ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96

Janne Andresoo

Janne Andresoo on Eesti raamatukogundustegelane, 16. septembrist 2008 Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor. 18. juunil 2013 valiti ta peadirektori ametisse ka teiseks ja 15. mail 2018 kolmandaks ametiajaks.

Endel Annus

Endel Annus oli eesti raamatukogundustegelane, raamatukogundusteadlane ja bibliograaf. 1978–1999 töötas Annus Eesti Akadeemilises Raamatukogus. 1949. aastal siirdus ta Tallinna, tolleaegsesse Riiklikku Raamatukokku. 1945–1948 oli ta Eesti Kirjand ...

Richard Antik

Richard Johannes Antik / 11. aprill 1901 Orge koolimaja, Sootaga vald, Äksi kihelkond, Tartumaa – 16. aprill 1998 Toronto) oli eesti ajakirjanik, raamatukogundustegelane ja bibliograaf.

Niina Aršas

Niina Aršas, Venemaa – 30. juuli 2012 Tallinn) oli eesti raamatukogundustegelane ja bibliograaf, aastatel 1957–1986 Tallinna Keskraamatukogu direktor.

Reet Auksmann

Reet Auksmann oli eesti raamatukogundustegelane. Ta lõpetas 1961. aastal Pärnu 2. Keskkooli ja 1966. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna inglise filoloogina. Ta töötas alates 1975. aastast Tartu Linnaraamatukogus, millest aasta ...

Ivi Eenmaa

Ivi Eenmaa on Eesti poliitik ja raamatukogundustegelane. Ta on olnud Tallinna linnapea, Võru linnapea ning IX, XI ja XIII Riigikogu liige. Alates 27. jaanuarist 2021 on Ivi Eenmaa XIV Riigikogu liige.

Kaie Holm

1975–1986 Kuressaare Põhikool ja Kuressaare Gümnaasium 1989–1994 Tallinna Ülikool raamatukogundus ja bibliograafia 2003–. Tartu Ülikooli Avatud Ülikool magistriõpe, kultuurikorraldus

Anu Iho

Anu Iho oli eesti raamatukogundustegelane. Anu Iho lõpetas 1977. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuriteaduskonna raamatukogunduse ja bibliograafia eriala. Ta suunati ENSV TA Teaduslikku Raamatukokku bibliograafiks. Seejärel asus ta t ...

Marje Ingel

Marje Ingel on eesti raamatukogutöötaja, luuletaja ja muusikaajakirjanik. Ta on lõpetanud pop-džässlaulu erialal Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli. 2008. aastal ilmunud debüütkogusse "Sulg" on kogutud 20 aasta 1988–2008 jooksul kirjutatud ...

Helene Johani

Helene Therese Mugasto-Johani oli eesti raamatukoguteadlane, bibliograaf ja õppejõud, 1944–1953 Eesti Riikliku Avaliku Raamatukogu direktor.

Laili Jõgiaas

Laili Jõgiaas on Eesti laulja ja raamatukogutegelane. Aastal 1993 lõpetas ta muusikaõpetaja erialal Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari õpetaja Mare Puusepp, aastal 1998 lauluerialal Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli Vivian Kallaste klass ja ...

Hans Jürman

Õppis aastatel 1935–1941 Gustav Adolfi Gümnaasiumis ja 1947–1947 Tallinna Meditsiinikeskkoolis farmaatsiat. Aastatel 1942–1952 õppis Tartu Riiklikus Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust ning 1955–1956 sealsamas bibliograafiat.

Erna Kaasik

Erna-Johanna Kaasik oli eesti rahvatantsujuht ja raamatukoguhoidja. Õppis Tännassilma algkoolis, Retla ministeeriumikoolis ja Türi Aiamajandusgümnaasiumis. 1929. aastal õppis Tallinna rahvatantsujuhtide seminaris, seejärel asutas Tännassilmas esi ...

Eljo Kaldalu

Eljo Kaldalu oli eesti raamatukogundustegelane, aastatel 1951–1975 Tartu Linnaraamatukogu direktor. Kaldalu lõpetas 1934. aastal Tartu Õpetajate Seminari Harjutuskooli, 1941 Tartu Tütarlaste Gümnaasiumi ning 1967 Tartu Riikliku Ülikooli raamatuko ...

Felix Kauba

Felix Kauba oli eesti kirjastus- ja raamatukogundustegelane ning tõlkija. Ta sündis Peterburis, tuli koos vanematega 1920. aastal Eestisse. 1935. aastal lõpetas ta Jakob Westholmi Gümnaasiumi. 1936–1938 õppis Tallinna Tehnikainstituudi keemiatead ...

Tunne Kelam

Kasvanud üles Tallinnas, lõpetas aastal 1954 Tallinna 2. Keskkooli. Aastal 1959 lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal. Aastatel 1959–1965 oli ta Eesti NSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi vanemteadur, 1965–1975 "Eesti nõukogude entsüklopee ...

Johannes Kiivet

Johannes Kiivet oli eesti haridustegelane, tehnilise kutsehariduse eestvedajaid ja täienduskoolide võrgule alusepanijaid.

Konrad Kikas

Konrad Kikas oli eesti raamatukogundustegelane, kauaaegne Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor. Astus 1936. aastal Jakob Westholmi Poeglaste Erahumanitaargümnaasiumi, mille lõpetas 1947. aastal Tallinna 7. keskkooli nime all. 1960. aasta ...

Aime Kinnep

Aime Kinnep on eesti raamatukoguhoidja ja koduloolane. Õppis Simuna põhikoolis ja Väike-Maarja Keskkoolis, lõpetas 1965. aastal Rakke Keskkooli. Seejärel lõpetas Viljandi Kultuurharidustöö Kooli raamatukogunduse eriala. 1966. aastast töötas Liigv ...

Arda-Maria Kirsel

Arda-Maria Kirsel oli eesti raamatukogundustegelane, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu auliige. Arda-Maria Kirsel sündis Tallinnas, õppis aastatel 1935–1939 Paldiski 6-klassilises algkoolis, 1939–1940 Tallinna Tütarlaste Kommertsgümnaasiumis, 1940 ...

Andres Kollist

Kollist lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna orgaanilise keemia erialal 1971. aastal. Pärast ülikooli lõpetamist asus ta tööle Eesti NSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalbioloogia Instituuti ja hiljem Keemia Instituuti, kus t ...

Gerda Kordemets

Gerda Kordemets on eesti stsenarist, režissöör, näitekirjanik, teatrilavastaja ja kultuuriajakirjanik.

Krista Kumberg

Krista Kumberg on laste- ja noortekirjanduse spetsialist ja uurija, lastekirjanik, mitmete eesti keele õpikute kaasautor. Ta on kirjutanud palju ülevaateartikleid lastekirjanduse kohta. Krista Kumberg töötab alates 1981. aastast Haapsalu lasteraa ...

Siiri Lauk

Siiri Lauk oli eesti raamatukogutöötaja ja terminoloog. Alates 2003. aastast oli ta Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna sekretär. Samaaegselt töötas ta Eesti Rahvusraamatukogus juhtiva spetsialistina, panustades neil ametikoht ...

Marju Lepajõe

Ta lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti filoloogia erialal 1985 diplomitöö "Johannes Gutslaffi "Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam" tõlge", juhendaja Huno Rätsep. Aastail 1988–1991 oli ta statsionaarses aspi ...

Eva Lepik

Eva Lepik on eesti semiootik, kirjandusteadlane, keeletoimetaja ja ühiskonnategelane. 1991–1997 õppis Lepik Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat, 2000–2004 semiootikat. 2004–2006 oli ta samas magistri- ja 2006. aastast doktoriõppes. 2004. aastal kai ...

Toomas Liivamägi

Toomas Liivamägi on Eesti koolijuht, riigiametnik ja kirjandustegelane. 1966–1977 õppis ta Tartu 1. Keskkoolis, 1977–1982 Tartu Riiklikus Ülikoolis füüsikat, 1998–2003 Tallinna Pedagoogikaülikoolis magistriõppes infoteadust lõpetamata. Ta stažeer ...

Johannes Lossius

Johannes Valentin Lossius oli Liivimaa ajaloolane ja raamatukoguhoidja. Johannes Losius õppis 1861–1868 Tartu ülikoolis arstiteadust ja ajalugu, 1869 grad. stud. Ta oli Tallinna toomkooli õpetaja ja Revaler Zeitungi kaastööline, 1871–1882 Tartu ü ...

Vassili Martinson

Vassili Martinson oli eesti õigeusu teoloog ja raamatukogundustegelane. Ta oli aastatel 1910–1918 Peterburi Vaimuliku Seminari rektor. Hiljem töötas ta aastatel 1923–1940 Tartu Ülikooli apostlik-õigeusu teaduse õppetooli professorina.

Kärt Miil

Kärt Miil oli eesti raamatukogutegelane ja õigusinfospetsialist. 1958–1969 õppis ta Rakvere 1. Keskkoolis. 1978. aastal lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti filoloogia erialal ning sügisel asus tööle sama ülikooli raamatuko ...

Mati Muru

Mati Muru oli eesti raamatukogundustegelane ja õppejõud, aastatel 1969–2004 Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud.

Ellen Niirman

Ellen Alide Niirman / 6. juuli 1907 Tallinn – 27. märts 1970 Tallinn) oli eesti prosaist. Ta sündis metallitöölise perekonnas. Mõnekuuselt jäi ta lastehalvatusse. 1915. aasta algul suri ta isa ning kuueliikmeline perekond jäi ainelisse kitsikusse ...

Sirje Nilbe

Sirje Nilbe on eesti raamatukogundustegelane ja pedagoog. 1962–1966 õppis ta Kiidjärve Algkoolis, 1966–1970 Vastse-Kuuste 8-klassilises koolis, 1970–1973 Põlva Keskkoolis. 1978. aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia osakonna ...

Aili Norberg

Aili Norberg on eesti lingvist, bibliograaf-informist. Norberg on ehitusmeistri tütar. Lõpetas 1957 Valga 1. Keskkooli, 1962 TÜ eesti filoloogia osakonna, 1977 Infotöötajate Kvalifikatsioonitõstmise Instituudi Moskvas IPKIR infotöö korralduse ala ...

Vaike Oro

Vaike Oro oli eesti raamatukogundustegelane. Aastatel 1945–1951 õppis Aidu algkoolis, seejärel Jõgeval ja Kiviõlis. 1961. aastal asus õppima Tartu Riikliku Ülikooli kaugõppeosakonnas raamatukogundust ja bibliograafiat. 1968. aastal lõpetas sama e ...

Heini Paas

Heini Rosilda Paas on eesti kunstiajaloolane. Heini Paas on talupidaja tütar. Ta õppis Mõniste algkoolis, Valga Ühisgümnaasiumis ja Tartu Ülikoolis filosoofia teaduskonnas, peaainena kunstiajalugu. Õppejõud olid Sten Karling lühikest aega, Armin ...

Helgi Peeba

Helgi Peeba oli eesti ujuja, raamatukogundustegelane ja bibliograaf. Ujumist hakkas ta harrastama 1947. aastal Eduard Takkeri õpilasena, hiljem jätkas Friedel Raudsepa juhendamisel. Tuli 1950–1953. aastal 5 korda vaba-, külili- ja teateujumises E ...

Aime Pärnakivi

Aime Pärnakivi on eesti spordiajaloolane ja bibliograaf. Ta lõpetas 1959 Tartu Ülikooli raamatukogunduse ja bibliograafia erialal. Pärast seda töötas ta 1963. aastani sealsamas, esialgu laborandi, hiljem vanemlaborandina. 1963–1967 töötas ta Tart ...

Ago Pärtelpoeg

2009– Tartu Linnaraamatukogu, ametnik 1994–1995 AS Tartu Raadio, uudistetoimetaja 2018– MTÜ Mõttesild juhataja 1995–1996 Q-raadio, uudistetoimetaja 1997–1999 Eesti Raadio Tartu stuudio, uudistetoimetaja 1993–1994 AS Tartu Televisioon, reporter, t ...

Evi Rannap

Evi Rannap oli eesti infoteadlane, kes pani aluse infoteaduse arengule Eestis. Ta oli kirjanik Jaan Rannapi abikaasa.

Ludmilla Rass

Ludmilla Rass oli eesti raamatukogundustegelane. Ta sündis Tallinnas, lõpetas 1938. aastal Tallinna Linna Tütarlaste Kommertsgümnaasiumi ja 1946. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia erialal. Pärast ülikooli lõpetamist asus ta tööle Fr ...

Katre Riisalu

Katre Riisalu on eesti raamatukogundustegelane. 1973–1976 õppis ta Lelle 8-klassilises koolis, 1976–1981 Valtu 8-klassilises koolis ja 1981–1984 Rapla Keskkoolis. 1989. aastal lõpetas ta Eduard Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi raa ...

Aija Sakova

Aija Sakova on lõpetanud Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 1999. aastal. Aastatel 1999–2004 õppis ta Tartu Ülikoolis saksa filoloogiat, 2004–2007 samas germaani-romaani filoloogia teadusmagistrantuuris ning 2007–2013 kirjanduse ja kultuuriteaduste dokto ...

Toomas Schvak

Haridusteed alustas ta Tallinna Väike-Õismäe Keskkoolis, kus õppis aastatel 1985–1997. Õpingud jätkusid aastatel 1997–2001 Tallinna Pedagoogikaülikoolis, mille lõpetas bakalaureusekraadiga, põhierialaks infoteadus ja kõrvalerialaks ajalugu. Aasta ...

Aleksander Sibul

Aleksander August Sibul oli eesti raamatukogundustegelane ja bibliograaf. Ta oli aastatel 1921–1950 Tallinna Keskraamatukogu juhataja.

Anne Skrõpnik

Anne Skrõpnik oli eesti raamatukogundustegelane ja bibliograaf, aastatel 1990–1998 Tallinna Keskraamatukogu direktor.

Ilona Smuškina

Ilona Smuškina on Eesti raamatukogundustegelane. 1974. aastal lõpetas ta Tallinna Pedagoogilise Instituudi filoloogiateaduskonna saksa keele õpetaja erialal. Aastatel 1974–2016 töötas ta Tartu Ülikooli Raamatukogus, kus ta on olnud ideelise kasva ...

Triin Soone

Triin Soone on eesti raamatukogundustegelane. Triin Soone on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi ning jätkas 2011 õpinguid Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise ja loovmeeskondade juhtimise magistriõppes. Soone töötas 2011. aastani ...

Kalju Tammaru

Kalju Tammaru on eesti raamatukogundustegelane. 1996. aastast on ta Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja ja 2003. aastast Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees.

Asko Tamme

Asko Tamme on eesti munitsipaalpoliitik ja raamatukogundustegelane, alates 17. veebruarist 2020 on ta Tartu abilinnapea, kes vastutab hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö eest, 2001–2020 oli ta Tartu Linnaraamatukogu direktor.