ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88

Mullaharimine

Minimeeritud harimisvõtetega jääb koristusjärgsest põhust 15–30% mulla pinnale ehk 560–1100 kilogrammi põhku hektari kohta. Selliste agrotehniliste võtete kasutamisel võib hiljem vaja minna kultivaatorit või mõnda muud harimisriista. Maaharimine ...

Niisutus

Niisutus on mingi maa-ala kunstlik veega kastmine. Niisutust kasutatakse üldjuhul kuivades piirkondades või kohtades, kus pikema aja vältel pole sadanud, harvem ka põllukultuure öökülma eest kaitstes. Eristatakse viit niisutusviisi: uduniisutus, ...

Otsekülv

Otsekülv on põllukultuuride viljelusviis, kus kultuurid külvatakse eelneva kultuuri kõrde, mida enne külvi ei ole haritud. Tehnoloogia põhiagregaadiks on külvik. Maailmas võeti see tehnoloogia kasutusele 1950. aastatel, kui õpiti umbrohtusid tõrj ...

Põllumajanduse mõju keskkonnale

Põllumajanduse mõju keskkonnale varieerub, sõltudes põllumajanduslikest tavadest, mida praktiseeritakse üle maailma, kuid peamisteks probleemideks on paljude looma- ja taimeliikide elupaikade vähenemine, metsa pindala vähenemine, liigne niisutus, ...

Põllumajandusnäitus

Põllumajandusnäitus on näitus, mis tutvustab põllumajanduse toodangut, põllumajandusmasinaid, väetisi, põllumajandusloomade tõuge, põllumajandusalase uurimistöö tulemusi ja uusi töövõtteid. Baltimaade esimene põllumajandusnäitus toimus 1871 Riias ...

Põllumajanduspoliitika

Põllumajanduspoliitika ehk agraarpoliitika on riigivõimu abinõude süsteem, mis on suunatud oma riigi põllumajanduse arendamisele ja reguleerib teiste riikide põllumajandussaagi importi. Riigivalitsuste põllumajanduspoliitika eesmärk on mingeid ki ...

Põllumeesteselts

Põllumeesteselts on põllumeeste huve kaitsev ja tavaliselt ka põllumajandusteadmisi levitav selts. Baltimaade esimeste põllumeesteseltside hulka kuulusid 1792 asutatud Liivimaa Üldkasulik ja Ökonoomiline Sotsieteet ning 1839 asutatud Eestimaa Põl ...

Roheline revolutsioon

Roheline revolutsioon oli 1940ndatest kuni 1970ndate lõpuni arengumaades toimunud põllumajandustoodangu järsk suurenemine. Rohelise revolutsiooni tegi võimalikuks uute ja produktiivsete taimesortide kasutuselevõtt. Rohelise revolutsiooni "isaks" ...

Saagikus

Põllumajanduses tähendab saagikus nii põllu- või aiakultuuri saaki kasvupinnaühiku kohta kui ka seemne saaki ühe kasvatatud taime kohta. Suhet 1:3 peetakse põllumajanduses ka minimaalseks jätkusuutlikuks saagikuseks, et säiliks inimkond. Üks kolm ...

Seatapp

Seatapp ehk seatapmine on protseduur, mille eesmärk on tavaliselt saada sealiha. Traditsiooniliselt kõneldakse seatapust just koduse väikeloomapidamise, mitte tööstusliku seakasvatuse kontekstis. Eesti rahvatraditsioonis on selle ümber kujunenud ...

Segakultuur

Segakultuur ehk polükultuur on mitme kultuurtaimeliigi kooskasvatamine samal maatükil, jäljendades nii looduslike ökosüsteemide mitmekesisust. Segakultuuri vastand on ainukultuur ehk monokultuur. Segakultuuri puhul kasutatakse külvikordi, kahe võ ...

Segavereline

Segavereliseks nimetatakse samast liigist, kuid eri alamliikidesse või rassidesse kuuluvate vanemate sigimisvõimelist järglast. Aretatud tõugudega loomaliikide korral nimetatakse segavereliseks isendit, kelle vanemad on eri tõugudest. Segaverelis ...

Sibulakasvatus

Sibulakasvatuse all peetakse silmas põllumajanduses ja väikekasvatajate aiamaadel sesoonselt läbiviidavaid agrotehnilisi võtteid ja selleks vajalike põllumajandusseadmete ja -hoonete ning tööjõu ja vajaliku oskusteabe kogumit ja rakendamist, mill ...

Silo

Silo orgaaniliste hapete, peamiselt piimhappe toimel konserveerunud haljasmass. Silo valmistatakse eelkõige kõrreliste ülekaaluga põld- ja niiduheinarohust ning ädalatest, samuti ristikust, lutsernist ja maisist. Seda saab sööta veistele, lammast ...

Sööt

Sööt ehk loomatoit ehk segasööt ehk söödamaterjal on põllumajandusloomadele ja lemmikloomadele antav toit. Söödad võivad olla nii taimsed, loomsed, mikroobsed või mineraalsed saadused kui ka nende kombinatsioonid. Sööt peab olema ohutu inimese ja ...

Süsinikupõllundus

Süsinikupõllundus on maa harimine ja kasutamine viisil, mis säilitab ja seob orgaanilist süsinikku mulla orgaanilises aines ehk huumuses. Mulla süsinikusisaldus sõltub harimisvõtetest, mulla liigist ja niiskuse sisaldusest. Kasvatatavate kultuuri ...

Taimekaitse

Taimekaitse on inimesele vajalike taimede kaitsmine neid kahjustavate loomade, haigusetekitajate ja umbrohtude eest. Kultuurtaimede puhul on see oluline põllusaagi suurendamise viis. Sõltuvalt taimekaitsemeetoditest eristatakse näiteks agrotehnil ...

Teravili

Teravili on rühm peamiselt kõrreliste sugukonda kuuluvaid kultuurtaimi, mida kasvatatakse tärklise- ja valgurikaste viljade – teriste ehk terises olevate terade – saamiseks.

Umbrohi

Umbrohi on taim, mis kasvab haritud maal lisaks külvatud või istutatud taimedele. Umbrohuks olemine ei ole liigiomane tunnus, see omistub taimedele üksnes nende kasvupaiga kaudu. See, et mõned liigid on umbrohtudeks sagedamini kui teised, on seot ...

Vanakreeka põllumajandus

Lähistroopilist vahemerelist kliimat iseloomustab kaks hooaega: esimene aprillist septembrini kestev kuiv ja kuum hooaeg jõesängid kipuvad kuivama ning teine niiske hooaeg, mida sageli iseloomustavad läänetuulte toodud võimsad vihmatormid ja pehm ...

Vihmutus

Vihmutus on niisutusviis, mille korral surve all olev vesi paisatakse vihmutitega surve all õhku. Seal vesi pihustub ja sajab vihmana maapinnale, niisutades nii mulda, taimi kui ka õhku. Vihmapiisad on udupiiskadest palju suuremad. Vihmutuse peae ...

Viinapuuistandik

Viinapuuistandik ehk viinapuuistandus ehk viinamarjaistandik ehk viinamarjaistandus on koht, kus kasvatatakse viinapuid, et saada viinamarja värskelt tarvitamiseks või veini või rosinate valmistamiseks. Viinapuuistandikke nimetatakse ka viinamäge ...

Viljakuivati

Viljakuivati on seadeldis, mille ülesandeks on kuivatada vilja. Kuivatiks nimetatakse ka hoonet, kus selline seadeldis paikneda võib. Viljakuivati töö põhineb õhu ja vilja segamisel, kui tugev kuumutatud õhuvool juhitakse läbi kuivatatava vilja. ...

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon on ÜRO hallatav ja juhitav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb maailma toidu- ja põllumajandusprobleemidega. Organisatsiooni peakorter asub Roomas. FAO põhiülesanneteks on näiteks prognoosida globa ...

Ait

Ait on taluhoonete kompleksi kuuluv varude hoidmiseks mõeldud laohoone. Taluhoonet, kus hoitakse heina ja põhku, nimetatakse küüniks. Saaremaa lõunapoolsetes kihelkondades – Jämajas, Ansekülas, Kaarmal ja Pühas – tarvitati aida asemel sõna õuekam ...

Rehi

Mitte segi ajada rehielamuga ja rehielamu olulisima ruumiga – rehetoaga Rehi on kaheruumiline taluarhitektuuris rõhtpalgist põllumajandusfunktsiooniga kõrvalhoone, kus kuivatati ja peksti vilja. Lõuna-Eesti rehtedes töödeldi ka lina. Hoonetüübi p ...

Piimapukk

Piimapukk on tee ääres asuv astmetega pukk, millele 1960.–1980. aastail asetati maamajapidamistes piimanõud, kust piimaauto piima kogus. Piimapukid on olnud kasutusel Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis, Norras, Islandil ja Taanis.

Püstkoda

Püstkoda on koonilise kujuga lattehitis, mis on kaetud loomanahkade, puukoore, presendi, okste või muu taolisega. Harvemini jäetakse püstkoja sõrestik katmata. Rändleva eluviisiga rahvad kasutavad püstkoda peamiselt elamuna; paikse eluviisiga rah ...

Sepikoda

Sepikoda on endisaegne hoone, kus tehti sepatöid. Sepikojas oli tulekoldeks ääs. Ääsi kõrval asus sepalõõts, ääsi ees paiknes pakule kinnitatud alasi. Sepikojas olid ka kruustangid jt sepatöödeks kasutatud töövahendid. Tänapäeval tehakse sepatöid ...

Saun

Saun on hoone või ruum, kus kõrgel temperatuuril võetakse leili ja pestakse. Saun oli muistsete eestlaste püha paik. Soome suuruselt teine linn Tampere on ametlikult kuulutatud "maailma saunapealinnaks".

Türgi saun

Türgi saun on peamiselt islamimaades kasutatav sauna variant, kus õhutemperatuuri tõus saavutatakse veebasseinide kuumutamisega, millest eraldub õhku sooja ja niiskust.

Viht

Viht on saunas vihtlemiseks kasutatav harilikult taimsest materjalist kimp. Kõige sagedamini tehakse Eestis viht lehtedega kaseokstest, küllaltki levinud on ka tamme-, eukalüpti- imporditud, kuuse- ja kadakaokstest tehtud vihad ja mitmesugustest ...

Vihtlemine

Vihtlemine on saunas vihaga keha kerge peksmine, patsutamine või sopsutamine, hõõrumine või õrnalt silitamine. Vihtlemisel pääseb kuum õhk kehale paremini ligi ning okstest eraldub kasulikke aineid, mis mõjuvad organismile hästi. Vihtlemine kuulu ...

Balti Keskkonnafoorum

Balti Keskkonnafoorum on mittetulunduslik keskkonnaorganisatsioon Eestis, mille eesmärgiks keskkonnateadlikkuse tõstmine, keskkonna- ja looduskaitse propageerimine ning keskkonnaalase juhtimise edendamine. Balti Keskkonnafoorumi missioon on tuua ...

Bellona (organisatsioon)

Bellona on rahvusvaheline keskkonnakaitseorganisatsioon, mis asutati aastal 1986 Oslos Norras. Organisatsiooni eesmärk on propageerida looduse ja inimese tervise säästmist ning enneaegselt teavitada ökokatastroofidest. Aastast 1989 spetsialiseeru ...

Greenpeace

Greenpeace on rahvusvaheline keskkonnakaitseorganisatsioon, mis loodi 1971. aastal Vancouveris Kanadas, võitlemaks Ameerika Ühendriikide tuumakatsetuste vastu Alaskal. Hiljem on organisatsiooni eesmärkideks saanud paljude keskkonnaprobleemide reg ...

HELCOM

HELCOM ehk Helsingi komisjon ehk Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon korraldab rahvusvahelist koostööd Läänemere keskkonnakaitse konventsiooni alusel Läänemere merekeskkonna kaitseks. Konventsiooni eesmärk on kaitsta Läänemere piirkonna merek ...

Maailma Looduse Fond

Maailma Looduse Fond, 1986. aastani kandis nime World Wildlife Fund, viimane nimi on ametlik veel USAs ja Kanadas) on rahvusvaheline riikidest sõltumatu maailma suurim looduskaitseorganisatsioon. Organisatsioonil on üle 5 miljoni toetajaliikme. W ...

Maailma Tuleviku Nõukoda

Maailma Tuleviku Nõukoda on sõltumatu institutsioon, mis püüab kõnelda ja praeguses maailmas lahendusi leida tulevaste põlvkondade positsioonilt. Selle rajas 2007. aastal Jakob Uexküll. Nõukoja peakorter asub Hamburgis.

NEFCO

Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsioon on rahvusvaheline finantsasutus. Institutsiooni asutasid 1990. aastal viis Põhjamaade riiki: Taani, Soome, Island, Norra ja Rootsi. Asutuse peakorter asub Helsingis. Praeguseks on NEFCO rahastanud ...

Rahvusvaheline Ökoturismi Ühendus

Rahvusvaheline Ökoturismi Ühendus on mittetulundusorganisatsioon, mis tegeleb ülemaailmse ökoturismi edendamisega.

Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu

Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu on valitsustevaheline sõltumatute teadlaste nõukogu, kus uuritakse ja analüüsitakse inimtegevuse poolt kiirendatud kliimamuutuse võimalikke tagajärgi nii ökosüsteemidele kui ka inimkonnale. Samuti uurivad ...

Worldwatch Institute

Worldwatch Institute on ülemaailmne keskkonnauurimise organisatsioon, mille peakontor asub Washingtonis. Organisatsiooni asutas 1974. aastal Lester R. Brown. Praegune president on Christopher Flavin. Aastast 1984 annab organisatsioon välja aastar ...

UNESCO maailmapärand Albaanias

Albaania alal on UNESCO maailmapärandi nimistus neli objekti ja neli objekti kandidaati. Nimistusse on kantud: 1992, 1999 Butrint 2002, 2005 Berati ja Gjirokasteri ajalooline keskus kaks kultuuripärandi objekti 2017 Karpaatide ja teiste Euroopa r ...

UNESCO maailmapärand Ameerika Ühendriikides

Ameerika Ühendriikide alal on UNESCO maailmapärandi nimistus 24 objekti ja 19 objekti kandidaati. Nimistusse on kantud: 1979 Iseseisvushoone 1992 Taos Pueblo 1987 Chaco kultuur 2014 Poverty Pointi pinnaseehitised 11 kultuuripärandi objekti 2015 S ...

Guggenheimi muuseum

Guggenheimi muuseum, ametlikult Solomon R. Guggenheimi muuseum, on tuntud kunstimuuseum Manhattani Upper East Sideis New Yorgis. Muuseumil on suur impressionistliku, postimpressionistliku, varajase kaasaegse ja kaasaegse kunsti kollektsioon. Samu ...

Monticello

Monticello oli istandus, mis kuulus Ameerika Ühendriikidele kolmandale presidendile ja Virginia ülikooli asutajale Thomas Jeffersonile. Monticello asub Virginia osariigis Charlottesvillei lähedal. Thomas Jeffersoni enda projekteeritud uusklassits ...

Suur kanjon

Suur kanjon on Colorado jõe uuristatud kanjon Arizona osariigis Ameerika Ühendriikides. Kanjon on 446 km pikk, kuni 29 km lai ja kuni 1857 meetrit sügav. Mõned aspektid kanjoni ajaloos on geoloogide seas vaidluse all, kuid mitmed hiljutised uurin ...

Vabadussammas

Vabadussammas ehk "Maailma valgustav Vabadus" on mälestusmärk, mis asub New Yorgi sadamas, täpsemalt New Yorgi ülemlahe Liberty Islandi saarel. Uusklassitsistlik varase art nouveau tunnustega mälestusmärk avati 28. oktoobril 1886. See oli Prantsu ...

Yellowstonei rahvuspark

Yellowstonei rahvuspark asub Ameerika Ühendriikides Wyomingi, Montana ja Idaho osariigi alal. See on loodud 1872. aastal ja on maailma esimene rahvuspark. Pindala on 8987 km². Park on saanud oma nime Yellowstonei jõe järgi, mis voolab läbi rahvus ...