ⓘ Korpus, sõjandus. Korpus on operatiiv-taktikaline väekoondis, mis koosneb harilikult 2–4 diviisist, eriotstarbelistest väeosadest ja tagalaüksustest. Armee koos ..

                                     

ⓘ Korpus (sõjandus)

Korpus on operatiiv-taktikaline väekoondis, mis koosneb harilikult 2–4 diviisist, eriotstarbelistest väeosadest ja tagalaüksustest. Armee koosseisu kuulub tavaliselt 2–5 korpust. Korpus võib tegutseda ka eraldiseisva üksusena.

Korpuse suurus, väeüksuste koosseis ja struktuur ei ole kindlaks määratud. Seda muudetakse vastavalt korpuse lahinguülesannetele ja rinde vajadustele.

                                     

1. Korpusetüüpe

 • laskurkorpus
 • soomuskorpus
 • ratsaväekorpus
 • kaardiväe laskurkorpus
 • mägiküttide korpus
 • tankikorpus
 • lennuväekorpus
 • jalaväekorpus
 • Armeekorpus
 • motoriseeritud korpus
 • kaardiväe tankikorpus
                                     
 • Paažikorpus, samuti Paažide korpus ametlikult Tema Keiserliku Majesteedi Paažikorpus vene keeles Пажеский корпус, ametlikult Пажеский Его Императорского
 • kolonel brigaadikindral OF - 5 OF - 6 Diviis 10 000 30 000 kindralmajor OF - 7 Korpus 30 000 50 000 kindralleitnant OF - 8 Armee 100 000 300 000 kindral OF - 9
 • väljaõpe Sõjamajandus Sõjameditsiin Sõjaministeerium Sõjamäng Sõjandus Sõjandusajalugu Sõjandusrobot Sõjandustegelane Sõjandustermin
 • keskosas ning moodustas koos sellega tanki lahingusektsiooni. Torn, nagu ka korpus koosnes karkassile neetidega kinnitatud soomuslehtedest, mille paksus oli
 • alluvad väed piiramistöid. 5. juulil liitusid nendega Golovini korpus ja Leforti korpus Kindluse varustamist jõe kaudu venelastel takistada ei õnnestunud
 • kolonel brigaadikindral OF - 5 OF - 6 Diviis 10 000 30 000 kindralmajor OF - 7 Korpus 30 000 50 000 kindralleitnant OF - 8 Armee 100 000 300 000 kindral OF - 9
 • ja 1 ratsaväe diviisiga: I korpus 3 diviisiga 2. jalaväe miinus rügement 3. jalaväe ja 1. ajutine diviis II korpus 3 diviisiga 4. miinus rügement
 • valitsus ega kaitseministeerium sellega seonduvat avalikult ei kommenteeri. Korpus koosneb tänapäeval 22. Special Air Service Regimentist, tegevväeosast mis