ⓘ Eesti Vabariigi ministeeriumid on Eesti Vabariigi avaliku halduse asutused, valitsuse poliitika väljatöötamist toetavad ja täidesaatmist koordineerivad institut ..

                                     

ⓘ Eesti Vabariigi ministeeriumid

Eesti Vabariigi ministeeriumid on Eesti Vabariigi avaliku halduse asutused, valitsuse poliitika väljatöötamist toetavad ja täidesaatmist koordineerivad institutsioonid.

Eesti Vabariigi ministeeriumid ja kontaktandmed:

                                     

1.1. Ajalugu 1929–1938

 • Kohtu- ja Siseministeerium 1929–1934
 • Majandusministeerium, 1. juulist 1929.aastal liideti Kaubandus-Tööstusministeerium ja Rahaministeerium, Majandusministeeriumiks.
 • Siseministeerium 1934–
 • Haridus- ja Sotsiaalministeerium 1929–1936, moodustati Haridusministeeriumi- ning Töö- ja Hoolekandeministeeriumi baasil.
 • Kohtuministeerium 1934–
 • Teedeministeerium
                                     

1.2. Ajalugu 1938–1940

 • Teedeministeerium
 • Kohtuministeerium
 • Sõjaministeerium
 • Siseministeerium
 • Välisministeerium
 • Põllutööministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Haridusministeerium
 • Majandusministeerium
                                     

1.3. Ajalugu 1989–1993

6. detsembril 1989 Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu poolt vastu võetud seadus Eesti NSV Valitsuse kohta sätestas järgmised Eesti NSV ministeeriumid:

 • Ehitusministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Majandusministeerium
 • Kaubandusministeerium
 • Tervishoiuministeerium
 • Sideministeerium
 • Kultuuriministeerium
 • Välisministeerium
 • Transpordiministeerium
 • Justiitsministeerium
 • Materiaalsete Ressursside Ministeerium
 • Keskkonnaministeerium
 • Haridusministeerium
 • Põllumajandusministeerium
 • Siseasjade Ministeerium
 • Tööstus- ja Energeetikaministeerium
 • Rahandusministeerium

Ehkki seaduses esitatud ministeeriumide loetelus ei olnud sotsiaalhooldusministeeriumi, siis Eesti NSV Ülemnõukogu 6. detsembri 1989 otsus sama seaduse rakendamise kohta nägi ette säilitada ajutiselt Eesti NSV Sotsiaalhooldusministeerium "seoses uue pensioniseadusandluse väljatöötamise ja rakendamisega."

1990 mais nimetati Eesti NSV ministeeriumid ümber vastavateks Eesti Vabariigi ministeeriumideks.

1991 oktoobris muudeti Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks.                                     

1.4. Ajalugu 1993–1996

20. oktoobril 1992 võttis Riigikogu vastu Eesti Vabariigi põhiseadusele tugineva Vabariigi Valitsuse seaduse, millega täidesaatva riigivõimu teostamiseks ja valitsemisalade korraldamiseks moodustati 11 ministeeriumi:

 • Keskkonnaministeerium
 • Kultuuri- ja Haridusministeerium
 • Põllumajandusministeerium
 • Majandusministeerium
 • Justiitsministeerium
 • Välisministeerium
 • Rahandusministeerium
 • Siseministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Kaitseministeerium
 • Teede- ja Sideministeerium

Valitsuse struktuur viidi uue seadusega vastavusse 1. märtsiks 1993.

                                     

1.5. Ajalugu 1996–

1. jaanuarist 1996 jõustus Vabariigi Valitsuse seaduse uus redaktsioon, mis sätestas 12 ministeeriumi:

 • Justiitsministeerium
 • Siseministeerium
 • Välisministeerium
 • Rahandusministeerium
 • Majandusministeerium
 • Kultuuriministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Kaitseministeerium
 • Teede- ja Sideministeerium
 • Keskkonnaministeerium
 • Põllumajandusministeerium
 • Haridusministeerium

Võrreldes varasema ministeeriumide loeteluga lahutati 1. jaanuarist 1996 Haridusministeerium ja Kultuuriministeerium eraldi ministeeriumideks.

1. novembrist 2002 ühendati Majandusministeerium ning Teede- ja Sideministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiks.

1. jaanuarist 2003 muudeti Haridusministeeriumi nimi Haridus- ja Teadusministeeriumiks.

1. septembrist 2015 muudeti Põllumajandusministeeriumi nimi Maaeluministeeriumiks.

                                     
 • Sotsiaalministeerium 1929 1936 Eesti sotsiaalminister Eesti Vabariigi ministeeriumid Riigi infosüsteemi haldussüsteem Vabariigi Valitsuse seadus RT I, 05
 • kohaselt. Eesti valitsuste loend Eesti ministeeriumid Eesti Vabariigi naisministrid Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse
 • antud põhiülesandeks täidesaatva riigivõimu teostamine. Eesti valitsusasutused on: ministeeriumid Riigikantselei maavalitsused ametid ja inspektsioonid
 • Eesti Läti ja Leedu liitmist Nõukogude Liiduga. See andis tuge Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse põhimõttele, mis toetub arusaamale, et Eesti Vabariik
 • Talitusest. 6. juunil 1991 Eesti Vabariigi Valitsus määras, Vabariigi Valitsuse määrusega Nr. 101 Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 12
 • Sisekaitseakadeemia varem Eesti Sisekaitse Akadeemia, Eesti Riigikaitse Akadeemia inglise keeles Estonian Academy of Security Sciences on Eesti Vabariigi Siseministeerium
 • Uexküllile. Eesti iseseisvumise järel oli hoone Eesti valitsusasutuste valduses: alates 1920. aastatest paiknesid hoones mitmesugused ministeeriumid Rahandusministeerium
 • statistika Eesti tähestik Eesti Töörahva Kommuun Eesti Vabariigi ministeeriumid Eesti Vabariigi põhiseadus Eesti valitsejad Eesti valitsusjuhtide loend Eesti õigeusu
 • jooksul, seejärel peavad ministeeriumid ise tagama teadusnõuniku töökoha kulude katmise oma vahenditest. RITA programmi viib ellu Eesti Teadusagentuur. Teadusnõunikud
 • kaasa arvatud Eesti Eesti Ajutine Valitsus taastas samal päeval oma vahepeal katkenud tegevuse asutati Kaitseliit ja käivitati ministeeriumid Loodi kaitsevägi
 • Eesti Ajutine Valitsus oli Eesti Vabariigi täidesaatva võimu organ 24. veebruarist 1918 8. maini 1919. Maanõukogu Vanematekogu otsustas 19. veebruaril