ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9

Study in Estonia

"Study in Estonia" on sihtasutuse Archimedes projekt, mis tutvustab rahvusvaheliselt õppimisvõimalusi Eestis. Projektis "Study in Estonia" osalevad Eesti kõrgkoolid, kus saab õppida vähemalt ühel täies mahus inglise keeles õpetataval ja rahvusvah ...

Teatriharidus Eestis

Teatriharidus on mistahes etenduskunsti praktiliste oskuste ja teoreetiliste teadmiste pakkumine, mida saab ametlikult omandada erinevates kõrgkoolides. Teatrihariduse algteadmisi saab omandada erinevates üldhariduslikes koolides, ringides või is ...

TerVE

Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm ehk TerVE loodi Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 "Teadmistepõhine Eesti" elluviimiseks. Programmi rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond, kogueelarve oli 7 75 ...

Uku Masingu Kolleegium

Uku Masingu Kolleegium on asutatud 11. augustil 1991 enda kutsutud kaasasutajaliikmetega Eha Masingu poolt. Algselt üheksaliikmeline kolleegium on loodud Uku Masingu kirjutatud tööde ja vaimse pärandi kogumise ja Uku Masingu nime ja teoste puutum ...

Valgele valgega ehk värviliselt

"Valgele valgega ehk värviliselt" on Tallinna I Internaatkooli koordineeritav projekt, mille eesmärk on arendada erivajadustega õpilaste kunsti- ja käelise tegevuse arengut, võimaldades neil loovtöödes väljendada oma vaimu- ja tundeelu ning tunne ...

Viie Kooli Võistlus

Viie Kooli Võistlus on iga-aastane reaalainete võistlus, kus võistlevad Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Viljandi Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilased. Võisteldakse matemaatikas, füüsikas ja ke ...

VÕTA

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine ehk VÕTA on protsess, mille kaudu saab inimene lasta oma varasemaid õpi- ja töökogemusi edaspidiste õpingute tarbeks arvesse võtta. Näiteks võib VÕTA abiga lugeda mõne õppekavas nõutava aine sooritat ...

Õpetajate Leht

Õpetajate Leht on Eestis ilmuv ajaleht. Ajalehe esimene number – nimega "Õpetajate Leht" – ilmus 26. septembril 1930. 25. oktoobril 1940 hakkas ilmuma Nõukogude Õpetaja lühend NÕ või NÕpet. 27. maist 1989 on see õpetajate väljaanne jälle Õpetajat ...

Õpilaste teadusfestival

Õpilaste teadusfestival on õpilastele, õpetajatele, teaduse populariseerijatele ja teistele teadushuvilistele mõeldud üritus, mida korraldatakse 2015. aastast. Festivalil toimub õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voor, kus noored esitlevad ...

Õppeinfosüsteem

Õppeinfosüsteem ehk ÕIS on õppekorralduse infovahetuskeskkond. Kooli elektroonilise õppeinfosüsteemi eesmärk on tagada õppeinfo parem kättesaadavust. ÕIS-ist leiab üliõpilane/õpilane vajaliku teabe õppekavade, tunniplaani ja enda õpitulemuste kohta.

Ülikoolide seadus

Ülikoolide seadus oli Eesti seadus, mis anti dekreedina 1937; selle seaduse seletuskiri võeti vastu 1938. Seadus hõlmab Eesti ülikoolidega seotut, keskendudes Tartu Ülikoolile ja Tallinna Tehnikaülikoolile. Taasiseseisvunud Eestis kehtib ülikooli ...

Ülikooliseadus

1937 vastu võetud seaduse kohta vaata Ülikoolide seadus. Ülikooliseadus on Eesti seadus, mis võeti vastu 12. jaanuaril 1995 ja jõustus 18. veebruaril 1995. ÜKSi ülesanne on "sätestada ülikooli asutamise, ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetami ...

20. sajandi sada suurkuju

1999. aasta jooksul korraldati Eesti Entsüklopeediakirjastuse, Eesti Päevalehe, Rahvusraamatukogu, Kuku raadio ja TV3 poolt Eesti 20. sajandi suurkujude valimine. Suurkujude valdkondlikuks jaotuseks kujunes 20 teadlast, 20 ühiskonnategelast, 15 k ...

Joha Heiman

Joha Heiman oli prantsuse laulja ja poeedi Georges Brassensi eestlannast elukaaslane ja muusa, kellele on pühendatud mitu Prantsuse kultuuripärandiks saanud laulu. 19-aastane Joha Heiman saabus Prantsusmaale 1930. aastal. Ta elas Pariisis oma täd ...

Mall Hellam

Mall Hellam on eesti kultuuritegelane ja hõimuliikumise tegelane. Mall Hellam lõpetas 1975. aastal Tallinna 2. Keskkooli, õppis aastatel 1975–1977 Tartu Riiklikus Ülikoolis eesti filoloogiat ning lõpetas 1983. aastal Budapesti Eötvös Lorándi Ülik ...

Ella Jaakson

Ella Jaakson oli Mati Undi romaani "Hüvasti, kollane kass" tegelase Ida Viiksoni prototüüp, Mati Undi vanemate tuttav, kelle juures korteris Tartus Teguri 27 kirjanik keskkoolipäevil elas. Ta oli õppinud Tartus Puškini-nimelises tütarlastegümnaas ...

Kalev Jaik

Kalev Jaik on iseõppijast mõtleja, sotsiaalaktivist ja investor, kes on avaldanud raamatuid majandusteooriast, Eesti eluolust nõukogude ja ülemineku ajajärgul, autobiograafiast ja teist liiki igiliikuritest. Teadusajakirjades teda tsiteeritud pole.

August-Friedrich Jugandi

August-Friedrich Jugandi oli Tartu Eesti Panga ametnik. Ta eestistas oma perekonnanime Tilger 1935. a Siseministeeriumi teadaanne 5. aprillist 1935. a RTL 1935, 28 Jugandi -ks. Ta abiellus Salme Vaheriga Salme Jugandi suri 1979. aastal Tartus. Au ...

Andres Jõesaar

Andres Jõesaar on eesti meediajuht. Alates 2. juulist 2012 on ta Eesti Rahvusringhäälingu nõunik, kelle töövaldkonnaks on uuringud ja arendusprojektid. Aastatel 2003–2012 oli Jõesaar Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees. Andres Jõesaar on Tal ...

Tarmo Jüristo

Tarmo Jüristo on eesti kodanikuaktivist ja kolumnist, 2016. aasta augustist mõttekoja Praxis juhatuse esimees. Ta lõpetas 1993. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi alal ning on töötanud panganduse vallas. 2015. aasta s ...

Johannes Matvei-Kaarep

Johannes Kaarep oli eesti kirjaprohvet. 1920. aastal tuli ta usulisele veendumusele ja veetis kolm nädalat Seevaldi vaimuhaiglas. Esmalt rakendas Jumal ta tööle rahvamajanduses ja sotsiaalalal, et ta paneks tähele eesti rahva elu ning uuriks Juma ...

Ahto Kaasik

Ahto Kaasik on Eesti ühiskonnategelane ja rahvakultuuri uurija. Enam kui 30 aasta jooksul on ta tegelenud eri asutustes ja projektides ning vabakutselisena Eesti looduslike pühapaikade kaardistamise ja kaitsmisega. Osalenud looduslike pühapaikade ...

Urve-Anne Kade

Urve-Anne Kade oli eesti kaubandustegelane. Kade lõpetas aastal 1976 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna kaubandusökonoomika erialal. Ta läks Tartu kaubamajja tööle 1966. aastal müüjana, oli seal osakonnajuhataja, asedirektor ja ka direkt ...

Maaja Kallast

Maaja Kallast oli eesti käitumis- ja etiketiõpetaja. Ta oli Eesti Juhi Abi Ühingu auliige. Õpetas etiketti, Euroopa Liidu kultuure ja ärisuhtlust mitmes ülikoolis. Lisaks õpetas ta oma eriala nii teeninduserialade õppuritele kutse- ja ametikoolid ...

KanadonMuhedad

KanadOnMuhedad on eesti YouTuber, kelle Youtubei kanalil on üle 22 tuhande tellija. Tema kõige kuulsam video on "Pael", millel oli 1. september 2018 seisuga üle 1 000 vaatamise. "Pael" tegi KanadonMuhedadi kuulsaks. KanadonMuhedad teeb YouTubei k ...

Madis Kanarbik

Madis Kanarbik on Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse Tartu filiaali juhataja alates 1991. aastast ning Tartus asuva Rootsi aukonsulaadi aukonsul alates 2006. aastast. Tema tööülesannete hulka Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse ...

Ülo Kangur

Lõpetas 1957. aastal Are põhikooli, 1961. aastal Tallinna Polütehnikumi ja 1970. aastal TPI automaatika ja telemehaanika erialal. Täiendas end arvutite, matkamise ja massaaži alal. Töötas Raadio Ringhäälingu saatejaamas, Tallinna Elektrotehnika I ...

Hans Kann

Hans Kann oli eesti koorijuht ja laulja, rahvusliku liikumise tegelane. Kann sündis Kanepi kihelkonnas Kaagveres. Oli samas koolmeister ning aktiivne seltsiliikumise tegelane: oli Kanepi pasunakoori asutaja ja lauluseltsi asutajaid, laulis kuulsa ...

Joosep Kapp

Joosep Kapp 1833 Rutikvere vald – 20. veebruar 1894 Suure-Jaani) oli eesti koolmeister ja muusik. Kapp sündis Rutikveres Põltsamaa kihelkonnas. Tema isa oli koolmeister, kes venestamise alguses asus Adavere mõisa aidameheks. Alghariduse sai Joose ...

Valeri Karpin

Valeri Karpin on endine Venemaa jalgpallur ja praegune jalgpallitegelane. Suvest 2008 on ta Moskva Spartaki peadirektor ja 2009–2012 sama klubi peatreener. Seni on Karpin ainuke Eesti Vabariigi kodanik, kes pääsenud jalgpalli suurklubi juhtima. V ...

Aleksander Keiss

Keiss sai hariduse Kanepi kihelkonnakoolis ning Viljandi poeglaste elementaarkoolis Friedrich Kuhlbarsi käe all. Kolinud koos perega Tartusse, asus ta õppima arstiriistade ja peenmehaanika meistri H. Wunschi käe all. Sellina rändas ta Lätis, Vene ...

Felix Kersten

Eduard Alexander Felix Kersten sündis Luunjas, mõisavalitsejast isa ja põllumeeste perest pärit ema lapsena. Tema suguvõsa oli Hollandi päritolu ning kodus räägiti mitmeid keeli. Järgnesid aastad gümnaasiumis ja Põllutöökoolis, kuid Tartu Ülikool ...

Peeter Kimberg

Peeter Kimberg oli Harilaiu majakavaht, Hioma madrus ja Muhu väina loots. Hari Peeter asus Harilaiule elama 1840. aastal, kui tema isast Harilaiu esimene kõrtsmik sai. Pärast isa Nigulas Kimbergi surma 1866. aastal sai Peetrist teine Harilaiu maj ...

Ülo Kiple

Ülo Kiple oli eesti kriipar, kes sai 1980. aastail tuntuks oma seintele kirjutatud sõnumite ja üleskutsetega. Hiljem on nimetatud ka eesti esimeseks grafitikunstnikuks. Tänaseks on enamik Ülo Kiple grafititest hävinud.

Hillar Kohv

Hillar Kohv on eesti ajalehtede, ajakirjade ja portaalide kohalik kirjasaatja. Hillar Kohv elab Pärnu maakonnas Tori vallas Rätsepa külas. Kuna paikkonna nimi on Viinahaua, siis on ta tuntud ka kui Hillar Kohv Viinahaualt. Esimene Hillar Kohvi lu ...

Oskar Kokk

Oskar Kokk 1895 Elistvere vald, Nõmme – 18. mai 1976 Vedu) oli eesti sõjaväelane, taluperemees, Elistvere vallavanem ja abivallavanem. Esimeses maailmasõjas võttis ta osa lahingutest Saksa vägede vastu. Vabadussõjas osales Oskar Kokk lahingutes P ...

Hans Kotke

Hans Kotke oli Tallinna kiviraidur ja müürseppmeister 15. sajandil. Hans Kotke juhatas 1453–1454 Väikese vaekoja ümberehitamist, 1454–1456 Lühikese jala väravatorni rajamist ja 1456 Neitsitorni katuse ehitamist.

Leen Kullman

Leen Kullmann sündis paljulapselises kingsepaperekonnas. Õppis Tartu Õpetajate Seminaris, 1940. aastal lõpetas Tallinna Õpetajate Seminari, kus astus ka komsomoli. 1940–1941 tegeles pioneeri- ja komsomolitöö organiseerimisega Tallinna koolides. P ...

Maret Käbin

Maret Käbin oli eesti toimetaja ja tõlkija. Maret Käbin sündis Reinhold ja Hilda Käbina pere esimese lapsena. Hiljem sündisid õde Mall ja vend Tiit Käbin. Pere elas Puka postimajas kuni 1940. aastani, mil põgeneti küüditamise hirmus Tallinna Nõmm ...

Jaan Känna

Jaan Känna on eesti kohaliku elu tegelane. 1965. aastal lõpetas ta Kunda Töölisnoorte Kooli. 1970. aastate alguses oli ta Karepa rahvamaja juhataja. Ta on Karepa ja Tidriku külavanem. Jaan Känna on Eesti Keskerakonna liige. 2002., 2005., 2009. ja ...

Kristjan Kärber

Kristjan Kärber oli Eesti ehitaja. Kristjan Kärber töötas aastatel 1940–1941 ja 1945–1962 Tallinna Ehitustrustis maalri, krohvija ja müürsepana, oli tööeesrindlane. 1941. aastal mobiliseeriti ta Nõukogude armeesse.

Aare Laanemäe

Laanemäe, Aare 2015. Ussipesa Tõnismäel ja teisi meenutusi. Tallinn: Argo. Laanemäe, Aare 2013. Kuldsed kuuekümnendad. Tallinn: Argo. Laanemäe, Aare 2013. Kümme aastat valges majas: ausalt ja avameelselt. Tallinn: Argo. Järve, Priit; Laanemäe, Aa ...

Johanna Lahesalu

Johanna Lahesalu oli Keila elanik; sai tuntuks ajaloolise kirjutisega Keila minevikust. Johanna Lahesalu esitas ajaloolise uurimistöö "Killukesi Keilast" Etnograafiamuuseumi XVII teatmematerjali kogumise võistlusele 1975. aastal. Seda tööd säilit ...

Bernhard Laipman

Suhteliselt hea haridusega Bernhard Laipman kujunes Paiba talu peremehena üheks Vigala seltsielu juhttegelaseks. Tema algatusel koostati 1905. aastal talumeeste märgukiri Vigala mõisnikule Bernhard Uexküllile, ta võttis osa Tartu aulakoosolekust. ...

Elsa Lell-Kingissepp

Elsa Lell-Kingissepp oli eestlasest Venemaa ning Nõukogude Liidu töölisliikumise tegelane ja tõlkija, alates 1918. aastast Viktor Kingissepa abikaasa. Kaksiknime Lell-Kingisepp kasutas ta alates 1918. aasta märtsist.

Uudo Lember

Uudo "Uudu" Lember oli populaarne Saaremaa külamees, kellega on seotud 2017. aastal valminud dokumentaalfilm "Lembri Uudu".

Ülle Liivamägi

Ülle Liivamägi on muusikaõpetaja, kammerlaulja, aktiivsünnituse propageerija Eestis, homöopaat, aroomterapeut ja refleksoloog, homöopaatia ja aroomteraapia õpetaja, raamatute autor.

Rein Lillmaa

Rein Lillmaa oli Eesti teleoperaator. Eesti Televisioonis töötatud 56 aasta jooksul osales Rein Lillmaa tuhandete telesaadete loomises. Lastesarjadest jäävad tema elutööks "Onu Tik-Taki seiklused”, "Päkapikula”, "Buratino tegutseb jälle" ja "Saam ...

Gustav Linquist

Gustav Linquist oli eesti tulundustegelane. Gustav Linquist lõpetas Tallinna Aleksandri Gümnaasiumi ja seejärel 1910 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Gustav Linquist praktiseeris Vene riigipanga Tallinna osakonnas, töötas seejärel riigipanga Tver ...

Elver Loho

Elver Loho on eesti kodanikuühiskonna ja internetivabaduse aktivist. Loho on MTÜ Eesti Skeptik asutajaliige ning Eesti Interneti Kogukonna endine esimees, praegune aseesimees. Ta on esinenud Eesti ajakirjanduses kodanikuühiskonna arengut ning int ...