toetub peamiselt järgmistele ideedele: 1. Vaba tahe puudub, mistõttu ajalugu on edasi liikunud ainuvõimal ...

Hädaolukord

10 või enam hukkunut; Mõjutab 100 või enamat inimest (inimesed, kes vajavad kohest elutähtsate vajaduste rahuldamist hädaolukorra ajal, nt toit, vesi, peavari, hügieen, esmaabi; Küsitakse rahvusvahelist abi. Kuulutatakse välja eriolukord;

Kriis

Kriis on olukord, mis nõuab muutmist ning võib esineda isiklikul või sotsiaalsel tasandil. See võib olla traumaatiline või pingeline muutus inimese elus või ebastabiilne ja ohtlik sotsiaalne situatsioon poliitilises, sotsiaalses, majanduslikus, s ...

Tsükkel

Tsükkel on samade, samalaadsete või sarnaste sündmuste või protsesside kordumine, kuid ka perioodiliselt korduv sündmus või protsess. Ajas periood, millele on omane teatud samas järjekorras esinevate nähtuste järgnev naasmine ehk tagasipöördumine ...

Elekter

Elekter on elektrilaengute olemasolust tingitud nähtuste kompleks. Positiivse või negatiivse elektrilaenguga osakesed tekitavad elektromagnetvälja ja alluvad selle toimele. Sõna "elekter" ei ole tänapäeval terminina kasutusel. Varem on füüsikas s ...

Anood

Anood on elektriseadme elektrood, millele liiguvad katoodilt väljuvad negatiivse elektrilaengu kandjad ‒ elektronid või anioonid. Elektroodipotentsiaalide seisukohast on anioonide liikumisega samaväärne katioonde liikumine anoodilt katoodile. See ...

BALTSO

BALTSO oli organisatsioon, mis asutati 30. märtsil 2006 eesmärgiga edendada ülekandesüsteemide süsteemihaldurite vahelist koostööd ja koordineerida energiasüsteemide paralleelset toimimist Baltimaades – Eestis, Lätis ja Leedus. Teisteks ülesannet ...

Elektribörs

Elektribörs on süsteem elektri suures mahus müügiks ja ostmiseks. Elektribörsi eesmärgiks on lihtsustada ostjatel ja müüjatel lepingute sõlmimist. Elektribörsiks Põhjamaades on Nord Pool. Elektriturg on elektri tootjate ja tarbijate vahelisi äris ...

Elektrienergia ülekanne

Elektrienergia ülekanne on elektri viimine elektrijaamadest kõrgepingeülekandevõrkude kaudu tarbijate lähedale ning edasine jaotamine keskpingejaotusvõrkude ja madalpingejaotusvõrkude kaudu. Elektrienergia salvestamise võimalused on piiratud, see ...

Elektrifitseerimine

Elektrifitseerimine on teiste energialiikide asemel elektrienergia kasutuselevõtt. Kitsamas tähenduses on elektrifitseerimine riigi mingis majandusharus elektrienergiale üleminek või kogu riigi majanduses elektrienergiaga seotud infrastruktuuri j ...

Elektrijuht

Elektrijuht ehk juht on kasutusel kahes tähenduses: Elektrotehnikas: elektri edastamiseks kasutatav toode, komponent või tarind. Füüsikas: hea elektrijuhtivusega ehk väikese eritakistusega aine või materjal;

Elektrijuhtivus

Elektrivoolu juhtimise võime tuleneb liikumisvõimeliste laetud osakeste ehk laengukandjate elektronide või ioonide olemasolust aines. Elektrivälja mõjul hakkavad need osakesed korrapäraselt liikuma, moodustades elektrivoolu. Laengukandjate loomus ...

Elektriline suurus

Elektriline suurus on mõõtetehnikas kasutatava liigituse alusel selline mõõdetav füüsikaline suurus, mis on olemuselt elektriline või suuruse esinemisel vahelduvsuurusena selle parameeter. Elektriliste suurustena on käsitletavad ka elektrilised s ...

Elektriliste suuruste mõõtmine

Elektriliste suuruste mõõtmine on mõõtmise liik, mille käigus mõõdetakse elektrilisi suurusi või elektriahelate parameetreid. Põhilisteks mõõdetavateks elektrilisteks suurusteks on pinge U ja vool I. Vahelduvpinge ja vahelduvvoolu korral võivad p ...

Elektriohutus

Elektri kasutamine on seotud kahe riskiga: elektrilöögid ja tulekahjud. Seetõttu on välja töötatud ettevaatusabinõud, mis on suunatud elu ja tervise säilitamiseks. Selle teemaga tegeleb elektriohutus. Elektriohutus on reguleeritud õigusaktide ja ...

Elektrivool

Elektrivool on elektrilaengute suunatud liikumine elektriahelas. Laenguid kannavad metallist ahelaosades elektronid, pooljuhtides elektronid ja augud, vedelates ja tahketes elektrolüütides ioonid, gaasides elektronid ja ioonid, vaakumis teatud ti ...

Elektrivälja potentsiaal

Elektrivälja potentsiaal ehk elektriline potentsiaal ehk elektrostaatiline potentsiaal on füüsikaline suurus, mis võrdub mingisse elektrostaatilise välja punkti asetatud elektrilaengu potentsiaalse energia ja laengu suuruse suhtega. Kui tähistame ...

Elektromeeter

Elektromeeter on mõõtevahend elektrivälja potentsiaali mõõtmiseks. Elektromeeter koosneb metallvardast ja -osutist, mis saab vabalt ümber horisontaaltelje pöörduda. Varras koos osutiga paiknevad klaaskestas. Kui anda näiteks klaaspulgale seda min ...

Elektrood

Elektrood on elektrijuht, mis on kokkupuutes mittemetallilise keskkonna või kehaga ning võimaldab luua elektrilise ühenduse elektriahela teiste osadega. Elektroodid võivad olla ainult voolujuhtideks, kuid võivad ka keemilistes jm protsessides osa ...

Elektroskoop

Elektroskoop on vahend, millega saab teha kindlaks elektrilaengu olemasolu. Elektroskoobi töö põhineb nähtusel, et samaliigilise elektrilaenguga kehad tõukuvad omavahel. Elektroskoopide väljatöötajateks olid 18. sajandil teadlased, kelle seas oli ...

Energiabörs

Energiabörs on süsteem energia ostmiseks ja müümiseks kasutades energia hinna kujundamiseks nõudlust ja pakkumist. Energiabörsiks Põhjamaades on Nord Pool. Elektribörs on süsteem "turuplats" elektri suures mahus müügiks ja ostmiseks. Elektribörsi ...

Eritakistus

Eritakistus ehk elektrieritakistus on füüsikaline suurus, mis iseloomustab teatud kindlast materjalist elektrijuhi võimet avaldada teda läbivale voolule takistust. Eritakistus sõltub aine keemilisest koostisest ja struktuurist ehk aatomite paikne ...

Farad

Farad on elektrimahtuvuse mõõtühik SI-ühikusüsteemis. Ühik on nime saanud inglise füüsiku Michael Faraday järgi. Üks farad on sellise elektrit juhtiva keha mahtuvus, mille potentsiaal muutub ühe voldi võrra, kui tema elektrilaeng muutub ühe kulon ...

Inverter

Inverter ehk vaheldi on elektriseade, mis muundab alalisvoolu energia vahelduvvoolu energiaks tüüritavate elektronlülitite abil. Elektronlülitiks võib olla näiteks IGBT-transistor või GTO-türistor. Vahelduvpinge poolperioodid formeerib tüürlülitu ...

IP-kood

IP-kood või IP-kaitseaste on standardiga IEC 60529 määratud kaitseastme numbriline näit, mis iseloomustab elektriseadme kaitstust välismõjude, sealhulgas tolmu ja vee vastu. Standardi eesmärk on pakkuda täpset infot elektriseadmete vee- ja tolmuk ...

Katood

Katood on elektriseadme elektrood, millelt väljuvad negatiivse elektrilaengu kandjad ‒ elektronid või anioonid ‒ ja liiguvad seadme sees vastaselektroodile ‒ anoodile. Elektroodipotentsiaalide seisukohast on anioonide liikumisega samaväärne katio ...

Kulon

Kulon on elektrilaengu mõõtühik rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis. Kuloni määratlus põhineb elementaarlaengu fikseeritud arvväärtusel 1.602 176 634 10 –19 A s. 1 kulon võrdub elektrilaenguga, mis läbib juhi ristlõiget voolutugevusel 1 amper 1 ...

Läbipaistev elektrood

Läbipaistev elektrood on elektrit juhtiv ja optiliselt läbipaistev materjal. Esimene läbipaistev elektrood valmistati kaadmiumoksiidist 20. sajandi algul, kuid 1970. aastatel hakati läbipaistvaid elektroode intensiivsemalt uurima. Läbipaistvaid e ...

Nihkevool

Nihkevool on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ajas muutuva elektrivälja magnetilist mõju, seega magnetvälja tekkimist muutuva elektrivälja toimel. J. C. Maxwell täiendas oma võrrandite koostamisel nihkevoolu mõistega Ampèrei seadust. Vaakumis ...

Nord Pool

Nord Pool Spot AS on ettevõte, mis peab Norra, Taani, Rootsi, Soome, Eesti ja Leedu ühist elektribörsi. Enam kui 70 protsenti nendes riikides tarbitavast elektrist ostetakse ja müüakse Nord Pool Spoti elektribörsi kaudu. Börsil saab sõlmida elekt ...

Paisu kaudu suletav türistor

Paisu kaudu suletav türistor ehk GTO türistor on suletav türistor, mida kasutatakse jõupooljuhtmuundurites, näiteks elektrimootori elektroonilises juhtsüsteemis lülitina. Tavalised türistorid ei ole täielikult juhitavad. Neid saab lülitada ainult ...

Pikendusjuhe

Pikendusjuhe või toitepikendus on painduv plastikust kaabel vooluvõrgus oleva voolu kättesaamiseks vooluvõrgust kaugemal olevates kohtades. Pikendusjuhtme ühes otsas on üks pistik ja teises otsas üks või mitu vastuvõtvat pesa. Vastuvõtvate pistik ...

Pinge (elekter)

Pinge on füüsikas ja elektrotehnikas kasutatav füüsikaline suurus, mis iseloomustab kahe punkti vahelist elektrivälja potentsiaalide erinevust ning näitab, kui palju tööd tuleb teha ühiklaengu ümberpaigutamiseks ühest punktist teise: U = A Q, {\d ...

Pingekordisti

Pingekordisti on elektriahel, mis muundab madalama pingega vahelduvvoolu kõrgema pingega alalisvooluks. Tavaliselt kasutatakse pingekordistina kondensaatoritest ja dioodidest koosnevat lülitust. Pingekordisteid kasutatakse mõnesajavoldiste pinget ...