ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71

Primaarne pulmonaalhüpertensioon

Primaarne pulmonaalhüpertensioon ehk esmane kopsuvereringe hüpertensioon ehk primaarne kopsu hüpertensioon on pulmonaalhüpertensiooni haigusjuhtum, millel puudub ja/või millel ei suudeta tuvastada kindlat põhjust peale kopsuarteri püsiva kõrgenen ...

Pulmonaalhüpertensioon

Siin tutvustatakse ravimit või ravimeetodit, kuid kirjutatu pole arstlik nõuanne ning see ei asenda arsti konsultatsiooni. Vikipeedia ei vastuta iseravimise tagajärgede eest. Pulmonaalhüpertensioon ehk pulmonaalhüpertoonia ehk pulmonaalne hüperte ...

Süstoolne vererõhk

Süstoolne vererõhk on vererõhk, mis näitab suletud vereringeelundkonnaga organismidel suure vereringe suurte arterite kõige kõrgemat rõhku vatsakestesüstoli jooksul. Süstoolne vererõhk on füsioloogiline näitaja, mida mõõdetakse valdavalt vererõhu ...

Niels Bohr

Niels Henrik David Bohr oli Taani tuumafüüsik, Nobeli auhinna laureaat. Ta pälvis 1922. aastal Nobeli füüsikaauhinna.

Ben Roy Mottelson

Ben Roy Mottelson on USA päritolu Taani tuumafüüsik. Ta lõpetas 1947. aastal Purdue ülikooli ja sai 1950. aastal Harvardi ülikoolist doktorikraadi tuumafüüsika alal. Ta asus tööle Kopenhaageni ülikooli teoreetilise füüsika instituuti millest sai ...

Juri Orlov

Yuri F. Orlov, Origin of quantum indeterminism and irreversibility of measurements. Phys. Rev. Lett. 82, 243-246 1999. Yuri F. Orlov, A quantum model of doubt. Annals of N.Y. Acad. of Sci. 373, 84-92 1981. Trans. from the Russian by Valentin F. T ...

Tuumarelv

Tuumarelv on relv, mis põhineb tuumaenergia kasutamisel. Selle peamised mõjutegurid on lööklaine, valguskiirgus ja radioaktiivne kiirgus ning lisaks erakordselt tugevale füüsilisele toimele on tal ka suur moraalne ja psüühiline mõju. Tuumarelvi l ...

LGM-30 Minuteman

LGM-30 Minuteman on Ameerika Ühendriikide maapealsete mandritevaheliste ballistliste rakettide perekond, mida kasutab Ameerika Ühendriikide õhuväe Global Strike Command. 2017. aasta seisuga on LGM-30G Minuteman III ainus Ameerika Ühendriikide rel ...

Mandritevaheline ballistiline rakett

Mandritevaheline ballistiline rakett on juhitav ballistiline rakett, mille lennukaugus on vähemalt 5500 km. MBR on mõeldud vastase strateegiliselt oluliste teistel mandritel asuvate objektide hävitamiseks tuumalaengutega. Suurem osa tänapäevasid ...

Manhattani projekt

Manhattani projekt oli teise maailmasõja aegne Ameerika Ühendriikide valitsuse projekt eesmärgiga luua riigi esimene aatomipomm. Projekti alguseks loetakse 1942. aastat, kui seni mitmes kohas töötanud grupid koondati ametlikult nime "Manhattani p ...

Neutronipomm

Neutronipomm, ametliku nimetusega suurendatud kiirgusjõuga relv, on suhteliselt väikse võimsusega termotuumarelv, mille tööpõhimõte seisneb tugeva neutronkiirguse tekitamises. Neutronipommi toime on lokaalne, mis tähendab, et see pole mõeldud suu ...

Põhja-Korea tuumarelvad

Põhja-Korea on andnud teada, et ta omab tuumarelva ja paljud teised riigid usuvad seda väidet. CIA on andnud hinnangu, et Põhja-Koreal on ka lisaks oluline keemiarelva arsenal. Põhja-Korea kuulus varem Tuumarelvade leviku tõkestamise lepingule al ...

Termotuumarelv

Termotuumarelv, tuntud ka kui vesinikupomm ja termotuumapomm on massihävitusrelv, milles kasutatakse relva hävitava jõu saavutamiseks termotuumareaktsiooni ehk tuumasünteesireaktsiooni, kus kergete aatomituumade ühinemisel vabaneb plahvatuslikult ...

Tuumapomm

Tuumapomm ehk aatomipomm on sõjanduses kasutatav suure plahvatusjõuga lennukilt heidetav lõhkekeha ehk pomm, mille plahvatamisel tuumaenergia vabaneb raskete aatomituumade lõhustumisel või kergete aatomituumade liitumisel. Üldlevinud andmetel on ...

Tuumariik

Tuumariik on riik, kellel on olemas tuumarelv või kes on seda omanud. Ametlikud tuumariigid on USA, Venemaa, Hiina, Suurbritannia ja Prantsusmaa, India, Pakistan ja Põhja-Korea. Arvatakse, et tuumalaengud võivad olla või olid ka Iraanil, Iisraeli ...

Tuumatriaad

Tuumatriaad on riigi tuumaarsenali struktuurimudel, mis koosneb kolmest harust: maismaalt tulistatavad mandritevahelised ballistilised raketid, allveelaevadelt tulistatavad ballistilised raketid ja tuumarelvi kandvad strateegilised pommitajad. Ko ...

W87

W87 on Ameerika Ühendriikide termotuumalõhkepea. See loodi kasutamiseks mandritevahelisel ballistilisel raketil LGM-118A Peacekeeper, mis pidi korraga kandma kuni 12 W87 lõhkepead. Aastatel 1986–2005 oli aktiivteenistuses 50 W87-ga relvastatud Pe ...

Nicolas Flamel

Nicolas Flamel oli prantsuse alkeemik, kes väidetavalt olevat avastanud tarkade kivi ja elueliksiiri. Nicolas Flamel elatas end kirjutaja ja käsikirjade müüjana. Flamel ja tema naine Perenelle olid mõlemad katoliiklased. Vanas eas olid nad tuntud ...

Ge Hong

Ge Hong oli Jini dünastia aegne Hiina filosoof ja alkeemik. Ta on tuntud eelkõige taoistina, aga tegu oli mitmekülgse autoriga, kes kirjutas erinevatel teemadel ja kelle eesmärgiks oli rajada oma õpetusliin.

Paracelsus

Paracelsus oli šveitsi päritolu arst ja loodusteadlane, iatrokeemia rajaja. Paracelsus sündis Šveitsis Einsiedelnis šveitslasest ema ja sakslasest isa pojana, aga kasvas üles Austrias. 17-aastaselt 1510. aastal lõpetas ta Viini ülikooli bakalaure ...

Kromatograafia

Kromatograafia on üldmõiste mitmesuguste laboratoorsete füüsikalis-keemiliste meetodite kohta, mida kasutatakse uuritavate ainete segu komponentide lahutamiseks paljukordse sorptsiooni ja desorptsiooni tingimustes. Mõiste kromatograafia hõlmab va ...

Afiinsuskromatograafia

Afiinsuskromatograafia on biokeemias kasutatav meetod, mida kasutatakse ainete eraldamiseks, lähtudes nendele ainetele ainuomastest keemilistest ja immunoloogilistest vastasmõjudest. Meetodi eripäraks on selle suur selektiivsus. Afiinsuskromatogr ...

Eksklusioonkromatograafia

Eksklusioonkromatograafia ehk suuruseralduskromatograafia on keemias kasutatav kromatograafiline meetod, mille puhul lahuses olevad molekulid lahutatakse vastavalt molekuli suurusele. Seda meetodit võiks nimetada suuruseraldus-kromatograafia. Mol ...

Elueerimine

Elueerimine on keemias kasutatav protseduur, mille korral rakendatakse täidiskolonnis toimuvaid sorptsiooni ja desorptsiooni protsesse kasutades eluendi kolonni täidisest läbivoolutamist. Eesmärgiks võib olla ainete puhastamine või kuivatamine, a ...

Gaasikromatograafia-massispektromeetria

Gaasikromatograafia-massispektromeetria on analüüsitava proovi komponentide lahutamise ja identifitseerimise meetod, milleks kasutatakse gaasikromatograaf-massispektromeeter seadmete tandemühendust. GC-MS on instrumentaalanalüüsi kombineeritud me ...

Ioonivahetuskromatograafia

Ioonivahetuskromatograafia ehk ioonikromatograafia on keemias ja biokeemias kasutatav meetod, mis võimaldab lahutada ioone ja polaarseid molekule olenevalt nende elektrilisest laengust. Ioonivahetuskromatograafiline lahutamine põhineb vastasmärgi ...

Kahedimensionaalne kromatograafia

Kahedimensiooniline kromatograafia on analüüsitava proovi komponentide parema lahutamise eesmärgil kahes staadiumis erinevatel tingimustel teostatav kromatograafiline protseduur. Kahedimensiooniline 2D lahutamine tähendab, et esimese lahutamise k ...

Kolonnkromatograafia

Kolonnkromatograafia on kromatograafia meetod, kus ainete segu kromatograafiliseks lahutamiseks kasutatakse täidiskolonni. Enamasti mõeldakse kolonnkromatograafia all lihtsat ainete segu eluendiga läbivoolutamist täidiskolonnist. See on preparati ...

Kvantitatiivne kromatograafiline analüüs

Kvantitatiivne analüüs on kromatograafias kasutatav meetod proovis sisalduva komponendi kvantitatiivse sisalduse määramiseks, s.t. ühendite koguse määramiseks. Kromatograafia on tänapäeval keemias väga levinud analüüsimeetod. Kromatograafiat kasu ...

Kõrgsurvevedelikkromatograafia

Kõrgsurvevedelikkromatograafia ehk kõrgefektiivne vedelikkromatograafia on kromatograafiline meetod, kus kasutatakse statsionaarse faasina kromatograafilise kolonni tahket peeneteralist täidist ning liikuva faasina vedelikku ehk eluenti. Peeneter ...

Liikuv faas

Liikuv faas ehk mobiilne faas on kromatograafilises süsteemis liikuv gaas või vedelik või ülekriitiline fluidum, mis kannab lahutatavate ainete segu läbi liikumatu faasi. Kromatograafilises süsteemis liigub koos eluendiga vähene hulk lahutatud ai ...

Preparatiivne kromatograafia

Preparatiivne kromatograafia on ainete lahutamise meetod, mis võimaldab saada teatud hulga lahutatud komponenti edasiseks kasutamiseks. Täidiskolonnide kasutamisel võib GC ja HPLC meetoditega saada väga väikese lahutatud aine koguse, kui kromatog ...

Pöördfaaskromatograafia

Pöördfaaskromatograafia on enim kasutatud eraldusmeetod ainete lahutamiseks kromatograafiliselt. Umbes 90% kromatograafilistest analüüsidest tehakse tänapäeval pöördfaaskromatograafiaga. Pöördfaaskromatograafiat kasutatakse enamasti vedelikukroma ...

Pürolüüsigaasikromatograafia

Pürolüüsigaasikromatograafia on analüütilise keemia meetod, mis võimaldab uurida kõrgmolekulaarseid materjale sellele iseloomulike pürolüüsiproduktide gaasikromatograafilise "sõrmejälje" põhjal. Materjali proov inertses keskkonnas või vaakumis ku ...

Statsionaarne faas

Statsionaarne faas ehk liikumatu faas on kromatograafilises süsteemis fikseeritud tahke aine või selle pinnale kantud spetsiaalne vedelik, mis interakteerub keemiliste ühenditega erinevalt ning seetõttu eluendi voolus ainete segu komponendid lahu ...

Täidiskolonn

Täidiskolonn on keemialaboris või -tööstuses teatud protsesside läbiviimiseks kasutatav inertsest materjalist toru, milles on tahke sobivate omadustega täidis. Täidis peab parandama kahe faasi omavahelist kontakti ja täidise pinnal toimuvad keemi ...

Vedelikukromatograafia

Vedelikukromatograafia all mõeldakse ainete lahutamise kromatograafilisi meetodeid, milles ainete segu kantakse läbi liikumatu faasi eluendi vooluga. Tavaliselt eristatakse kolme põhimeetodit: surve-vedelikukromatograafia meetodid, millest levinu ...

Maatriksi assisteeritud laserdesorptsioon-ionisatsioon

Maatriksi assisteeritud laserdesorptsioon-ionisatsioon on pehme ionisatsioonitehnika, mida kasutatakse massispektromeetrias. MALDI avardas makromolekulide, näiteks DNA, valkude, polümeeride) massispektromeetrilisi analüüsivõimalusi. MALDI võimald ...

Vedelikkromatograafia-massispektromeetria

Vedelikkromatograafia-massispektromeetria on analüütilises keemias kasutatav meetod, mis hõlmab vedelikkromatograafia võimekust aineid üksteisest füüsiliselt eraldada ning massispektromeetria võimet tuvastada aineid massi ja laengu suhte järgi.

Anaeroobne glükolüüs

Anaeroobne glükolüüs on anaeroobses keskkonnas toimuv biokeemiliste reaktsioonide ahel, mille tulemusena tekib glükoosist laktaat. Anaeroobne glükolüüs ehk käärimine on hapniku puudusel rakkude tsütoplasmas toimuv glükoosi lagundamine, mille ühek ...

Glükolüüs

Glükolüüs on üks organismi ainevahetusradadest, mille käigus toimub heksooside, eelkõige glükoosi oksüdatiivne lõhustamine püruvaadini. Hapnikudefitsiidi korral toimub anaeroobne glükolüüs ja hapniku küllaldasel olemasolul aeroobne glükolüüs, nee ...

Kõhutuul

Kõhutuul on inimese ja teiste imetajate seedimise käigus sümbiootiliste bakterite ja pärmseente tekitatud ja pärasoole kaudu väljutatavad soolegaasid. Inimene väljutab päevas 0.5–2 liitrit gaase pärasoole kaudu. Ühe korraga eraldub neid keskmisel ...

Nälgimine

Nälgimine on ainevahetuseks vajaliku kalorienergia, toitainete ja vitamiinide ulatuslik puudujääk elusorganismis. Pikk nälgimine võib põhjustada inimesel püsivaid elundikahjustusi ja lõpuks surma. Nälgimise põhipõhjuseks on energiavajaduse ebapii ...

Rasvhapete mobilisatsioon

Rasvhapete mobilisatsioon on kehas toimuv protsess, mille eesmärk on stressiga toimetulekuks varustada kudesid piisava koguse energiaga. Rasvhapete mobilisatsiooni käimalükkavaks jõuks võib olla näiteks füüsiliselt raske tegevus või nälgimine. Ra ...

Ensüümiklasside nomenklatuur

Ensüümiklasside nomenklatuuri koostamine ja ensüümide ning koensüümide klassifitseerimine, samuti ensüümide sümbolitega seonduv ning ensüümide aktiivsuse ja ensüümikineetika mõõtmise ja kirjeldamise metoodika koostamine.

Langemisarv

Langemisarv näitab ensüüm α-amülaasi aktiivsust viljaterades. α-amülaas hakkab valminud ja niiskust saanud viljateras tärklist suhkruteks lagundama ja sellega muutub sellisest viljast jahvatatud jahu saia ning leiva küpsetamiseks kõlbmatuks. Hagb ...

Peptidomimeetikud

Peptidomimeetikud on ühendid, mis sarnanevad oma sekundaarstruktuurilt algsete peptiididega, kuid seonduvad ensüümide või |retseptoritega suurema afiinsusega. Üldiselt peptidomimeetikud ei sisalda enam peptiidsidet ning nende struktuur on tuletat ...

V-tüüpi ATPaasid

Vakuolaarset-tüüpi H + -ATPaasid ehk V-ATPaasid on kõrgelt konserveerunud evolutsiooniliselt vanad ensüümid, millel on märkimisväärselt palju funktsioone eukarüootsetes organismides. V-ATPaasid muudavad mitmeid rakusiseseid organelle happeliseks ...

Toitumisteadus

Toitumisteadus on teadusharu, mis uurib toitu ja toiduaineid ning nendes sisalduvate looduslike ja sünteetiliste toitainete ning toidulisaainete allikaid ja koguseid. Toitumisteadus uurib toidu ja selles sisalduvate ainete mõju inimorganismile – ...

Antivitamiinid

Antivitamiinid on antitoitainete rühma kuuluvad erineva struktuuriga looduslikku päritolu kui ka keemiliselt valmistatud ja lisatud orgaanilised ning anorgaanilised ühendid. Need sekkuvad, konkureerivad ja/või inhibeerivad nii vitamiinide ja toit ...