ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7

Lille

Lille ; hollandi keeles Rijsel) on linn Põhja-Prantsusmaal. Lille asub Deûlei jõe ääres, Prantsuse-Belgia piiri lähedal. Lille on Hauts-de-Francei piirkonna keskus ja Nordi departemangu prefektuur. See on Lillei linnastu keskus. Lilleiga assotsie ...

Energeetika

Energeetika on töötleva majanduse haru, mis tegeleb energiavarude hõlvamisega, muundamisega sobivaks energialiigiks ja selle edastatamisega tarbijatele. Ühtlasi võib energeetikat käsitleda kui teadust, mis hõlmab enda alla kõiki energeetilisi pro ...

Eesti energeetika

Primaarenergia peamiseks allikaks Eestis on põlevkivi, mida toodetakse aastast 1916. Seda kasutatakse elektri- kogu Eesti jaoks ja soojusenergia peamiselt Narva jaoks tootmiseks. Viimastel aastatel on hakatud põlevkivist põlevkiviõli tootma, sell ...

Harri Käär

Harri Käär oli eesti soojusenergeetik, tehnikateadlane, professor ja Eesti Teaduste Akadeemia liige.

Kanal

Kanal on pinnasesse rajatud kindla ristlõikega tehisveekogu. Kanalid on tavaliselt vooluveekogud. Enamasti on kanalid trapetsikujulise ristlõikega. Valdav osa kanaleid kuulub kahte tüüpi: irrigatsioonikanalid maade niisutamiseks ja kuivendamiseks ...

Fatih Dönmez

Fatih Dönmez on Türgi insener ja poliitik. Ta on 9. juulist 2018 Türgi energeetika- ja loodusressursside minister. Ta sündis aastal 1965 Bilecikis Bileciki provintsis. Ta käis koolis nii alg-, põhi kui ka keskkoolis Istanbulis. Seejärel lõpetas t ...

Majandus

Majandus on inimtegevus, mille eesmärk on tagada inimestele vajalike kaupade ja teenuste tootmist, vahetust, jaotust ja tarbimise võimalust. Riigi majanduse eesmärk on tagada riigi elanikkonna äraelamise ja arengu võimalusi, sellepärast kuuluvad ...

Rahvusvaheline Looduskaitseliit

Rahvusvaheline Looduskaitseliit on riikide, valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide ülemaailmne liit. 2007. aasta algusest on Eesti Rahvusvahelise Looduskaitseliidu liige. Rahvusvahelise Looduskaitseliidu algatusel hakati koostama r ...

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punane nimistu

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punane nimistu ehk IUCNi punane nimestik on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu poolt 1963. aastal loodud andmebaas kogu maailma bioloogiliste liikide looduskaitselise seisundi kohta. See on kõige täielikum niisugune ...

Loomade Vabastusrinne

Loomade Vabastusrinne on anonüümne liikumine, mis tegutseb loomade vabastamise nimel. Loomade Vabastusrinne võitleb loomkatsete, loomadest liha ja naha tootmise, loomade väärkohtlemise jms vastu. Loomade Vabastusrinde rakukesed töötavad konspiree ...

Intellektuaalne kapital

Intellektuaalne kapital on organisatsiooni teadmised, oskused, unikaalsed protsessid ja muud immateriaalsed varad, mida saab kasutada hüvede loomisel. Näiteks ettevõtte puhul võib intellektuaalseks kapitaliks lugeda spetsiifilisi oskusi, informat ...

Sponsor

Sponsor ehk toetaja on osaline, kes pakub raha, tooteid ja/või teenuseid, et soodustada mingit ettevõtmist või toetada mõne isiku või organisatsiooni tegevust. Tavaliselt tähendab sponsorlus, et toetaja aitab kaasa selliste teadus-, kultuuri- ja ...

Mittefunktsionaalsed nõuded

Mittefunktsionaalsed nõuded täpsustavad tarkvara ja nõuete projekteerimises kriteeriume, mille alusel hinnatakse süsteemi töökäiku, mitte kindlaid omadusi. Nende vastandid on funktsionaalsed nõuded, mis defineerivad kindlad funktsioonid või käitu ...

Siseaudiitorite Instituut

Siseaudiitorite Instituut on rahvusvaheline kutseliit, mis asutati 1941. aastal. Kutseliidu peakorter asub Ameerika Ühendriikides Floridas. IIA on siseauditi eriala ülemaailmne liit, tunnustatud autoriteet ja juht ning peamine koolitaja. Kutselii ...

Märtsiküüditamine

Märtsiküüditamine oli 1949. aasta 25. märtsist kuni 28. märtsini aset leidnud Nõukogude Liidu võimude korraldatud Eesti elanike massiline vägivaldne ümberasustamine Eestist Venemaale, peamiselt Vene NFSV Siberi piirkonda ja vähesel määral Kasahhi ...

Apriorism

Apriorism on filosoofiline õpetus, mis tunnustab a priori teadmist, mille järgi on teadmine, mida inimene omandas enne kogemust ja mida on kogemusest sõltumatu, kusjuures see kogemuse ja kogemusest sõltumatus on sellise teadmise eelis, sest see p ...

Aron Gurevitš

Gurevitš sündis Moskvas juudi perekonnas, õppis ajalugu Moskva Riiklikus Ülikoolis, 1950. a-l kaitses oma kandidaadiväitekirja varakeskaegse Inglismaa agraarajaloost. Ajaloodoktor 1962 a-l väitekirjaga Norra sotsiaalajaloost 9.–12. sajandil. 1950 ...

Filosoofiliste teoste loend

"A Defense of Abortion" Judith Jarvis Thomson "Ajalugu ja loodusteadus" Wilhelm Windelband "Attente de Dieu" Simone Weil "About Love" Robert Solomon "An Examination of the Place of Reason in Ethics" Stephen Toulmin "The Artworld" Arthur Danto "Ar ...

Pseudoajalugu

Pseudoajalugu on pseudoteadus või võltsing, mis püüab moonutada inimeste teadmisi või arusaama ajaloos toimunust, sageli kasutades meetodeid, mis pealiskaudselt vaadates näivad sarnanevat teadusliku ajaloolise uurimistööga. Seotud mõistet "krüpto ...

Aristoteles

Aristoteles oli vanakreeka filosoof, polühistor, Platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja. Ta on Platoni kõrval mõjukaim lääne filosoof. Aristoteles süstematiseeris peaaegu kõik oma aja teadmised ja pani aluse paljudele uutele teadusharudele. Ar ...

Ameerika Ühendriikide kirjandus

Ameerika Ühendriikide kirjandus on Ameerika Ühendriikides ja neile samas piirkonnas eelnenud kolooniais loodud ilukirjandus. Kuna kõnekeeles nimetatakse Ühendriike sageli Ameerikaks, on Ameerika kirjandus kitsamas tähenduses just Ameerika Ühendri ...

Arthur Burks

Arthur Walter Burks oli USA matemaatik ja filosoof. 1940ndatel osales ta vaneminsenerina esimese üldotstarbelise digitaalse elektronarvuti ENIAC-i konstrueerimises. Hiljem õpetas ta aastakümneid Michigani Ülikoolis Ann Arboris.

Eesti muuseumide aastaauhinnad

Eesti muuseumide aastaauhinnad on alates 2004. aastast igal aastal konkursi tulemusel välja antavad auhinnad, millega tunnustatakse parimaid muuseumispetsialiste ja tuuakse esile muuseumitöö eri tahke. Auhindu annavad välja Kultuuriministeeriumi ...

Universum

Universum ehk maailmakõiksus hõlmab kogu aegruumi ja selles olevat. Universum koosneb planeetidest, tähtedest, galaktikatest, galaktikate vahelisest hõredast ainest, tühikutest, elementaarosakestest, mateeriast ja energiast. Vaadeldava universumi ...

Tähevärav: Universum

"Tähevärav: Universum" on Kanada-Ameerika televisiooni sõjaväeulmesari ja osa MGM-i tähevärava sarjadest. Sari, mille on loonud Brad Wright ja Robert C. Cooper. "Tähevärav: Universumi" seiklus toimub tänapäeval, kus rahvusvaheline uurimismeeskond ...

Ateistlik universum

"Ateistlik universum: vastus kristlikule fundamentalismile" on 2004. aastal ilmunud David Millsi teose 2008. aastal valminud eestikeelne tõlge, milles autor selgitab, miks tema arvates Jumalat universumi mitmekesisuse seletamiseks vaja pole. Raam ...

Steveni universum

Steveni universum” on Ameerika joonissari, mille loojaks on Rebecca Sugar. Sari linastub Cartoon Networki multifilmikanalil ning on kanali esimene animeeritud sari, mille ainus autor on naine." Steveni universumi” avajagu linastus esmakordselt 21 ...

Kosmiline inflatsioon

Kosmiline inflatsioon on füüsika teooria, mis kirjeldab ruumi paisumist varajases universumis, pakkudes välja oletuse, et ajavahemikus 10 − 33 {\displaystyle 10^{-33}} ja 10 − 32 {\displaystyle 10^{-32}} sekundit pärast Suurt Pauku oli ruumi pais ...

Sümmeetriline Universum

"Sümmeetriline Universum" on Gustav Naani artikkel, mis ilmus 1964. aastal Tartu Astronoomia Observatooriumi Publikatsioonides. Naan kandis selle ette NSV Liidu Teaduste Akadeemia Astronoomianõukogu Kosmogooniakomisjoni pleenumil 29. jaanuaril 1964.

Tallinna Vesi

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis toodab ja varustab Tallinna ja osaliselt selle lähiümbruse elanikkonda puhta joogiveega ning osutab reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenust.

Destilleeritud vesi

Destilleeritud vesi on destillatsiooni teel saadud ja lahustunud lisandeist puhastatud vesi. Kuivjääk destilleeritud vees ei ületa 0.1 mg/l. Destilleeritud vee kuivjääk on eri andmeil 0.1 kuni 5 mg/l. Vee erijuhtivus ρ on TEA entsüklopeedia kohas ...

Aadlisuguvõsade loendid

Pikemalt artiklis Läänemereprovintside immatrikuleerimata aadlisuguvõsade loend Need baltisaksa aadlisuguvõsad, keda rüütelkonna matriklisse ei võetud, olid osa maiskonnast saksa keeles Landschaft. Paljud neist kanti kubermangu aadliraamatusse.

Aadlisuguvõsa

Aadlisuguvõsa on suguvõsa, mille moodustavad aadliseisusse tõstetud esiisa ja tema järglased. Aadlisuguvõsa liikmed võivad olla kantud või mitte kantud aadlimatriklisse.

Laulja

Laulja ehk vokalist on loovisik, kes kasutab oma häält muusika interpreteerimiseks. Laulja võib laulda saateta a cappella või instrumentide saatel. Laulja võib olla solist või koos teiste lauljatega moodustada vokaalansambli või koori.

Ooperilaulja

Ooperilaulja on laulja, kes esineb peamiselt ooperites ja kelle laulustiil on klassikaline ja ooperile iseloomulik. Lauljaid ja ooperirolle jaotatakse hääleliigi järgi vastavalt hääleulatusele, võimsusele/sügavusele ja tämbrile. Ooperilauljal või ...

Suurbritannia riigipeade loend

Suurbritannia riigipeade loend loetleb alates Suurbritannia moodustamisest 1707. aastal seda riiki valitsenud kuningad ja kuningannad. Kuna Suurbritannia monarh on ka mitme Rahvaste Ühenduse riigi riigipea, osutavad siinsele loendile mitme teise ...

Ehitis

Ehitiseks nimetatakse tavaliselt teadliku ekspluateerimise eesmärgiga ehitustegevuse tulemust. Ehitiste hulka kuuluvad hooned ning inseneri-tehnilised rajatised nagu näiteks sillad, tunnelid ja tammid. Ehitisi, mis ei ole hooned, nimetatakse raja ...

Lisp

Lisp on pika ajalooga programmeerimiskeelte perekond. Lisp-tüüpi keeltele on omane täielikult sulgudega eraldatud eesliidenotatsioon ja makrode laialdane kasutamine. Lisp on väga ühtse süntaksiga keel: andmed, funktsioonid, programmid on kõik loe ...

Eesti ruumiandmete loend

Siin on loend Eesti riigiametite ja asutuste loodud veebiallikatest ja andmekogudest, mis pakuvad Eesti kohta tasuta allalaadimiseks ruumiandmeid, mida saab kasutada geoinfosüsteemides maakaartide koostamiseks ja ruumianalüüsiks.

EYS Veljesto liikmete loend

Albert Kivikas Jaak Kangilaski Aleksander Kaelas Jaan Kangilaski Kaul Kadak Valdeko Kangro Hans Kongas Ott Kangilaski Alfred Koort Valter Kraner Doris Kareva Aavo Kokk Mihkel Kunnus Boris Kabur Gustav Kahu Rudolf Kulpa Janika Kronberg Tõive Kivik ...

Pärnu mälestusmärkide loend

Pärnu mälestusmärkide loend on loetelu Pärnu linnas asuvatest mälestusmärkidest Paul Kerese mälestusmärk Pärnu Pärnu Vabadussõja mälestussammas Mihkel Suigusaare mälestusnurk Olev Siinmaa bareljeef Lydia Koidula monument Mälestusmärk Eesti krooni ...

Abitegu

Abitegu oli teoorjuse vorm, mille aeg ja maht sõltus mõisa jooksvate tööde vajadustest. Abitöödena tehti tavaliselt hooajatöid nagu sõnnikuvedu, külv, viljalõikus, rehepeks, heinategu, teeremont, mõisavoorid, lambapügamine jms. Abiteo tegijat nim ...

Acta Historica Tallinnensia

Acta Historica Tallinnensia on Eesti eelretsenseeritav teadusajakiri. Ajakiri avaldab eesti- ja ingliskeelseid artikleid peamiselt Eesti, Baltimaade ja Läänemere piirkonna ajaloo kohta keskajast tänapäevani. Ajakiri ilmub aastast 1997. Seda annab ...

Adramaa

Adramaa oli maakasutus-, maksustus- ja pindalaühik Eestis. Varaseimad andmed Eesti ala asustusüksuste adramaade kohta pärinevad 13. sajandi esimesest poolest Taani hindamisraamatust. Mida sel ajal adramaa all täpselt mõeldi, pole aga selge. On ar ...

Akadeemiline Ajalooselts

Akadeemiline Ajalooselts on 7. jaanuaril 1999 Tartus taasasutatud teaduslik selts. Seltsi eelkäijaks on 1920. aastal Tartu Ülikooli ajalooõppejõudude loodud Akadeemiline Ajalooselts. Seltsi eesmärkideks on edendada ajaloo uurimist, hoida ajaloote ...

Balti Ajaloo Komisjon

Balti Ajaloo Komisjon on Saksamaal tegutsev Baltikumi ajaloost huvitunud ajaloolasi koondav vabatahtlik ühendus. Komisjon asutati 8. septembril 1951. aastal Göttingenis ametlikult Johann-Gottfried-Herders-Forschungsrati allorganisatsioonina, ehkk ...

Baltisches biografisches Lexikon digital

"BBLD - Baltisches biografisches Lexikon digital" on saksakeelne veebientsüklopeedia, mis põhineb 1970. aastal ilmunud teatmeteosel "Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710-1960". Balti Ajaloo Komisjon pani 2012. aastal digiteeritud versioo ...

Baltisches historisches Ortslexikon

Baltisches historisches Ortslexicon on kaheosaline teatmeteos, mis käsitleb Eesti ja Läti ala asustusajalugu perioodil 1184–1918. Selle teose andis välja Balti Ajalooselts, mis tegutseb Saksamaal. Baltisches historisches Ortlexikon tugineb erandi ...

Eesti metskondade ajalugu

Metskonnaks nimetatakse metsa majandamise piirkonda ja ka selle keskust metskonna kantselei, kordon või kontor. Metskonna tööd korraldab ja juhib metsaülem. Metskonna põhiülesandeks oli oma territooriumil oleva metsa majandamine – uuendamine, kas ...

Eesti nimi

Eesti nime algupära on sageli nähtud aestide nimes, keda teadaolevalt esimest korda mainis Rooma ajaloolane Tacitus oma raamatus "Germania", hilisemates allikates esines see nimi kujul Hestis, Aesti, Aisti, Esto, Estum, Iste. Aeste peetakse taval ...