ⓘ Geograafia mõisteid. Selles loendis on loetletud inimgeograafia, geoinformaatika, kartograafia ja geodeesiaga seotud üldmõisted. Loodusgeograafia ja meteoroloog ..

Regionaalne identiteet

Regionaalne identiteet on geograafia valdkonnas kasutatav mõiste, mis iseloomustab nähtust, mille alusel inimesed seovad end teatud regiooni sotsiaalse süsteemiga. Regionaalne identiteet on laiema tähtsusega, keskendudes regioonide olemusele, ühitades nii regiooni materiaalseid kui ka abstraktseid omadusi. Inimesed, grupid, institutsioonid, kes tunnevad, et nad kuuluvad teatud piirkonda ja on osa sellest, jagavad teatud piirkonna regionaalset identiteeti. Regionaalne identiteet ühitab nii kultuurilist-ajaloolist kui ka poliitilist-majandusliku mõõdet. Igasugune sümboolika ja ideoloogia ei ...

                                     

ⓘ Geograafia mõisteid

Selles loendis on loetletud inimgeograafia, geoinformaatika, kartograafia ja geodeesiaga seotud üldmõisted. Loodusgeograafia ja meteoroloogia mõisted on artiklis maateaduste mõisteid. Artikli lõpus on lingid mitmesuguste geograafiliste objektidega seotud loenditele.

ajageograafia - alev - asula - asum - asustus - asustusgeograafia - demograafia - demograafiline üleminek - eksklaav - elanike arv - enklaav - etnos - geopoliitika - globaalprobleem - globaliseerumine - haldusjaotus - haldusüksus - hiidlinnastu - iive - kahanevad linnad - kant - kaugeeslinnastumine - keskkonnadeterminism - kesklinn - keskuskohtade teooria - koloonia - kultuurigeograafia - kultuurmaastik - Kyōto kliimaprotokoll - linn - linnageograafia - linnaline asula - linnaosa - linnaregioon - linnastu - linnastumine - linnastumise määr – linnaökoloogia - loomulik iive - maa-asula maailmajagu - maailmalinn - maakasutus - maakonnalinn - magalarajoon - majandusgeograafia - majarühm - meditsiinigeograafia - migratsioon - paikkond - pealinn - poliitgeograafia - põllumajandusgeograafia - püsiasustusega väikesaar - rahvaarv - rahvastikugeograafia - rahvastikukasv - rahvastikupüramiid - rahvastikutihedus - rahvus - regionaalgeograafia - regionaalne identiteet - regioon - riik - roheline liikumine - siseveekogu poliitiline geograafia - sotsiaalmajanduslik segregatsioon - suurlinn - säästev areng - tagamaa - tee - teedevõrk - transpordikoridor - transport - turismigeograafia - tööstusgeograafia - ökoalarmism - ökofašism - ülelinnastumine

                                     

1. Loendid Eesti geograafiast

Geograafiline ruum ja selle jaotamine

 • Eesti valdade loend
 • Eesti linnaosade loend
 • Eesti alevite loend
 • Eesti alevike loend
 • Eesti linnade loend
 • Eesti külade loend
 • Eesti maakondade loend
 • Eesti kaitsealade loend

Loodus

 • Eesti lahtede loend
 • Eesti jugade loend
 • Eesti saarte loend
 • Eesti poolsaarte loend
 • Eesti rändrahnude loend
 • Eesti soode ja rabade loend
 • Eesti maastikuüksuste loend
 • Eesti järvede loend
 • Eesti väinade loend
 • Eesti pankade loend
 • Eesti jõgede loend
                                     

2. Loendid maailma geograafiast

Geograafiline ruum ja selle jaotamine

 • maailma maade loend
 • riikide pealinnade loend
 • riikide haldusüksuste loend
 • maailma asulate loend
 • asulate loend riigiti
 • regioonide loend ÜRO liigituse järgi
 • mandrite loend
 • maailmajagude loend

Loodus

 • mäestike loend
 • maailma järvede loend
 • maailma lahtede loend
 • mägede loend
 • tasandike loend
 • maailma saarte loend
 • maailma merede loend
 • kurude loend
 • kuristike loend
 • ookeanide loend
 • maailma jõgede loend
 • maailma loodusmälestiste loend
 • lavamaade loend
 • mägismaade loend
 • vulkaanide loend
 • liustike loend
 • maailma orgude loend
 • maailma poolsaarte loend
 • maailma väinade loend
 • kõrbete loend

Kultuur

 • maadeavastajate loend
 • maailma rahvaste loend
 • Maailma rahvaste mitmekeelne loend
 • maailma keelte loend
 • geograafide loend
                                     
 • loetelu on esitatud artiklis Inimgeograafia Geograaf Geograafia mõisteid Eesti geograafia Geograafia ajaloost Eestis EMÜ Teadusloo Uurimise Keskus Geograhwi
 • Maavärinate loend Mineraalide loend Mäenduse mõisteid Vulkaanide loend Vulkaanitüüpide loend Geoloogia Geograafia Meteoroloogia Geofüüsika Okeanograafia
 • lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad F - tähega. Maateaduste mõisteid A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W Õ Ä Ö Ü
 • lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad G - tähega. Maateaduste mõisteid A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W Õ Ä Ö Ü
 • lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad K - tähega. Maateaduste mõisteid A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W Õ Ä Ö Ü
 • Siin on loetletud paleogeograafia ning paleoklimatoloogiaga seotud mõisteid A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y 535. 536
 • nimetatud ka arhitektuuriliseks determinismiks. determinism geograafia geograafia mõisteid inimgeograafia Andrew, Sluyter 2003 Neo - Environmental Determinism
 • paljudes maades. Eestis leiavad füüsika - alased teadmised kajastamist ka geograafia koduloo ja loodusõpetuse tundides. Füüsika kuulub põhikooli ja gümnaasiumi
 • Maateadus hõlmab ka näiteks meteoroloogiat, mis geoloogia alla ei kuulu. Geograafia on aga maateadustega võrreldes hoopis teistsuguse lähenemisega teadus
 • mõõtühik SI - süsteemis on ruutmeeter. Geograafias kasutatakse sünonüümidena mõisteid pindala, territoorium ja maa - ala. Mõõtühikuks ruutkilomeeter km2 harvem